Hur man använder appen Shutter-skärmdump på Linux

Shutter är en komplex skärmdumpapplikation för Linux-skrivbordet. Med den kan användare ta skärmdumpar av val på skärmen och hela skrivbordet. Shutter har också en inbyggd bildredigerare för att bättra på skärmdumpar. Så här använder du det på ditt Linux-system.

Installera Shutter på Linux

Skärmdumpsapplikationen Shutter har funnits ganska länge. Men om du vill använda det på ditt Linux-system måste du först installera det manuellt, eftersom det inte kommer förinstallerat på några distros.

Det är enkelt att installera Shutter på Linux. För att starta, starta ett terminalfönster på Linux-skrivbordet genom att trycka på Ctrl + Alt + T på tangentbordet. Eller öppna ett terminalfönster på skrivbordet genom att söka efter ”Terminal” i appmenyn.

Med terminalfönstret öppet och klart att använda kan kommandoradskonfigurationen börja. Följ installationsinstruktionerna nedan som motsvarar det Linux-operativsystem du använder för närvarande.

Ubuntu

På Ubuntu kan Shutter installeras via Ubuntu 18.04 LTS i ”Universe”-programvaran. Men om du använder en nyare version måste du hämta paketen från en PPA. Så här gör du.

Lägg först till repet till din dator med kommandot add-apt-repository nedan.

sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa


Kör sedan uppdateringskommandot för att uppdatera Ubuntus mjukvarukällor.

sudo apt update

Slutligen, installera applikationen med apt installation.

sudo apt install shutter

Debian

Shutter-applikationen är tillgänglig för Debian 9-användare i ”oldoldstable” programvaruförvaret. Se först till att du använder Debian 9 eller har ”oldoldstable”-repo aktiverat för att få det att fungera. Använd sedan kommandot apt install nedan för att få appen att fungera.

sudo apt install shutter

Arch Linux

På Arch Linux är Shutter-applikationen tillgänglig för alla användare i ”Community”-programvaran. Se till att du redan har konfigurerat ”Community”. När du har konfigurerat kan du använda pacman-kommandot nedan för att få appen installerad på ditt system.

sudo pacman -S shutter

Fedora

Ända sedan Fedora 33 har Shutter varit tillgänglig för Fedora-användare i programvaruarkivet. För att få Shutter att fungera på ditt Fedora-system, använd kommandot dnf installation nedan.

sudo dnf install shutter

För Fedora 34:

sudo dnf --enablerepo=updates-testing install shutter

OpenSUSE

Om du är en OpenSUSE-användare (Leap 15.2 och Leap 15.3), är programmet Shutter-skärmdump tillgänglig för installation. Använd kommandot zypper installation nedan för att få det att fungera.

sudo zypper install shutter

Hur man använder Shutter – ta skärmdumpar (urval)

Shutter låter användare ta skärmdumpar av bara en del av skärmen om de vill. Så här gör du.

Steg 1: Starta programmet Shutter på Linux-skrivbordet. Du kan öppna Shutter på skrivbordet genom att söka efter ”Shutter” i programmenyn.

Steg 2: När appen är öppen letar du upp knappen ”Val” i Shutter-appen. Klicka sedan på den med musen. När du väljer den här knappen visas en fyrkantig ikon på skärmen.

Steg 3: När rutan dyker upp använder du musen och skapar en kvadrat (håll nere vänster musknapp medan du drar). Tryck på Enter-tangenten på tangentbordet för att bekräfta valet.

Steg 4: När du trycker på Enter-tangenten väntar Shutter ett par sekunder. Sedan tar den en skärmdump och öppnar programmet i Shutter.

Härifrån kan du se skärmdumpen, spara den eller placera den någon annanstans.

Hur man använder Shutter – ta skärmdumpar av (fullständig skrivbord)

Förutom att ta skärmdumpar i Shutter med ”Selection”-funktionen. Du kan också ta en skärmdump av hela skrivbordet (båda skärmarna). Så här gör du.

Steg 1: Öppna Shutter-applikationen genom att söka efter den i appmenyn. När programmet är öppet, hitta knappen ”Desktop” och klicka på den med musen.

Steg 2: Efter att ha valt knappen ”Skrivbord” med musen tar slutaren lite tid. Sedan kommer den att presentera din fullständiga skärmdump av skärmen i appen.

Inuti Shutter-appen väljer du din skärmdump för att se den. Eller välj den för att öppna den i en extern redigerare.

redigering

Shutter har en inbyggd bildredigerare som du kan använda. Så här använder du den. Ta först en skärmdump. För att använda editorn, gör följande.

Steg 1: Ta en skärmdump med antingen ”Selection”-läget eller ”Desktop”-läget. När skärmdumpen är klar visas den i skrivbordsprogrammet Shutter.

Steg 2: Välj din skärmdump i Shutter-applikationen med musen. Klicka sedan på knappen ”Redigera”. När den här knappen väljs visas den inbyggda slutarbildredigeraren.

Använd skärmbildsredigeraren och redigera din skärmdump. När redigeringen är klar kan du spara dina ändringar med knappen ”Spara”. Se till att spara din redigerade skärmdump på en bekant plats.