Hur installerar jag Node.js på Ubuntu, CentOS?

Procedur för att installera Node.js 11.x, 12.x, 14.x på Ubuntu 16.x/18.x, CentOS 7.x/8.x genom binär distribution eller från källan.

Node.js popularitet växer snabbare än någonsin. Om du nyligen börjat lära sig Nodejs utvecklingdå är en av de första sakerna du behöver göra att installera dem.

Tekniskt sett finns det flera sätt att få saker installerade, men att följa den enkla och rätta processen kommer att göra livet mycket enklare.

Följande har jag testat på DigitalOcean server. Låt oss börja.

Ubuntu 16.x eller 18.x

Den senaste versionen av Nodejs är inte tillgänglig via standardförvaret. Men oroa dig inte, du kan använda NodeSource-distribution som följande.

 • Logga in på servern som root
 • Utför följande

För att installera Node.js 11.x

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -

För att installera Node.js 12.x

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

För att installera Node.js 14.x

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

Ovanstående kommer att ladda ner och installera NodeSource Node.js-förvaret. I slutet av ovanstående utdata bör du se något liknande detta.

Reading package lists... Done

## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 11.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
   sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
 • Därefter måste du installera nodejs med följande kommando.
apt-get install -y nodejs

Det tar några sekunder och när det är klart; du bör kunna verifiera versionen.

[email protected]:~# nodejs -v
v11.7.0
[email protected]:~#

Och som du kan se har den installerat version 11.7.0.

CentOS/RHEL 7.x eller 8.x

Först måste du installera NodeSource-förvaret med följande kommando.

Installera Nodejs 11.x

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_11.x | bash -

Installera Nodejs 12.x

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | bash -

Installera Nodejs 14.x

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_14.x | bash -

Och installera sedan Nodejs enligt nedan.

yum install -y nodejs

Om du använder CentOS 8.x kan du också prova DNF.

dnf install -y nodejs

Det kommer att ta några sekunder, och i slutändan bör du se något som nedan.

Running transaction
 Preparing    :                                                                                1/1 
 Installing    : python3-setuptools-39.2.0-5.el8.noarch                                                             1/4 
 Installing    : python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64                                                      2/4 
 Running scriptlet: python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64                                                      2/4 
 Installing    : python3-pip-9.0.3-16.el8.noarch                                                                3/4 
 Running scriptlet: nodejs-2:14.9.0-1nodesource.x86_64                                                               4/4 
 Installing    : nodejs-2:14.9.0-1nodesource.x86_64                                                               4/4 
 Running scriptlet: nodejs-2:14.9.0-1nodesource.x86_64                                                               4/4 
 Verifying    : python3-pip-9.0.3-16.el8.noarch                                                                1/4 
 Verifying    : python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64                                                      2/4 
 Verifying    : python3-setuptools-39.2.0-5.el8.noarch                                                             3/4 
 Verifying    : nodejs-2:14.9.0-1nodesource.x86_64                                                               4/4 

Installed:
 nodejs-2:14.9.0-1nodesource.x86_64    python3-pip-9.0.3-16.el8.noarch    python3-setuptools-39.2.0-5.el8.noarch    python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64   

Complete!
[[email protected] ~]#

Detta innebär att Node.js är installerat och kan verifieras med -v-syntax.

[[email protected] ~]# node -v
v11.7.0
[[email protected] ~]#

Ovanstående instruktion bör också fungera för Fedora 29 eller senare.

Installerar från källkoden

Vad händer om du är i en DMZ-miljö där du inte kan ansluta till Internet? Du kan fortfarande installera den genom att bygga källkoden. Proceduren är inte lika lätt som ovan genom binär distribution men genomförbar.

 • Logga in på Ubuntu eller CentOS server
 • Ladda ner den senaste eller den du vill ha från här använder wget. Jag provar den senaste.
wget https://nodejs.org/dist/v11.7.0/node-v11.7.0.tar.gz
tar -xvf node-v11.7.0.tar.gz
 • Du bör se en ny mapp skapad i den nuvarande arbetskatalogen
drwxr-xr-x 9 502 501   4096 Jan 17 21:27 node-v11.7.0
 • Gå till den nyskapade mappen
cd node-v11.7.0/

Och det är dags att bygga Node.js från källan nu.

Men innan du fortsätter, se till att du har förutsättningarna installerade.

Om du använder Ubuntu installerar du förutsättningarna nedan

apt-get update
apt-get install gcc g++ clang make

och för CentOS

yum update
yum install gcc clang gcc-c++
./configure
 • Se till att inget fel och sedan nästa
make
make install

Det kommer att ta lite tid att bygga och när det är klart; du kan verifiera den installerade versionen genom att köra nedan.

[email protected]:~# node --version
v11.7.0
[email protected]:~#

Du förstår, det är enkelt att installera Nodejs.

Därefter kanske du vill utforska Nodejs ramverk för att bli en professionell programmerare.