Hur man installerar JetBrains CLion på Linux

JetBrains Clion är en plattformsöverskridande IDE (integrerad utvecklingsmiljö) för både programmeringsspråken C och C++. Den erbjuder många värdefulla funktioner, såsom kodgenerering, kodanalys, etc.

I den här guiden kommer vi att gå över de olika sätten du kan installera JetBrains CLion IDE på Linux. För mer information om appen, klicka här.

Installation av Snap-paket

JetBrains CLion finns tillgängligt som ett Snap-paket för dem som gillar att använda Ubuntu Snap Store. För att använda CLion som en Snap måste du ha Snapd-runtime konfigurerad och installerad på ditt Linux-system.

Om du använder Ubuntu är Snapd-körtiden redan redo att börja. Men om du använder Fedora, OpenSUSE, Arch Linux eller något annat, måste du få körtiden installerad i förväg.

Att ställa in Snapd-runtime på Linux så att du kan installera Snap-paket är relativt enkelt. För att börja, installera ”snapd”-paketet med ditt Linux OS:s pakethanterare. Efter det, använd Systemd för att aktivera filen ”snapd.socket”.

Kan du inte ta reda på hur man ställer in Snapd-runtime på din Linux-dator? Det är ok! Vi kan hjälpa! Följ med vår djupgående guide om hur du ställer in Snap-paket för att få det att fungera.

Efter att ha ställt in Snaps kommer du snabbt att kunna installera JetBrains CLion-appen på din Linux-dator med följande snapinstallationskommando nedan.

sudo snap install clion --classic

Tänk på att CLion installeras som en Snap i ”Klassiskt läge.” Det klassiska läget kräver AppArmor, och inte alla Linux-operativsystem stöder det. Om Snap säger till dig att du inte kan installera det korrekt, prova installationsinstruktionerna för Flatpak istället.

Installation av Flatpak

JetBrains CLion är tillgänglig som en Flatpak på Flathub app store. Om du vill installera det här programmet som en Flatpak på ditt Linux OS, måste du först ställa in Flatpak-runtime.

Att ställa in Flatpak runtime på Linux är väldigt enkelt. För att göra det behöver du bara installera ”flatpak”-paketet på ditt system med din pakethanterare. Om du behöver hjälp med att installera Flatpak på din Linux-dator, följ vår guide i ämnet.

Med Flatpak runtime igång är nästa steg att aktivera Flathub app store. Flathub bär JetBrains CLion-paketet, så detta steg är avgörande. För att aktivera Flathub, använd följande flatpak remote-add-kommando nedan.

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Med Flathub-appbutiken inställd kommer du att kunna installera CLion på din Linux-dator. Använd installationskommandot för flatpak nedan för att få appen att fungera på din dator.

sudo flatpak install flathub com.jetbrains.CLion

Arch Linux installation

Som alla JetBrains-appar finns det ett AUR-paket för CLion tillgängligt för installation. Tänk på att dessa paket, även om de är trevliga, inte får officiellt stöd från JetBrains. Som sagt, CLion AUR-paketet laddas ner direkt från deras webbplats, så det använder inte någon modifierad kod.

För att starta installationen av CLion på Arch Linux, måste du installera paketen ”Git” och ”Base-devel”. Dessa paket krävs för att interagera med AUR.

sudo pacman -S git base-devel

Efter installationen av de två paketen måste du installera Trizen AUR-hjälparen. Detta program kommer att automatisera installationen av CLion, så du behöver inte göra allt för hand.

För att installera Trizen, skriv in kommandona nedan i följd.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git
cd trizen
makepkg -sri

Slutligen, installera JetBrains CLion på din Arch Linux PC genom att använda kommandot trizen -S.

trizen -S clion

Generisk Linux-installation

JetBrains CLion kommer med ett universellt installationsprogram för de på Linux som inte vill använda Snaps eller Flatpak och inte använder Arch Linux. För att starta installationen, gå över till CLions nedladdningssida och klicka på den blå ”Ladda ner”-knappen.

Efter nedladdning, använd CD-kommandot för att flytta terminalfönstret till katalogen ”Nedladdningar”. Sedan, därifrån, använd tar-kommandot för att dekomprimera JetBrains CLion TarGZ-filen som laddats ner tidigare.

cd ~/Downloads

Inuti katalogen ”Nedladdningar”, använd kommandot tar xvf för att dekomprimera CLion TarGZ-filen. Dekompressionsprocessen bör bara ta ett par sekunder, eftersom filen inte är så stor.

När processen är klar, använd CD-kommandot för att flytta till den nya CLion-mappen som tar-kommandot skapade efter dekomprimeringsprocessen.

cd clion-*/

När du har angett den nya CLion-mappen, gå till underkatalogen ”bin”. Den här katalogen har skriptet ”clion.sh”, som måste köras för att komma åt CLion-appen på Linux.

cd bin/

Starta CLion på din Linux-dator genom att köra kommandot sh clion.sh nedan.

sh clion.sh