Hur man ställer in Ajenti-serverhanteringsverktyget på Ubuntu Server

Ajenti är ett webbaserat övervakningsverktyg för servrar och VPS:er. När det väl är installerat kan Ajenti tillhandahålla realtidsövervakning, ett webbaserat skal för terminalkommandon och många andra saker. I den här guiden visar vi dig hur du ställer in Ajenti på Ubuntu Server.

Obs: Även om den här guiden fokuserar på Ubuntu Server, stöder Ajenti olika Linux-operativsystem, inklusive Redhat Enterprise Linux, CentOS, Debian, etc. Så följ gärna med den här installationsguiden även om du inte använder Ubuntu Server.

Automatisk installation

Det bästa sättet att få Ajenti att arbeta på din Ubuntu-server är med det automatiska installationsskriptet som finns i Ajenti-dokumentationen. Skriptet är skrivet i Bash, kommer att automatiskt upptäcka ditt operativsystem, och det tar hand om allt på OS så att användaren inte behöver göra det.

För att starta installationen måste du installera Curl på Ubuntu Server. Curl används för att ladda ner och köra skriptet på Ubuntu Server. Starta ett terminalfönster, anslut till Ubuntu Server via SSH. Eller sitta på servern fysiskt och använda TTY-konsolen.

När du har fått terminalfönstret öppet och klart att använda, kör kommandot apt install för att få ”curl”-paketet installerat på din Ubuntu Server-installation.

sudo apt install curl

När du anger kommandot ovan kommer Ubuntu Server att fråga efter ditt lösenord. Ange det med tangentbordet. Tryck sedan på Enter för att bekräfta och Y för att installera paketet.

Med Curl-appen installerad är det dags att köra det automatiska installationsskriptet. Du måste köra det här skriptet som root eftersom det behöver åtkomst till systemfiler.

curl https://raw.githubusercontent.com/ajenti/ajenti/master/scripts/install.sh | sudo bash -s -

Ajenti-installationsskriptet är automatiskt och bör bara ta ett par minuter. Se terminalen när den laddar ner och konfigurerar Ajenti på Ubuntu Server.

När installationen är klar är Ajenti redo att konfigurera. Öppna en ny webbläsarflik och ange URL:en för att komma åt webbgränssnittet för Ajenti.

HTTP://DIN_UBUNTU_SERVER_IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8000

Manuell installation

Om du föredrar att ha mer detaljerad kontroll över installationen av Ajenti på Ubuntu Server, eller om installationsskriptet inte fungerar, är den manuella installationen det bästa sättet att gå tillväga.

För att ställa in Ajenti via manuell installation, börja med att starta ett terminalfönster, logga in på Ubuntu Server via SSH (eller TTY-konsol). Använd sedan terminalen för att aktivera ”Universum”-programvaran.

sudo add-apt-repository universe

Kör sedan kommandot apt update för att uppdatera Ubuntu Servers programvarukällor.

sudo apt update

Efter uppdateringskommandot är det dags att installera Ajenti-beroendena för Ubuntu Server. Dessa paket måste installeras, annars kommer appen inte att fungera korrekt.

sudo apt-get install build-essential python3-pip python3-dev python3-lxml libssl-dev python3-dbus python3-augeas python3-apt ntpdate

Efter beroenden, installera alla Python-plugins för Ajenti.

sudo pip3 install ajenti-panel ajenti.plugin.ace ajenti.plugin.augeas ajenti.plugin.auth-users ajenti.plugin.core ajenti.plugin.dashboard ajenti.plugin.datetime ajenti.plugin.filemanager ajenti.plugin.filesystem ajenti.plugin.network ajenti.plugin.notepad ajenti.plugin.packages ajenti.plugin.passwd ajenti.plugin.plugins ajenti.plugin.power ajenti.plugin.services ajenti.plugin.settings ajenti.plugin.terminal.

När alla Python-plugins är konfigurerade är Ajenti redo att gå på Ubuntu Server. Härifrån öppnar du en ny webbläsarflik och kommer åt webbadressen nedan.

HTTP://DIN_UBUNTU_SERVER_IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8000

Konfigurera Ajenti på Ubuntu Server

Att använda Ajenti på Ubuntu Server kräver att du känner till root-lösenordet. Tyvärr inaktiverar Ubuntu root-lösenordet som standard av säkerhetsskäl. För att återaktivera root-lösenordet på ditt Ubuntu-system, gör följande.

Öppna först ett terminalfönster och logga in på din maskin via SSH. Eller sitt fysiskt på din server och använd TTY-konsolen. Sedan, när du har fått tillgång till terminalskalet, använd kommandot sudo -s för att logga in på root.

sudo -s

När du har loggat in på ditt konto med sudo -s, använd kommandot passwd för att tala om för Ubuntu att du vill ändra lösenordet. Ange sedan ditt nya root-lösenord. Se till att detta lösenord är minnesvärt och säkert.

passwd

Med root-lösenordet inställt gör du följande för att logga in. Gå först till webbadressen nedan i din favoritwebbläsare. Skriv sedan in ”root” i användarnamnsrutan och root-lösenordet i lösenordsrutan. Slutligen, välj ”Logga in” för att logga in på ditt konto.

HTTP://DIN_UBUNTU_SERVER_IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8000

När du har loggat in kommer Ajenti att visa instrumentpanelen. I Ajenti-instrumentpanelen ser du värdefull information för Ubuntu Server. Information som hur många kärnor som är aktiva, CPU-användning, drifttid, diskanvändning och RAM-användning. Dessutom, om du väljer menyn i det övre högra hörnet, får du tillgång till terminalskalet, anteckningsblocket, pakethanteraren och mer.