Hur olika är dessa attacker?

Nätfiske är en av de mest populära och vanligaste formerna av social ingenjörsattacker.

Eftersom nätfiske är en cyberattack som riktar sig mot och utnyttjar mänsklig intelligens, har nätfiske framgångsrikt riktat sig mot flera små och stora företag tidigare. Enligt en undersökning över 80 % av organisationerna upplevde minst ett framgångsrikt försök till nätfiskeattack under 2020.

Dessutom, a Rapport för nätfiskeaktivitetstrender tyder på att nätfiskeattacker avsevärt har ökat med 150 % mellan 2019 och 2022, och registrerade ett rekordhögt antal på 4,7 miljoner attacker 2022.

Även om nätfiske är en bred kategori av cyberattacker, under vilkens paraply faller, inkluderar andra typer av nätfiskeattacker vishing, e-postnätfiske, spear phishing, klonnätfiske och mer.

Av dessa är spear phishing en av de mest förekommande och sofistikerade cyberattackerna, som utgör en början eller startpunkt för över 91 % av cyberattackerna.

Men hur skiljer sig nätfiske och spear phishing från varandra? Vilka nyckelelement skiljer dessa två cyberattacker åt, och hur kan du förhindra din organisation från dem?

I den här artikeln dyker vi djupt in i nätfiske kontra spear phishing och tittar på de främsta funktionerna som skiljer dessa nätfiskeattacker från varandra.

Nu går vi!

Vad är nätfiske?

En nätfiskeattack är en typ av cyberattack som sprider bedrägerier via e-postmeddelanden riktade mot slumpmässiga individer genom olika kanaler och medier, som textmeddelanden (smishing), e-postmeddelanden (e-postnätfiske) eller telefonsamtal (vishing).

Angripare skickar nätfiske-e-post i bulk och stora volymer för att få känslig användarinformation och affärsinformation, i hopp om att av tusentals nätfiskeförsök kommer minst ett eller några få att lyckas.

Moderna nätfiskeangripare konstruerar dessa e-postmeddelanden och meddelanden brett och smart, vilket gör att de ser legitima ut från en auktoritativ källa som ett företag eller en bank. Hackare skickar dessa e-postmeddelanden slumpmässigt till användare, lurar och manipulerar dem till att klicka på de skadliga länkarna eller dokumenten i e-postmeddelandet eller utföra specifika åtgärder som utlöser ytterligare attacker.

I en nätfiskeattack använder angripare oftast ett brådskande tonfall, vilket framkallar en känsla av rädsla bland mottagarna och manipulerar dem till att ladda ner infekterade dokument eller klicka på skadliga länkar – äventyra deras personliga information som bankuppgifter eller inloggningsuppgifter.

Således, som namnet antyder, hänvisar nätfiske till slumpmässiga och breda e-postattacker, som utnyttjar oskyldiga användare eller e-postmottagare för att äventyra konfidentiell data och information.

Men olika cyberattacker faller under paraplyet nätfiske, beroende på medium eller taktik. De olika mekanismerna för nätfiskeattack inkluderar:

 • Smishing: Även känd som SMS-nätfiske, är smishing en attack som utförs via SMS eller textmeddelanden för att infektera användarens telefon eller mobila enhet med skadlig programvara.
 • Vishing: Vishing är en nätfiske-attack som utförs via telefonsamtal eller nedladdade internetprotokoll, som VoIP eller Voice Over Internet Protocol.
 • Popup-nätfiske: Denna attack utförs genom att initiera ett brådskande popup-fönster eller meddelanden på användarens skärm i form av popup-fönster om enhetens säkerhet.
 • Faxnätfiske: Denna nätfiskeattack innebär att angriparen skickar ett nätfiske-e-postmeddelande till användaren och säger att de har fått ett fax i e-postbilagan, vilket vanligtvis leder användare till falska eller falska webbplatser och ber dem att ange sina inloggningsuppgifter.
 • Nätfiske med banköverföring: Den här attacken inkluderar banköverföringar för bedrägliga aktiviteter.

Så, om det här är de olika typerna av nätfiskeattacker, låt oss också förstå vad spear phishing är och hur det skiljer sig från de som nämns ovan.

Vad är Spear Phishing?

Spear phishing är en mer avancerad och sofistikerad form av nätfiskeattacker som riktar sig mot specifika eller riktade individer, organisationer eller offer i motsats till nätfiskeattacker som riktar sig mot en stor mängd individer.

I stället för att rikta in sig på en grupp individer, riktar sig spjutfiskeattacker i första hand mot ett specifikt företag eller organisation med hjälp av social ingenjörsteknik, som falska e-postmeddelanden.

I spjutfiske utger sig angripare ofta för att vara en organisations anställda, kollegor eller affärsbekanta för att äventyra organisationens konfidentiella information. Här kan målet inte bara vara att stjäla en individs personliga information utan att hacka och komma in på en företagsserver för att utföra en riktad skadlig aktivitet.

Cyberbrottslingar använder ofta sociala ingenjörstekniker, som falska e-postmeddelanden, genom att skicka mycket personliga e-postmeddelanden till offren genom att samla in personliga uppgifter, som deras namn och företag, genom deras sociala medieprofiler – vilket gör att de falska e-postmeddelandena ser mer äkta, legitima och trovärdiga ut.

Detta hjälper cyberbrottslingar att bygga upp förtroende hos offren, vilket ökar chanserna för e-postmottagare att utföra önskad åtgärd. Förutom e-postförfalskning kan angripare använda dynamiska webbadresser och drive-by-nedladdningar för att äventyra ett företags säkerhetsåtgärder och utföra spjutfiske-attacken.

Cyberbrottslingar använder ofta två typer av attacker när de bedriver spjutfiske:

 • Valfångst: Denna attack mot nätfiske med spjut riktar sig främst till ledande befattningshavare med makt eller befogenhet att komma åt ett företags konfidentiella information. Att rikta in sig på sådana individer gör det möjligt för angripare att komma åt känslig information, initiera överföring av pengar eller göra ett dataintrång.
 • VD-bedrägeri: Medan valfångsattacker riktar sig till seniora anställda, riktar VD-bedrägeri phishing-attacker huvudsakligen till lägre eller yngre anställda genom att efterlikna högre nivåer eller ledande befattningshavare, som ett företags VD, genom att låtsas vara en sådan hög nivå auktoritet; angripare kan enkelt övertyga eller pressa yngre anställda att vidta otillåtna åtgärder. Denna attack kallas även Business Email Compromise (BEC) attack.

Nu när vi förstår den grundläggande definitionen och idén bakom nätfiske och nätfiske, låt oss gå in mer i detalj för att förstå hur dessa två attacker skiljer sig åt genom deras nyckelfaktorer.

Nätfiske vs Spear Phishing: Snabböverblick

FaktorerPhishingSpear PhishingAttack-stilAttacker i stor skala, riktar sig mot en bredare och slumpmässig grupp individer.Attacker en specifik organisation eller individ via social ingenjörsteknik. Personaliseringsnivå Förekommer ofta och är mindre tidskrävande. Mycket personlig, eftersom angriparen gör djupgående efterforskningar av sitt offer – inklusive namn, organisation, jobbprofil, etc. Brådskande nivå Använder övertygande och brådskande språk för att få offren att vidta omedelbara åtgärder utan att tänka efter. Innehåller ett minimalt eller inget brådskande element, som den fokuserar på att först vinna offrets förtroende innan de får dem att utföra önskad åtgärd. Primärt målAtt kompromissa och få tillgång till offrets känsliga data som inloggningsuppgifter. Även om spear phishing också kan försöka komma åt data som kreditkortsuppgifter eller inloggningsuppgifter, kan slutmålet vara mycket högre, som att extrahera företagets affärshemligheter etc. Frekvens Banker skickar generiska e-postmeddelanden som begär lösenordsuppdateringar. Förekommer mindre ofta, eftersom det kräver mycket tid, ansträngning och forskning att utföra. AnsträngningsnivåLåg, eftersom meddelandena är ganska generiska och mallade.Hög, eftersom meddelandena är noggrant utformade med förbättrad personalisering. Tonaliteten på meddelandeinnehållet Generiskt och formellt (ibland obekant för offret). Bekant och personlig, ofta inkluderad med offrets namn i hälsningarna.Exempel Banker skickar generiska e-postmeddelanden som begär lösenordsuppdateringar. En hög eller högre myndighetsanställd som begär elektronisk penningöverföring för ett projekt. Förebyggande åtgärderE-postfiltrering och grundläggande cybersäkerhetsutbildning och medvetenhet. Avancerade brandväggar, e-postfiltrering och konsekvent cybersäkerhetsmedvetenhet med nätfiske-simuleringar.

Nätfiske vs Spear Phishing: Funktioner förklaras

Även om nätfiske och spear phishing kan ha liknande egenskaper, skiljer de sig från varandra när det gäller deras primära mål, attacktaktiker eller metoder, säkerhetsåtgärder som vidtagits för att försvara dem och andra faktorer.

Låt oss ta en titt på var och en av dem en efter en.

#1. Attackvektorer

Standardnätfiskeattacker sprider ett bredare nät genom sociala ingenjörsattacker, som massmejl, skadliga webbplatser eller SMS. Därför försöker de ofta rikta in sig på en bred grupp individer genom flera attackvektorer eller taktiker, och försöker nå ett stort antal potentiella offer.

Å andra sidan är spear phishing-attacker mycket mer riktade, specifika och personliga, riktade mot en specifik organisation eller grupp av individer. Medan spear phishing ofta använder falska e-postmeddelanden som sin attackvektor, kan det också använda sociala medier, telefonsamtal eller personliga interaktioner för att rikta in sig på specifika individer.

#2. Bedräglig taktik

Nätfiskeattacker använder och skickar generiska och dåligt skrivna e-postmeddelanden eller meddelanden i bulk, som utger sig för att vara legitima organisationer eller tjänster. De använder skrämseltaktik eller skapar en känsla av brådska i meddelandena, och lurar offren att ge upp sina känsliga uppgifter som inloggningsuppgifter eller bankkontouppgifter.

Därför använder angripare ofta generiska e-postmallar för att lura användare och använda rädslataktiken, förlitar sig på skadliga länkar, falska webbplatser och bifogade filer som framkallar skadlig programvara, vilket får offren att utföra önskad åtgärd för att säkerställa enhets- eller kontosäkerhet.

Även om nätfiske förlitar sig på generisk vilseledande taktik, använder spear phishing övertygande och mycket personlig taktik genom att utföra grundlig forskning om deras måloffer för att skapa personliga och trovärdiga meddelanden.

De innehåller specifika detaljer om offret, som deras namn, företag, befattning, etc., efterliknar en legitim affärse-posts stil och tonfall, gör att de ser mer legitima ut och skiljer dem från generiska nätfiske-e-postmeddelanden.

#3. Inriktning

Angripare riktar sig mot flera individer samtidigt i nätfiskeattacker med generiska e-postmeddelanden, och har därmed ett brett och bredare opportunistiskt fokus. Således skickar nätfiskeattacker e-post i bulk istället för att rikta sig mot specifika personer eller organisationer, i hopp om att åtminstone några procent av offren kommer att falla för sin vilseledande taktik.

Tvärtom, spear phishing utnyttjar riktad social ingenjörskonst, inte bara tur. Angripare är mycket tydliga, fokuserade och exakta om sina måloffer och skickar personliga e-postmeddelanden till utvalda individer med fågelperspektiv.

De väljer eller fokuserar på högt värdefulla chefer eller ledande anställda för att kompromissa för att få tillgång till en organisations känsliga affärsdata. Ju högre chefsnivå de riktar sig till, desto större blir den potentiella effekten av att kompromissa med dem.

Sålunda, i en spjutfiskeattack, kan måloffret betraktas som ett medel för att uppnå ett mål, vilket äventyrar målorganisationen själv.

#4. Mål

Det primära syftet med nätfiskeattacker är att samla in en stor mängd konfidentiell och känslig information genom att rikta in sig på ett bredare nät av individer. Denna information kan inkludera kreditkortsnummer, inloggningsuppgifter, bankkontolösenord eller andra personliga uppgifter från så många målpersoner som möjligt.

Å andra sidan är syftet med spjutfiskeattacker mer fokuserat och kan variera kraftigt, beroende på angriparens slutmål om hur de vill äventyra en specifik verksamhet eller organisation.

Spear phishing-mål kan inkludera åtkomst till specifika företagskonton, exfiltrering av konfidentiell information, stjäla egna tillgångar eller data, lansera insider-cyberattacker inom en organisation eller utföra riktat företagsspionage.

#5. Detektionsutmaningar

Organisationer kan upptäcka nätfiskeattacker genom svartlistning av domäner, e-postfiltrering och brandväggar och antivirusprogram.

Att upptäcka ett fåtal nätfiske-e-postmeddelanden kan dock bli utmanande med de utvecklande sofistikerade attackerna inom social ingenjörskonst som manipulerar mänsklig intelligens och taktik, som att utge sig för auktoritativa individer, använda HTTPS på falska webbplatser, webbadressförvirring, pharming och mer.

Samtidigt, jämfört med nätfiskeattacker, kan det bli ännu mer utmanande att upptäcka spear phishing-attacker eftersom de är konstruerade på ett mer anpassat sätt. Därför misslyckas traditionella säkerhetsåtgärder som brandväggar ofta att upptäcka dem.

Att upptäcka spjutfiske är därför mycket beroende av användarutbildning, medvetenhet och ett skarpt öga eller förmåga att upptäcka subtila, bedrägliga tecken i e-postmeddelanden.

#6. Förebyggande åtgärder

Anställda och organisationer kan förhindra nätfiskeattacker genom att använda brandväggar, antivirusprogram, e-post- och webbfiltrering, regelbundet uppdatera lösenord, installera säkerhetskorrigeringar, etc.

Det är också viktigt att sprida cybersäkerhetsmedvetenhet och genomföra utbildning för anställda för att främja vaksamhet bland anställda om att lätt känna igen nätfiskeförsök.

Förebyggande av nätfiske med spjut involverar ett tillvägagångssätt i flera lager och kräver en kombination av robusta e-postsäkerhetslösningar och användarutbildning. Dessa kan inkludera strikta åtkomstkontroller, tvåfaktorsautentisering (2FA), utbildning och medvetenhet för anställda, robusta e-postsäkerhetslösningar som identifierar misstänkta e-postmönster och hotintelligens.

#7. Verkliga exempel

Falska och skadliga e-postmeddelanden som utger sig för att vara välrenommerade organisationer och banker som PayPal eller profiler på sociala medier är vanliga exempel på hur nätfiskeattacker utförs.

 • Spectrum Health System, en hälsoorganisation, rapporterade en vishingattack i september 2020, där patienter och organisationsmedlemmar fick telefonsamtal från personer som utgav sig för att vara anställda för att extrahera sina personliga uppgifter, inklusive medlems-ID och andra detaljer relaterade till deras konton. Angripare använde hot och smicker för att pressa offer att lämna över önskad data, tillgång till personliga enheter eller pengar.
 • Ett annat verkligt exempel på en nätfiskeattack är när Tripwire rapporterade en smishing attack i september 2020. Angriparen skickade SMS-meddelanden till offer förklädda till United States Post Office (USPS). Meddelandet bad offren att klicka på en länk för att se kritiska detaljer om deras kommande USPS-leverans, vilket ledde dem till falska webbplatser för att stjäla deras Google-kontouppgifter.

På samma sätt, här är två verkliga exempel på spjut phishing-kampanjer.

 • En av de mest kända händelserna i verkligheten med en spjutfiske-attack är när Google och Facebook lurades att betala 122 miljoner dollar mellan 2013 och 2015 på grund av en utökad BEC spear phishing-attackkampanj. Angriparen utgav sig för att vara Quanta, en gemensam leverantör för båda företagen och skickade e-postmeddelanden med falska fakturor, som Google och Facebook betalade. Företagen kunde dock senare få tillbaka 49,7 miljoner dollar från det stulna beloppet.
 • Ett annat exempel på spjutfiskeattack är när Pathe, Frankrikes ledande biografgrupp, förlorade 19,2 miljoner euro på grund av VD-bedrägerinär angriparen skickade flera e-postmeddelanden som utger sig för att vara VD:n Marc Lacan, och bad det holländska kontoret att överföra beloppet i fyra rancher till Towering Stars General Trading LLC i Dubai.

#8. Framgång

Även om framgångsfrekvensen för nätfiskeattacker varierar mycket, är den jämförelsevis lägre än nätfiskeattacker på grund av att den är generisk och mindre riktad.

Dessutom beror graden av framgång för en nätfiskeattack främst på kvaliteten och den vilseledande taktiken som används i meddelandena, offrets medvetenhet om nätsäkerhet och förmågan att upptäcka ett falskt meddelande.

Å andra sidan har spear phishing-attacker en högre framgångsfrekvens på grund av deras övertygande och personliga karaktär. E-postmottagarna är mer benägna att lita på de falska e-postmeddelandena och faller för nätfiskeförsök, eftersom de verkar mer trovärdiga och innehåller relevant och specifik information.

Sätt att skydda dig från nätfiske och nätfiske

Farorna och potentiella effekterna av nätfiske- och nätfiskeattacker är större, verkliga och mycket komplexa, och kostar organisationer miljontals dollar.

Därför är det viktigt att vidta kritiska förebyggande åtgärder för att stoppa eller åtminstone begränsa riskerna för dessa nätfiskeattacker. Här är några sätt du kan skydda dig själv och din organisation från att falla offer för sofistikerade nätfiske- och nätfiskeattacker.

 • Kryptera konfidentiell data och information på din dator och mobila enheter genom datakryptering, vilket säkerställer att angripare inte kommer att kunna komma åt denna data utan rätt lösenord.
 • Falska nätfiske-e-postmeddelanden är det primära sättet för angripare att stjäla inloggningsuppgifter. Autentisera därför din e-postadress genom metoder som att konfigurera SPF, DMARC och DKIM.
 • Använd Multi-Factor Authentication (MFA) för att skydda ditt konfidentiella företagskonto, även om dina inloggningsuppgifter eller lösenord äventyras. MFA gör det ännu mer utmanande för angriparna att hacka sig in på dina konton.
 • Håll all din interna programvara, applikationer, operativsystem och nätverksverktyg uppdaterade och säkra genom att installera de senaste säkerhetskorrigeringarna, skydd mot skadlig programvara och antivirus- och antispamprogram.
 • Utbilda dina anställda och sprid cybersäkerhetsmedvetenhet om de negativa effekterna och återverkningarna av nätfiskeattacker, upptäcktsmekanismer och hur man förhindrar dem, och främja att de bästa metoderna följs för att begränsa deras risker.
 • Genomför regelbundna utbildningsprogram för cybersäkerhet och nätfiske-simuleringar för att hålla anställda medvetna om de senaste cybersäkerhetstrenderna och hoten och testa deras förmåga att identifiera och rapportera bedrägliga och skadliga e-postmeddelanden.

Att skapa en cybersäkerhetscentrerad organisationskultur och införliva de bästa förfarandena och metoderna kan därför avsevärt minska den potentiella effekten av nätfiske och nätfiskeattacker.

Slutord

Både nätfiske- och nätfiskekampanjer är oundvikliga och svåra verkligheter i dagens digitala värld. Cyberbrottslingar använder idag sofistikerad taktik för att äventyra individer och organisationer, vilket leder till enorma ekonomiska och anseendeskador.

Även om båda attackerna kan skada en organisations trovärdighet, kan de förebyggas genom att hålla koll på de senaste cybersäkerhetstrenderna och införliva bästa säkerhetspraxis – och det börjar med att förstå och studera själva attackerna.

Den här artikeln hjälper dig att förstå skillnaden mellan nätfiske och spear phishing och hur de skiljer sig åt när det gäller deras primära mål, mål, effekt, framgångsfrekvens, taktik, attackvektorer och förebyggande metoder.

Så följ de bästa säkerhetsrutinerna som nämns ovan för att förhindra att du själv och ditt företag faller offer för skadliga nätfiske- och nätfiskekampanjer.

Kolla sedan in e-postsäkerhetslösningar för att skydda dig från spam, spoofing och nätfiskeattacker.