Vad är CodeGPT och kan det verkligen skriva kod?

snabblänkar

Viktiga takeaways

  • CodeGPT är en AI-driven kodningsassistent som hjälper programmerare att skriva och fixa kod, med funktioner som autokomplettering och kodförklaring.
  • CodeGPT är tillgängligt gratis, men prenumerationsplaner för vissa funktioner sträcker sig från $9,99 till $49,99 per månad.
  • Även om CodeGPT kan skriva kod, kanske dess utdata inte alltid är felfri eller följer bästa praxis, så du bör sträva efter att förstå och modifiera den genererade koden vid behov.

Om du letar efter en AI-driven assistent som hjälper dig att skriva kod, är chansen stor att du har stött på CodeGPT. Det är ett av många AI-drivna verktyg som du kan använda för att hjälpa dig när du programmerar. Men kan CodeGPT faktiskt skriva kod?

Vad är CodeGPT?

CodeGPT är ett dedikerat tillägg som använder olika modeller av artificiell intelligens (AI) för att hjälpa programmerare att skriva och fixa kod. Den innehåller olika funktioner som är inriktade på snabbare och enklare programmering, inklusive automatisk komplettering, kodförklaring, refaktorering, dokumentation, enhetstestning, felkontroll och buggfixning. Den har också ett ChatGPT-liknande gränssnitt som du kan komma åt från din kodredigerare.

Tillägget är särskilt kraftfullt eftersom det låter dig ansluta till olika vanliga stora språkmodeller (LLM) från olika leverantörer som OpenAI och Google. Utöver det låter CodeGPT dig skapa dina egna AI-agenter som du kan använda i dina projekt eller dela med andra.

Även om det finns flera kodredigerare för Linux, macOS och Windows, är CodeGPT endast tillgänglig i två. Idag kan du antingen installera och använda CodeGPT i VS Code eller i Cursor, som är en gaffel av VS Code.

Hur mycket kostar CodeGPT?

Du kan ladda ner och installera CodeGPT gratis, men att använda tillägget kostar. CodeGPT erbjuder olika prenumerationspaket som du kan betala för om du behöver obegränsad tillgång.

CodeGPT Plus har tre abonnemangsplaner. Grundplanen går för $9,99/månad, följt av Standard ($19,99/månad) och Gold ($49,99/månad). Det finns en gratis provperiod som du kan använda för att utvärdera förlängningen. Varje paket ger dig tillgång till specifika AI-agenter med obegränsad interaktion.

Tänk på att du måste betala för obegränsad användning av tredjeparts AI-modeller som OpenAI:s GPT-4-modell, till exempel. Även om du kan komma åt Open AI:s GPT-4-modell gratis, kan du inte göra det inifrån VS Code eller Cursor.

Kan CodeGPT verkligen skriva kod?

För att utvärdera detta kommer vi att använda tillägget för att hjälpa oss att generera två olika kodexempel i Python.

Först ber vi modellen att generera en stackdatastruktur i Python med alla relevanta metoder. Vi använde denna prompt:

Skapa en stack i Python och inkludera alla nödvändiga metoder

Modellen genererade följande svar:

 class Stack:
    def __init__(self):
        self.stack = []

    def push(self, item):
        self.stack.append(item)

    def pop(self):
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Pop from empty stack")
        return self.stack.pop()

    def peek(self):
        if self.is_empty():
            raise IndexError("Peek from empty stack")
        return self.stack[-1]

    def is_empty(self):
        return len(self.stack) == 0

    def size(self):
        return len(self.stack)

Detta exempel visar att CodeGPT är smart nog att skapa stacken med hjälp av en klass och inkludera nödvändiga kontroller för att hantera specifika fel som kan uppstå. Till exempel ger koden informativa fel om du försöker kika eller poppa en tom stack.

I en andra utmaning bad vi CodeGPT att spara ett svar formaterat i JSON från JSONPlatshållare API till en CSV-fil. För sammanhanget ser svaret från JSONPlaceholder API ut så här:

 {
 'userId': 1,
 'id': 1,
 'title': 'sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit',
 'body': 'quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto'
}

Vi frågade CodeGPT följande:

Jag har gjort en begäran till ett externt API på https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1 och jag får ett svar tillbaka. Jag har formaterat svaret som json, hur kan jag spara det i en csv-fil?

Koden som CodeGPT svarade med var:

 import csv
import requests


response = requests.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
data = response.json()


data = [data]


with open('output.csv', 'w', newline="") as output_file:
   
   writer = csv.DictWriter(output_file, fieldnames=data[0].keys())
   
   writer.writeheader()
   
   writer.writerows(data)

Generellt sett är detta svar bra; det behöver ingen justering för att fungera. CodeGPT lade också till kommentarer som förklarar syftet med de olika kodraderna, vilket är användbart om du gör något för första gången.

Det enda problemet här är att svaret inte anger en kodningstyp när open() anropas. Även om en standard kommer att inkluderas automatiskt, rekommenderas att specificera en kodningstyp och anses vara bästa praxis när du skriver till filer i Python. Detta kan rädda dig från felaktig tolkning, vilket leder till blandad text.

Så: CodeGPT kan skriva kod, men du bör vara försiktig eftersom det inte alltid ger dig den bästa utdata. Det du får kan vara felbenäget och kanske inte följer de bästa metoderna. När du använder CodeGPT eller något annat AI-drivet verktyg för att skriva kod, sträva efter att förstå vad koden gör först. Kopiera och klistra inte bara.