Hur man inaktiverar aviseringar från valfri app i Android

Nyckel takeaways

 • Använd funktionen Stör ej på Android för att inaktivera de flesta aviseringar och anpassa vilka appar, larm, kontakter, meddelanden och telefonsamtal som fortfarande kan komma igenom.
 • Anpassa inställningarna för Stör ej för att ändra vilka personer, appar och larm som kan avbryta eller kringgå funktionen, och ställ in scheman för att tysta aviseringar under specifika tider.
 • Stäng av aviseringar från specifika appar genom att komma åt appens aviseringsinställningar i Android-inställningsmenyn eller genom att trycka och hålla ned en avisering från den appen för att komma åt aviseringsinställningarna direkt.

Om du är trött på att bli översvämmad med aviseringar kanske du blir glad att få veta att det finns några sätt att inaktivera dem på Android. Du kan använda funktionen Stör ej eller göra det på individuell nivå för specifika appar.

Det är generellt sett en bra idé att endast inaktivera aviseringarna för de appar som du kan tycka är irriterande, eftersom vissa kan vara viktiga eller på annat sätt viktiga. Fortsätt läsa om du vill lära dig hur du inaktiverar aviseringar på Android.

Hur man stänger av aviseringar med Stör ej på Android

Stör ej är en funktion på Android som du kan använda för att inaktivera alla, eller de flesta, aviseringar från alla appar under en viss tid. Du kan anpassa läget så att vissa appar, larm, kontakter, meddelanden och telefonsamtal kan komma igenom oavsett. Det finns också alternativ för att konfigurera automatiska scheman, och du kan justera om dolda aviseringar kan göra ljud eller visa visuella meddelanden som att väcka din skärm.

För att använda den, gå till Inställningar > Aviseringar > Stör ej och tryck på Slå på nu. När den har aktiverats bör du se en cirkelikon med en linje genom den i meddelandefältet.

Alternativt kan du svepa ned aviseringsfältet två gånger och trycka på snabbåtgärdsknappen Stör ej. Detta öppnar en snabbmeny med alternativ för att avgöra hur länge Stör ej kommer att pågå. Dessa är tills du stänger av den, en anpassningsbar tid i steg om en timme, och det tredje alternativet för nästa närmaste timme.

Hur man anpassar Stör ej på Android

På sidan Stör ej-inställningar finns det två avsnitt där du kan ändra hur funktionen fungerar. Dessa avsnitt inkluderar Vad kan avbryta Stör ej och Allmänt. Under Vad som kan avbryta Stör ej kan du ändra vilka personer, appar och larm som kan avbryta eller kringgå Stör ej.

När du ändrar personinställningarna kan du bestämma vem som kan ringa eller skicka meddelanden till dig under Stör ej. Om du väljer appar kommer de att uteslutas från alla aviseringsbegränsningar. Och under inställningsmenyn för larm och andra avbrott kan du tillåta larm, medialjud, pekljud, påminnelser och kalenderhändelser. Under Allmänt kan du ställa in scheman, ändra varaktigheten för Stör ej när den aktiveras via snabbinställningar och ändra visningsalternativen för dolda aviseringar.

Stör ej scheman

Du kan ställa in scheman för att tysta aviseringar genom att aktivera Stör ej vid vissa tidpunkter. Detta inkluderar Sleeping, Event och Add more, där du kan hitta anpassade alternativ för att lägga till händelser, vissa tider och ett alternativ för att begränsa aviseringar under körning.

Det är enkelt att ändra sovschemat för Stör ej men kommer med många saker som du kan justera och ändra. Du kan ändra starttid, sluttid, dagar, om larm kan åsidosätta sluttid och till och med skapa anpassade Stör ej-inställningar för schemat.

Du kan också ställa in ett schema för händelser från kalendrar för att kringgå Stör ej. Detta kan gälla alla kalendrar eller en specifik. Det kan också tillåta kalenderhändelser som bara har ett Ja, Kanske eller Ej svarat när det gäller bekräftelse. Du kan också ändra beteendet Stör ej för dessa händelser.

Slutligen är alternativet att tysta aviseringar under körning enkelt. Den aktiverar helt enkelt automatiskt Stör ej när den upptäcker att du är i ett fordon i rörelse genom att använda rörelsedetektering och Bluetooth-anslutningar.

Visningsalternativ för dolda aviseringar

Stör ej kommer vanligtvis automatiskt att dölja och tysta alla aviseringar. Du kan dock ändra vissa inställningar för att ändra detta beteende. Under Visningsalternativ för dolda aviseringar kan du välja följande:

 • Inget ljud från aviseringar
 • Inga bilder eller ljud från aviseringar
 • Beställnings

Om de två första inte passar det du letar efter kan du trycka på inställningskuggan bredvid Anpassad och växla mellan en mängd olika inställningar. Under Medan skärmen är avstängd kan du växla Slå inte på skärmen och Vakna inte för aviseringar.

För Medan skärmen är på kan du justera följande inställningar:

 • Dölj aviseringsprickar på appikoner
 • Dölj statusfältsikoner längst upp på skärmen
 • Visa inte aviseringar på skärmen
 • Dölj från neddragbar skugga

Det finns massor av växlar och alternativ att justera för att ändra hur dolda aviseringar fungerar i Android.

Hur man stänger av aviseringar från valfri app i Android

Det finns två sätt att stänga av aviseringar från specifika appar i Android. Om du vill ändra en apps aviseringsinställningar via inställningar, följ dessa steg:

 • Gå till Inställningar > Appar > Se alla appar.
 • Här ser du en lista över alla appar som är installerade på din Android-enhet. Bläddra och tryck på appen du vill anpassa aviseringar för.
 • Därefter visas en lista över alla typer av aviseringar som appen kan skicka. Slå på eller av varje typ av avisering efter önskemål. Dessa ändras beroende på vilken app du väljer.
 • Du kan också välja den primära aviseringsknappen för att stänga av alla appens aviseringar.
 • Vissa appar har extra aviseringar i sina appinställningar. Detta indikeras av Ytterligare inställningar i app-knappen. Tryck på den för att komma åt ytterligare appinställningar och anpassa ytterligare aviseringar där.

  Du kan också ändra en apps aviseringsinställningar genom att trycka och hålla ned ett meddelande från appen. Så här ändrar du aviseringsinställningar för en app via ett meddelande från den appen:

 • När du ser en avisering, tryck och håll ned aviseringen.
 • Här kan du trycka på Prioritet, Standard, Tyst eller på inställningskuggikonen uppe till höger.
 • Tryck på inställningskuggen för att öppna appaviseringsmenyn för den appen.
 • Prioritet visar en specifik avisering överst i alla andra aviseringar och visar en profilbild istället för en apps ikon i meddelandefältet och låsskärmen om det är en meddelandeapp.

  När du inte kan inaktivera Välj aviseringar

  De flesta appar stöder anpassade aviseringar eller möjligheten att delvis tysta eller ändra dem. Vissa erbjuder dock inte ett alternativ att inaktivera aviseringar. För dessa appar måste du gå in i systeminställningar och inaktivera alla aviseringar. Det är en allt-eller-inget-strategi, men det är det enda sättet i vissa fall.

  För att inaktivera alla aviseringar för en app, gå till Inställningar > Appar och välj appen i fråga. Tryck sedan på Aviseringar och stäng av alla aviseringar. Detta fungerar för alla appar, oavsett om de stöder anpassade aviseringsinställningar eller inte.

  Hur man stänger av meddelanden om låsskärm på Android

  Så här förhindrar du att Android visar aviseringar på låsskärmen:

 • Gå till Inställningar > Aviseringar.
 • Tryck på Aviseringar på låsskärmen och sedan Visa inga aviseringar.
 • Du kan också välja Dölj tysta konversationer och aviseringar. Det här alternativet kommer att förhindra att appar som är tystade visar ett meddelande av något slag på låsskärmen. Detta skiljer sig från att stänga av känsliga aviseringar, som visar meddelanden men döljer deras detaljer.

  Hur man återställer avvisade meddelanden

  Det är möjligt att återställa aviseringar även efter att du har avvisat dem. Det finns två sätt att göra detta. Den första involverar navigering av systeminställningar, medan den andra involverar att ställa in en widget.

  För att komma åt din aviseringshistorik via systeminställningar, gå till Inställningar > Aviseringar > Aviseringshistorik och aktivera Använd aviseringshistorik. Android kommer att börja spåra alla aviseringar, även om du avvisar dem, och lägger till dem i den här listan.

  Alternativt kan du använda en widget för att komma åt hela din aviseringshistorik:

 • Tryck och håll var som helst på startskärmen för att visa dialogrutan Widgets.
 • Dra genvägswidgeten Inställningar till din startskärm och välj sedan Aviseringslogg när du uppmanas.
 • Du kommer att se en ny aviseringsloggikon på din startskärm. Tryck på detta för att visa hela din aviseringshistorik.
 • Gör mer med Android-aviseringar

  Att styra vilka appar som kan skicka aviseringar hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över din tid och uppmärksamhet under hela dagen. Lyckligtvis har Android ett robust system för att övervaka och inaktivera aviseringar för alla dina appar.

  Från att ställa in scheman för att undvika störningar för vissa delar av din dag, till att snabbt aktivera Stör ej när du behöver vila från aviseringar, Android har dig täckt.