Hur många rapporter som ska förbjudas på Snapchat

Spread the love

Snapchat är en av de bästa sociala medieplattformarna i världen. Det låter användarna skicka och ta emot textmeddelanden och automatiskt radera bilder som kallas Snaps. Du kan också ladda upp berättelser och hitta din Snapchat-väns liveplatser på en Snap-karta. Snapchat har varit extremt populärt bland ungdomar. Men har du någonsin undrat hur kan ditt konto förbjudas permanent från Snapchat? Eller tar Snapchat bort rapporterat konto utan några kontroller? Och är det sant att Snapchat berättar vem som anmälde dig? Om du är någon som letar efter svaren på dessa frågor och mer information om Snapchat, håll ögonen öppna till slutet av den här artikeln. Vi ger dig en användbar guide som kommer att lösa alla dina frågor och som också berättar hur många rapporter som ska förbjudas på Snapchat i detalj.

Hur många rapporter som ska förbjudas på Snapchat

Fortsätt att läsa den här artikeln ytterligare för att ta reda på hur många rapporter som ska förbjudas på Snapchat i detalj med svaren på alla andra relaterade frågor.

Hur många rapporter krävs för att stänga ett Snapchat-konto?

Nästan alla sociala medieplattformar utför modereringsprocesserna enligt användarbeteende.

 • Om vissa Snapchat-användare klagar på vissa konton på grund av dåligt och skadligt beteende, upptäcks och åtgärdas dessa konton av Snapchat-teamet av moderatorer. De undersöker kontot i fråga för att avgöra om de har brutit mot gemenskapens riktlinjer eller inte.
 • Dessutom, om de upptäcker att målkontot innehåller olagligt innehåll, kan Snapchat permanent inaktivera kontot eller kontakta brottsbekämpande myndigheter.

Därför är ett förbud mot ditt Snapchat-konto inte bara baserat på en viss mängd rapporter. Istället utgår det från antalet anmälningar och allvaret i dina brott mot gemenskapsreglerna.

Kan rapportering av ett Snapchat-konto få det raderat?

Ja, det rapporterade Snapchat-kontot kommer att raderas om det verkligen har brutit mot Snapchats riktlinjer och communityregler. Snapchat-plattformsmoderatorer kommer att undersöka det rapporterade snap- eller rapporterade Snapchat-kontot och avgöra om innehållet bryter mot gemenskapens regler. Om det bryter mot dessa riktlinjer för communityn kan Snapchat ta bort kontot eller snappa från systemet. Och Snapchat kan rapportera innehållet till brottsbekämpande myndigheter om de anser att det är straffbart.

  Hur du döljer din Snapchat-berättelse

Hur lång tid tar det för Snapchat att radera ett rapporterat konto?

Vanligtvis vidtar Snapchat-administratörer åtgärder mot det rapporterade kontot inom 24 till 48 timmar. Om Snapchats team av moderatorer anser det rapporterade brottet som ett brott mot deras community-riktlinjer, har de rätt att ta bort det rapporterade kontot. Och om det behövs kan de också permanent blockera det kontot från plattformen.

Vad händer om du blir rapporterad en gång på Snapchat?

Om du blir rapporterad en gång på Snapchat kommer din Snapchat-profil att granskas av ett team av moderatorer för att bekräfta om du har brutit mot någon av deras community-riktlinjer eller inte. Nedan är konsekvenserna listade enligt ditt brotts svårighetsgrad:

 • Om Snapchat-moderatorer upptäcker att ditt konto inte har brutit mot någon av deras community-riktlinjer, skulle detta betraktas som ett misstag, och inga åtgärder skulle vidtas mot ditt Snapchat-konto.
 • Om de bekräftar att du har brutit mot riktlinjerna, men det inte är ett allvarligt brott, kommer de helt enkelt att varna dig.
 • Om Snapchat får reda på att ditt konto innehåller olagligt innehåll och allvarligt bryter mot riktlinjerna, kan de inaktivera ditt konto permanent.

Snapchat berättar inte heller vem som rapporterade dig eftersom rapporterna som skickas till Snapchat är anonyma. Men dessa rapporter kan få ditt Snapchat-konto förbjudet.

Vad får dig förbjuden på Snapchat?

Snapchat följer strikt uppsättningen gemenskapens riktlinjer för att upprätthålla säkerheten för Snapchat-användare. Även om vissa riktlinjer har en försumbar effekt på din Snapchat, kan allvarliga sådana leda till hårda åtgärder, inklusive ett förbud mot ditt Snapchat-konto. Det här är några aktiviteter på Snapchat som du aldrig bör prova och kan leda till att ditt Snapchat-konto permanent blockeras från Snapchat.

Nedan är några aktiviteter som kan få ditt konto avstängt från Snapchat:

1. Använda Snapchat genom appar eller webbplatser från tredje part: Använda tredje part appar eller webbplatser för att komma åt ditt Snapchat-konto kan ha vissa fördelar, som att ge dig extra funktioner och funktionalitet. Vissa kanske till och med låter dig ta en skärmdump av Snaps utan att låta någon veta det. Dessa tredjepartsappar eller plugins är frestande, men du bör undvika dem, eftersom de är strängt förbjudna och kan leda till kontoavstängning. Efter att först ha låst ditt konto i 24 timmar kan Snapchat förbjuda det permanent om du använder någon ogodkänd tredjepartsapp igen.

  Vad betyder frukten på Snapchat?

2. Lägga upp stötande innehåll: Att skicka eller be någon om sexuellt explicita Snaps eller meddelanden kan leda till ett förbud mot ditt Snapchat-konto eftersom konton som marknadsför eller sprider sexuellt explicit information på Snapchat är förbjudna. Att be någon under 18 år om någon form av olämpliga chattar eller snaps är ännu värre och kan leda till ett potentiellt permanent förbud. Snapchat kommer också att rapportera dig till de brottsbekämpande myndigheterna.

3. Använda ett falskt konto: Att använda ett falskt Snapchat-konto eller att försöka låtsas vara någon du inte är, och rapporter om att du anstränger dig för att vilseleda andra om vem du är kan leda till att ditt Snapchat-konto förbjuds.

4. Spridning av hat: Liksom de flesta sociala medieplattformar försöker Snapchat också förhindra all form av falsk information som kan skada andra och sprida hat. Men om du delar meddelanden och bilder som förtalar eller uppmuntrar till våld eller diskriminering på grund av ras, etnicitet, nationellt ursprung, religion eller andra faktorer, finns det stora chanser att Snapchat kommer att införa ett permanent förbud mot ditt konto.

5. Dela och främja illegala aktiviteter: Att utföra eller sprida information relaterad till kriminella aktiviteter eller påverka någon att utföra en olaglig aktivitet på Snapchat kan leda till ett permanent blockering av ditt Snapchat-konto.

6. Skicka skräppostmeddelanden och snaps: Skicka skräppostmeddelanden och snaps kan leda till att ditt Snapchat-konto permanent blockeras från Snapchat.

Varför tas människors Snapchat-konton bort?

De främsta anledningarna till att människors Snapchat-konton raderas är att de har skickat eller bett någon om sexuellt explicita Snaps eller meddelanden, spridit hat- eller spammeddelanden, eller har brutit mot Snapchats community-riktlinjer. Det kan finnas ytterligare förklaringar till att Snapchat tar bort ditt konto.

Hur kan du få någons Snapchat-konto raderat?

Det finns ingen direkt metod att ta bort någons Snapchat-konto just nu. Men du kan säkert rapportera alla Snapchat-konton som har brutit mot Snapchat-gemenskapens riktlinjer. Snapchat-teamet av moderatorer kommer att granska din rapport om det specifika kontot. Och om de anser att det anmälda brottet strider mot deras gemenskapsriktlinjer kan de kanske ta bort kontot permanent från plattformen.

  Hur man berättar om någon har kontrollerat din plats på Snapchat

Hur kan du bli permanent förbjuden från Snapchat?

Det här är några aktiviteter på Snapchat som du aldrig bör prova och rapporter om dessa aktiviteter kan få dig permanent avstängd från Snapchat. Nedan är dessa aktiviteter:

 • Använda ett falskt konto
 • Skicka skräppostmeddelanden och snaps
 • Använda Snapchat genom appar eller webbplatser från tredje part
 • Sprider hat
 • Dela och främja illegala aktiviteter på Snapchat
 • Lägga upp explicit innehåll

Säger Snapchat dig vem som anmälde dig?

Nej, det finns inget sätt Snapchat kommer att berätta vem som har rapporterat dig eftersom varje rapport är anonym.

Kan Snapchat se dina snaps?

Ja, om någon har rapporterat din Snap till Snapchat har de rätt att se den för att fastställa brottets svårighetsgrad. Snapchat är en social medieplattform som prioriterar användarnas integritet. Så Snapchat-användare bör vara medvetna om att det finns vissa undantag när moderatorerna kan komma åt och se dina rapporterade Snaps eller meddelanden.

Kan Snapchat se din kamerarulle?

Ja. Snapchat måste komma åt din kamerarulle för att du ska kunna ladda upp bilder och videor och skicka bilder till dina vänner, som nämnts i Snapchats sekretesspolicy.

Är Snapchat krypterad ände-till-ände?

Ja, Snapchat är end-to-end-krypterat, men inte helt. Snapchat använder inte samma kryptering för textmeddelanden som det gör för andra typer av meddelanden. Det kan vara utmanande att helt förstå vad som händer med dina meddelanden efter att de når Snaps servrar eftersom Snapchat inte har nämnt någonstans vilken kryptering den använder.

***

Så vi hoppas att du har förstått hur många rapporter som ska förbjudas på Snapchat och vilka aktiviteter som får ett Snapchat-konto förbjudet. Du kan låta oss veta alla frågor om den här artikeln eller förslag om något annat ämne som du vill att vi ska göra en artikel om. Släpp dem i kommentarsfältet nedan för att vi ska veta.