Så här åtgärdar du felet ”Windows kan inte komma åt den angivna enheten, sökvägen eller filen”.

Stöter du på ”Windows kan inte komma åt den angivna enheten, sökvägen eller filen.” fel på Windows 10 eller 11? Det här problemet uppstår vanligtvis när du försöker köra ett EXE-program eller öppnar ett dokument. När det här felet inträffar kan du inte köra vissa program eller komma åt vissa dokument, vilket begränsar din dators användbarhet.

Så hur löser du felet ”kan inte komma åt den angivna enheten”? Kolla in några av de felsökningssteg du kan ta nedan.

1. Kör appen som administratör

Vissa program behöver av olika anledningar administratörsbehörigheter för att utföra specifika uppgifter. I vissa situationer kanske du inte kan öppna dem heller.

I ditt fall kan felet ”Windows kan inte komma åt den specificerade enheten, sökvägen eller filen” också vara resultatet av detta fel. Så om du vill fixa det här felet är det bäst att köra det som administratör. Så här kommer du igång:

 • Högerklicka på appen du vill köra.
 • Välj Kör som administratör från snabbmenyn.
 • Om problemet var bristen på administratörsbehörigheter kommer din app att köras i slutet av dessa steg.

  2. Inaktivera potentiellt oönskad appblockering

  Blockering av oönskade appar är en säkerhetsfunktion i Windows som förhindrar att appar och programvara med lågt rykte körs. Den funktionen kan orsaka felet ”kan inte komma åt den angivna enheten” när den är aktiverad. Du kan kontrollera om oönskad appblockering är aktiverad och inaktivera den enligt följande:

 • Dubbelklicka på sköldikonen (Windows-säkerhet) i systemfältsområdet till höger i aktivitetsfältet. Du kan också behöva klicka på en liten uppåtpil i aktivitetsfältet för att se ikonerna i systemfältet.
 • Välj fliken App- och webbläsarkontroll i Windows-säkerhet.
 • Klicka sedan på länken Inställningar för ryktebaserade skydd för att se fler inställningar.
 • Avmarkera kryssrutan Blockera appar om den funktionen är aktiverad.
 • 3. Avmarkera inställningen ”Unblock File”.

  Ibland blockerar Windows åtkomst till filer eller mappar som laddats ner från otillförlitliga onlinekällor, vilket kan orsaka felet ”kan inte komma åt den angivna enheten”. När det händer kommer du att se en kryssruta Unblock i ett fönster för berörda filers egenskaper. Så här kan du avmarkera inställningen ”avblockera fil”:

  Se till att du litar på filens källa innan du gör detta. Om du avblockerar en infekterad fil kan den skada din dator och orsaka filförlust.

 • Högerklicka på Start (knappen i aktivitetsfältet) och välj alternativet File Explorer från menyn.
 • Öppna en mapp som innehåller en fil för vilken felet uppstår.
 • Högerklicka på den berörda filen och välj Egenskaper.
 • Klicka på Allmänt om egenskapsfönstret inte öppnas med den fliken som standard.
 • Avmarkera sedan kryssrutan Unblock om du kan se en.
 • Välj Använd för att spara de nya filinställningarna.
 • Klicka på OK för att stänga filens egenskapsfönster.
 • 4. Redigera filens behörigheter

  En annan orsak till felmeddelandet ”kan inte komma åt den angivna enheten” är otillräckliga filbehörigheter. Det är något du kan åtgärda genom att redigera behörigheterna för berörda filer. Så försök att redigera en påverkad fils behörigheter enligt följande:

 • Ta fram en katalog med en fil som visar felet ”kan inte komma åt den angivna enheten”.
 • Klicka på en påverkad fil med höger musknapp och välj alternativet Egenskaper.
 • Välj Säkerhet i egenskapsfönstret.
 • Välj sedan det Windows-användarkonto du loggade in på.
 • Tryck på knappen Redigera.
 • Välj ditt Windows-användarkonto i behörighetsfönstret som öppnas.
 • Avmarkera (avmarkera) alla markerade kryssrutor för neka behörighet.
 • Välj Använd för att ange de nya behörighetsinställningarna.
 • Tryck på OK-knapparna i alla fönster.
 • 5. Återskapa ett programs genväg

  Om felet ”kan inte komma åt den angivna enheten” uppstår när du försöker köra en programgenväg, kan problemet ligga i själva genvägen. I det här fallet kan problemet lösas genom att installera en ny genväg för den berörda programvaran. Så här gör du det på ditt skrivbord:

 • Högerklicka på valfri del av skrivbordet utan överlappande ikoner för att välja Nytt.
 • Klicka på Genväg för att visa ett verktyg för att lägga till skrivbordsgenvägar.
 • Klicka sedan på Bläddra för att välja en EXE-fil som felet uppstår för och tryck på OK-knappen.
 • Välj Nästa och ange en genvägstitel i textrutan.
 • Klicka på Slutför för att lägga till den nya programgenvägen.
 • Högerklicka på programmets gamla genväg för att välja Ta bort (papperskorgsknappen i Windows 11).
 • 6. Dubbelkolla filens plats

  Installerar du programvara och sparar några filer på en extern eller nätverksenhet? Om så är fallet kan det vara så att åtkomstfelet uppstår eftersom en fil finns på en enhet som för närvarande inte är tillgänglig.

  Dubbelkolla var filerna du försöker köra eller öppna genom att högerklicka på skrivbordsgenvägarna för dem och välja Egenskaper. Sedan kan du kontrollera sökvägen för genvägen i rutan Mål som visas direkt nedan.

  Den målrutan visar om filen finns på en annan enhet. Om det är det, anslut den externa enheten som innehåller filen till din PC för att komma åt den. Dubbelkolla att den angivna filen inte har tagits bort om rutan Target refererar till den lokala C:-enheten. För att göra det, öppna mappsökvägen som anges i Utforskaren.

  Om du upptäcker att en genvägsfil har raderats kan du kanske återställa den. Öppna papperskorgen för att se om filen finns i den. Om så är fallet, högerklicka på filen och välj Återställ.

  7. Aktivera administratörsbehörigheter med grupprincipredigeraren

  Användare har bekräftat att aktivering av administratörsgodkännandeläge i Group Policy Editor kan lösa detta filåtkomstfel. Group Policy Editor är dock endast tillgänglig i Windows 11 och 10 Pro och Enterprise-utgåvor. Om du kan använda Group Policy Editor, försök aktivera administratörsgodkännandeläge enligt följande:

 • Öppna Group Policy Editor och välj Computer Configuration i det verktyget.
 • Dubbelklicka på Windows-inställningar för att expandera den konfigurationskategorin.
 • Dubbelklicka sedan på Säkerhetsinställningar > Lokala principer > Säkerhetsalternativ i grupprincipredigerarens sidofält.
 • Dubbelklicka på policyn Admin Approval Mode for Built-in Administrator Account.
 • Välj sedan alternativknappen Aktiverad.
 • Klicka på Använd för att ställa in policyn.
 • Välj OK för att stänga fönstret för policyinställningen och stänga grupprinciphanteraren.
 • 8. Konfigurera en programvara eller fil som påverkas av Windows-säkerhetsexkludering

  Eftersom Windows-säkerhetsblockeringar kan orsaka detta fel rekommenderar vi att användare lägger till berörda filer till den antivirusappens undantagslista. Om du gör det utesluts filen från Defenders antivirusskydd. Kolla in vår guide till vitlistning av filer i Microsoft (tidigare Windows) Defender för detaljer om hur du tillämpar denna potentiella lösning.

  9. Inaktivera tillfälligt alla aktiva säkerhetsprogram från tredje part

  Vissa antivirusappar från tredje part delar liknande appblockeringsfunktioner som Windows Security. Således kan alternativ säkerhetsprogramvara också möjligen orsaka att samma problem uppstår ungefär likadant. Så försök att stänga av eventuella antivirusprogram från tredje part som är installerade på din dator innan du försöker köra påverkad EXE-programvara.

  Exakt hur du stänger av olika antivirusappar från tredje part varierar något. Men de flesta har snabbmenyer från vilka du kan välja att inaktivera deras sköldar. Klicka på ikonen i systemfältet för ditt antivirusprogram med höger musknapp för att se dess snabbmeny. Välj sedan ett alternativ för att inaktivera dess antivirussköld därifrån.

  Skulle den här potentiella lösningen fungera vet du vad det beror på. Lämna dock inte ditt antivirusprogram inaktiverat. Lägg till berörda filer till säkerhetsprogramvarans undantagslista.

  10. Reparera eller installera om filen

  Om du står inför det här problemet på grund av korruption i filen, är det bäst att reparera eller installera om det. Att använda kontrollpanelen är det bästa alternativet i det här fallet. Så här kan du göra det:

 • Gå till startmenyns sökfält, skriv in ”kontrollpanelen” och välj den bästa matchningen.
 • Därifrån går du till programmen.
 • Välj sedan Program och funktioner.
 • Högerklicka på valfritt program och välj Avinstallera/Ändra.
 • Beroende på appen får du ett alternativ att antingen avinstallera appen eller ändra dess inställningar. Det är allt – därifrån följer du bara instruktionerna på skärmen så är du klar på nolltid. Om du installerade appen, se till att du hämtar den från en pålitlig källa igen och se sedan om du står inför samma fel igen.

  Få felet ”Kan inte komma åt den specificerade enheten” sorterat i Windows 10 och 11

  Vi lovar inga garanterade lösningar, men de potentiella lösningarna här kommer sannolikt att lösa felet ”kan inte komma åt den angivna enheten” på din PC. Många användare har löst problemet med filåtkomst i Windows genom att tillämpa ovanstående korrigeringar.