Vad är No-Code AI och hur använder du det?

Viktiga takeaways

 • No-code AI-plattformar gör det möjligt för vem som helst, oavsett teknisk bakgrund, att låsa upp potentialen för AI med bara några klick och utan att skriva kod.
 • No-code AI-verktyg erbjuder förutbildade maskininlärningsmodeller, vilket eliminerar behovet av modellutveckling och möjliggör snabbare utvecklings- och implementeringstider.
 • Även om no-code AI ger olika fördelar som minskad utvecklingstid och kostnadseffektivitet, har den också vissa begränsningar, inklusive plattformsberoende och minskad flexibilitet vid finjustering av modeller.

Den en gång exklusiva kunskapen om AI har blivit mer tillgänglig än någonsin. Tack vare den senaste tidens buzz med AI och uppkomsten av no-code AI-plattformar. Även om du inte har någon teknisk bakgrund kan du nu låsa upp potentialen för AI med några få klick utan att skriva en enda rad kod.

Ingenting hindrar dig från att utforska de spännande möjligheterna med no-code AI. Allt du behöver är att förstå hur det fungerar, och du kan komma igång direkt.

Hur fungerar No-Code AI?

No-code AI innebär helt enkelt att skapa AI-program utan att skriva kod. Det är ett framväxande koncept som tar bort behovet av att träna en maskininlärningsmodell på lite stor data själv innan du kan bygga dina egna AI-applikationer.

Precis som programmering utan kod finns det många AI-verktyg utan kod du kan utforska. Vissa av dessa verktyg har ett pris, men andra erbjuder en gratis provperiod. De flesta no-code AI-plattformar låter dig ladda upp din egen datauppsättning, eller så kan de förse dig med en datauppsättning. Men du kommer säkert att ha en skattkammare av förskrivna algoritmer för att träna din modell med enkla klick.

De flesta plattformar låter dig jämföra modeller för att bestämma den bästa passformen för ett användningsfall. Där manuell AI-utveckling vanligtvis tar dagar, ibland månader, att slutföra, låter no-code AI dig utveckla och distribuera en komplett fungerande AI på några minuter.

Några exempel på no-code AI-plattformar inkluderar:

Den spelförändrande aspekten av no-code AI är att du inte behöver brottas med knepig syntax eller bry dig om att skaffa en mördande arbetsstation för att köra den underliggande maskininlärningsmodellen. Allt du behöver – visualisering, datatvistelse, val av funktioner, modellering och alla dessa komplexa operationer – är bara några klick bort.

För- och nackdelar med No-Code AI

Även om no-code AI innebär att din maskininlärningsmodell snabbt kommer ut på marknaden, tar den inte bort all utmaning. Låt oss kort belysa det positiva och negativa med no-code AI för att förstå detta bättre.

Fördelarna med No-Code AI

 • Kort utvecklings- och implementeringstid: No-code AI-verktyg erbjuder förutbildade, färdiga att använda maskininlärningsmodeller. Eftersom du inte behöver bry dig om modellutveckling kan du utveckla och distribuera dina modeller snabbare.
 • Kodning eller teknisk expertis krävs inte: Dataförbehandlings- och utbildningsfaser kräver bara att du klickar på åtgärdsknappar.
 • Billigt: ​​No-code AI kan vara billigare än manuell modellutveckling. Med no-code AI behöver du inte anställa datavetare eller maskininlärningsingenjörer.
 • Resurseffektivt: Du behöver inte heller spendera pengar på att köpa arbetsstationer eller extra datorkraft eller resurser för att köra en maskininlärningsmodell.
 • Tillgänglighet: Resurserna för no-code AI är mer tillgängliga eftersom de är tillgängliga som en plattform-som-en-tjänst, och alla kan använda deras tjänster över internet.
 • Miljöinställningar krävs inte: Du behöver inte oroa dig för att ställa in en utvecklingsmiljö lokalt på din maskin. Allt du behöver är lättillgängligt.

Nackdelarna med No-Code AI

 • Plattformsberoende: Överberoende av den kodfria AI-tjänsteleverantören innebär att en uppdatering eller driftstopp på deras server kommer att påverka din arbetsmodell. Det kan minska användarupplevelsen.
 • Icke-flexibel: No-code AI-plattformar erbjuder mindre flexibilitet för att finjustera modeller till affärskrav. Dessutom kan det vara svårt, dyrt eller till och med ouppnåeligt att skala upp dina modeller med vissa leverantörer.
 • Oåteranvändbara modeller: Med no-code AI-plattformar äger du inte din egen modell. Därför kommer möjligheten att återanvända samma modell för olika applikationer till en extra kostnad.

Vad kan du bygga med no-code AI?

Om du vet vad AI kan göra, vet du redan vad du kan bygga med no-code AI; dess tillämpning är omfattande. Här är några praktiska exempel på vad du kan skapa med no-code AI:

 • Utveckla chatbots och virtuella assistenter med hjälp av naturliga språkmodeller.
 • AI-drivna marknadsföringsverktyg för att förbättra marknadsanalyser och schemalägga marknadskampanjer.
 • AI-aktiverade aktie- och kryptohandelsbots.
 • AI-drivna budgetplanerare som använder färdiga prediktiva modeller.
 • Produktrekommendationer för att skräddarsy produkter till användare baserat på deras söktermer.
 • Bygg generativ AI med hjälp av färdiga stora språkmodeller för att utveckla innehåll eller bildgenererande applikationer.
 • Sentimentanalysator och bedrägeriupptäcktssystem.

Framtiden för No-Code AI

Med tanke på att många lösningar redan finns tillgängliga, är framtiden för no-code AI nu. Du kan bara förvänta dig att no-code AI-tekniken förbättras med tiden. Du bör också förvänta dig att många fler no-code AI-plattformar dyker upp när tekniken vinner mark och mer acceptans.

No-code AI minskar redan utvecklingstiden avsevärt genom att erbjuda tillgängliga, färdiga verktyg som krävs för att träna en modell framgångsrikt. Även om no-code AI har vissa begränsningar, är det praktiskt för små till medelstora företag och individer som inte har råd med resurserna för att utveckla sin AI.

Men även om du inte behöver en kodningsförmåga för att använda den, kvarstår faktum att no-code AI fortfarande kommer att kräva en viss nivå av analytisk expertis. Du måste förstå de önskade resultaten och kunna tolka och vägleda AI-verktyget effektivt.

No-Code AI är den nya Game Changer

No-code AI är en framväxande teknologi som förbättrar arbetsflödet för AI-utveckling. Databråk och modellering är några av de mest utmanande uppgifterna inom AI-utveckling. Det har lättat med uppkomsten av no-code AI.

Minskad utvecklingstid, enkel åtkomst och överkomliga priser är några fördelar du kommer att få med att använda no-code AI.