Hur man ställer in Microsoft Teams organisationsschema

Spread the love

Microsoft Teams har ett inbyggt organisationsschema eller ett organogram som låter användare se kommandokedjan dvs vem som rapporterar till vem i en snygg graf. Organisationsschemat kan ses av vem som helst, men det är inte autogenererat.

Det är inte möjligt att autogenerera ett organisationsschema med bara namn och jobbtitlar. Det är en manuell process och även om det är tidskrävande att installera, är det fördelaktigt att ha en i det långa loppet.

Microsoft Teams organisationsschema

Microsoft Teams organisationsdiagram är inte så mycket en Microsoft Teams-funktion som det är en Azure Active Directory-funktion. Diagrammet, kommandokedjan för varje användare och de olika relationerna som jobbroller har med varandra ställs in i Active Directory. Microsoft Teams använder informationen som är inställd i AD och visar den.

  Kan du sätta en smart skärm ovanpå din mikrovågsugn?

Konfigurera organisationsschema – Active Directory

För att sätta upp organisationsschemat i Active Directory behöver du;

Att ha alla användare som kommer att inkluderas i diagrammet redan lagt till AD
Administratörsrättigheter/adminkonto för åtkomst till AD

För att skapa ett organisationsschema måste du lägga till jobbinformation för alla i AD. Som en del av jobbinformationen kommer du att lägga till chef för en användare. Denna information kommer sedan att organiseras i ett diagram av Microsoft Teams.

Besök Azure Portal och logga in med administratörskontot.
Expandera kolumnen till vänster och välj Azure Active Directory.

Välj Användare i kolumnen till vänster.
Välj en användare till höger för att ladda användarens profil.
Klicka på Redigera högst upp.
Scrolla ner till avsnittet Jobbinfo.

  Musikbubblor styr Google Musik med en allestädes närvarande flytande knapp

Fyll i de olika fälten. Klicka på ”Ändra” i chefsfältet.
Välj en ansvarig för användaren från de listade användarna.
Klicka på Spara.
Upprepa för alla användare.

Visa Microsoft Teams organisationsdiagram

När du har ställt in jobbinformation för alla användare i organisationen kan du se den för enskilda teammedlemmar. Följ stegen nedan.

Öppna Microsoft Teams.
Gå till fliken Chatt från kolumnen till vänster.
Välj en chatttråd för en användare och låt den laddas.
Klicka på fliken Organisation.
Organisationsschemat för användaren kommer att laddas. Du kommer att kunna se vem som rapporterar till den valda användaren och vem den valda användaren rapporterar till.

  Hur man uppdaterar VLC Media Player

Obs! Externa användare kan inte inkluderas i organisationsschemat.

Slutsats

Organisationsschemat hjälper andra teammedlemmar att avgöra vem som är ansvarig för olika uppgifter och vart de ska vända sig när de har en fråga eller behöver dirigera eller eskalera något. Du kan välja att lämna några användare utanför organisationsschemat men det är generellt sett en bra idé att kartlägga var och en i AD.