Hur man går med i en domän i Windows 10

Windows 10-användare kan konfigureras på en domän; domänen är ett nätverk som användare kan gå med i eller konfigurera på. Nätverket gör det enklare att hantera flera system, distribuera programvara, hantera uppdateringar och mer. Windows 10 Pro är Windows-utgåvan du bör använda om du ska använda operativsystemet som domänanvändare men du också går med i en domän på Windows 10 home.

Gå med i domänen i Windows 10

För att gå med i en domän måste du konfigurera den manuellt och du måste veta vilken domän det är du vill gå med i. Det finns flera sätt att gå med i en domän på Windows 10. Du måste vara ansluten till ett nätverk som låter dig komma åt domänen. Detta kan vara internet eller det kan vara ett lokalt nätverk som du måste vara ansluten till.

1. Gå med i domän – appen Inställningar

Följ dessa steg för att gå med i en domän från appen Inställningar.

Öppna appen Inställningar med kortkommandot Win+I.
Gå till Konton.
Gå till fliken Tillgång till arbete och skola.
Klicka på knappen Anslut.
Logga in på kontot.

2. Gå med i domän – Kontrollpanelen

Du kan gå med i en domän från kontrollpanelen. Inställningen är inte tillgänglig direkt men processen är enkel oavsett.

Öppna File Explorer.
Klistra in detta i platsfältet: explorer shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE} och tryck på Retur.
Klicka på Ändra inställningar bredvid Datornamn.
Gå till fliken Datornamn i fönstret som öppnas.
Klicka på Nätverks-ID.
Ange den domän du vill gå med i.
Följ instruktionerna på skärmen för att gå med i en domän.

3. Gå med i domän – Kommandotolk

Följ dessa steg för att gå med i en domän via kommandotolken.

Öppna kommandotolken med administratörsrättigheter.
Kör följande kommando;

netdom /domain:DomainName /user:Username /password:YourPassword member <computer name> /joindomain

Ersätt Domännamn med namnet på den domän du vill gå med i.
Ersätt användarnamn med ditt användarnamn.
Ersätt YourPassword med lösenordet till ditt konto.
Ersätt datornamnet med namnet på din dator (du kan slå upp det från appen Inställningar).
Din dator kommer att läggas till i domänen.

Slutsats

Windows 10 Home och Windows 10 S stöder inte anslutning till domäner. Med Windows 10 Home kan du gå med i ett skol- eller arbetsnätverk men alternativet fungerar bara från appen Inställningar. Alternativet på Kontrollpanelen för att gå med i ett nätverk är inaktiverat på Windows 10 Home. Kommandotolksmetoden kommer att fungera på Windows 10 Home och Pro men ingen metod fungerar på Windows S. Du måste byta till antingen Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Switchen kommer inte att vara gratis, dvs. du måste köpa den version av Windows som du vill använda. Om du gör bytet bör du välja Windows 10 Pro.