Hur man hittar var apt installerade det paketet på Debian och Ubuntu

Du vill installera något hett nytt program på Debian eller Ubuntu. Du hittar paketet och använder apt för att installera det. Men när du försöker köra det på kommandoraden får du ett felmeddelande från skalet som säger ”Kommandot hittades inte.” Så här tar du reda på var apt installerade det.

Du har precis installerat det paketet, men vad är kommandot för att köra det?

För det mesta överensstämmer namnet på det körbara programmet med namnet på Debian- eller Ubuntu-paketet. Ibland är de olika och du måste göra lite arbete för att ta reda på den körbara filens namn. Ofta beror det på att paketnamnet står i konflikt med ett befintligt paket. Lyckligtvis krävs det bara ett kommando för att ta reda på programmets namn.

Använda dpkg för att lista installerade filer

För att lista de fullständiga sökvägarna för de installerade filerna i ett paket, använd helt enkelt alternativet -L (versal L) med kommandot dpkg. Till exempel, för att undersöka Firefox ESR:

 dpkg -L firefox-esr 

Du kommer att se sökvägarna för varje fil som paketet installerade, inklusive den ack så viktiga körbara filen:

Var finns körbara program i Linux?

Den körbara filen du letar efter finns vanligtvis i en bin-katalog som står för ”binär”. I Linux-katalogstrukturen är /usr/bin den primära platsen för körbara filer du installerar:

Ditt skal använder en sökväg för att leta efter program i dessa kataloger när du anger ett kommando. För att se katalogerna i din sökväg, undersök miljövariabeln $PATH:

 echo $PATH 

Du kommer att se katalogerna i din sökväg separerade med ett kolon (:) tecken. Debian och Ubuntu installerar vanligtvis nya program i katalogerna /usr/bin eller /usr/sbin. De senare är vanligtvis systemadministrationsprogram som kräver att du kör som root med sudo.

Nu vet du var apt installerade det programmet

Med ett snabbt dpkg-kommando och kunskap om Linux-katalogorganisation är det lätt att ta reda på var apt installerade ditt helt nya program. Denna process är särskilt användbar när namnet på ett program inte matchar paketnamnet.