Hur man implementerar ljudeffekter och bakgrundsmusik i Godot

I spelutvecklingsvärlden spelar ljud en avgörande roll för att forma den övergripande spelarupplevelsen. Ljudeffekter och bakgrundsmusik är kraftfulla verktyg som kan förbättra fördjupningen, atmosfären och den känslomässiga effekten av ditt Godot-spel.

Att implementera ljudeffekter och bakgrundsmusik i Godot är inte bara viktigt utan förvånansvärt enkelt. Motorn har inbyggda funktioner och funktioner som förenklar processen, även för dem med begränsad erfarenhet av kodning.

Konfigurera Godot-spelet

Innan du dyker in i ljudimplementering, sätt upp ett enkelt 2D-spel i Godot-spelmotorn för att fungera som grunden. Starta Godot och skapa ett nytt 2D-projekt. I Godot-redigeraren skapar du en ny scen genom att högerklicka på rotnoden och välja Lägg till underordnad nod.

Skapa en KinematicBody2D-nod och döp den till Player. Inuti spelarnoden lägger du till en CollisionShape2D-nod med en rektangelform. Denna form representerar spelarens kollisionsgränser.

Lägg till en Sprite-nod inuti spelarnoden för att visuellt representera spelarkaraktären. Du kan tilldela en sprite-textur till Sprite-noden för att ge din karaktär ett visuellt utseende.

Koden som används i den här artikeln är tillgänglig i denna GitHub-förråd och är gratis för dig att använda under MIT-licensen.

Lägg nu till GDScript-koden så att spelaren kan röra sig i alla fyra riktningarna med tangentbordsinmatning.

 extends KinematicBody2D

const SPEED = 150

func _physics_process(delta):
    var velocity = Vector2.ZERO
    if Input.is_action_pressed("move_right"):
        velocity.x += SPEED
    if Input.is_action_pressed("move_left"):
        velocity.x -= SPEED
    if Input.is_action_pressed("move_down"):
        velocity.y += SPEED
    if Input.is_action_pressed("move_up"):
        velocity.y -= SPEED

    velocity = move_and_slide(velocity)

Nedan är utgången:

Lägga till ljudeffekter

För att lägga till ljudeffekter i Godot, använd AudioStreamPlayer-noder för att hantera uppspelningen av ljudfiler. Innan du fortsätter, se till att du har ljudfiler i format som stöds (som WAV eller OGG) importerade till ditt Godot-projekt.

Du kan ladda och spela upp en ljudeffekt när spelaren kolliderar med skärmens hörn, vilket indikerar en situation utanför spelområdet.

 extends KinematicBody2D


var sound_player := AudioStreamPlayer.new()

func _ready():
    
    add_child(sound_player)

func _physics_process(delta):
    

    var c1 = position.x <= 0
    var c2 = position.x >= get_viewport().size.x
    var c3 = position.y <= 0
    var c4 = position.y >= get_viewport().size.y

    if c1 or c2 or c3 or c4:
        var sound_effect = load("res://path_to_sound_effect.wav")
        sound_player.stream = sound_effect
        sound_player.play()

Skapa en AudioStreamPlayer-nod och lägg till den som ett barn i spelarnoden under _ready-funktionen. När spelaren kolliderar med skärmens hörn laddar du ljudeffekten med laddningsfunktionen och ställer in den som stream för AudioStreamPlayer.

Ring sedan uppspelning på AudioStreamPlayer-noden för att initiera uppspelning av ljudeffekten.

Lägga till bakgrundsmusik

Bakgrundsmusik är en avgörande komponent i alla spel, eftersom den sätter stämningen och atmosfären för spelarna. För bakgrundsmusik vill du ha en loopad ljudfil (vanligtvis i OGG-format) som spelas kontinuerligt under spelet.

För att lägga till bakgrundsmusik och loopa den i Godot, klicka på ljudfilen som representerar din bakgrundsmusik i Godot FileSystem-panelen.

På fliken Import ser du olika alternativ för ljudimportinställningar. Leta efter alternativet märkt Loop på fliken Import. Klicka på kryssrutan bredvid Loop för att aktivera looping för ljudfilen.

När du har aktiverat looping klickar du på knappen Återimportera längst ned på fliken Importera för att tillämpa ändringarna.

Lägg nu till skriptet för att spela bakgrundsmusiken:

 extends KinematicBody2D

var bg_music := AudioStreamPlayer.new()

func _ready():
    bg_music.stream = load("res://path_to_bg_music.ogg")
    bg_music.autoplay = true
    add_child(bg_music)

Skapa en AudioStreamPlayer-nod som heter bg_music. Ställ sedan in stream-egenskapen till bakgrundsmusiken som laddas med hjälp av laddningsfunktionen. Ställ även in autoplay-egenskapen till true, vilket automatiskt startar uppspelningen när scenen är klar.

Med bakgrundsmusikljudfilen korrekt loopad under importen kommer den nu att spela och loopa sömlöst under spelet, vilket ger en uppslukande upplevelse för spelarna under deras spelsession.

Spela ljud på användaringång

Interaktiva ljudelement kan ytterligare förbättra spelarens engagemang i ditt spel. Du kan spela upp en ljudeffekt när spelaren trycker på mellanslagsknappen.

 extends KinematicBody2D

var bg_music := AudioStreamPlayer.new()
var input_sound := AudioStreamPlayer.new()

func _ready():
    bg_music.stream = load("res://path_to_bg_music.ogg")
    bg_music.autoplay = true
    add_child(bg_music)
    add_child(input_sound)

func _input(event):
    if event.is_action_pressed("ui_accept"):
        input_sound.stream = load("res://path_to_input_sound.wav")
        input_sound.play()

I _input-funktionen, kontrollera om du trycker på blankstegsknappen med hjälp av den villkorliga if-satsen. Om spelaren trycker på mellanslagsknappen laddar du motsvarande ljudeffekt med hjälp av laddningsfunktionen och ställer in den som strömmen för input_sound-noden.

Kontrollera ljudegenskaper

I Godot kan du enkelt styra olika ljudegenskaper med hjälp av AudioStreamPlayer-noden.

 extends KinematicBody2D

var bg_music := AudioStreamPlayer.new()

func _ready():
    bg_music.stream = load("res://path_to_bg_music.ogg")
    bg_music.autoplay = true
    bg_music.volume_db = -20
    add_child(bg_music)

Du kan styra volymen på bakgrundsmusiken med egenskapen volume_db. Den här egenskapen justerar ljudvolymen i decibel (dB). Om du ställer in det på ett negativt värde, som -20, minskar volymen med 20 decibel.

Inklusive ytterligare funktioner

Utöver grunderna erbjuder Godot olika funktioner och möjligheter för att höja din ljudupplevelse. Några avancerade funktioner du kan tänka dig att lägga till i ditt spel inkluderar:

Ljudpooler

Ljudpooler är grupper av förladdade ljudprover som du kan återanvända under hela ditt spel. Istället för att upprepade gånger ladda ljudeffekter från skivan kan du förladda en pool av upphovsrättsfria ljudeffekter i början av spelet.

Du kan omedelbart spela upp en ljudeffekt från poolen, vilket minskar potentiella förseningar och förbättrar prestandan.

Crossfading

Crossfading låter dig skapa mjuka övergångar mellan ljudspår, perfekt för att skapa sömlösa förändringar i musik eller atmosfär. Genom att samtidigt justera volymen på två ljudspår kan du tona ut ett spår medan du tonar in ett annat, vilket resulterar i en polerad och uppslukande ljudupplevelse.

3D Spatial Audio

För 3D-spel är rumsligt ljud ett värdefullt verktyg för att förbättra realismen. Godot erbjuder 3D-ljudfunktioner, vilket gör att ljud kan uppfattas som att de kommer från specifika håll i spelvärlden.

Genom att ställa in ljudets position och orientering i förhållande till spelarens position kan du skapa övertygande ljudsignaler som ger djup och fördjupning till ditt spel.

Bästa metoder för att lägga till ljudeffekter

När du implementerar ljudeffekter bör du överväga följande bästa praxis för att säkerställa en ljudupplevelse av hög kvalitet:

  • Använd ljudfiler med lämplig komprimering för att hitta en balans mellan ljudkvalitet och filstorlek.
  • Håll ljudeffekterna korta och koncisa, undvik för långa eller repetitiva ljud.
  • Se till att de valda ljuden överensstämmer med spelets tema och konststil, vilket främjar sammanhållning i den övergripande upplevelsen.
  • Testa ljud på olika enheter och plattformar för att verifiera kompatibilitet och konsekvens.

Gör Godot-spel mer engagerande med ljudeffekter

Att lägga till ljudeffekter och bakgrundsmusik till ditt Godot-spel kan vara transformerande och skapa en djupt engagerande upplevelse för spelarna. Genom att ge ljudåterkoppling fördjupar du spelarna längre in i spelvärlden, väcker känslor och gör den övergripande upplevelsen roligare.

Välgjorda ljudeffekter kan öka förväntan, förstärka handlingar och lägga till ett lager av rikedom till ditt spel. Samtidigt sätter bakgrundsmusik tonen, förbättrar atmosfären och håller spelarna fängslade under längre perioder.