Vad är produktutveckling och hur du gör det för din SaaS

Tja, över 80 % av dagens företag använder minst en Software-as-a-Service (SaaS)-applikation. Det öppnar en fantastisk möjlighet för spelare på SaaS-marknaden, där intäkterna snabbt kan växa i en takt som alltid ligger bortom de vildaste prognoserna.

Men en SaaS-produktutvecklingsfärdplan och strategi för molnbaserad mjukvara är nödvändig så att du kan, om du ska överträffa den mörka sidan av SaaS-branschen, hänga med i dess chica riktmärken och slå konkurrenterna.

Med de flesta mjukvaruutvecklingsföretag som strävar efter att överleva i massor, är det bara en utvecklare som behärskar en produktutvecklingsstrategi från början som kommer att förbli relevant.

Eftersom SaaS-branschen kan vara snabb och volatil och produktutvecklingssidan förblir en allvarlig utmaning även för de ledande utvecklarna och deras chefer, vill du känna till de många variablerna i spelet och bemästra ett balanserat tillvägagångssätt.

Den här guiden hjälper dig att välja den bästa SaaS-produktutvecklingsstrategin.

Produktutveckling för SaaS

SaaS-produktutveckling hänvisar till processen som är involverad i att skapa molnbaserade programvaruapplikationer som finns på en central server och användare kan komma åt dem via Internet. Enligt Oxfords ordbok av Business and Management omvandlar processen en marknadsmöjlighet till en produkt redo för försäljning.

Användare av SaaS-modeller har ingen uppgift att installera eller underhålla programvaran på sina enheter eftersom underhållet av infrastrukturen blir SaaS-leverantörens ansvar. Tillvägagångssättet som följer vattenfallsmodellen (planera, skapa, granska, släpp) är processorienterat och kommer i första hand att bero på den individuella arbetarens kompetensnivå och inte nödvändigtvis teamet.

Ännu bättre är den smidiga SaaS-produktutvecklingsstrategin, som, enligt Agilt manifesthänvisar till en process vars högsta prioritet är att tillfredsställa kunden via ett tidigt och kontinuerligt leveranssystem för värdefull programvara.

Medan den traditionella SaaS-produktutvecklingsmetoden främst handlar om att dra nytta av befintliga marknadsmöjligheter, är den agila metoden en metod för att skapa en eller flera delar av produktutvecklingen.

Produktutveckling är fokuserad på att uppnå nya stadier av marknadsmöjligheter genom att växa och mogna en SaaS-produkt, som inte nödvändigtvis involverar programvara eftersom det är en av de många komponenterna eller kanske den betydande komponenten, men det är bara det ena elementet.

Inom agil utveckling kommer din huvudsakliga angelägenhet att vara mjukvaruutveckling genom processer som att förstå krav, skriva kod och distribuera funktioner för att göra programvaran mer mogen.

Skillnaden mellan traditionell SaaS-produktutveckling och agil utveckling:

FaktorerTraditionellt tillvägagångssättAgilt tillvägagångssätt ProgramvaruutvecklingProcessorienterad Människoorienterad Ledarstil Kommando och kontroll Ledarskap och samarbeteTeam RolltilldelningBaserat på teammedlemmarnas kompetensnivå Självorganiserande teamKommunikationFormellInformellKundens rollViktigKritiskProjektprocessmodellLivsuppgift,ProcessirmodellerVattenTyp,Processirmodell,Projekt,Processmodell eller aktiviteterBaserat på mjukvaruproduktfunktioner

Bästa praxis för SaaS-produktutveckling

Eftersom SaaS-produkter blir allt populärare och mjukvaran ständigt är dynamisk eftersom de erbjuder skalbarhet, bekvämlighet och andra lösningar som möter användarnas behov, behöver du ett strategiskt tillvägagångssätt för att skapa unika SaaS-produkter som kommer att tillfredsställa användarnas krav. Bland de bästa metoderna du måste använda inkluderar följande:

#1. Använd agil metodik

SaaS-produktutveckling och Agile är knutna samman vid höften, vilket innebär att anta ett agilt tillvägagångssätt är det bästa sättet att främja samarbete, flexibilitet och nonstop action. Den agila processen innebär att bryta ner cyklerna till mindre, hanterbara dupliceringar som skapar utrymme för ständig feedback, anpassning och frekvent kurskorrigering.

#2. Förstå din målgrupp

Du kanske har den bästa produktidén, men såvida den inte stöds av djupgående marknads- och publikundersökningar kommer den för det mesta att falla platt.

Även när du har ett fast grepp om din målmarknad, kommer det att vara i ditt bästa intresse att känna till din potentiella konkurrens och marknadssegment, inklusive de genomsnittliga prispunkterna.

Även om det är viktigt att förstå din marknad, är det viktigare att känna din publik och deras definition av framgång.

#3. Prioritera en User Experience (UX) Design

Funktionalitet är avgörande, och som ett resultat måste du se till att din produkt, förutom att se bra ut, är enkel att använda så att den kan hjälpa dina kunder. Detta innebär att du prioriterar användarcentrerade designprinciper när du designar din SaaS-produkt för att ge den en intuitiv och förtjusande användarupplevelse.

En beprövad strategi för produktförbättringar innebär att investera i aktiviteter som användbarhetstestning, modellutveckling och iterativ design. Denna metod hjälper dig att förfina din kommande SaaS-produkt och garanterar dess förmåga att noggrant möta dina användares förväntningar.

#4. Implementera kontinuerlig integration/kontinuerlig distribution (CI/CD)

Det skulle vara bäst att medvetet minimera problem och konflikter genom att se till att kodändringar integreras och testas regelbundet och kontinuerligt genom att automatisera konstruktions-, design- och distributionsprocedurerna via CI/CD-praxis.

En kontinuerlig och automatiserad release- och distributionsprocess underlättar snabbare och mer konsekvent leverans av uppdateringar till användare. Dessutom, med automatisering, finns det liten chans att buggar infiltreras förutom att förbättra den övergripande produktkvaliteten.

#5. Prioritera säkerhet och datasekretess

Du måste göra allt du kan för att garantera dina kunder att deras privata data är säker om du ska vinna deras förtroende och en nisch för ditt varumärke. Detta kan bäst uppnås genom att svartsjukt skydda användardata och säkerställa säkerheten för din SaaS-produkt.

Vi rekommenderar att du följer bästa branschpraxis, som att hantera åtkomstkontroll, kryptera data och hantera mottagligheter.

Du vill skapa förtroende hos dina användare och skydda deras konfidentiella data genom att regelbundet uppdatera din integritetsförordning och efterlevnadskrav som ett oundvikligt minimum.

Den idiotsäker produktutvecklingsstrategin för SaaS-produkter

En väl utformad och implementerad SaaS-produktutvecklingsstrategi är avgörande för att förstå dina användare, noggrant planera produktdesignen, använda dina resurser effektivt och förbättra dina chanser till framgång och överlevnad på en hård, konkurrensutsatt marknad.

Oavsett om man designar en ny produkt eller modifierar en befintlig innan den introduceras på marknaden är det absolut nödvändigt att implementera viktiga och effektiva strategier.

Att följa en typisk smidig utvecklingsprocess kommer att motivera ditt utvecklingsteam att iterativt implementera ditt företags produktutvecklingsvision genom att dela upp varje utmaning i mer mindre, tuggbara problem.

Den idiotsäkra SaaS-produktprocessen följer en spelbok som går igenom följande samtidiga faser:

SaaS marknadsundersökning

Även om alla fantastiska saker börjar med en idé, är det en öppen hemlighet att du helt enkelt inte kan fullfölja alla idéer. Det är därför viktigt att du utvärderar alla dina produktidéer och säkerställer att de överensstämmer med branschtrender, kundernas behov och marknadens efterfrågan.

Ta dig tid att tydligt förstå hur din kommande produkt kommer att klara sig gentemot konkurrenterna och vad som gör den unik på en mättad marknad. Det lönar sig att fokusera på beprövade kundbehov baserat på djupgående forskning och kvalitativ data som avslöjar kundernas krav och åsikter.

Produktidéer

Nästa steg innebär att ytterligare forma din produktidé med hjälp av ett prisma av intressenter som förstår dina kundbehov med hjälp av marknadsdata du har i dina händer.

Din produktidékohort kan inkludera SaaS-utvecklingschefer, produktdesigners och produktutvecklare, för att nämna några. Detta team kombinerar ansträngningar för att skapa ett unikt perspektiv som reflekterar över kundinsikter som kan implementeras i konkreta produkter som hjälper dig att anpassa befintliga prototyper därefter.

Du måste skapa ett mångsidigt team med representation från alla avdelningar eller affärsfunktioner så att de kan ta med sin relevanta erfarenhet. Det är i detta skede som du och ditt team genererar och filtrerar varje idé, lyfter fram användarinsikt och identifierar outnyttjade möjligheter.

Framgångsrika produktidéer kretsar kring användarundersökningar, fokusgrupper eller produktintervjuer som du senare kan analysera och sammanställa. Du måste också implementera all befintlig feedback från användare om du har befintliga kunder för att få en grundläggande förståelse för potentiella nya kunder och verkliga produktanvändningar.

Bestäm produktkrav

Efter att ha förstått kundernas krav, innebär nästa steg att bestämma hur din SaaS-produkt kommer att föra dig närmare dina produktkrav.

Affärsmål bör definiera ditt projekts strategiska färdplan genom att beskriva vilket system eller vilken lösning du kommer att utveckla och varför. Dina produktkrav bör hjälpa dig att skapa en detaljorienterad förståelse på hög nivå av din planerade lösning, dess främsta mål och eventuella befintliga projektbegränsningar.

Kom överens om grundläggande produktkrav som ska inkluderas i produktkravsdokumentet samtidigt som du tänk på att kravinsamlingsprocessen är dynamisk eftersom den kan introducera nya variabler.

Se därför till att i din planering lämna utrymme för framtida kravinsamling under produktens livscykel samtidigt som projektomfattningen är lätt att anpassa.

Definiera projektets omfattning

En tydligt definierad projektomfattning är det som säkerställer att din produktutveckling håller sig på rätt spår samtidigt som du garanterar att du kommer att leverera alla leveranser i tid, inom budgeten och enligt förväntningarna.

Även om projektets komplexitet och detaljnivå avgör omfattningen av projektbeskrivningen, bör den alltid omfatta tre viktiga delar, nämligen projektmål, projektmotivering och huvudresultat.

Ditt omfattningsförklaring bör ge de finare detaljerna i varje aspekt av projektet, inklusive nyckelintressenter, tidslinjer, projektbegränsningar och alla andra processelement.

Produkt Arkitektonisk Design

En praktisk SaaS-systemarkitektur är den bästa startplattan för alla skalbara och pålitliga SaaS-lösningar, eftersom dina affärsmål och kundkrav dikterar det.

Det är nödvändigt att basera din produktdesign på funktionaliteten i din kommande applikation genom att säkerställa att den påverkar alla projicerade aspekter och dess operativa komplexitet. Du kanske också vill inkludera modeller som kommer att möta de olika kundernas behov.

Välj Tech Stack

Välj en teknisk stack för din SaaS-lösning som täcker aspekter som server-side-teknik, klient-side-teknik och molntjänster.

Den korrekta teknikkombinationen säkerställer att din produkt säkrar en nisch in i framtiden, förutom att den kan utvecklas utan att öka kostnaderna.

Tänk på komplexiteten i din programvara, din befintliga IT-svit och framtida underhållskrav när du väljer en lämplig IT-stack.

Utveckla en MMP

När grunden för din SaaS-produktutveckling är på plats, är det dags att identifiera de högvärdiga funktionerna i din produkt och skapa prioriteringar för funktionssläpp.

Se till att dina måste-funktioner ingår i en Minimum Marketable Product (MMP), den uppgraderade versionen av MVP, en produktversion som innehåller minsta möjliga funktionalitet som skulle räcka för att komma ut på marknaden och få dragkraft bland riktade användare.

MMP-utveckling föregår prototypframställning så att UX/UI-designteam kan producera en visuell representation av MMP innan de förbereder slutliga layouter för mer detaljerad utveckling.

I detta skede måste varje funktion hos MMP kontrolleras noggrant genom kontinuerliga testcykler. Därför får utvecklingsteamet kritisk feedback tillräckligt tidigt för att säkerställa snabbare leverans av slutprodukten.

Apputveckling

När du är klar med MMP-releasen måste ditt team fortsätta med att samla in värdefull kundfeedback som de kan använda för att förbättra slutprodukten.

Det är under detta skede när produktteamet lägger till alla bra-att-ha-funktioner i SaaS-produkten förutom att iterera på MMP baserat på användarnas känslor så att de kan omvandla applikationen till en fullfjädrad SaaS-lösning som erbjuder en uppsjö av funktioner.

Appens utvecklingsstadium drar nytta av pågående integrations- och testcykler. Dessa gör det möjligt för produktutvecklingsteamet att kontinuerligt utvärdera kvaliteten på varje leverans som en integrerad del av den kontinuerliga leveransprocessen genom tidiga tester.

Leverans

Ditt team bör nu kunna leverera nya funktioner och uppdateringar i små omgångar när och när de dyker upp, eftersom teamet kan felsöka problem och göra nödvändiga utgåvor.

Den kontinuerliga leveranscykeln för SaaS-produkter är nödvändig eftersom det ökar ditt teams hastighet till marknaden eftersom de inte behöver pausa utvecklingen innan de implementerar releaser. Resultatet bör vara att dina användare kan njuta av en oändlig ström av förbättringar och pågående funktionsfixar.

Underhåll och uppgraderingar

Det kommer aldrig att ta slut på utvecklingen av SaaS-produkter eftersom det förblir en kontinuerlig motor av förbättringar och förbättringar under hela produktens livscykel.

De outtröttliga ansträngningarna från era support- och produktledningsteam måste fortsätta att övervaka kundernas beteende, avslöja värdefulla insikter och kommunicera dem till kundutvecklingsteamet så att all feedback omvandlas till programvaruuppgraderingsplaner.

Dessutom vill du skapa ett team som är specifikt dedikerade till att underhålla SaaS-produkten så att den levererar en felfri upplevelse som gör det möjligt för användare att tillgodose deras växande arbetsbelastning.

Iterativa förbättringar

Om du har en framgångsrik SaaS-produkt, kom ihåg att produktutveckling alltid kan vara utmanande. Din nya SaaS-lösning måste utvecklas ständigt för att matcha de ständigt föränderliga kundbehoven på en dynamisk marknad.

Genom att integrera spårnings- och analysförmågor i din SaaS-produkt kan du få en bättre underskattning av dess lågvärde och högvärdiga funktioner, och därigenom kunna fördubbla allt som betyder mest för dina kunder.

Spårningsverktyg säkerställer att ditt produktteam snabbt kan utvärdera nya releaser när det gäller prestanda och positiva kundresponser, vilket säkerställer att din SaaS-produkt erbjuder värdefulla och kundförsta lösningar.

Slutsats

Den agila produktutvecklingsstrategin erbjuder det idealiska ramverket du behöver när du skapar nya SaaS-produkter eller förbättrar kvaliteten och prestandan hos befintliga.

Att noggrant följa dessa effektiva strategier hjälper ditt företag att nå sina affärsmål, oavsett om du planerar att gå in på nya marknader, sälja mer till den befintliga kundbasen eller vinna över kunder från dina konkurrenter. Dessutom erbjuder det ett praktiskt sätt att generera intäkter och öka lönsamheten.

Med noggrann och medveten planering kommer du att kunna eliminera eller minimera risken för att göra misstag som kan undvikas, och därigenom säkerställa att ditt program levererar beräknade fördelar och mätbara mål vars framsteg du kan granska i varje steg av produktutvecklingen.

Från idéer som utvärderar teknisk genomförbarhet till det sista steget av produktlansering, implementering av rätt produktutvecklingsstrategi är din nyckel till framgång och säkerställer att du bara utvecklar produkter som möter verkliga kundbehov och ökar dina intäkter och vinster.

Kolla sedan in vår detaljerade artikel om SaaS-marknadsföring.