Hur man ställer in Enpass på Linux

Spread the love

Enpass är ett säkert lösenordsvalv för Linux, Mac, Windows och mobil. Det är tänkt att hålla dina lösenord säkra och komma ihåg dem så att du inte behöver. I den här guiden kommer vi att gå över hur man ställer in Enpass på Linux.

Installera Enpass på Linux

Enpass är ett utmärkt program, men tyvärr kommer det inte förinstallerat på något Linux-operativsystem. Så innan vi kan gå igenom hur man använder det måste vi demonstrera hur man installerar det.

För att starta installationen, öppna ett terminalfönster. Du kan öppna ett terminalfönster på Linux-skrivbordet, tryck på Ctrl + Alt + T på tangentbordet. Alternativt kan du söka efter ”Terminal” i appmenyn och starta den på det sättet.

När terminalfönstret är öppet och redo att användas, följ instruktionerna nedan för Linux-installationen som motsvarar det Linux-operativsystem du använder för närvarande.

Ubuntu/Debian

För att få igång Enpass på Ubuntu och Debian måste du lägga till Enpasss-programvaran till din dator. För att göra det, gå till root-kontot och använd följande ekokommando nedan.

sudo -s

echo "deb https://apt.enpass.io/ stable main" > 
/etc/apt/sources.list.d/enpass.list

Du måste sedan ladda ner och installera programvarans repo-nyckel. Denna nyckel är viktig, eftersom både Ubuntu och Debian inte kommer att installera programvara från repos utan nycklar.

wget -O - https://apt.enpass.io/keys/enpass-linux.key | apt-key add -

Nu när Enpass-programvaran är igång måste du använda kommandot update. Detta kommando kommer att uppdatera systemets mjukvarukällor, vilket gör att Enpass-repo kan fungera.

apt update

Allt är nu uppdaterat och nyckeln är installerad. Härifrån kommer du att kunna installera Enpass-applikationen på ditt Ubuntu- eller Debian-system med hjälp av följande apt install-kommando.

apt install enpass

Arch Linux

Enpass-applikationen är tillgänglig för Arch Linux-användare via AUR. För att starta installationen, installera både ”Git” och ”Base-devel”-paketen.

sudo pacman -S base-devel git

Nu när paketen är installerade på ditt system måste du installera Trizen AUR-hjälparen. Detta program kommer att ställa in Enpass-programmet enklare än att bara installera det via källkoden.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git

cd trizen

makepkg -sri

Nu när Trizen AUR-hjälparen är installerad på ditt Arch Linux-system, kommer du att kunna få Enpass-applikationen att fungera med ett enkelt trizen -S-kommando.

trizen -S enpass-bin 

Fedora

Du kan installera Enpass-applikationen på Fedora genom att lägga till i det officiella Enpass-programvaran. För att göra det, börja med att ange mappen /etc/yum.repos.d/. Denna mapp innehåller alla repofiler.

cd /etc/yum.repos.d/

Nu när du har gått in i repo-mappen använder du kommandot wget för att ladda ner Enpass repo-textfilen. Denna textfil har allt som behövs för att installera Enpass på Fedora.

sudo wget https://yum.enpass.io/enpass-yum.repo

Med programvaruförvaret inställt på din Fedora PC, kan installationen av Enpass börja. Använd dnf, installera programvaran.

sudo dnf install enpass

OpenSUSE

För att installera Enpass på OpenSUSE måste du lägga till RPM-förrådet till ditt system. För att göra detta, börja med att importera GPG-signeringsnyckeln med hjälp av kommandona nedan.

wget https://yum.enpass.io/RPM-GPG-KEY-enpass-signing-key
sudo rpm --import RPM-GPG-KEY-enpass-signing-key 

Lägg sedan till arkivets URL till ditt OpenSUSE-system med kommandot zypper ar. Uppdatera sedan zypper med kommandot zypper update.

sudo zypper ar -f -c https://yum.enpass.io/stable/x86_64/ Enpass

sudo zypper update

Slutligen kan du installera Enpass på din OpenSUSE PC.

sudo zypper install enpass

Hur man använder Enpass på Linux

För att använda Enpass på Linux, följ steg-för-steg-instruktionerna nedan.

  Hur man extraherar filer från en .tar.gz- eller .tar.bz2-fil på Linux

Steg 1: Hitta knappen ”Skapa huvudlösenord” och klicka på den med musen.

Steg 2: I textrutan ”Ange huvudlösenord” skriver du in ditt huvudlösenord. Kom ihåg; DU KAN INTE ÅTERSTÄLLA DITT LÖSENORD. Om du tappar bort det här lösenordet förlorar du ditt valv.

Steg 3: Bekräfta ditt huvudlösenord genom att ange det en andra gång. Fortsätt sedan till nästa sida.

Steg 4: Hitta området ”Snabbinstallation”, klicka på knappen ”Installera” under avsnittet ”Webbläsartillägg” och installera Enpass för din Linux-webbläsare. Klicka på bockmarkeringen när du är klar.

Steg 5: Efter att ha klickat på kryssrutan kommer fönstret ”Registrera” att visas. Detta fönster kommer att be dig att uppgradera gratis. Du behöver inte göra detta, men det är en bra idé.

  Hur man använder och batcherar på Linux för att schemalägga kommandon

Steg 6: När du har registrerat dig klickar du på molnikonen uppe till vänster och väljer ”Set up Sync.” Välj sedan en plats att spara dina lösenord.

Steg 7: Hitta +-symbolen och klicka på den. När du har klickat på den kommer du att kunna lägga till dina lösenord, ekonomisk information och andra saker.