Hur man använder Windows 10:s återställningsmiljö för fil- och systemreparation

Tekniska hicka och utmaningar är oundvikliga i Windows 10. Lyckligtvis har du Windows 10:s kraftfulla återställningsmiljö till ditt förfogande, en kraftfull verktygslåda som kan återställa din dator till ett optimalt tillstånd.

Så här använder du det här praktiska programmet för fil- och systemreparation.

Hur man kommer åt Windows återställningsmiljö för fil- och systemreparation

Windows-återställningsmiljön fungerar som ett skyddsnät för ditt Windows 10-operativsystem. Det är ett speciellt startläge som du kan komma åt när ditt system stöter på problem, såsom skadade filer eller instabilitet.

För att komma åt det här programmet, öppna appen Inställningar och navigera till Uppdatering och säkerhet > Återställning. Det är här du kan konfigurera återställningsalternativ för din Windows 10-dator.

Under avsnittet Avancerad start klickar du på Starta om nu för att tvinga din dator att starta om och starta om i Avancerat startläge.

När din dator startar om kommer du att se en blå skärm med olika alternativ. Klicka på Felsök och välj sedan Avancerade alternativ.

I menyn Avancerade alternativ hittar du ett alternativ märkt Startup Repair. Klicka på den för att diagnostisera och reparera startrelaterade problem.

Du kan också öppna kommandotolksterminalen med Avancerade alternativ > Kommandotolk. Här kan du köra kommandon som sfc /scannow för att reparera skadade filer, eller bootrec för att fixa startrelaterade problem.

Även om det finns andra sätt att starta upp i Windows Recovery Environment, är detta den snabbaste och enklaste metoden för att initiera fil- och systemreparationer på din Windows 10-dator.

Hur man söker efter och reparerar skadade filer

Som visats tidigare, gå till återställningsmiljön och öppna Windows kommandotolk. Kör sedan kommandot sfc /scannow för att skanna och reparera skadade filer.

Den här åtgärden får systemfilsgranskaren att genomsöka din Windows 10-installation efter skadade eller modifierade systemfiler. Den ersätter sedan dessa problematiska filer med friska kopior från en cachad mapp.

I fall där SFC-kommandot inte helt löser korruptionen, tillhandahåller Windows 10 ett extra verktyg som kallas Deployment Imaging Service and Management (DISM). Det här programmet letar efter problem med systemavbildningsfiler och fixar dem.

För att köra DISM, gå tillbaka till Avancerade alternativ och klicka på Kommandotolken för att öppna ett nytt fönster. Skriv in DISM /online /cleanup-image /restorehealth och tryck på Enter.

Hur du återställer din dators systemintegritet via återställningsmiljön

När ditt systems integritet äventyras på grund av olika faktorer som programvarukonflikter eller oväntade avstängningar, kan återställningsmiljön vara ett utmärkt verktyg att ha i vänteläge.

Den identifierar potentiella bovar, från programvarukonflikter till registerfel, och tar itu med dessa problem genom en rad riktade åtgärder. Det kan till exempel reparera problematiska programvaruinstallationer eller lösa enhetskonflikter.

När du nu återställer systemets integritet med hjälp av återställningsmiljön är det viktigt att ha dessa viktiga tips i åtanke:

1. Skanna dina systemfiler regelbundet

Överväg först regelbundet underhåll genom periodiska skanningar. Detta proaktiva tillvägagångssätt fångar upp och fixar skadade filer innan de eskalerar till stora problem, vilket hjälper dig att upprätthålla ett hälsosamt system.

Observera att skannings- och reparationsprocessen kan ta lite tid, särskilt om du har många filer. Så ge din dator den tid den behöver för att slutföra uppgiften grundligt.

2. Skapa datasäkerhetskopior

Innan du påbörjar systemreparationer bör du säkerhetskopiera alla dina viktiga data. Även om sannolikheten för dataförlust under reparation är minimal, lägger en säkerhetskopia på plats ett extra lager av säkerhet för dina kritiska filer.

3. Utför regelbundna uppdateringar

Uppdatering av Windows, appar och drivrutiner säkerställer att du drar nytta av patchar och korrigeringar för problem med filkorruption. I vissa fall kan dessa uppdateringar även ersätta skadade och skadade filer.

Förutom återställningsmiljön tillhandahåller Windows 10 ytterligare verktyg som hjälper dig att felsöka systemproblem. Till exempel återställer Systemåterställning din dator till ett tidigare stabilt tillstånd, medan Automatisk reparation åtgärdar kritiska startproblem. Dessa verktyg kompletterar återställningsmiljön och utökar din arsenal för en omfattande systemåterupplivning.