Hur fungerar GNSS?

Den fullständiga formen av GNSS är Global Navigation Satellite System, som betecknar alla satellitnavigeringssystem som används för att bestämma en plats med global täckning. GNSS sänder navigeringsdata i form av signaler med flera frekvenser, vilket gör det möjligt för satelliten att bestämma den geologiska platsen för signalen. Dessa satelliter har hög noggrannhet och används för att bestämma den aktuella platsen genom att bestämma signalens koordinater. Dessa satelliter skickar signaler till platsen och tar emot navigationsdata tillbaka från källan. Vidare beräknar den tiden det tar för signalen att färdas fram och tillbaka, vilket gör det möjligt för satelliten att bestämma platsen för personen som skickar signalen. Den största användningen av GNSS är GPS, som hjälper alla att använda dessa satelliter och bestämma deras plats, vilket ytterligare hjälper dem att resa genom olika städer och vägar. Vissa andra stora användningar av GNSS är i forskning och studier. Låt oss utforska vidare och lära oss mer om hur GNSS fungerar och lära oss intressanta fördelar med GNSS. I den här artikeln kommer du också att lära dig vad GNSS-enheter och GNSS WIFI är.

Hur fungerar GNSS?

Fortsätt läsa vidare för att hitta stegen som förklarar hur GNSS fungerar och vad som är GNSS WIFI i detalj med användbara illustrationer för bättre förståelse.

Vad är GNSS-enheter?

GNSS hänvisar till Global Navigation Satellite System, en konstellation av satelliter som sänder signaler för att bestämma den geologiska platsen för någon enhet eller person var som helst på planeten. Den gör det genom att sända signaler med flera frekvenser till mottagarens plats, där enheten skickar tillbaka dessa signaler, som sedan beräknas för att bestämma mottagarens plats med hög noggrannhet. GNSS-enheter används ofta för GPS för att hjälpa människor att resa och bestämma sin plats. Det spelar också en stor roll inom andra nyckelområden som flyg, rymdstationer, telekommunikation, brottsbekämpning och räddningstjänster.

Är GNSS en sensor?

Ja. GNSS hänvisar till Global Navigation Satellite System, som använder satelliter som kretsar runt jorden för att bestämma positionen för signaler som tas emot från planeten. GNSS är en grupp satelliter som kretsar runt planeten och skickar signaler som tas emot av sensorer som finns i olika enheter som använder sig av GNSS tjänster. GNSS-sensorer ingår nu i olika enheter eftersom de tillhandahåller platsdetekteringstjänster och hjälper till att spåra och registrera rörelser.

Vilka är de tre segmenten av GNSS?

GNSS har 3 grundläggande segment, som alla tillgodoser ett separat användningsfall, eftersom dessa segment hjälper till att använda GNSS:s förmågor korrekt och fullständigt. Dessa 3 segment är:

 • Rymdsegmentet: Rymdsegmentet är en konstellation av 24 fungerande satelliter som endast sänder enkelriktade signaler, vilket hjälper till att bestämma position och tid.

 • Kontrollsegment: Kontrollsegmentet är det segment som ansvarar för korrekt användning av satelliten eftersom detta segment är i direkt kontakt med ett flertal monitorer och kontrollstationer etablerade över hela världen som kontinuerligt studerar satellitens position och ger ett tillfälligt och nödvändigt kommando för att hålla satelliter på plats. Den håller också koll på navigeringsdata och hjälper till att underhålla satelliten för dess korrekta funktion.

 • Användarsegment: Det tredje segmentet är användarsegmentet som är ansvarigt för den mest använda tjänsten av GNSS: GPS som låter användaren bestämma platsen genom att sända signaler till satelliter.

Hur fungerar GNSS?

Är du förvirrad över hur GNSS fungerar? Global Navigation Satellite System (GNSS) är en grupp satelliter som rör sig runt jorden i bestämda omloppsbanor och sänder signaler med olika frekvenser för att samla in positions- och tidsdata.

Funktionen av GNSS baseras på de signaler som skickas och tas emot. Dessa satelliter skickar signaler med flera frekvenser, eftersom användning av flera frekvenser har visat sig avsevärt öka noggrannheten och tillförlitligheten av resultaten. Sedan tas dessa signaler emot av GNSS-sensorn som finns inuti en enhet eller av en mottagare, som vid mottagande av dessa signaler skickar tillbaka en signal till GNSS-satelliten i rymden. Dessa signaler beräknas sedan för att bestämma data angående positionering och timing av mottagaren.

Resultaten av GNSS har ökat exponentiellt under de senaste åren, eftersom förbättringar av teknik och signalstyrkor har hjälpt till bättre beräkning av mottagna data.

Vilken frekvens är GNSS?

GNSS skickar signaler med flera frekvenser för att bestämma var användaren befinner sig. Det görs eftersom användningen av flera frekvenser i jämförelse med en har visat sig exponentiellt öka noggrannheten och tillförlitligheten av resultaten. GNSS använder signallängder med olika frekvenser för olika ändamål.

Till exempel, GPS-frekvenser för:

 • L1-signalen är cirka 1575,42 MHz

 • L5-signalen är cirka 1176,45 MHz

På samma sätt, för GLONASS-systemet:

 • Signal L1 är cirka 1598,0625 till 1609,3125 MHz

 • L3 OC-signalen är cirka 1202,025 MHz

Nu vet du hur GNSS fungerar. Fortsätt läsa vidare för att lära dig vad GNSS WIFI är.

Var används GNSS i stor utsträckning?

GNSS var ursprungligen avsedd för militär användning. Men senare framsteg inom teknik och ekonomisk överföring av signaler från enheter till satelliter, GNSS-tjänsterna rullades över till hela världen och har nu blivit en integrerad del av vårt dagliga liv. Många personliga, forsknings- och offentliga aktiviteter är baserade på detta system eftersom det möjliggör korrekta och tillförlitliga uppgifter om position och tid. Det används i stor utsträckning inom tjänster som GPS, telekommunikation, brottsbekämpning, geologiska undersökningar, gruvdrift och nödberedskap. GNSS tillåter överföring av data till och från de mest avlägsna områdena, vilket i hög grad hjälper till med många forskningar.

Foto av Mario Caruso på Unsplash

Vem kontrollerar GNSS?

GNSS-tjänster lanseras och underhålls av olika organisationer över hela världen, som drivs av regeringen i de respekterade nationerna. IRNSS är en indisk organisation som äger lokal GNSS som hjälper till med korrekt kartläggning av landet; den täcker det indiska landet och cirka 1500 km runt de indiska gränserna.

Andra stora organisationer som driver GNSS är Galileo i Europa, USA:s NAVSTAR Global Positioning System (GPS) och Kinas BeiDou Navigation Satellite System.

Varför är GNSS viktigt?

När vi har nått hit måste du vara medveten om hur GNSS fungerar men vet du dess betydelse? GNSS hjälper till att få information genom att möjliggöra realtidsspårning, timing, navigering och andra aspekter av maskin-till-maskin-kommunikation, vilket är grunden för IoT-enhetshantering. Vidare är vikten av GNSS:

 • Att känna igen platsen för ett objekt: GNSS skulle inte kunna tillhandahålla någon funktion till IoT om den inte kunde lokalisera enheter eftersom enheten får en länk med tre eller fler synliga satelliter för att bestämma dess exakta position med hjälp av trilateration.

 • Identifiera den bästa hastigheten: Eftersom GNSS-system ständigt sänder satellitsignaler när de kretsar runt planeten, kan GNSS-aktiverade enheter hålla en konstant registrering av sin hastighet.

 • Säkerställande av IoT-prestandaprecision: Trilateration skulle ha varit omöjligt att göra utan de starka atomklockorna som används i GNSS-system.

Foto av Sylwia Bartyzel på Unsplash

Vilka är fördelarna med GNSS?

GNSS är en konstellation av satelliter som sänder signaler för att bestämma användarens positionering och timing. Användningen av GNSS har kontinuerligt ökat under de senaste åren eftersom den med tekniska framsteg har visat sig vara alltmer användbar inom olika områden av daglig användning. Fördelarna med GNSS kan listas som:

 • Bättre noggrannhet: GNSS använder signaler med olika frekvenser för att spåra positionen för olika objekt och levererar mycket exakta resultat med minsta möjliga avvikelse. GNSS-signalerna påverkas inte av magnetiska vågor eller något annat motstånd däremellan, vilket gör att systemet kan leverera exakthet konsekvent.

 • Hastighet: GNSS levererar inte bara exakta resultat utan också med hög hastighet eftersom den använder signaler och mycket kapabla beräkningar för att beräkna resultaten. Detta gör GNSS till ett av de mest effektiva och snabba sätten att erhålla data. Tidigare brukade detta vara en mycket tråkig uppgift som gjorde processen för forskning och studier mycket långsam, men med införandet av GNSS kräver sådana uppgifter mycket mindre tid.

 • Kostnadseffektivt: Modern teknik har gjort användningen av GNSS-systemet mycket kostnadseffektiv. Eftersom hela processen är automatiserad blir det mycket billigare än att använda någon annan metod för att få information om positionering och timing i tre dimensioner med mycket hög noggrannhet.

Läs den här artikeln från början för att lära dig hur GNSS fungerar.

Vilken GNSS är mest exakt idag?

Noggrannheten hos GNSS har ökat avsevärt med framsteg inom teknik under åren; många länder har lanserat sin GNSS, som har visat stor noggrannhet och tillförlitlighet.

Det europeiska GNSS, känt som Galileo, har visat sig vara ett av de mest exakta och pålitliga systemen. En annan GNSS som heter GLONASS är ett ryskt satellitsystem som har visat den högsta noggrannheten i bergsregioner på högre höjd.

Men fortfarande tenderar Galileo att vara en bråkdel mer pålitlig, vilket gör den till den mest exakta GNSS på vår planet. Galileo använder 24 satelliter i 6 orbitalplan som skickar, tar emot och bearbetar signaler för att ge resultaten med minsta möjliga variation från det faktiska resultatet.

Foto av Kenrick Baksh på Unsplash

Vad är GNSS WIFI?

GNSS WIFI har gjort det mycket bekvämt att hitta tillförlitlig data trådlöst. Dessa revolutionerande antenner kombinerar GNSS och dual-band Wi-Fi i ett enda hållbart paket för intelligenta transporter, industriella IoT och DSRC-applikationer. Detta är GNSS WIFI.

***

Vi hoppas att du lärde dig hur GNSS fungerar och vad som är GNSS WIFI. Kontakta oss gärna med dina frågor och förslag via kommentarsfältet nedan. Låt oss också veta vad du vill lära dig om härnäst.