Vad är Hybrid Remote Work?

Covid-19-pandemin tvingade arbetsgivare över hela världen att anta distansarbete. Även om många företag blomstrade, stötte större företag och organisationer på flaskhalsar i arbetsflödet. Deras stora antal anställda gjorde fjärroperationer utmanande.

Nu när samhället återfår en känsla av normalitet går företag över till en ny modell: hybriddistansarbete. Men många är inte bekanta med det än. Här är vad hybridt distansarbete betyder, hur det skiljer sig från distansarbete och varför du bör ge det en chans.

Vad betyder Hybrid Remote?

Hybrid distansarbete kombinerar inställningar för arbete på kontoret och distans. Företag som följer detta tillvägagångssätt har anställda som arbetar på plats, distans eller båda. De flesta antog det efter att lokala myndigheter hävt pandemirestriktioner när de behövde team på kontoret men inte kunde implementera fullskaliga back-to-office-strategier.

Det finns flera varianter av hybridt distansarbete, vilket innebär att arbetsgivare kan bedöma vilken metod som passar deras bransch, arbetsflöde och talanger.

Flexibel hybridmodell

Den flexibla hybridmetoden ger de anställda total kontroll över om de arbetar på eller utanför kontoret. Det följer inte fasta scheman. Du kan rapportera till kontoret för projektsamarbeten och arbeta på distans när du avslutar enskilda uppgifter – bara samordna med din handledare.

Den största fördelen med denna modell är att den bygger förtroende. Företag kan öka moralen, förbättra arbetstillfredsställelsen och främja sunda arbetsrelationer genom att ge sina anställda oberoende. Restriktiva policyer förbättrar sällan de anställdas lojalitet.

Men en nackdel är att den saknar struktur. Ledare på arbetsplatsen kan ha problem med att balansera team på distans och på plats, särskilt om anställda gör ändringar i schemat i sista minuten.

Remote-First Hybrid Model

Remote-first hybridmodellen passar företag som prioriterar distansarbete och ibland håller personliga möten. De behöver inte nödvändigtvis ett fysiskt kontor. Vissa hyr bara coworking-utrymmen eller evenemangsplatser på Airbnb för sina sammankomster.

Nystartade företag använder ofta denna strategi för att reglera kostnaderna samtidigt som de skalar verksamheten. De bedömer hur deras distansarbetare reagerar på personliga möten och projektsamarbeten innan de investerar i ett fysiskt kontor. På samma sätt hjälper detta tillvägagångssätt också företag att minska sina team på kontoret och gradvis övergå till distansarbete.

Observera bara att helt avlägsna och fjärrstyrda arbetsmodeller har subtila skillnader. Du kanske fortfarande känner dig isolerad eftersom du bara träffar dina kollegor vid schemalagda tillfällen – ofta bara en eller två gånger i månaden.

Office-First Hybrid Model

Office-first hybrid-modellen prioriterar team på kontoret. Arbetsgivare kan följa scheman med mycket få arbetsdagar hemifrån eller begränsa fjärrlag till X procent av den anställda befolkningen. Hur som helst, deras resurser allokeras i första hand till verksamhet på plats.

Detta tillvägagångssätt är populärt bland stora organisationer som behöver chefer på mellannivå som ofta övervakar arbetare. De var troligen tvungna att anta distansarbete på grund av pandemin.

Ta Apple som ett exempel. Som rapporterats av Bloombergbad Apple snabbt sina anställda att rapportera tillbaka till kontoret efter att landsomfattande pandemirestriktioner släpptes 2022. Det minskade sina distansarbetsdagar med 75 procent.

Den kanske mest uppenbara nackdelen med denna modell är att den knappt skiljer sig från den traditionella inställningen på kontoret. Du kommer fortfarande till kontoret de flesta arbetsdagar. Och förvänta dig att arbetsgivare slutligen slutar arbeta med hybridarbete om deras produktivitetssiffror sjunker.

Fjärrvänlig hybridmodell

Företag som följer den distansvänliga hybridmetoden lägger lika stor vikt vid anställda på kontoret som distansarbetare. De skapar vanligtvis fasta scheman – anställda kan inte bara bestämma själva. Antalet distansarbetsdagar de får beror på deras position och ansvar. Vissa kanske måste komma till kontoret oftare.

Denna modell tillåter arbetsgivare att använda distansavdelningar utan att kompromissa med struktur och effektivitet. De kan göra justeringar efter behov. Om en avdelning till exempel skulle börja producera undermålig produktion medan den arbetar hemifrån, skulle den sannolikt få färre distansarbetsdagar.

Vilka är fördelarna med Hybrid-fjärrarbete?

Bildkredit: James Petts/Wikimedia Commons

Fler företag går från arbete på kontoret och distans till en hybridmodell för distansarbete. Både anställda och arbetsgivare drar nytta av dess flexibilitet, effektivitet och balans mellan arbete och privatliv.

Anställda är inte begränsade till inställningar för arbete på kontoret eller på distans

Du kan maximera både inställningarna för arbete på kontoret och på distans hos hybridföretag för distansarbete. Visst, inte alla arbetsgivare låter dig diktera ditt schema. Men du kan sätta dig ner med din handledare och förklara det perfekta arrangemanget som kommer att öka din produktivitet.

Arbetsgivare kan övervaka sina anställda bättre

Hybrida distansarbetsarrangemang gör det möjligt för arbetsplatsledare att övervaka arbetare utan att driva på policyer för återvändande till kontoret. Det är ingen hemlighet att vissa anställda utnyttjar helt fjärrstyrda arbetsmodeller. De kommer undan med att göra mindre än nödvändigt eftersom deras handledare inte kan spåra dem personligen. Medarbetarövervakningsverktyg är trots allt inte alltid korrekta.

Tyvärr skadar dessa kränkningar även andra anställda. Om din arbetskamrat ertappas med att fuska tidsspårare, kommer din handledare sannolikt att genomdriva strängare restriktioner för hela avdelningen.

Hybrid-fjärrarbetare uppnår maximal effektivitet

Att tillbringa för många dagar med att arbeta på eller utanför kontoret skadar produktiviteten. Att pendla till kontoret varje dag slösar bort tid, men att permanent arbeta hemifrån kommer med många distraktioner. Alternativt optimerar hybridarrangemang den konkurrenskraftiga arbetsmiljön på plats samtidigt som de ger anställda oberoendet och flexibiliteten av distansarbete.

Hybrid fjärrarbete låter anställda hantera tiden bättre

Hybridmodeller för distansarbete erbjuder mer spelrum och flexibilitet än inställningar på kontoret. Att uppnå en balans mellan arbete och privatliv är nästan omöjligt när du rapporterar till kontoret dagligen. Med tanke på den tid som ägnas åt att klä på sig, pendla och slå sig ner vid ditt skrivbord, kan det begränsa den tid som finns tillgänglig för andra ärenden.

Schemalagda personliga möten ökar moralen

Även om distansarbete ger flexibilitet känns det också ensamt. Anställda som är vana vid på kontoret kan uppleva isolering efter att ha arbetat hemifrån under längre perioder. Att ha väldigt lite social interaktion är ohälsosamt.

Tack och lov bekämpar hybridarbetsmodellen känslor av ensamhet och isolering genom schemalagda träffar. Även att rapportera tillbaka till kontoret och träffa dina vänner kan vara uppfriskande.

Oroa dig inte om ditt företag inte arrangerar personliga evenemang – det finns andra sätt att hantera ensamhet när du arbetar på distans. Du kan gå med i coworking-utrymmen, delta i gruppchattar eller skaffa ett husdjur.

Är Hybrid Remote Work framtiden för företagsarbete?

Med tanke på fördelarna som hybriddistansarbetsmodellen erbjuder arbetsgivare och anställda, är den definitivt här för att stanna. Fler företag över hela världen kommer att utforska denna modell. Du kan stöta på dem oftare när du går igenom jobbannonser.

Jämför också hur hybridfjärr- och fjärrarbete står sig mot den traditionella inställningen på kontoret. Utforska för- och nackdelar. Du kommer att gå miste om många möjligheter om du begränsar dig till specifika arbetsmodeller.