Vad är mappen ”$Windows.~BT” och kan du ta bort den?

Att ta bort den dolda ”$Windows.~BT”-mappen och återställa gigabyte utrymme på din hårddisk är frestande. Men vad är den här kryptiskt namngivna mappen för, och hur viktig är den för din Windows-installation?

Vad är mappen ”$Windows.~BT” och ska du ta bort den?

Windows skapar mappen ”$Windows.~BT” när du uppgraderar operativsystemet till en nyare version. Den här mappen innehåller alla viktiga filer för uppgraderingsprocessen, som tillfälliga installationsfiler och loggar från den tidigare Windows-installationen.

Windows tar automatiskt bort mappen ”$Windows.~BT” efter 10 dagar. Eftersom du tar bort gamla Windows-installationsfiler manuellt kommer du inte att kunna återgå till den tidigare Windows-versionen med alternativet Gå tillbaka i återställningsmenyn inom den tiden (till exempel för att nedgradera från Windows 11 till Windows 10 ). Därför bör du bara bli av med den här mappen om du är nöjd med den nuvarande Windows-versionen på din PC. Du kan också säkert ta bort den massiva mappen om Windows misslyckas med att göra det automatiskt efter respitperioden.

Men du bör inte bara ta bort den här dolda mappen som vilken annan mapp som helst på skrivbordet. Istället bör du vända dig till verktyget Diskrensning eller kommandotolken.

Hur man hittar och tar bort mappen ”$Windows.~BT”.

Eftersom ”$Windows.~BT” är en dold mapp måste du konfigurera Windows för att visa dolda filer och mappar för att hitta den i Filutforskaren. När du gör det kommer katalogen C:\$Windows.~BT att bli synlig.

Du kan dock inte ta bort mappen ”$Windows.~BT” direkt. För att göra det måste du köra verktyget Diskrensning. Här är hur:

 • Tryck på Win + R för att öppna dialogrutan Kör.
 • Skriv cleanmgr i rutan och tryck på Enter.
 • Använd rullgardinsmenyn för att välja systemenheten (vanligtvis C:) och klicka på OK.
 • Klicka på knappen Rensa systemfiler.
 • Under Filer att radera, använd kryssrutorna för att välja dessa alternativ: Tidigare Windows-installationer, Windows Update Cleanup, Windows-uppgraderingsloggfiler, Temporära Windows-installationsfiler och Temporära filer.
 • Klicka på OK.
 • Välj Ta bort filer för att bekräfta.
 • Om mappen ”$Windows.~BT” dyker upp även efter att du kört verktyget Diskrensning, måste du köra några kommandon i kommandotolken. För det, öppna Kommandotolken med administrativa rättigheter och kör sedan följande kommandon ett efter ett.

   takeown /F C:\$Windows.~BT\* /R /A 
  icacls C:\$Windows.~BT\*.* /T /grant administrators:F
  rmdir /S /Q C:\$Windows.~BT\

  När du kör kommandona ovan kommer mappen ”$Windows.~BT” att raderas för gott.

  Nu när du förstår syftet med mappen ”$Windows.~BT” kan du bestämma hur du ska hantera den. Utöver mappen ”$Windows.~BT” kan du också stöta på mappar som ”Windows.old”, ”$WinREAgent”, ”$SysReset” och andra som också kan raderas säkert med verktyget Diskrensning.