Hur man lägger till, hanterar och tar bort roller i Discord

Discord är plattformen för röst- och textchatt som man väljer bland onlinespelare idag. Det är lätt att använda, mycket anpassningsbart och erbjuder en mängd användbara chattfunktioner.

Dessa funktioner inkluderar möjligheten att tilldela och hantera roller för användare på din chattserver. I den här artikeln får du lära dig hur du lägger till, hanterar och tar bort roller i Discord.

Vad är Discord-roller?

I Discord-terminologi är en roll en definierad uppsättning behörigheter med ett namn. Till exempel finns det en standardroll som heter ”@alla”, som ger ett brett utbud av grundläggande behörigheter som att prata på servern och läsa meddelanden.

En serveradministratör kan skapa en ”Moderator”-roll, vilket skulle lägga till möjligheten att stänga av eller blockera andra användare. Användare kan också ha flera roller, dvs någon som har både @alla och Moderator-rollerna skulle ha alla befogenheter som @alla plus befogenheterna som en Moderator.

Discord-behörigheter

Det finns 29 behörigheter på Discord som är uppdelade i allmänna, text- och röstbehörigheter. För att korrekt tilldela roller måste du förstå vad var och en gör. Nedan hittar du en lista över varje behörighet som referens.

Allmänna behörigheter

 • Administratör – Administratörens behörighet ger alla behörigheter som finns på servern. Att ge denna behörighet kan vara farligt eftersom det ger mycket kraft till användaren.
 • Visa granskningslogg – denna behörighet tillåter användaren att läsa serverns granskningsloggar.
 • Hantera server – denna behörighet tillåter användaren att ändra servernamnet eller flytta det till en annan region.
 • Hantera roller – den här behörigheten tillåter användaren att skapa nya roller och redigera roller som inte har behörigheten att hantera roller aktiverad.
 • Hantera kanaler – denna behörighet tillåter användaren att skapa, redigera och ta bort kanaler på servern.
 • Kick Members – denna behörighet tillåter användaren att sparka medlemmar från servern.
 • Ban medlemmar – denna behörighet tillåter användaren att blockera medlemmar från servern.
 • Skapa omedelbar inbjudan – denna behörighet tillåter användaren att bjuda in andra användare till servern.
 • Ändra smeknamn – denna behörighet tillåter användaren att ändra sitt eget smeknamn.
 • Hantera smeknamn – denna behörighet tillåter användaren att ändra smeknamn för andra användare.
 • Hantera emojis – denna behörighet tillåter användaren att hantera emojis på servern.
 • Hantera Webhooks – denna behörighet tillåter användaren att skapa, redigera och ta bort webhooks.
 • Läs textkanaler och se röstkanaler – denna behörighet tillåter användaren att läsa meddelandekanalerna.

Textbehörigheter

 • Skicka meddelanden – denna behörighet tillåter användaren att skicka meddelanden i textchatten.
 • Skicka TTS-meddelanden – denna behörighet tillåter användaren att skicka text-till-tal-meddelanden.
 • Hantera meddelanden – denna behörighet tillåter användaren att ta bort eller fästa meddelanden från andra användare.
 • Bädda in länkar – denna behörighet tillåter användaren att bädda in hyperlänkar i chatten.
 • Bifoga filer – denna behörighet tillåter användaren att bifoga filer i chatten.
 • Läs meddelandehistorik – denna behörighet tillåter användaren att rulla tillbaka och komma åt tidigare meddelanden.
 • Nämn alla – denna behörighet tillåter användaren att utlösa push-meddelanden för kanalens medlemmar.
 • Använd externa emojis – denna behörighet tillåter användare att använda emojis från andra servrar.
 • Lägg till reaktioner – denna behörighet tillåter användaren att lägga till nya reaktioner på ett meddelande.

Röstbehörigheter

 • Anslut – denna behörighet tillåter användaren att ansluta (dvs. höra) till röstkanalen.
 • Tala – denna behörighet tillåter användaren att tala på röstkanalen.
 • Stäng av medlemmar – denna behörighet tillåter användaren att stänga av en annan användares förmåga att tala.
 • Döva medlemmar – denna behörighet tillåter användaren att stänga av en annan användares förmåga att höra på kanalen.
 • Flytta medlemmar – denna behörighet tillåter användaren att flytta andra medlemmar från en kanal till en annan.
 • Använd röstaktivitet – denna behörighet tillåter användaren att tala utan att använda Push-to-Talk.
 • Priority Speaker – denna behörighet tillåter användaren att minska volymen för andra användare när denna användare talar så att deras ord blir högre på kanalen.

Hur man skapar roller i Discord

Att ställa in dina roller korrekt är nyckeln till att hantera dina användare på en Discord-server. Det är en bra idé att skapa de grundläggande rollerna innan du ens börjar bjuda in folk till servern. Du kan alltid gå tillbaka och lägga till nya roller eller konfigurera om befintliga när du är i affärer.

Välj ”Spara ändringar” längst ner. Om du glömmer att spara dina ändringar kommer en dialogruta att visas för att påminna dig om att göra detta innan du fortsätter.

Upprepa för varje ny roll du vill skapa.

Genom att tilldela olika behörighetsnivåer till olika roller kan du skapa en hierarki enligt förtroende. Du kan tilldela lägre roller till nybörjare och högre roller med fler behörigheter till dem du känner väl.

Hur man tilldelar roller i Discord

När du har skapat roller för din server måste du tilldela dem till användarna i din chatt.

För att tilldela flera medlemmar samtidigt, gå över till Serverinställningar och tryck på Roller. Gör sedan så här:

 • Klicka på den roll du vill att dina medlemmar ska ha.
 • Klicka på Hantera medlemmar.
 • Klicka på Lägg till medlemmar.
 • Klicka på kryssrutorna bredvid varje medlem som ska ha den rollen och klicka på Lägg till.

Om du bara behöver lägga till en eller två medlemmar är den här metoden snabbare:

 • Välj den användare du vill tilldela en roll till från den högra rutan.
 • Välj det lilla ”+” under användarnamnet och välj rollen från menyn.

Upprepa för varje användare på din server.

Du kan också snabbt lägga till roller genom att högerklicka på användaren, välja Roller och sedan klicka på den eller de roller du vill lägga till i pop-out-menyn.

Kom ihåg att du kan lägga till så många roller du vill för varje användare.

Tilldela roller på Discord Mobile

För att skapa en ny roll och tilldela den när du är på språng, gå till Discord-applikationen på din mobiltelefon. Instruktionerna liknar skrivbordsapplikationen.

 • Öppna Discord-appen och välj din server. Tryck på de tre vertikala prickarna längst upp bredvid serverns namn.
 • Tryck på ”Inställningar”, scrolla ner till ”Medlemmar”.
 • Klicka på de användarnamn du vill tilldela en befintlig roll till.
 • Klicka på kryssrutan bredvid varje medlems namn för rollen du tilldelar.

Redigera roller i Discord Mobile

Gå till serverns inställningar och tryck på ”Roller” precis som du gjorde ovan, följ sedan dessa steg:

 • Tryck på rollen du vill redigera.
 • Bläddra igenom listan och gör de ändringar du känner dig nödvändig.

Att följa stegen ovan kommer att hålla din Discord-server organiserad och produktiv även när du är på språng.

Hur man hanterar roller i Discord

Att hantera roller i Discord liknar att skapa dem. Du kan lägga till fler roller om du skulle behöva och ändra behörigheterna. Beroende på hur du vill köra din server kan du komma undan med att bara skapa två roller, admin och @alla.

För att snabbt lägga till/ta bort medlemmar eller justera behörigheterna är allt du behöver göra att gå tillbaka till serverinställningarna och klicka på Roller, precis som vi gjorde ovan. Följ sedan dessa steg:

 • Klicka på den roll du vill ändra.
 • Välj Behörigheter för att styra vad medlemmar kan göra på din server.
 • Välj Hantera medlemmar för att lägga till eller ta bort medlemmar.

När din gemenskap växer kan du lägga till andra. Eftersom roller måste läggas till individuellt för varje användare, är den mest effektiva användningen av din tid att lägga så mycket av din servers policybeslut som möjligt i rollen @alla.

Du kanske har lagt märke till den vänstra kolumnen på rollsidan, som visar namnen på alla roller du har skapat. Användarnamn på servern kommer att visa färgen för den högsta rollen som tilldelats en användare. Användare kan enkelt känna igen vilka moderatorer, administratörer etc. är på servern.

Hur man tar bort roller i Discord

Du skulle sällan behöva ta bort en roll i Discord, eftersom du helt enkelt inte kunde tilldela den. Men om ditt konto blir belamrat med oanvända roller, så här kan du ta bort dem.

 • Välj den lilla rullgardinsmenyn bredvid din server och välj ”Serverinställningar”.
 • Välj ”Roler” i den vänstra rutan och välj den roll du vill ta bort.
 • Rulla ned och klicka på ”Ta bort [role name]” knapp.
 • Bekräfta genom att klicka på ”Okej”.

Vanliga frågor

Det finns alltid något nytt att lära sig på Discord. Vi har inkluderat mer information om roller i det här avsnittet.

Kan jag automatiskt tilldela roller i Discord?

Absolut! Även om du kan behöva en bot för att göra det. Att hantera en Discord-server kan vara en tråkig och överväldigande uppgift. Lyckligtvis kan du lägga till andra administratörer för att hjälpa dig eller titta på hur du använder bots. Vi har en artikel som går igenom hur du automatiskt tilldelar roller i Discord här.

Jag är administratör, men jag kan fortfarande inte hantera servern. Vad händer?

Om serverns ägare skapade en administratörsroll åt dig, men du inte kan göra vissa ändringar, beror det troligen på att de aldrig har aktiverat alla behörigheter under din roll. Kontakta serverägaren och kontrollera att du har behörighet.

Slutgiltiga tankar

Rollhantering är en avgörande del av att hålla en Discord-server organiserad, särskilt när den får användare.

Tänk på att det finns en gräns på 250 olika roller på en viss server. Detta bör inte vara en begränsning i praktiska termer, men börja inte definiera alla möjliga kombinationer av behörigheter som du någonsin skulle vilja använda – du kommer snabbt att ta slut på roller om du gör det.