Upplever du problem med Paint.net-installationen? (LÖST)

Paint.net är den bästa appen för en funktionsrik men gratis bildredigerare. Om du gillar Paint-appen på Windows 10 men verkligen önskar att den hade lite mer än sina grundläggande redigerings- och målningsverktyg, är Paint.net appen du normalt skulle installera för att ersätta den.

Paint.net är, även om det är gratis, i aktiv utveckling. Du kan installera den som en stationär app eller som en Microsoft Store-app, men om du får den från Microsoft Store måste du köpa den.

Nedladdningsproblem med Paint.net

Om du vill använda Paint.net gratis har du inget annat val än att använda skrivbordsversionen av appen. Den här stationära versionen är lika enkel att installera som alla andra stationära appar. Du kommer att ladda ner filen som en ZIP-fil och måste extrahera den. Inuti den extraherade mappen hittar du en EXE-fil. Kör det och det kommer att installera Paint.net.

Fresh Paint.net Installation

Om Paint.net EXE-filen misslyckas med att installera appen, prova korrigeringarna nedan.

1. Kör EXE som administratör

Att installera en app på Windows 10 kräver vanligtvis administratörsrättigheter. Om du försöker installera en app för en enskild användare, eller för hela systemet, bör administratörsrättigheter fortfarande användas.

Högerklicka på Paint.net EXE-filen.
Välj Kör som administratör från snabbmenyn.
Autentisera med administratörens användarnamn och lösenord.
Kör igenom installationsstegen och Paint.net kommer att installeras.

2. Installera .NET Framework från Microsoft

Paint.net kräver att .NET-ramverket fungerar. Om du inte har .NET-ramverket installerat på ditt system, kommer Paint.net att installera det åt dig under sin egen installationsprocess. Installationen går inte alltid smidigt och om Paint.net inte kommer att installera bör du försöka installera .NET-ramverket manuellt.

Ladda ner .NET framework från Microsoft.
Kör EXE-filen med administratörsrättigheter.
Installera .NET-ramverket.
När det är installerat, kör Paint.net EXE-filen.

3. Använd Express installationsinställningar

Om du väljer ”Custom” på installationsskärmen och ändrar var Paint.net är installerat, byt till Expressinstallation istället. Installera den i standardkatalogen som Paint.net väljer.

4. Installera väntande uppdateringar

Om du har väntande Windows 10-uppdateringar som behöver installeras, eller som kräver att du startar om systemet, starta om det nu. Installera alla väntande uppdateringar. Starta om systemet även om en uppdatering inte kräver det och försök sedan installera Paint.net.

Slutsats

Paint.net kan normalt inte installeras när det finns ett problem med .NET-ramverket installerat på ditt system. Om det redan är installerat bör du också försöka ta bort och installera det igen. Se till att du använder den senaste versionen av .NET-ramverket och den senaste versionen av Paint.net.