Vad är en sandlådemiljö?

Spread the love

Sandboxing erbjuder en säker och effektiv teknik för att validera din kod, analysera hur den fungerar och ge säkerhet till ditt nätverk och data från hot.

Den lägger till ett skyddande lager för att testa din kod med säkerhet utan att oroa dig för onlinerisker.

Du riskerar dock att exponera din källkod och data om du utför alla dina tester och validering i utvecklarmiljön.

Och om en angripare hittar en sårbarhet i det fysiska systemet där du utför testet, kan de utföra en fullfjädrad attack.

Som ett resultat kan du förlora din kritiska affärsinformation och användarnas förtroende för att använda programvaran.

Sandboxning är ett utmärkt sätt att eliminera denna risk.

Hur?

I den här artikeln kommer jag att prata om sandlådemiljöer och deras betydelse för utveckling, säkerhet och andra områden.

Håll ögonen öppna!

Vad är en sandlådemiljö?

En Sandbox-miljö är en isolerad, säker miljö som fungerar som en kopia av användarens operativa miljö för att köra, validera och visualisera kod utan att påverka plattformen eller systemet där den körs.

Namnet ”sandlåda” kommer från barns sandlådor, så kallade sandlådor, områden där de kan experimentera och leka. De kan bygga sandslott i en isolerad eller innesluten miljö för att undvika en enda röra.

Inom mjukvaruutveckling och cybersäkerhet betyder ”sandlåda” ett isolerat testutrymme där du snabbt och säkert kan leka med flera variabler för att se hur ditt program fungerar. Det är säkert utformat så att ingenting kan skada din maskin eller data om något fel inträffar. Det kan mildra hot från att komma in i ditt nätverk och används för att inspektera opålitlig eller oprövad kod.

Denna testmiljö skiljer opestad kod från din produktionsmiljö. Att ställa in en sandlådemiljö begränsar åtkomsten till hela systemresurserna och data på ett givet nätverk, och håller det därigenom säkert.

Mjukvaruutvecklare och ingenjörer använder sandboxing för att testa sin nya kod, medan cybersäkerhetsproffs använder den för att upptäcka skadlig kod. Dessutom kan du också använda den för att köra skadlig kod på ett säkert sätt och förhindra att värdenheten skadas. Det är så det lägger till ett skyddande lager mot säkerhetsrisker som nolldagsattacker, datastöld, etc.

Sandlådemiljö vs utvecklarmiljö

Här är några punkter för att förklara skillnaderna mellan en sandlådemiljö och en utvecklarmiljö:

#1. Mjukvaruutvecklare och ingenjörer använder utvecklingsmiljön. Det är där de flesta programvaruutvecklingsaktiviteter äger rum. Den används för att testa, validera och analysera den faktiska koden för en applikation eller ett system så att ändringar kan göras därefter.

Å andra sidan tar en sandlådemiljö kod som inte hör till liveapplikationer eller system som användarna kommer åt.

#2. Utvecklarmiljön är inte utformad för att testa din kod eller distribuera den eftersom den kan ta ner hela systemet, värdenheten eller data om något fel händer. Det riskerar inte bara affärsinformation utan även kunder som redan använder den.

Däremot tillåter en sandlådemiljö utvecklare att testa, visualisera, analysera och validera kod som kanske inte är verklig. Här testar du en ny kod. Därför är värdenheten eller data säker även efter tekniska fel, säkerhetshot eller avbrott.

#3. Utvecklarmiljön kanske inte exakt replikerar verkliga användarmiljöer eftersom den inte är designad för detta ändamål. Utvecklarmiljöer kan också vara utmanande för icke-utvecklare att använda när de utför en testinstallation eller testar koden.

  Så här åtgärdar du ERR_INTERNET_DISCONNECTED-felet [SOLVED]

En sandlådemiljö är dock byggd för att replikera verkliga implementeringsförhållanden exakt. Därför kan du testa din kod utan ansträngning utan bekymmer, prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Hur fungerar en sandlådemiljö?

Många blandar ihop sandlådor i mjukvaruutveckling med sandlådor i spel. I applikations- eller mjukvaruutveckling avser en sandlåda en testserver eller en utvecklingsserver som används för olika ändamål som att testa patchar, bygga nya funktioner, upptäcka sårbarheter, identifiera och ta bort buggar och mer.

Traditionella säkerhetsmetoder är reaktiva och använder signaturbaserad detektering, som letar efter mönster som upptäcks i kända skadliga instanser. Även om artificiell intelligens (AI) eller Machine Learning (ML) används behöver du fortfarande ett avancerat system för att upptäcka okända hot och komplettera dessa lösningar eftersom de bara kan identifiera kända hot.

Sandlådor lägger till ett lager av säkerhet. De kan proaktivt upptäcka skadlig kod och hot genom att exekvera kod i en isolerad, säker miljö för att analysera dess beteende.

Tanken med vilken sandlådemiljöer är designade är att de kan testa nya funktioner och kod i användarliknande driftsförhållanden utan att påverka systemet som det körs på. I allmänhet testas inte sandlådeprogramvarans källkod före isolering för att undvika oväntat beteende.

Hur fungerar en sandlådemiljö?

Sandlådemiljöer kan exakt efterlikna produktionsmiljöförhållanden i realtid för att testa nya funktioner. Därför kan tredje parts mjukvaruutvecklare testa och validera sina program mot en given webbtjänst från denna sandlåda.

Den är separerad från den faktiska miljön för att förhindra att osäkra program skadar systemet eller data. På så sätt kan du snabbt och säkert analysera din kod utan att kompromissa med värdenheten eller operativsystemet.

Oavsett om du använder en sandlåda för säkerhet eller testar din kod, har den några standardfunktioner som:

 • Virtualiserad miljö: Sandboxning utförs på en virtuell enhet utan tillgång till några fysiska resurser sparade på värdenheten. Den kan bara komma åt virtuell hårdvara.
 • Emulerar ett verkligt system: Sandbox-miljö är byggd för att se ut och kännas som en riktig mobil enhet eller dator. För detta bör programvaran du vill testa och koden du vill analysera komma åt samma resurser, såsom lagring och minne.
 • Emulerar måloperativsystemet: Applikationen som testas måste komma åt operativsystemet med hjälp av en virtuell enhet. Sandlådan är också isolerad från sin fysiska hårdvara men kan komma åt det installerade operativsystemet.

Med sandboxing kan du analysera användarinteraktion med programvaran och om den är konsekvent eller inte i förhållande till verkliga förhållanden. Du kan också visa systeminställningar för att hitta typiska virtuella maskinkonfigurationer. Dessutom skapar säkerhetspersonal utnyttjar och riktar in sandlådan för att analysera dess beteende och förbättra dess respons.

Dessutom är sandboxning fördelaktigt för miljöer med flera program som fungerar samtidigt. För efterföljande testsessioner kan du enkelt formatera om en sandlådemiljö.

Olika sandlådetekniker

Här är de fyra primära sätten att skapa en sandlådemiljö för mjukvaruutveckling:

#1 virtuell maskin (VM)

En virtuell maskin kan skapa ett komplett operativsystem som kan köras direkt på värddatorns hårdvara eller över värdens operativsystem. Detta ger en högre isoleringsnivå med en miljö som ser ut och känns som ett vanligt operativsystem installerat på en enhet.

Du kan enkelt skapa en VM-bild som innehåller din applikation som testas med dess beroenden. Däremot tar virtuella datorer avsevärd tid att starta och kräver massor av systemresurser och tar tid att starta, vilket inte är idealiskt för snabba testmiljöer.

Därför kan storskaliga företag använda ledande virtualiseringsleverantörer som Microsoft Hyper-V, CitrixVMware, etc. Mindre företag kan använda lättvikts virtualiseringsprogram som Solarwinds Virtualization Manager, Oracle VirtualBoxoch mer.

  Vad är skillnaden mellan CC och BCC i e-post

#2 Sandlådeprogram

Sandlådeprogram

Att använda sandlådeprogram är ett av de enklaste och snabbaste sätten att skapa en sandlådemiljö. Du kan använda sandlådeprogram som Sandlåda, SHADE, BitBox, etc. Alla är lätta att använda och kan effektivt köra vilket program som helst i en sandlådemiljö. Dessutom gör dessa program också att du kan hantera flera sandlådor samtidigt på samma system.

#3 Behållare

Behållare lagrar en applikations komponenter, filer, konfiguration och andra viktiga saker som krävs för att köras i en isolerad miljö. En container är en sandlåda vad gäller dess syfte. Men om du vill ha en rent isolerad miljö måste du konfigurera den ordentligt. Det finns många fall av escapes för behållare, vilket ger åtkomst till ditt operativsystem och andra behållare.

Du kan använda behållare som Hamnarbetare inom mjukvaruutveckling.

#4 Inbyggda OS-sandlådor

Vissa operativsystem som Windows 10 har inbyggt Windows sandlåda – en sandlådemiljö som använder Windows Container-teknik. Den har ett rent OS för att installera programmet som du vill testa. Det är också lätt när det gäller systemresurser.

Liknande, Äppelsandlåda är en annan inbyggd OS-sandlåda baserad på TrustedBSD API. Om du använder Linux OS kan du använda secomp-BPFen kärntillägg för att isolera Linux-processer och från andra processer.

Fördelar med att använda en sandlådemiljö

Att använda en sandlådemiljö för att validera din kod kommer med flera fördelar, som:

Säkerhet från sandlådor

 • Säkerhet från hot: Den viktigaste fördelen med sandboxning är att den kan säkra ditt operativsystem och värdenheter från potentiella hot. Att testa nya applikationer och mjukvarusystem blir uppenbart om du har att göra med nya programvaruleverantörer eller är osäker på en mjukvarukälla. För närvarande kan du helt enkelt testa all ny programvara du vill använda för risker innan du implementerar den.
 • Förenklar processen: Att skapa och distribuera en sandlådemiljö är enkelt, även i skala. Således kan du snabbt testa specifika programvaruversioner, distribuera ny kod och mer.
 • Avancerat nätverk: Med en välrenommerad sandlådeleverantör kan du få tillgång till avancerade nätverksfunktioner och komplexa topologifunktioner utan att bygga om allt.
 • Kostnadseffektivt: Att bygga och underhålla ett eget utvecklingslabb är en kostsam affär. Du kommer att behöva spendera mycket vid varje steg, från inköp och personal till underhåll av labbet. Istället kan du använda en moln-sandlådelösning för att enkelt skapa dina sandlådemiljöer samtidigt som du bara betalar för exakt de tjänster du använder.

 • Förbättrat samarbete: Effektivt samarbete är avgörande för att team ska trivas och uppnå mål snabbare. Sandlådor kan hjälpa dig att snabbt samla in feedback från olika avdelningar inom ditt företag eftersom alla med rätt behörighet kan komma åt dem.

Tillämpningar av sandlådemiljöer

Sandlådor kan användas i olika stadier av mjukvaruutveckling, från testning och kvalitetssäkring till support och drift. Dess syfte sträcker sig mer än bara ett utvecklingstestverktyg. Några av tillämpningarna för sandboxing är:

#1 Mjukvaruutveckling

Du kan uppnå bättre produktivitet för dina utvecklare med en snabbare återkopplingscykel. Men om de tillbringar mycket tid med att koda lokalt på sitt system och väntar på en byggserver för komplett produktskapande i en fjärrutvecklingsmiljö, blir det en lång och tidskrävande process.

Istället kan du ge dem en sandlådemiljö för att bygga och testa deras kod direkt på deras lokala enhet. En lokal sandlåda kan ha en komplett arbetsmiljö som består av integrerade komponenter som databaser.

#2 Säkerhet

Sandlådetekniken hjälper dig att upptäcka misstänkta filer och skadlig kod. Med en isolerad miljö på ditt nätverk som kan simulera verkliga förhållanden, kan du analysera programvarans beteende under en attack. Detta hjälper dig att planera för säkerhet och hålla dina andra filer och data säkra från attacken. Ingenting kommer att påverka de yttre resurserna eftersom du kör koden i ett isolerat utrymme.

  Så här åtgärdar du com.apple.mobilephone-felet 1035

#3 Kvalitetssäkring

Mjukvaruutveckling innebär upprepade tester och förbättringar. Du kan inte förvänta dig att din applikation alltid ska fungera optimalt eller alltid vara fri från sårbarheter. Om din programvara har dessa problem kan det potentiellt påverkas, och användarna skulle känna detta i slutändan. Därför måste du introducera nya patchar och uppdateringar för att den ska fungera på topp och förbli säker.

En sandlådemiljö kan hjälpa dig att göra det enkelt genom att du snabbt kan testa och optimera programvaran.

#4 Virtuella POC:er och demos

Virtual Proof of Concepts (POC) och försäljningsdemonstrationer kan innehålla olika typer av multimedia, som videor, bilder, etc. Med sandboxing kan du interaktivt engagera dina befintliga kunder och potentiella kunder. På så sätt blir det lättare för dem att testa programvaran du presenterar enligt deras preferenser och plats.

#5 Projektintegration

Om du ska integrera flera projektbyggen eller segment kan det bli komplext. I det här fallet kan du använda en sandlåda för att snabbt kontrollera programvarans kompatibilitet och kontrollera om programvaran är på rätt utvecklingsspår.

#6 Marknadsföring

Du kan använda sandboxing i dina marknadsföringsinsatser för att visa en produkts egenskaper och funktionalitet för dina kunder och potentiella kunder. Istället för att använda en virtuell POC eller säljdemo kan du använda ett sandlådeprogram för att låta dem testa produkten mer interaktivt.

Det kan också hjälpa dina kunder att se dummyfunktioner innan de implementerar den nya funktionen fullt ut, vilket möjliggör anpassning baserat på deras krav.

#7 Försäljning

Om du kan använda en sandlåda på rätt sätt kan den visa sig vara ett kraftfullt säljverktyg. En sandlådemiljö kan ge användarna en praktisk upplevelse av produkten. På så sätt kan de utforska dess olika funktioner och testa integrationer och funktioner på deras föredragna tid och plats.

Några fler tillämpningar av sandboxing är:

 • Webbläsare: Du kan köra en pålitlig webbläsare i en sandlådemiljö. Så om den upptäcker en webbplats som utnyttjar en sårbarhet i webbläsaren kan du begränsa skadorna på denna sandlåda.
 • Programvaruskydd: Vissa verktyg kan hjälpa dig att köra ett program som du ännu inte litar på helt i en sandlåda. Således är programvaran begränsad från att skada din enhet eller komma åt privata data. För programvaran kommer en sandlåda att visas som ett komplett system, och den kan inte identifiera att den är i en isolerad miljö.
 • Säkerhetsforskning: Säkerhetspersonal använder ofta sandlådor för att identifiera skadlig kod och forskningsändamål. Ett IT-säkerhetsverktyg kan till exempel övervaka webbplatser för att inspektera modifierade filer. Användare kan till och med använda Windows Defender för att köra sitt antivirusprogram i en sandlådemiljö.

Slutsats

Att skapa en sandlådemiljö är en utmärkt strategi för att testa din kod i en isolerad miljö och analysera dess beteende. Det hjälper dig att förstå din kodprestanda och hur du kan förbättra den och säkra din värdenhet och data från potentiella hot.