Vad är RAM och ROM? Skillnader och jämförelse

Du måste ha hört talas om RAM och ROM i din skola och du måste ha en grundläggande idé om dess koncept. Om du vill revidera dessa koncept i korthet eller vill veta lite mer ingående om vad som är RAM och ROM och vad som är skillnaden mellan RAM och ROM så är du på rätt plats.

”Vad

Vad är RAM och ROM?

Så i den här guiden kommer du att förstå vad som är RAM och ROM på djupet. Vi har också täckt deras skillnad. Fortsätt läsa den här artikeln för att veta om det.

Vad är RAM?

bild av PublicDomainPictures från Pixabay

RAM står för random access memory. Som namnet på RAM-minnet antyder är minnet som lagras här flyktigt. Det betyder att informationen som lagras här är tillfällig. Detta är tillfälligt eftersom data raderas när du stänger av eller startar om din Windows. Anledningen till denna radering är att när din Windows stängs av finns ingen elektrisk ström tillgänglig och informationen lagras elektriskt på transistorer. Det är antingen datorns lagringsskiva eller internet som nås varje gång du begär en fil eller information. Eftersom data lagras i RAM-minne är det alltid omedelbart tillgängligt när du växlar mellan program eller webbsidor. Minnet töms när maskinen stängs av så att processen kan börja om. Användare kan snabbt ändra, förbättra eller öka det flyktiga minnet.

Varför RAM är viktigt för en PC?

Tillräckligt med minne är viktigt för att en PC ska fungera smidigt. Detta inkluderar att växla mellan många öppna appar samtidigt som du gör flera saker, vilket förbrukar mer RAM-minne och att flytta muspekaren, som använder väldigt lite RAM-minne. RAM används också av ett stort antal bakgrundsprocesser. Det är inte att påstå att RAM är den enda metoden för minneslagring; andra metoder inkluderar solid-state-enheter (SSD) och hårddiskar (HD). SSD eller HD används för långtidslagring, som att bevara ett dokument, medan RAM används för korttidslagring, som att ångra en tidigare åtgärd. Du kommer förmodligen behöva uppgradera din dators RAM-minne allt eftersom nyare appar kräver mer minnesbandbredd.

Vilka är de olika typerna av RAM?

Det finns två olika typer av RAM som är DRAM eller Dynamic RAM och SDRAM eller Synchronous DRAM. För att veta mer i detalj om att läsa vad är RAM?| Random Access Memory Definition

Fördelar med RAM

Nu har du förstått om RAM. Så vi kan nu börja med vad som är fördelarna med RAM. Dess fördelar listas nedan-

 • Utvidgning möjlig – du kan förbättra RAM-minnet på din enhet. För detta kan du installera RAM på ett moderkort. För att veta hur man ökar RAM-minnet i Windows 7 & 10 klickar du på länken

 • Gör upplevelsen bättre – om du har tillräckligt med RAM kommer din dator att fungera smidigt. Det hjälper dig att utföra funktioner på din dator effektivt och detta kommer att öka din totala upplevelse.

Nackdelar med RAM

Nackdelarna med RAM är följande.

 • Dyrt: RAM är dyrt och är inte lätt prisvärt.

 • Flyktigt minne: RAM lagrar inte permanenta data.

 • Långsamt: om du jämför RAM med CPU-cacheminne så är RAM långsammare än det.

 • Begränsat utrymme: den har inte tillräckligt med utrymme för att lagra all data.

Hur vet du att datorn behöver mer RAM?

Måste man vänta så länge för att växla mellan program? Om detta är problemet är RAM ett smart ställe att börja, även om dina problem kanske inte är begränsade till minnet. För att testa din dators RAM för dåligt minne klicka på länken.

Vad är ROM?

Bild av Clker-Free-Vector-Images från Pixabay

ROM står för Read-Only Memory. Den är icke-flyktig så informationen finns kvar för alltid eftersom informationen hålls permanent på chippet. och är inte som RAM som är flyktigt minne. Minnet skriver data till enskilda celler med hjälp av binär kod istället för att förlita sig på en elektrisk ström för att göra det. Icke-flyktigt minne används för komponenter i datorn som är statiska, inklusive programvarans initiala uppstartsfas eller firmware-instruktionerna som gör att din skrivare kan fungera. ROM påverkas inte av att datorn stängs av. Användare kan inte göra ändringar i icke-flyktigt minne.

Hur fungerar ROM?

De två huvudkomponenterna i ROM är avkodaren och/eller den logiska grinden. Det finns två funktioner som dekodern utför. Den första är att den ändrar binär kod på låg nivå till binär kod på hög nivå. Den andra funktionen är att den ändrar binär kod på hög nivå till binär kod på låg nivå. Den andra komponenten av ROM som är eller grinden tar emot insignalen från avkodaren. Efter att ha tagit emot ingångar, eller logisk grind utför sin funktion. Dessa logiska grindar är orsaken till den permanenta lagringen av minne. En ROM kan mata ut data och instruktioner som den innehåller genom att acceptera adressen som indata.

Vilka är de olika typerna av ROM?

Följande är listan över olika typer av ROM tillsammans med dess fullständiga form

 • MROM: står för maskerat skrivskyddat minne. Under tillverkningen av minneschippet skrivs data.

 • PROM: det står för Programmable Read-Only Memory. Den är icke-flyktig.

 • EPROM: Raderbart programmerbart skrivskyddat minne. Som namnet antyder kan uppgifterna raderas här. Denna raderingsfunktion kan göras genom att utsätta den för UV-ljus som är av hög intensitet.

 • EEPROM: Elektriskt raderbar programmerbar ROM. Som namnet på EEPROM antyder kan data raderas elektriskt.

 • Flash ROM: det är ett väldigt snabbt minne och om du har en enhet som är av den senaste modellen så måste den ha flash ROM.

Fördelar med ROM

Nu har du förstått vad RAM och ROM är. Så vi kan nu börja med vad som är fördelarna med ROM. Dess fördelar listas nedan-

 • Billigt: ​​ROM är billigare än RAM.

 • Hållbar: ROM är mer hållbar än RAM.

 • Snabb prestanda: Lågnivåfunktionalitet läggs till hårdvara och mjukvara med hjälp av ROM. Som ett resultat är enheterna mycket snabba.

 • Säkert: Majoriteten av ROM förbjuder tekniska användare att ändra sitt innehåll. De flesta enheter blir säkra på detta sätt.

 • Statisk: ROM kräver inga uppfriskande signaler, de är statiska.

Nackdelar med ROM

Sedan har vi förstått vad ROM är tillsammans med deras fördelar. Det är dags att förstå nackdelarna med ROM. Nackdelarna med ROM listas nedan-

 • Kan inte uppdateras – Om din PC har ett ROM som inte kan uppdateras kan felen i koden inte ändras senare.

 • Permanent enhetsfel- Det är möjligt att permanent bryta ner en enhet om du försöker replikera ett ROM-innehåll av plagiat eller andra skäl.

Skillnaden mellan RAM och RAM

Nu vet du vad som är RAM och ROM. Så det är rätt tid att förstå vad som är skillnaden mellan RAM och ROM. Skillnaderna listas nedan i tabellform för bättre tydlighet och förståelse.

Funktioner
Bagge
ROM
Datalagring
Flyktig
Icke-flyktig
Dataändring
Möjlig
Omöjligt
Typer
DRAM, SRAM
PROM, EPROM, EEPROM
Fart
Snabb
Mindre än RAM
Används
Lagra tillfälliga data
Permanent data
CPU-anslutning
Direkt
Genom RAM
Kapacitet
I GB och kan vara högre
Cirka 4-8 MB
Pris
Dyrare
Billigare
Arbetsfrekvens
Hög
Kan inte arbeta på hög frekvens
Tillgänglighet för data
Lätt tillgänglig
Inte lika lättillgängligt som RAM.
Använd i
Primärt minne, CPU-cache
Mikrokontroller, firmware

Vanliga frågor

Q1. Vad är skillnaden mellan RAM och CPU?

Ans. Minnet som datorn använder för att köra dessa applikationer kallas RAM, eller Random Access Memory, medan datorns hjärna är känd som CPU (Central Processing Unit) och är det element som ansvarar för att övervaka alla datorns applikationer och funktioner.

Q2. Vad är datorminne (RAM)?

Ans. För att veta om detta, se artikeln ovan.

Q3. Vad är skillnaden mellan RAM och SRAM?

Ans. RAM full form är random access memory och är den mest grundläggande typen av minne som används i datorsystem medan SRAM full form är Static Random Access Memory och är ett slags RAM som lagrar data fram tills en strömkälla tillförs.

***

Vi hoppas att den här artikeln har klargjort ditt koncept om vad som är RAM och ROM. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att kommentera nedan.