Så här hittar du lösenordet för Zoom-mötet

Zoom är ett öppet, icke-restriktivt verktyg för onlinemöten. Det betyder att du kan bjuda in vem som helst att gå med i ett möte oavsett om de har ett Zoom-konto eller om de är en kontakt. Till skillnad från Microsoft Teams är Zoom inte bunden till domäner eller en Active Directory.

Med denna öppna och icke-restriktiva modell kommer vissa problem, t.ex. Zoom-bombning där människor går med i ett möte med avsikt att störa det. För att motverka detta har Zoom lösenord för möten som styr åtkomst och tillträde till ett möte.

Hitta lösenordet för Zoom-mötet

Ett lösenord till ett Zoom-möte genereras automatiskt för ett ad-hoc-möte eller ett schemalagt möte. En värd har möjlighet att använda ett anpassat lösenord eller att använda det som har ställts in av Zoom.

Detta lösenord ingår i länken och inbjudan till ett Zoom-möte. Normalt när en användare klickar på en möteslänk skrivs lösenordet in automatiskt.

Zooma möteslösenord i länken

Om du vill kontrollera om möteslänken du har också innehåller lösenordet eller inte, måste du undersöka det noggrant och förstå anatomin i länken.

Exempel på Zoom-möteslänk:

https://us05web.zoom.us/j/4228086622?pwd=WFk4SSt5b2J0UGNrZVBZYVRnVGtRdz09

Om du tittar noga på länken hittar du ’pwd’ efter ? symbol. Allt som följer efter frågetecknet är en sträng som krypterar lösenordet. Denna länk innehåller i princip lösenordet och genom att klicka på det kommer du till mötet. Du kan dock inte kopiera och klistra in detta som lösenord.

1. Hitta Zoom möteslösenord – Desktop/Webb

Det enda andra sättet att hitta lösenordet för Zoom-mötet är att fråga värden. Värden kommer att kunna hitta och dela det okrypterade lösenordet.

Om mötet redan har startat kan du hitta lösenordet för Zoom-mötet genom att följa dessa steg.

Klicka på knappen Deltagare.
Klicka på Bjud in i panelen som öppnas.
Titta längst ner till höger så ser du lösenordet.

Om mötet har schemalagts men inte har startat ännu kan du hitta lösenordet genom att följa dessa steg.

Öppna Zoom och gå till möten.
Välj mötet och klicka på Redigera.
På redigeringsskärmen letar du efter lösenordsfältet.
Kopiera och dela lösenordet med inbjudna.

2. Hitta Zoom möteslösenord – Mobil

På Zoom-mobilapparna kan du inte hitta lösenordet till ett pågående möte men du kan hitta det för ett schemalagt möte som inte har startat ännu.

Öppna Zoom och gå till fliken Möte.
Tryck på mötet du vill hitta lösenordet till.
Hitta fältet Lösenord på skärmen Mötesinformation.

Slutsats

Du bör vara försiktig med lösenordet för ett möte. Dela det aldrig över en osäker kanal och dela det inte med någon om du inte vet att de finns på listan över inbjudna.