Hur mäter en Samsung Galaxy Watch din stress?

Förutom att hjälpa dig att hålla kontakten och spåra dina träningsmål, kan Samsung Galaxy Watch mäta dina stressnivåer med sina avancerade sensorer och algoritmer. Här kommer vi att förklara exakt hur Samsungs smartklockor klarar av detta.

Hur Samsungs smartklockor mäter stressnivåer

Zarif Ali / MakeUseOf

En av de mest spännande egenskaperna hos träningskläder och smartklockor är deras förmåga att mäta stressnivåer. Även om de exakta mekanismerna kan variera från ett märke till ett annat, använder de flesta smartklockor, inklusive de från Samsung, inbyggda sensorer för att övervaka fysiologiska data som hjärtfrekvensvariationer, hudkonduktans och blodsyrenivåer.

Dessa mätningar analyseras sedan och kombineras med intelligenta algoritmer. Dessa tar dina övergripande hälsodata, såsom ålder, längd, vikt och andra individuella baslinjedata, för att ge en uppskattning av bärarens stressnivåer. Därför kan smarta klockor erbjuda värdefulla insikter och varningar, vilket uppmanar användare att engagera sig i stressreducerande aktiviteter när det behövs.

Pulsmätare

Alla Samsung Galaxy Watch-modeller har en optisk pulsmätare som spårar din puls kontinuerligt. Denna sensor använder infraröd och LED-lampor för att mäta förändringar i blodvolymen.

Stress leder ofta till en förhöjd puls. Din Samsung Galaxy Watch kan registrera variationer i hjärtfrekvens, även känd som hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), vilket är avgörande för att noggrant mäta stressnivåer.

En Samsung Galaxy Watch erbjuder tre bekväma sätt att mäta din puls. Du kan också aktivera den kontinuerliga pulsmätningsfunktionen på din bärbara enhet, som ger en holistisk översikt över dina pulsmönster under en längre period.

Alternativt, om du föredrar periodiska pulsavläsningar, kan du ställa in din Galaxy Watch så att den mäter din puls var tionde minut medan den fortfarande är stilla. Du kan också ställa in en manuell pulsavläsning. För att göra detta, ställ in Samsung Health på din klocka, gå över till Inställningar > Samsung Health > Puls och välj från listan över tillgängliga alternativ.

Ladda ner: Samsung Health för Android | iOS (Fri)

Sensor för elektrodermal aktivitet (EDA).

Din Galaxy Watch innehåller också en elektrodermal aktivitetssensor (EDA). Detta mäter hudens elektriska ledningsförmåga, som ändras när en person är under stress, vilket noteras av National Library of Medicine.

Den upptäcker små elektriska reaktioner som produceras av ekkrina svettkörtlar genom att applicera en låg, oupptäckbar och konstant spänning på huden. Detta ger insikter om bärarens stressnivåer. Denna teknik hjälper till att ge en mer omfattande förståelse av stress och dess påverkan på kroppen.

Smartklockor med EDA-sensorer har vanligtvis metalliska eller ledande områden på undersidan som kommer i kontakt med din hud. Dessa områden fungerar som elektroder för att mäta hudens elektriska ledningsförmåga. Detta görs ofta genom en kombination av högfrekventa och lågfrekventa mätningar.

EDA-sensorn samlar in och analyserar dessa data under en viss period och fångar upp fluktuationer som kan indikera stress eller känslomässig upphetsning. Baserat på analysen av EDA-data kan din Galaxy Watch ge en indikation på stressnivåer.

Analysera sömnmönster

Dålig sömnkvalitet eller otillräcklig sömn är kända för att bidra till ökade stressnivåer. Som vi noterade tidigare övervakar Samsung Galaxy Watch-modeller kontinuerligt hjärtfrekvensvariationer, som påverkas av det autonoma nervsystemet och kan indikera stressnivåer.

En Samsung Galaxy Watch kan använda sin accelerometer för att upptäcka när du sover baserat på rörelsemönster. Denna information, i kombination med data från puls- och SpO2-sensorer som hjälper till att spåra syremättnadsnivåer tillsammans med snarkningsdetekteringsförmåga, kan spåra sömnlängd, sömnstadier och störningar. Med hjälp av dessa mätningar kan din Galaxy Watch identifiera sömnrelaterade stressfaktorer.

Övervaka stressnivåer med din Samsung Galaxy Watch

Som du kan se är Samsungs smartklockor beroende av sensorer och algoritmer för exakta mätningar och datavisualisering, vilket ger dig möjlighet att prioritera ditt mentala välbefinnande.

Även om det inte ersätter professionell vägledning, kan stressmätningsfunktionen på en Samsung Galaxy Watch vara en hjälpsam följeslagare för de flesta av oss som vill förstå och hantera våra stressnivåer bättre. Med denna innovativa teknik vid handlederna kan vi ta proaktiva steg mot en hälsosammare, mer balanserad livsstil.