Vad är Key Stretching? Så här kan dina lösenord hållas säkra

För att komma åt våra digitala konton behöver vi ofta lösenord eller lösenfraser. Men precis som nycklar och lås kan vara svaga är inte alla lösenord säkra.

För att stärka ditt onlineförsvar har säkerhetsexperter utvecklat en rad tekniker för att göra lösenord säkrare. Dessa metoder inkluderar bland annat hash, saltning, peppning och nyckelsträckning. Låt oss undersöka vikten av att sträcka ut nyckeln och hur det avsevärt kan öka din onlinesäkerhet.

Vad är Key Stretching?

Nyckelsträckning är en kryptografisk teknik som används för att förbättra säkerheten för lösenord och lösenfraser, särskilt i scenarier där det ursprungliga lösenordet kanske inte har tillräcklig slumpmässighet eller längd för att motstå olika typer av attacker, såsom brute force eller ordboksattacker. Nyckelsträckning gör ett lösenord eller nyckel starkare och säkrare genom att utföra flera hashprocesser på den.

Nyckelsträckning är också känd som nyckelförstärkning, och det innebär vanligtvis att man tar ett relativt svagt och kort lösenord eller kryptografisk nyckel och använder en kryptografisk funktion eller algoritm för att producera en starkare och längre nyckel. Detta görs om och om igen tills en önskad nyckel uppnås. Tanken är att göra det beräkningsmässigt dyrt och tidskrävande för en angripare att återställa den ursprungliga nyckeln, även om de har tillgång till en hashad eller krypterad version av den.

Nyckelsträckning spelar en avgörande roll i applikationer som kräver en hög säkerhetsnivå, såsom onlinekonton, finansiella transaktioner och dataskydd. Det är en nyckelkomponent för att säkerställa säkerheten för lagrade lösenord och kryptografiska nycklar, vilket i slutändan översätts till att skydda användardata och upprätthålla förtroende.

Hur fungerar Key Stretching?

Som vi har diskuterat i föregående avsnitt omvandlar tangentutsträckning ett svagt lösenord till ett mer robust och säkert lösenord.

Låt oss illustrera detta med ett enkelt exempel: tänk dig att ditt lösenord är något så vanligt som ”iloveyou.” Det är ingen hemlighet att ett sådant lösenord är som en öppen dörr för angripare, eftersom det ofta finns i brute-force ordlistor och ordbokstabeller. Faktum är att det inte skulle ta mer än 30 sekunder för en angripare att knäcka det och få tillgång till ditt konto. Det är här begreppet nyckelsträckning kommer in i bilden.

Key stretching tar detta sårbara lösenord och hash det för att skapa något längre och mer komplext. Till exempel omvandlas ”iloveyou” till ”e4ad93ca07acb8d908a3aa41e920ea4f4ef4f26e7f86cf8291c5db289780a5ae.” Men processen slutar inte där.

När detta nya lösenord hashas igen blir det ”bc82943e9f3e2b6a195bebdd7f78e5f3ff9182ca3f35b5d415cf796ab0ce6e56.” Och en gång till hashar vi den för att producera ”46e95d6374c00c84e4970cfe1e0a2982b2b11b1de9343a30f42675a2154a28f5.” Du kan göra detta hur många gånger du vill.

Nu kanske du undrar om du behöver kavla upp ärmarna och skriva all denna kod själv. Den goda nyheten är att du inte behöver! Det finns redan bibliotek tillgängliga för nyckelsträckning som kan göra det tunga lyftet åt dig. Några populära nyckelsträckningsalgoritmer inkluderar PBKDF2, scrypt, Argon2 och bcrypt. Av dessa är bcrypt och PBKDF2 de mest kända.

bcrypt tillämpar blowfish-chifferet för att utföra flera omgångar av hash, vilket gör det till ett robust val för att säkra dina lösenord. Samtidigt är PBKDF2, eller ”Password-Based Key Derivation Function 2,” ett annat bra alternativ för att förbättra säkerheten för dina nycklar eller lösenord. Dessa verktyg säkerställer att även de svagaste lösenorden kan förvandlas till enorma hinder mot obehörig åtkomst.

Key Stretching vs Salting

Nyckelsträckning och saltning är båda viktiga tekniker inom lösenordssäkerhetsområdet, som var och en spelar en unik roll för att förbättra lösenordens styrka.

Key stretching innebär att utsätta dina lösenord för flera omgångar av hash, vilket effektivt förvandlar ett svagt lösenord till en säkrare version. Ju fler rundor du utför, desto säkrare blir ditt lösenord. Saltning, å andra sidan, ger ett extra lager av försvar. Lösenordssaltning innebär att du lägger till en distinkt teckensträng till ditt lösenord innan du tillämpar hashprocessen. Denna extra komplexitet ökar motståndskraften hos ditt lösenord.

Det fantastiska är att dessa två tekniker kan användas tillsammans för att förbättra styrkan hos ett lösenord. Saltet är inte en eftertanke; det är integrerat från början, vilket förbättrar det svaga lösenordet innan det genomgår hashprocessen. I grund och botten är nyckelsträckning och saltning som ett tag-team, som samarbetar för att stärka och skydda din känsliga information med ett extra lager av skydd.

Varför är nyckelsträckning viktigt?

Nyckelsträckning används ofta i lösenordsbaserade kryptering- och autentiseringssystem. Det hjälper till att minska risken för svaga eller lätt gissa lösenord genom att göra det beräkningsmässigt dyrt för angripare att återställa det ursprungliga lösenordet eller nyckeln, även om de har tillgång till hashade eller krypterade versioner av det. Detta gör det till en viktig del av säkerheten i olika applikationer, som att skydda lagrade lösenord och säkra kryptografiska nycklar.

Här är några anledningar till varför nyckelsträckning är viktigt och bör implementeras:

  • Förbättrad säkerhet: Det primära syftet med nyckelsträckning är att avsevärt förbättra säkerheten för lösenord eller kryptografiska nycklar. Det förvandlar svaga, lätt gissa lösenord till starka och komplexa nycklar, vilket gör dem mycket mer motståndskraftiga mot attacker som brute force och ordboksattacker.
  • Skydd mot regnbågsbord: Nyckelsträckning hindrar användningen av förberäknade bord (regnbågsbord). Dessa tabeller är förgenererade listor med hashade lösenord som angripare använder för att snabbt slå upp motsvarande lösenord. Saltning och nyckelsträckning gör dessa tabeller ineffektiva.
  • Begränsning av svaga lösenord: I praktiken väljer användare ofta svaga lösenord, som lätt kan knäckas av angripare. Nyckelsträckning ger ett skyddsnät genom att göra även dessa svaga lösenord säkrare.
  • Sakta ner angripare: Beräkningsintensiteten av nyckelsträckning saktar avsevärt ner angripare som försöker knäcka lösenord. Varje ytterligare iteration gör processen mer tidskrävande och avskräcker angripare.
  • Säkra dina tillgångar med hjälp av lösenordsstärkande tekniker

    Lösenord är den första försvarslinjen, och du kan inte alltid lita på att användarna väljer säkra lösenord för sina konton. Dessutom blir angripare allt mer sofistikerade, även när de hanterar till synes säkra och populära lösenord.

    För att ligga steget före spelet är det avgörande att gå den extra milen och implementera avancerade tekniker som nyckelsträckning, saltning och peppning. Dessa metoder är oumbärliga för att omvandla svaga lösenord till förstärkta sköldar mot potentiella hot, för att säkerställa att dina data och konton förblir skyddade.