Stadier, strategier, ledning och mer

Produktlivscykeln kan vara ett kraftfullt verktyg för marknadsförare och beslutsfattare i ett företag för att förbättra sina marknadsföringsstrategier, planer och kundlojalitet, optimera kostnaderna och se bättre vinstmarginaler.

Varje produkt har en livscykel, oavsett om det är en bil, medicinsk utrustning, kosmetika, smartphones eller något annat.

Att veta när man ska lansera en produkt, göra nödvändiga förbättringar, ta bort den från marknaden eller skapa en ny är viktigt för att förbli konkurrenskraftig på din marknad och göra vinster.

I den här artikeln kommer jag att diskutera produktens livscykel, dess stadier, strategier för varje steg, exempel och fördelar.

Vad menar du med produktens livscykel?

Hela livslängden för en produkt i det ögonblick den går in i utvecklingen tills den har avvecklats från marknaden kallas produktens livscykel. Den innehåller olika steg:

 • Produktutveckling med hjälp av lämplig kompetens, verktyg, tekniker och processer
 • Introduktion på marknaden för de tilltänkta användarna
 • Tillväxt, när produktens efterfrågan, försäljning och popularitet ökar
 • Mognad, när produkten har nått maximal framgång och har börjat visa en viss nedgång
 • Nedgång är när produktens popularitet och försäljning snabbt minskar och därför tas bort från en marknad.

Produktlivscykeln är ett användbart verktyg för marknadsförare, produktchefer och andra viktiga intressenter i ett företag. Det hjälper dem att ta reda på den lämpligaste tiden för att lansera en produkt eller tjänst, påbörja dess utveckling och design, göra marknadsföringsstrategier, sänka eller höja prissättningen, erbjuda rabatter vid en lämplig tidpunkt, utöka sin räckvidd till nya länder eller marknader, eller avbryta dess produktion.

Exempel på produktens livscykel (fallstudie)

Låt oss ta iPhones som ett exempel. iPhones är av hög kvalitet, oavsett om du pratar om deras kvalitet, funktioner eller säkerhet, och äran går till dess utvecklingsteam och viktiga beslutsfattare.

Källa: Äpple

När produktionen är klar lanseras de på vissa marknader med efterfrågan. De håller priset högt för att främst attrahera premiumkunder. I detta skede håller de också försäljnings- och marknadsföringskostnaderna höga. Dess efterfrågan börjar öka när den närmar sig tillväxtstadiet. Mer marknadsföring görs för att nå fler målgrupper och försäljningen ökar kraftigt.

I mognadsstadiet kan försäljningen sakta ner i takt med att konkurrensen ökar. Detta fortsätter tills skullerna börjar minska när bättre produkter med avancerad teknik och funktioner introduceras.

Hur fungerar produktens livscykel?

Verkar inte produktens livscykel analog med en människas liv?

Jag tror att det gör det.

En människas liv börjar i livmodern, där det börjar utvecklas till nio månader. Därefter föds barnet till världen. De börjar sedan växa i form av intellekt, längd, kroppsmassa etc. upp till en viss ålder. De studerar, väljer sitt yrke och bygger ett liv för sig själva och är på toppen av sin hälsa och karriär.

Därefter mognar de och deras hälsa och inkomstkällor börjar visa en initial nedgång. De dör på grund av en sjukdom, olycka eller helt enkelt ålder och lämnar den fysiska världen. Detta markerar slutet på en människas livscykel.

På samma sätt börjar en produkts livscykel i produktteamens, beslutsfattares och intressenternas medvetande. De börjar utveckla produkten med var och en av dess delar eller funktioner. När produktutvecklingen är klar lanserar företaget produkten på marknaden.

Därefter börjar produkten växa med tiden med hjälp av rätt marknadsföringsstrategier. I detta skede visar produkten företaget större försäljning, intäkter och berömmelse. Sedan kommer det en punkt när produkten möter mycket konkurrens och marknadsmättnad och i slutändan börjar minska sin försäljning och popularitet.

Med snabb nedgång tog företaget slutligen produkten från marknaden. Detta markerar slutet på produktens livscykel.

Nu vet du hur mycket de är lika 😊

Stadier av produktens livscykel

#1. Utvecklingsstadie

Baserat på typen av ditt företag kommer du att planera för att utveckla en produkt. Detta initierar produktens livscykel, där du måste bestämma vilken typ av produkt som ska utvecklas. Till exempel, om du är ett mobiltillverkningsföretag, kanske du vill skapa en ny smartphone med unika funktioner och utseende som kan locka dina målkunder.

Detta kräver många diskussionssessioner med ditt produktteam, investerare och andra intressenter. Du kommer att behöva brainstorma många aspekter av produkten under hela dess livscykel. Du måste planera varje steg och skapa solida strategier för att närma dig varje steg.

Det innebär grundlig marknadsundersökning, bedömning av kunders smärtpunkter, konkurrentundersökningar, ditt företags förmåga att lösa dessa smärtpunkter genom en lösning och mer.

När du är klar kan du börja utveckla produkten genom att använda dina resurser, teamexpertis och andra faktorer. Du vill börja med en prototyp och testa den för att utvärdera dess funktionalitet. Om du upptäcker problem, korrigera dem omedelbart. Därefter kan du producera några fullfjädrade produkter och introducera dem till målmarknaden.

#2. Introduktionsstadiet

Nästa steg är introduktionsstadiet, när du lanserar din produkt på marknaden. Det är tillrådligt att introducera en produktsats i en mindre region för att utvärdera hur den presterar. I detta skede måste du skapa effektiva marknadsföringsstrategier för produkten för att marknadsföra den inför målgruppen.

För det måste du bestämma var din publik är mer benägen att lägga märke till produkten. Det kan vara sociala mediekanaler, YouTube, tv, skyltar etc. Utifrån det, skapa ditt varumärke och produktbudskap och skräddarsy annonser. Visa din USP, unika funktioner och andra fördelar som kunder kan dra nytta av med produkten.

Som ett resultat kan du se initial försäljning, och den kommer att växa långsamt med tiden, givet att produkten har potential. Överväg i detta skede att ta emot feedback från kunderna från de som har använt produkten.

Denna input hjälper dig att upptäcka problem i produkten så att du kan lösa dem och lansera fler produkter på marknaden med förbättrade versioner. Fortsätt att upprepa och förbättra produkten för att möta kundernas behov och öka försäljningen.

#3. Tillväxtstadiet

I en produktlivscykel är tillväxtstadiet där din produkt har vunnit popularitet på marknaden och konsekvent ger dig försäljning och intäkter. Här fortsätter efterfrågan på produkter att öka. Det innebär att konkurrensen också kommer att öka på marknaden. Andra märken kanske vill sabotera dina strategier eller replikera dem.

Du måste alltså sträva efter att slå konkurrenterna genom att bedöma och förbättra dina metoder och strategier. I detta skede är det också viktigt att hålla jämna steg med kundens förväntningar genom att upprätthålla produktens kvalitet. Du kan till och med förbättra kvaliteten och användningen genom att introducera fler funktioner till den.

Fortsätt ta kundfeedback i olika kanaler och ta itu med problem proaktivt för att ge intrycket att du verkligen bryr dig om kunderna. Dessutom kan du nu planera att utöka din produkttäckning till andra regioner, om tillämpligt. För detta måste du grundligt förstå den nya marknadsdynamiken, utmaningarna och konkurrenterna, och ta reda på sätt att hantera dem.

När det är klart, introducera det på marknaden och kör ännu bättre marknadsföringsstrategier i en större skala. Detta kommer att skapa ljusare möjligheter för att generera högre försäljning, intäkter och avkastning på investeringen (ROI). Du kan använda vinsten för att investera i att skapa fler produkter, upprätthålla verksamheten och utöka din verksamhet.

#4. Mognadsstadiet

Efter tillväxtstadiet fortsätter produkten att vara populär och locka till försäljning. Man kan säga att marknaden för produkten har blivit mättad. Du kan varken se tillväxt eller nedgång nämnvärt på marknaden. Här är konkurrensen högre än någonsin, och det finns många liknande produkter på marknaden från olika märken.

I det här skedet måste du fortsätta behålla kunder genom att använda olika strategier som att bygga starkare relationer, arbeta med feedback, etc.

Ingen produkt kommer dock att finnas kvar på marknaden, hur bra den än är, eftersom teknologier, tekniker och kundernas krav förändras. Det är här du kommer att märka att din försäljning har börjat minska. Även om det inte minskar snabbt, ökar inte försäljningssiffrorna så snabbt. Detta är mognadsstadiet i en produkts livscykel.

I detta skede kan även marknadsförings- och produktionskostnaderna minskas. Så om du fortfarande vill göra vinst, ge fler fördelar till kunderna, som större rabatter, attraktiva erbjudanden etc. så att de köper mer av dig.

#5. Nedgångsstadiet

En produkts försäljning och marknadsandel börjar minska snabbt oavsett hur mycket ansträngning du lägger ner när den går in i nedgångsstadiet. Detta kan hända på grund av många orsaker – föråldrad teknik, konkurrens, kundpreferenser och så vidare.

Människor letar alltid efter bättre produkter som är avancerade, användarvänliga, rika på funktioner och som fortfarande är överkomliga för dem. När de hittar något bättre kommer de att byta till det.

Så om din produkt går in i detta skede skulle jag föreslå att du slutar producera eller marknadsföra den och sparar kostnaderna. Om möjligt kan du förnya och återlansera produkten med förbättrade versioner.

Många varumärken börjar också sälja samma produkt till andra marknader eller länder där efterfrågan fortfarande finns där. Alternativt kan du skapa en ny, avancerad produkt som kan möta moderna krav.

Varför ska du bry dig om produktens livscykel?

 • Effektiv produkthantering: Produktlivscykeln tillåter marknadsförare och beslutsfattare att ta reda på i vilket stadium deras produkt för närvarande ligger. På så sätt blir det lättare att hantera produkten, som dess kostnad, funktioner och andra aspekter.
 • Förbättrade strategier: Baserat på en produkts stadium kan du skapa lämpliga strategier för marknadsföring, distribution av resurser och använda rätt kompetens och metoder. Detta hjälper dig att fördröja produktnedgången och förlänga dess livscykel.
 • Bättre beslutsfattande: Oavsett om du lanserar en produkt eller tar bort den från hyllorna, kan du fatta bättre beslut om din produkt vid rätt tidpunkt.
 • Ökad ROI: Med förbättrade strategier och beslut kan produktens livscykel ge en förbättrad avkastning på din investering. Du kan dra maximal nytta av dina marknadsföringsinsatser, spara kostnader och optimera verksamheten.
 • Öka kundlojalitet: Genom att förbättra produkten och kundservicen i olika steg kan du se bättre kundlojalitet och tillfredsställelse.
 • Anpassa dig till förändringar: Att veta när du ska förbättra din produkt, sluta använda den eller lansera en ny produkt gör det enkelt att anpassa dig till förändringar och förbli relevant på marknaden.

Strategier för produktlivscykelhantering

Produktlivscykelhantering (PLM) avser processen att hantera en given produkt i varje skede av dess livscykel, från utveckling och introduktion till tillväxt, mognad och nedgång, genom olika förvaltningsstrategier.

#1. Strategier för utvecklingsstadiet

Utvecklingsstadiet kräver ett samarbete från olika avdelningar på ett företag för att skapa en högkvalitativ produkt för att lösa kundernas smärtpunkter. Inte bara produktutvecklingsteamet utan beslutsfattare, marknadsföringsteam och andra intressenter måste också delta aktivt.

Du kan diskutera din plan med ditt team, lyssna på allas synpunkter och välja den bästa planen för att närma dig produktens utveckling och andra stadier. Detta kommer att avgöra förloppet av dess livscykel.

Välj rätt kompetens och talanger i utvecklingsteamet och samla ihop tillräckliga medel för att upprätthålla produktion, marknadsföring och andra kostnader. Du måste också utrusta din arbetskraft med avancerade verktyg och tekniker för att påskynda produktionen.

#2. Strategier för introduktionsstadiet

När du introducerar produkten på marknaden kanske du vill göra det i en liten region initialt. Bedöm hur det presterar där genom att ta hänsyn till försäljningssiffrorna och kundfeedback. Det hjälper dig att förstå de underliggande problemen som kunderna står inför. Lös dem omedelbart och lansera dem i ett större område.

I detta skede måste du sträva efter att skapa intresse för din produkt i ögonen på dina målkunder. Detta kräver medvetenhet, effektiv marknadsföring och att sticka ut från andra varumärken och deras produkter. Du kan göra det med PR, influencer marketing, sociala medier etc, för att få folk att prata om produkten.

Försök dessutom att hålla din prissättning konkurrenskraftig inom ditt affärssegment. Du kan också erbjuda gratis prover eller tester av produkten, speciella lanseringspriser etc.

#3. Strategier för tillväxtstadiet

Marknadsföring bör vara det största fokuset för företag när en produkt är i tillväxtstadiet. Det är när din produkt är populär och försäljningen och intäkterna växer avsevärt.

Skapa starkare marknadsföringsbudskap och få dem att nå din publik genom olika kanaler där målgruppen kan se dem. Det kan vara TV-annonser, YouTube-annonser, annonser i sociala medier osv.

Fortsätt komma tillbaka före din publik så att de väljer dig varje gång. Genomför ordentlig marknads- och konsumentundersökning innan du går in på den nya marknaden och sätter prissättning strategiskt.

Dessutom kan du lägga till fler funktioner till din produkt eller släppa uppgraderingar för att anpassa dig till växande teknologier och möta publikens behov. Du kan också arbeta med andra områden i ditt företag, som att förbättra kundupplevelsen och lösa problem som hämtas från feedback.

#4. Strategier för mognadsstadiet

Med konkurrensen som ökar avsevärt och marknadens mättnad saktar försäljningen och tillväxten av när din produkt når denna fas. Därför måste du skapa strategier för att förlänga produktens livscykel för att behålla marknadsandelen och fortsätta göra vinster så länge som möjligt.

För detta, förbättra produkten genom att arbeta med dess underliggande problem och lägga till värdefulla funktioner. Du kan förnya varumärket och förpackningen för att locka konsumenter. Överväg att omvärdera dina marknadsföringsstrategier och förbättra dem. Dessutom kan du justera prissättningen för att öka försäljningen samtidigt som du tjänar. Ge attraktiva rabatter och erbjudanden och förbättra kundupplevelsen.

#5. Strategier för nedgångsstadiet

Eftersom produktens försäljning och tillväxt minskar måste ett företag optimera produktdistributionen och försäljningskanalerna samtidigt som förlusterna minimeras. Du bör också effektivisera din verksamhet och kundservice för att säkerställa att kunderna endast får den bästa produkten och tjänsten från dig.

Dessutom kanske du vill minska dina kostnader eller ge fler rabatter och erbjudanden för att öka försäljningen. Om du frågar mig får ett företag inte släppa produktvariationer i denna fas. Istället kan du försöka krympa ditt täckningsområde och fokusera bara på lönsamma områden. Ta mer hand om dina lojala kunder och ge dem skäl att lita på dig.

Men om produkten inte längre är lönsam på målmarknaden kan du avbryta den helt och hållet. Eller så kan du flytta den till en annan marknad där det finns efterfrågan på din produkt.

Slutsats

Jag hoppas att den här artikeln ger dig en uppfattning om produktens livscykel och dess stadier så att du kan utforma lämpliga strategier för dina produkter. Detta kommer att hjälpa dig att förbättra din försäljning, intäkter och kundlojalitet.

Därefter kan du också utforska några bästa PIM-programvara för att hantera din produktdata effektivt.