Hur man använder ncdu för att kontrollera diskutrymme i Ubuntu

Har du någonsin funnit dig fast när du försöker förstå diskutrymmesförbrukningen på ditt Ubuntu-system? Om så är fallet, vill du kolla in kommandot ncdu som kan hjälpa till att lösa detta användningsmysterium.

Så här använder du ncdu för att kontrollera diskutrymmesanvändning på Ubuntu och göra diskutrymmeshantering till en problemfri uppgift.

Förutsättningar: Installera ncdu på Ubuntu

Öppna först terminalen och uppdatera ditt systems paketinformation:

 sudo apt update 

Installera sedan ncdu på ditt Ubuntu-system:

 sudo apt install ncdu 

För att kontrollera att du nu kan köra ncdu, visa helt enkelt dess version:

 ncdu -version 

Hur man använder ncdu på Ubuntu

ncdu är ett modernt alternativ till det klassiska du-kommandot. Detta verktyg hjälper dig att analysera diskanvändningen för alla kataloger.

Låt oss utforska några praktiska användningsfall av kommandot ncdu.

1. Kontrollera diskanvändningen för den aktuella katalogen

Att köra ncdu utan några alternativ kommer att visa diskanvändningen för den aktuella katalogen:

 ncdu 

2. Visar underkatalogdetaljer

För att välja en underkatalog kan du använda upp- och nedpilarna. Tryck sedan på i-tangenten för att kontrollera informationen för den underkatalogen som dess namn, sökväg, typ, diskanvändning och skenbar storlek:

För att navigera till den valda underkatalogen, tryck bara på högerpilen:

Visa relevant information om diskanvändning och tryck på vänsterpilen för att växla tillbaka till den överordnade katalogen.

4. Kontrollera diskutrymmet i rotkatalogen

För att kontrollera diskanvändningen av rotkatalogen, använd alternativet -x med snedstrecket /.

 sudo ncdu -x / 

Alternativet -x instruerar ncdu att endast inkludera filer på samma filsystem:

Den pågående skanningen tar några sekunder att slutföra och visar sedan resultaten:

5. Kontrollera diskanvändningen för en specifik katalog

För att visualisera diskanvändningen för någon specifik katalog, ange en relativ eller absolut sökväg, precis som du gjorde för rotkatalogen. Till exempel:

 ncdu ~/snap 

Upptäck diskutrymmeshemligheter med ncdu

Genom att behärska ncdu kan du enkelt kontrollera och hantera din lagring, vilket gör din Ubuntu-upplevelse mer effektiv. Så ta kontroll över ditt systems effektivitet och organisation och implementera dessa tips för att njuta av en optimerad Ubuntu-upplevelse som aldrig förr.