Projektledningsförmåga som kommer att öka din karriär

De måste känna till projektledningsfärdigheter och programvara. från nybörjare till proffs!

Projektledning är en process och riktlinjer för planering, organisering, implementering och uppföljning av genomförandet av nya initiativ eller organisatoriska förändringar. Det skiljer sig från den vanliga verksamhetsstyrningen, en pågående process som involverar utveckling av nya produkter för att möta förutbestämda affärsmål.

Att planera, bemanna, övervaka och kontrollera varje aspekt av projektet och motivera deltagarna att uppnå projektmål är alla en del av projektledningen.

Och för att hjälpa dig att hantera dessa projekt effektivt och effektivt, förutom projektledningsförmåga, här är en praktisk lista över några populära verktyg.

Titel

Beskrivning

Utforska

ActiveCollab

Integrerad tidshantering, samarbete och projektuppföljning.


Utforska

Tidsläkare

Molnbaserad tidsspårning, produktivitetsanalys och lönefunktioner.


Utforska

Slak

Produktivitetsplattform för sömlös teamkommunikation m.m.


Utforska

Miro

Innovationsarbetsyta online med samarbete, visualisering m.m.

Utforska

nUppgift

Riskhanteringsprogramvara med förbättrad bedömning och uppgiftsorganisation.

Utforska

Rodeo körning

Projektassistent för tidsspårning, budgethantering och realtidssamarbete.


Utforska

FineReport

Användarvänligt Java-rapporteringsverktyg med dra-och-släpp-gränssnitt och visuell övervakning.


Utforska

1000 sinnen

Programvara för beslutsfattande och marknadsundersökningar för uppgiftsutvärdering m.m.


Utforska

Officevibe

Personalrelationshantering med undersökningar, erkännande m.m.


Utforska

WorkTango

Medarbetarupplevelseprogramvara för målsättning, feedback, etc.

Utforska

Låt oss nu titta på färdigheter och verktyg för projektledning i detalj; Men låt oss först ta en blick på vad det är och vad karriäralternativen innebär.

Betydelsen av projektledning

Skapa fokus

De flesta projekt är förberedda för verksamhetens långsiktiga mål. Det tar månader eller år att slutföra och är ofta svårt för företag att hantera. Projektledare mäter projektets parametrar och säkerställer att varje uppgift eller mål är slutfört inom deadline.

När omfattning och deadlines är specificerade kan företag och teammedlemmar fokusera på mål och organisatoriska mål. En strukturerad, målbaserad projektledningsprocess garanterar korrekt planering för effektivt genomförande.

Optimerar resursallokering

Allokering av resurser möjliggör effektiv användning av tid och pengar tillsammans med mänskliga resurser och ökar medvetenheten om hur och var resurser används och vad som bör prioriteras.

Projektledare fungerar som experter för att utvärdera projektkrav och garantera att resurserna fördelas på rätt sätt, vilket resulterar i minskade utgifter och ökad produktivitet.

Kvalitet

Projektledning fastställer kvaliteten på projektet på bästa möjliga sätt, vilket säkerställer att projektets omfattning och tidslinje uppfyller de krav som företagen ställer. Kundernas förväntningar är avgörande i dagens affärsvärld.

Därför är det viktigt att tillhandahålla projektleverans av bästa kvalitet i den hårda konkurrensen och med ett kundcentrerat tillvägagångssätt. Projektledning garanterar att projektets kvalitet, schema och omfattning motsvarar kundernas förväntningar, vilket förbättrar varumärkets rykte och behålla kunderna.

Riskhantering

Riskerna i den moderna affärsmiljön varierar från tekniska till marknadsföringsaspekter; en riskbedömningsmetod minskar projektmisslyckanden genom att snabbt identifiera potentiella problem.

Väldefinierad projektledning innebär att bedöma alla projektets potentiella risker, kvantifiera dem, skapa en plan för att mildra dessa risker och skapa en backupplan om en risk uppstår. Det säkerställer att projektet löper som planerat även i föränderliga miljöer, vilket hjälper till att leverera ett framgångsrikt projekt.

Karriärmöjligheter inom projektledningsområdet

Projektledningsförmåga öppnar upp för en mängd yrkesval. Här är några listade nedan:

 • Marknadsprojektledare: Projektledare inom marknadsföringsbranschen utformar ofta program för att stärka ett varumärkes identitet, höja dess profil eller öka dess marknadsandel. Marknadsprojektledare ansvarar för designers, copywriters och specialister på sociala medier utöver marknadsföringsplanering och styrning av reklamstrategi.
 • Sjukvårdsledare: Projektledare inom det medicinska området ansvarar för program som hjälper sjukhus, kliniker och medicinska laboratorier att bli bättre arbetsplatser. Deras ansvar inkluderar nödåtgärdsprocedurer, utbyggnad av anläggningar, driftsbudgetar och anställningspolicyer.
 • Finansiell projektledare: Finansiell projektledning handlar om insatser som involverar intäkter från ett kommersiellt företag. De säkerställer budgetar och prognoser och övervakar en organisations investeringar, finansiella rapporter och långsiktig planering.
 • Byggprojektledare: Planering och byggande av strukturer för bostäder, kommersiella, industriella, medicinska och utbildningsändamål är alla en del av byggprojekt. En byggprojektledare hjälper till med att skapa konstruktioner, köpa och distribuera råvaror och upprätta allmänna scheman och förfallodatum för särskilda mål.
 • Ingenjörsprojektledare: Teknisk projektledning är att utveckla, designa och konstruera ett brett utbud av objekt, byggnader och maskiner med hjälp av vetenskapliga principer. Verkstadsindustrin är stor och har många branscher med olika kompetensområde. Chefen kombinerar ingenjörers kreativitet och andra förmågor, såsom matematikkunskaper, med kunskaper om sitt specifika ingenjörsområde.

Projektledning är alltså en färdighet som är mycket efterfrågad och som kan användas i olika branscher.

Låt oss nu komma till de färdigheter i projektledning som du behöver. Vet du den bästa delen? Om du inte är född med dessa färdigheter kan du säkert lära dig dem samtidigt som du finslipar dina befintliga!

Projektledningsförmåga

Tidsplanering

Tiden är begränsad, och att uppnå mål i tid är en nyckelkomponent i projektledning som en kritisk teknisk förmåga. Projektets smidighet beror på dess tidslinje, eftersom det måste slutföras inom en viss period.

Ineffektiv tidshantering kan leda till förseningar och ännu allvarligare problem. Sålunda måste chefer ägna tillräcklig och lämplig tid åt varje mål i arbetet och analysera målets effektivitet i tid. De måste också lösa projektproblem i god tid för ett smidigare arbetsflöde.

Låt oss titta på Timeboxing-tekniker för att maximera din arbetsdag och Pomodoro-tekniken för att förstärka din produktivitet.

Verktyg

#1. ActiveCollab

ActiveCollab är en integrerad tidsplaneringsprogramvara och samarbetsverktyg som håller reda på allt i organisationen samtidigt som man arbetar med enskilda uppgifter och projekt. Tidrapporter med tidsrapporter sammanfattar tydligt all sparad tidsdata, inklusive projektbudget och anställdas löner.

Nyckelfunktioner

 • Arbetsledningsfunktionen stödjer projektets utveckling för att genomföra det systematiskt.
 • Den har ett integrerat stoppur som kan ställas in för varje specifik uppgift i projektet, vilket hjälper till att debitera kunder per timme.
 • Programvaran ger en översikt över mänskliga resurser genom kalkylblad, vilket gör att chefen kan fördela och planera projektarbete enligt tillgänglighet.

Plattformen tillåter också att spårningstimmar separeras från beräknade timmar.

#2. Tidsläkare

Tidsläkare är ett molnbaserat tidsspårnings- och hanteringsverktyg som spårar anställdas produktivitet. Det gör det möjligt att ange den tid som spenderas på varje projekt och bestämma vilka arbetstimmar som är fakturerbara och ej fakturerbara. Det förbättrar individuella och teamprestationer genom att veta var laget är starkt och var det behöver hjälp.

Nyckelfunktioner

 • Tidsmätningsverktyg hjälper chefer att bedöma engagemang i varje projekt, med insikten att identifiera teamets starka prestationer.
 • Anställda lär sig sina styrkor och svagheter, vilket gör dem mycket produktiva, ansvarsfulla och självstyrande.
 • Time Doctor gör det möjligt att arbeta var som helst med öppenhet, vilket underlättar lyckan i affärsmiljön.

Företag kan hålla koll på anställdas arbetstider och förbereda lönebesked på vecko- och månadsbasis med hjälp av lönefunktionen.

Kommunikation och samarbete

Effektiv kommunikation är avgörande för att klargöra kraven för projektet och teamet. Under ett pågående projekt krävs kommunikation med olika grupper av individer, inklusive kunder, leverantörer, teammedlemmar och andra chefer inom och utanför deras organisation. Projekt kan snabbt bli organiserade och framgångsrika, så effektiv kommunikation är också avgörande för att hjälpa chefer att utbyta idéer och lösa problem som uppstår.

Kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar möjliggör att dela idéer, få kunskap och förståelse om projektets mål. Samordning möjliggör förbättrat beslutsfattande, innovativa lösningar och förbättrade projektresultat genom att dela kunskap.

Den tar också upp utmaningar under hela projektets livscykel, eftersom frågor öppet kan diskuteras, brainstormas och lösas.

Verktyg:

#1. Slak

Slak är en produktivitetsplattform som möjliggör sömlös kunskapsdelning och håller team uppkopplade och engagerade. Appar för företagsmeddelanden kopplar samman människor över hela organisationen som ett enhetligt team för att kommunicera effektivt.

Nyckelfunktioner

 • Den erbjuder meddelandefunktioner, delning av filer och media, initiering av röst- och videosamtal, projektplanering och integrationsverktyg som gör att projekt kan köras sömlöst.
 • Det underlättar smidig integrering av externa enheter, vilket minskar tidsslöseri vid byte av applikationer eller flikar.
 • Programvaran erbjuder en arbetsflödesbyggare för att automatisera repetitiva uppgifter, effektivisera arbetsflöden, förbättra kunskapsdelningen och underlätta delning av projektinformation.

Plattformen ger också alla möjligheter med no-code automation och AI.

#2. Miro

Miro är en innovationsarbetsplats online som möjliggör samarbete med team av alla storlekar för att skapa en effektfull arbetsplats. Den har funktionalitet för projektledning som tillåter videochatt, presentationer och delning.

Nyckelfunktioner

 • Det påskyndar också leveransen av komplexa projekt eftersom det använder dynamiska visuella hjälpmedel som Miro-kort, Kanbans och flödesscheman och integreras med populära uppgiftshanteringsverktyg som Smartsheet, monday.com, Asana, ClickUp, Jira och mer.
 • Plattformen innehåller dokumentation för design, undersökningsresultat, videor och livedata; du kan enkelt samla information synkroniserad från teknikstacken till Miro-kort.
 • Den fokuserar på analys, anpassning och utförande genom att automatisera komplexa uppgifter och utökar tänkandet när man planerar och skapar.

Samarbets- och innovationsverktyg på plattformen möjliggör realtidsutförande som underlättar tvärfunktionellt lagarbete och planeringsmöten och workshops.

Du kan också kolla några av de bästa Miro-alternativen för förbättrade visuella samarbeten.

Riskhantering

Att fastställa den tidsram inom vilken risken kommer att manifestera sig så snart som möjligt är viktigt. Det är också viktigt att noga överväga budget, tidsplan, omfattning och kvalitet i enlighet med risken. Risk påverkar således ett projekt avsevärt och kan leda till kompromisser med intressenter.

Projektframgång förstärks av riskhantering, som identifierar både interna och externa hot. Projektledaren kan dela planer med intressenter för att säkerställa att projektet löper smidigt.

 • Gapanalys: Gapanalysmetoden används för att hitta gapet mellan de organisatoriska målen och den löpande verksamheten. Den identifierar främst den svaghet i verksamheten som behöver åtgärdas.
 • Strategiutvärdering: Strategiutvärderingen är ett bedömningsverktyg för analysprocessen som utvärderar verksamhetens pågående verksamhet med jämna tidsintervall. Metoden anpassar företagets mål och beskriver dem med processen för att säkerställa att det långsiktiga målet lyckas.
 • SWOT-analys: SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Det är den vanligaste och allmänt accepterade metoden för intern analys, som helt enkelt fungerar som den heter. Organisationen bestämmer styrkan i sin verksamhet för att stanna med den under den strategiska processen, där den analyserar de svagheter som ska övervinnas. Interna möjligheter är viktiga att hitta eftersom det förbättrar organisationens tillväxt; tvärtom måste hot upptäckas och reduceras i realtid. Du kan kontrollera dessa SWOT-analysmallar och riskbedömningsmallar för ditt företag.

Verktyg

#1. nUppgift

nTask är en riskhanteringsprogramvara som identifierar projektrisker, tilldelar riskägare, skapar begränsningsplaner, analyserar med riskmått och minskar risker.

Nyckelfunktioner

 • Det förbättrar riskbedömning och dokumentation, vilket hjälper till att identifiera risker bättre.
 • Programvaran tillåter riskanalys, bedömningsgrafer och riskmått, definierar anpassade riskdrivrutiner och visualiserar dina framsteg med mätvärden eller framstegsgrafer.

Den organiserar, effektiviserar och prioriterar de uppgifter som behövs för att uppnå ett mål eller slutföra ett projekt.

Budgetering

Budgetering har följande tre metoder:

 • Analog budgetering: Analog budgetering är en metod för budgetuppskattning som undersöker ett redan avslutat projekt som i omfattning är jämförbart med det aktuella projektet. Budgetberäkningarna är modifierade för att beakta variationer i projektets omfattning, kvalitet, genomförandetid eller andra relevanta faktorer. Det kan vara till hjälp när lite information om ett förestående projekt är tillgänglig och en snabb uppskattning behövs.
 • Parametrisk skattning: Metoden använder historiska data och andra relevanta variabler, vilket gör att projektets omfattning och varaktighet kan fastställas och den totala kostnaden uppskattas. Dess huvudsakliga mål är att ta reda på kostnaderna per enhet för olika aspekter som delas med det aktuella projektet och sedan ändra procentsatsen för att matcha omfattningen av det nya projektet. Denna metods noggrannhet är i allmänhet relaterad till kapaciteten och tillämpbarheten av de historiska data den använder.
 • Top-down-metod: Top-down-metoden undersöker den totala projektbudgeten och bestämmer kostnaden för varje nödvändig process. Varje del av det övergripande projektet beskrivs i metoderna och jämförs sedan med de ursprungliga uppskattningarna för varje del. Baserat på resultaten kan projektledare bestämma hur kostnadseffektiv varje process är, och de kan välja att minska specifika komponenter för att hålla projektet inom övergripande budgetmässiga begränsningar.

Läs också: Vad du inte visste om projektkostnadsberäkning

Tips för att skapa effektiva budgetar

En adekvat projektledningsbudget kräver kostnadsuppskattning av alla direkta och indirekta utgifter, kapitalutgifter och driftskostnader. Eftersom den faktiska budgeten för projektet huvudsakligen skiljer sig från de grundläggande kostnaderna, måste varje enskild kostnad fastställas.

Övervaka budgetaktiviteter och den prognostiserade budgeten över tid, vilket kommer att avslöja om budgeten behöver förbättras eller om allt fungerar bra. Projektplanering kommer att innebära lite driftstopp, så initiala budgeteringsplaner måste inkludera nödfinansiering som redan finns på plats. Det säkerställer att vissa förväntade problem kan lösas snabbt.

Du kan kontrollera de bästa affärsbudgetmallarna för effektiv hantering av pengar.

Verktyg

#1. Rodeo körning

Rodeo körning är en projektassistentprogramvara som möjliggör tidsspårning, budgethantering, samarbete i realtid och kundfakturering – en allt-i-ett projektledningslösning för att öka produktiviteten och lönsamheten för små och medelstora företag.

Nyckelfunktioner:

 • Mjukvaran skapar olika stadier för projektet och fakturerar dem separat baserat på faktiska, retainer- eller färdigställandeprocent för bättre planering.
 • Den spårar ins och outs i projektet, vilket gör det möjligt att allokera resurser och utgifter från budgeten.
 • Rodeo Drive jämför projektaktivitet och allokerad budget i realtid, vilket hjälper till att identifiera överutgifter och undvika risker för vinst.

Programvaran tillhandahåller en anpassningsbar instrumentpanel för flera användningsfall, inklusive marknadsföringsteam, frilansare, kreativa byråer, etc.

Problemlösning

Problemlösningsmetoder hjälper till att hantera komplexa problem i projektledningsprocessen. Det är en systematisk och flexibel process för att utvärdera och implementera innovativa lösningar i en föränderlig miljö. Man kan definiera projektproblemet utifrån olika möjligheter, vilket genererar alla frågor som ställs för projektet.

Strategier för att utveckla problemlösningsförmåga

 • Förstå målen: Att tydligt förstå projektmålen är ett av de första stegen i problemlösning som projektledare. Projektledaren måste utvärdera riskerna och möjligheterna med projektet, samt förstå förväntningarna och farhågorna hos teamet och intressenterna. Det kommer att hjälpa projektledaren att identifiera potentiella problem som kan uppstå och utveckla strategier för att mildra eller åtgärda dem.
 • Problemlösningstänk: Ett problemlösningstänk tillåter en att vara flexibel, öppen för förändring och mottaglig för nya perspektiv. Genom att utveckla ett problemlösningstänk kan projektledaren inspirera teammedlemmar med en gemensam vision, främja samarbete och dela idéer.
 • Utbilda teammedlemmar: Projektledare måste investera i utbildningen av sina teammedlemmar, så att de kan fatta beslut, kommunicera effektivt och ge råd när de hanterar svåra situationer. Projektledare kan främja en kultur av problemlösning inom sina team genom att tillhandahålla coachning och utbildning, vilket gör att teamet kan vara mer proaktivt och resultatdrivet.
 • Implementera lösningen: Projektledaren ansvarar för att implementera den valda lösningen och övervaka dess utveckling. Teamet måste samarbeta för att säkerställa att lösningen implementeras framgångsrikt och att eventuella problem löses snabbt. För att fastställa om lösningen har uppnått projektets mål och mål måste projektledaren också bedöma effekten av lösningen.

Konfliktlösning

Konflikter i ett projekt kan uppstå mellan intressenter av många anledningar, såsom motstridiga idéer, projektstress, oväntade krav, ekonomiska begränsningar, bristande engagemang eller konflikter mellan egon. Konflikthantering är en möjlighet eftersom alla har olika synpunkter och idéer under konflikter.

Därför möjliggör det kreativitet och innovation genom att ta det mer positivt. Om dessa inte löses snabbt kan det påverka effektiviteten i projektutvecklingen och personalens produktivitet, vilket resulterar i förseningar i leveranser och minskad kvalitet.

Strategier för att förbättra konfliktlösningsförmåga:

 • Sätt riktlinjer: Konfliktlösningstekniken hjälper till att minska konflikter eftersom teammedlemmar vet exakt vad de kan göra angående beteende.
 • Aktivt lyssnande: Projektledaren ansvarar för att optimera sitt förhållningssätt genom att aktivt lyssna på alla parter som är inblandade i konflikten. De berörda intressenterna har också olika frågor och överväganden som påverkar hur de arbetar. Därför är det nödvändigt att identifiera de bakomliggande orsakerna till deras motstridiga känslor för objektiv problemlösning.
 • Undvik våld: Ett stelbent tillvägagångssätt av projektledaren kan bara ibland ge önskat resultat. Det är onödigt att tvinga teammedlemmar att följa strikta regler, och de kan behöva hjälp att interagera med ledare. Outtryckta känslor som ilska och frustration kan uppstå och komma tillbaka upprepade gånger.

Läs också: Projektledningstekniker som gör dig till ett proffs

Beslutsfattande

Beslutsfattande är en viktig komponent i projektledning eftersom det har en betydande inverkan på projektets resultat. Eftersom det kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande är det viktigt att noggrant överväga alla tillgängliga alternativ för att välja det bästa möjliga alternativet. Beslutsprocessen påverkar också budgeten och tidsplanen för ett projekt.

Därför är det viktigt att fatta beslut snabbt och effektivt samtidigt som man säkerställer att projektet förblir på rätt spår och slutförs i tid och inom budget. Det påverkar också kommunikationen, eftersom den avgörande aspekten av projektet är att kommunicera beslut tydligt och kortfattat till teamet och intressenterna. Det säkerställer att alla är överens och vet varför varje beslut gjordes mer tillgängligt.

Fördelar:

 • Den identifierar potentiella risker och utvärderar alternativen för projektet, vilket gör det möjligt att vidta de bästa åtgärderna under projektets gång.
 • En välstrukturerad beslutsprocess tillåter chefer att fördela resurser strategiskt, vilket ger rätt resurser till rätt uppgifter vid rätt tidpunkt.
 • Beslutsprocessen sätter det väsentliga målet med projektet först och eliminerar onödiga steg i panik.

Bästa praxis för beslutsfattande:

 • Involverar intressenternas rättigheter: Intressenterna har väsentlig kunskap, erfarenhet och perspektiv som kan förbättra resultatet av beslut. Det är nödvändigt att identifiera och involvera personer med intresse i projekten eller relevant expertis.
 • Sök olika perspektiv: Projektledare kan tillåta mångfalden av kunskap in i projektet, inklusive olika bakgrunder, erfarenheter och expertis. Det minskar risken för blinda poäng och ger en bättre förståelse för beslut.
 • Uppmuntra öppen kommunikation: När gruppmedlemmar känner sig värderade och uppskattade ger de sina bästa idéer för beslutsfattande. Dess praktik innebär att skapa en kultur där feedback välkomnas, sund debatt uppmuntras och aktivt lyssnande främjas.

Du kan kontrollera de bästa beslutsplattformarna för företag och kompletta guider och gratis mallar för beslutsträd.

Verktyg

#1. FineReport

FineReport är ett användarvänligt och företagsfokuserat Java-rapporteringsverktyg med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som gör det möjligt att skapa sofistikerade rapporter.

Nyckelfunktioner

 • Rapporter klassificeras och personalen tilldelas behörigheter baserat på företagets organisationsarkitektur, vilket hjälper beslutsfattare och affärspersonal att snabbt få de rapporter de vill ha.
 • Användare kan få rapporter med fasta intervall, dvs. dagligen, veckovis eller månadsvis, vilket hjälper till att upptäcka problemet snabbt och effektivt.
 • Det möjliggör visuell övervakning av data och statistik som kan användas för den analytiska processen.

Programvarans Excel-liknande design gör det möjligt för användare att hämta, integrera, visualisera, analysera, fråga och ange data utan att skriva någon kod.

#2. 1000 sinnen

1000 sinnen är en programvara för beslutsfattande och marknadsföringsforskning. Det är ett onlineverktyg och en process utformad för att hjälpa både individer och grupper att fatta beslut, sätta prioriteringar, analysera valuta för pengarna och förstå intressenternas prioriteringar.

Nyckelfunktioner

 • Den utvärderar och rangordnar arbetet med projektet, vilket ger en bättre förståelse för alla uppgifter och insikt i vad som bör prioriteras.
 • Programvaran allokerar budget och resurser genom hela projektet, vilket gör det möjligt att utveckla den bästa infrastrukturen.

Kvalitetshantering

Projektkvalitetskontroll är viktig eftersom det är en viktig komponent som gör projekt framgångsrika. Det involverar en mängd olika tillvägagångssätt, processer och strukturer utformade för att möta kundernas förväntningar konsekvent. Projektledare kan öka intressenternas engagemang, minska riskerna, optimera kostnaderna och förbättra kundnöjdheten genom att säkerställa att leveranser uppfyller etablerade kvalitetsstandarder.

Projektkvalitetsledning är en systematisk process som bestämmer hur man ska gå vidare med ett projekt för att producera leveranser av lämplig kaliber. Det är också en löpande utvärdering som bedömer effektiviteten i de processer och aktiviteter som utgör projektet. I projektkvalitetsledning mäts leveranser enligt förutbestämda standarder och förbättringar bör göras under projektets gång.

Här är några tips för att säkerställa att projektleveranser uppfyller kvalitetsstandarderna:

 • Kvalitetsledningsplanering: Projektkvalitetsledning är processen att uppfylla kraven för att nå framgång. Ledningen på högsta nivån ansvarar för att organisera insamlingen av dokument och information från projektet, vilket gör att kvaliteten kan hanteras effektivt från projektplanering till genomförande. Kvalitetsledningsplaner hjälper till att komma före konkurrenterna och etablera ett unikt varumärke för företaget. Genom att följa kvalitetsledningsprinciper kan företag och varumärken öka sitt varumärkeskapital och värde i förhållande till sina konkurrenter på marknaden.
 • Kvalitetskontroll: Kvalitetskontrollprocessen genomförs genom att kvaliteten på levererade projekt bevakas och att de ersätts om de inte uppfyller fastställda krav. Det handlar om att ha i åtanke projektets mål, vilka mål som ska uppnås och om saker och ting ska gå enligt plan. Peer review och testning är två sätt att förutsäga och kontrollera kvaliteten på projektet.
 • Kvalitetssäkring: Kvalitetssäkring är en systematisk process för att säkerställa att produktens kvalitet uppfyller de krav som krävs. Det är etablerat för att möta standarden för projektleveranser, som löper parallellt under hela projektprocessen. Projektchecklistor och revisioner är två sätt att uppnå målet med kvalitetssäkring. Processen gör det möjligt för projekt att få riktning, en kvalitetsstrategi att fortlöpa smidigt och nödvändiga åtgärder som kan vidtas om målen inte uppnås.

För bättre kvalitetskontroll kan även programvara för korrigerande och förebyggande åtgärder användas.

Team Building

Teambuilding innebär att ta en grupp människor med olika behov, bakgrunder och kompetensnivåer och omvandla dem till en produktiv arbetsenhet med hjälp av olika tekniker. Den införlivar varje bidragsgivares syfte och samlar energi för att stödja lagets mål.

Hörnstenen i varje projekts framgång är dess projektteam. Effektiva projektteam främjar innovativt, samarbetsvilligt och effektfullt arbete genom att uppmuntra tvärfunktionell kommunikation och maximera koordineringen av teammedlemmar kring projektmål.

Några strategier för teambuilding:

 • Balans inom teamet: Balans mellan teamet kräver olika färdigheter; men projektverksamheten kommer sannolikt att gå långsamt om medlemmarna är skickliga men inte kan arbeta som gruppmedlemmar. Tekniska färdigheter och personlighet är avgörande för att bygga ett effektivt team, men individen måste också ha starka interpersonella färdigheter. Dessutom kräver varje projekt vissa specifika färdigheter; Det är viktigt att inkludera dessa färdigheter, och det är viktigt att upprätthålla rätt balans.
 • Tydliga mål: Effektivt teambuilding kräver att projektmedlemmarna känner till sina roller; mål måste vara tydligt angivna och kvantifierbara. Ett enda tvivel kan ha en kaskadeffekt på teamet och potentiellt stänga projektet helt.
 • Kommunikation: Kommunikation är en viktig komponent för att säkerställa effektiv teambuilding. Att förvränga det ursprungliga meddelandet längs kommunikationskanalen innebär att mottagaren får ett fullständigt och tydligt meddelande. Det kommer också att göra det möjligt för teammedlemmar att dela med sig av sin feedback och idéer om projektet.

Du kan också kontrollera teambuilding-aktiviteter för att prova på distansarbete och hur man kan öka medarbetarnas moral och skjuta i höjden produktiviteten.

Verktyg:

#1. Officevibe

Officevibe mjukvara hanterar medarbetarrelationer och ger ledare de resurser de behöver för att utveckla potentialen i sina team. Det sätter människor först och tar ett tillvägagångssätt för att identifiera, möjliggöra och engagera exceptionella team och ledare.

Nyckelfunktioner:

 • Mjukvaran samarbetar nära med Deloittes humankapitalexperter och neuroforskare för att avslöja det mest effektiva sättet att bygga teamförbindelser.
 • Det ger resultat baserade på Inside-Outs veckoundersökningar, vilket möjliggör riskhantering och prestationsförbättringar för chefer och chefer.
 • Plattformen ger ett mänskligt sätt att känna igen varandra genom att lyfta fram positiva och lysande insatser som främjar medarbetarnas erkännande.

Kraftfulla och användarvänliga verktyg underlättar viktiga samtal som gör det möjligt för team att arbeta tillsammans mer effektivt och stärka ledare.

#2. WorkTango

WorkTango är programvara för medarbetarupplevelse som tillhandahåller alla funktioner som ett företag behöver i en enda, användarvänlig plattform. Det underlättar målsättning och återkoppling, ger praktiska insikter genom medarbetarundersökningar och möjliggör meningsfullt erkännande och belöningar.

Nyckelfunktioner

 • Den erbjuder anpassningsbara undersökningar för att förbättra medarbetarnas engagemang, med frågor som backas upp av historiska trender och forskning.
 • Plattformar jämför undersökningar med andra organisationer i världsklass och rangordnar för att visa hur en organisation släpar efter de bästa organisationerna.

Det främjar en festkultur som ökar moralen och produktiviteten, vilket ökar engagemanget med belöning och erkännande.

Förhandling

Ett projekt involverar alltid nya specifikationer, individer, perspektiv, en annan uppsättning färdigheter, svårigheter, nyheter och kombinationer av alla tidigare varianter. Som ett resultat har alla projekt oundvikligen variationer i mål, strategier och prioriteringar. För att ett projekt ska bli framgångsrikt måste dessutom alla inblandade parter ha lika förståelse för problemen och möjliga lösningar.

Förhandling är avgörande för att undvika intressekonflikter och risken för att försena projektresultat. Det är nödvändigt att skapa klarhet, lösa tvister, identifiera möjligheter och originella lösningar och komma fram till idealiska slutsatser. De flesta projektledare måste förhandla oavsett skillnader och på ett adekvat sätt förklara skälen till förändringar för att få godkännande för nya idéer eller förändringar från alla inblandade och berörda parter.

Gillade du dessa verktyg? Varför inte ta en titt på dessa kostnadsfria uppgifts- och projekthanteringsprogram?

Slutord

Det är en aspekt av varje företag eftersom alla har unika mål och kunder med specifika behov.

Den professionella utvecklingen av ett företag bör inriktas på att bibehålla eller öka dess konkurrenskraft. Det är endast möjligt när företag förbättrar sitt värdeerbjudande till kunder och optimerar sin verksamhet tack vare effektiv projektledning baserad på organisationens strategiska mål.

Att generera tillförlitliga resultat, information i realtid och arbetsscheman som överensstämmer med tidigare planering och att ha definierade uppgifter är alla fördelar med korrekt projektledning.

Du kan också kontrollera projekthanteringsprogramvara med öppen källkod för ditt företag.