Hur du startar ditt eget konsultföretag steg för steg

Konsultföretag ger värdefull vägledning till andra företag och individer för att lösa sina problem och hjälpa dem att uppnå personliga och professionella milstolpar.

Idag har konsultbranschen upplevt en snabb fart under de senaste åren över hela världen.

Enligt Statistauppskattades den globala konsultbranschen till 132 miljarder USD år 2020. Bara i USA arbetade nästan 2 miljoner individer inom denna bransch.

Det finns gott om nystartade företag, småföretag och till och med företag som har svårt att hantera vissa områden som marknadsföring, säkerhet, efterlevnad, drift, ekonomi, etc.

På samma sätt behöver studenter och andra individer någon som vägleder dem i deras karriärer och personliga resor. Detta är vad en konsult kan göra för dig.

Så om du vill starta ditt eget konsultföretag, läs den här artikeln.

Låt mig presentera dig för konceptet med ett konsultföretag, dess typer och hur du kan starta ett konsultföretag på egen hand.

Vad är ett konsultföretag?

Ett konsultföretag är ett företag eller en professionell tjänsteleverantör som tillhandahåller vägledning, lösningar eller råd på expertnivå inom ett givet område till företag och individer för att hjälpa dem att uppnå sina personliga och professionella mål.

Denna typ av verksamhet kan vara en startup (som GrowthGirls och Bain & Company), en SMB (som PixelPlex och Webtronic Labs) eller ett företag (som Deloitte och PwC).

Du kan starta en konsultverksamhet inom olika domäner som marknadsföring, HR, drift, ekonomi, teknik, sjukvård, IT, juridik och så vidare. Du kan konsultera varumärken inom produktutveckling, operationell förbättring, HR-praxis, företagsstrategi och marknadsföring.

Oavsett om ett företag vill förbättra sin övergripande prestanda, lansera en produkt, hantera teamet eller mer, kan det söka hjälp av en konsult.

Detta för oss till denna fråga – vem är en konsult?

Baserat på verksamhetens art och typ kan en konsult hjälpa verksamheten genom att använda olika sätt. Det kan vara att få en överblick över företaget, analysera dess avdelningar, ta reda på problem och grundorsakerna och skapa en strategi för att lösa dessa problem.

Från att öka försäljningssiffrorna till att minska kostnaderna och expandera verksamheten till nya marknader, ett konsultföretag kan hjälpa dig varje steg på vägen. Det kan ge nya insikter, åsikter och lösningar för att hjälpa företag att eliminera hinder.

Typer av konsultverksamhet

#1. IT-konsultverksamhet

Även känd som teknikkonsulting, innebär denna verksamhet att hjälpa andra företag att undvika störningar av teknik och programvara som kan påverka produktiviteten. Om ett företag står inför relaterade problem kan du rekommendera lösningar som de kan implementera för att optimera sin verksamhet och minska riskerna.

Exempel: Teknikkonsulter kan vara konsulter inom mjukvaruutveckling/underhåll, tekniska konsulter på fältet, etiska hackare, konsulter inom cybersäkerhet, etc.

Kriterier/erfarenhet: IT- eller teknikkonsulter måste ha relevant utbildningsbakgrund och kunskap om IT, teknologier, framväxande hot, mjukvara, hårdvara etc.

#2. Finansiell konsultverksamhet

Finansiell konsultverksamhet är en av de mest eftertraktade och fördelaktiga formerna av konsultverksamhet. Alla behöver nuförtiden hantera sin ekonomi effektivt men vet inte var de ska börja eller vad som är rätt. Du kan hjälpa företag och privatpersoner att göra bättre ekonomiska val för att förbättra sina vinstmarginaler och besparingar samtidigt som de minimerar oönskade utgifter.

Exempel: Finansiell rådgivning kan ha formen av ekonomisk rådgivning, insamlingsrådgivning, investeringsrådgivning, etc.

Kriterier/erfarenhet: Ingen kan bli finansrådgivare. Detta område kräver en relevant utbildningsbakgrund som en magisterexamen i finans, en CFA- eller CA-licens, etc., som kan variera från ett land till ett annat.

#3. Driftkonsultverksamhet

Syftet med denna konsultverksamhet är att effektivisera ett företags operativa effektivitet så att det kan uppnå långsiktiga och kortsiktiga mål. För att förbättra det operativa resultatet kan du överblicka verksamheten i ett företag, utföra forskning och föreslå strategier.

Exempel: HR-driftsrådgivning, produktionsrådgivning, distributionsrådgivning, försäljnings- och marknadsrådgivning m.m.

Kriterier/erfarenhet: Personer med relevant utbildningsbakgrund inom företag, finans och ekonomi är idealiska för denna verksamhet. Du kan även ha erfarenhet av att leda flera företags verksamhet eller själv etablera företag.

#4. Strategikonsultverksamhet

Strategikonsultverksamhet innebär att ta itu med ett företags direktörer och högre chefer och hjälpa dem att fatta bättre beslut.

Ibland behöver företagsledare någons hjälp med att vägleda dem genom olika aspekter av verksamheten som är avgörande för deras tillväxt och försörjning på marknaden. Dessa områden kan vara ekonomi, affärsstrategi, lagligheter etc. Det är här du kan hjälpa dem med din expertis och tänkande på hög nivå.

Exempel: Eftersom Strategirådgivning är en bred kategori kan du etablera din konsultverksamhet inom specialiteter som finansstrategirådgivning, affärsstrategirådgivning etc.

Kriterier/erfarenhet: Detta är en roll med hög insats, så denna typ av verksamhet kräver att du anställer yrkesverksamma som har en examen i MBA eller en relevant utbildningsbakgrund. Dessutom ska du ha minst 5 års erfarenhet som strategikonsult.

#5. HR-konsultverksamhet

Som Human Resource (HR)-konsult kan du hjälpa företag och individer att hantera sin personalstyrka. Du kan vägleda dem om hur man anställer bra talanger, effektiviserar deras introduktion och förbättrar deras färdigheter genom utbildning. Dessutom kan du berätta för dem om effektiva sätt att öka de anställdas produktivitet och tillfredsställelse så att de blir mer lojala.

Exempel: Inom HR-konsulting kan du begränsa din specialitet och ta på dig roller som rekryteringskonsult, kompensationskonsult, etc.

Kriterier/erfarenhet: I allmänhet får HR-personal i många länder en kandidat- eller masterexamen i administration (BBA eller MBA). För vissa roller anlitar företag även HR-konsulter utan relevant utbildningsbakgrund om de har genomgått kurser och skaffat sig certifieringar inom HR.

#6. Marknadskonsultverksamhet

Marknadskonsultverksamhet är en populär affärsform idag. Med internet tillgängligt i nästan alla hörn av världen har marknadsföring blivit enklare oavsett om du riktar dig mot en viss grupp av individer eller regioner.

Som marknadsföringskonsult kan du erbjuda en mängd olika tjänster i form av ekologisk eller betald marknadsföring. Du kan hjälpa varumärken att öka sin försäljning och sitt rykte med dina strategier. Du kan producera innehåll för dem, visa annonser på olika sociala mediekanaler och så vidare.

Exempel: Content marketing-konsult, e-postmarknadsföring, influencer marketing, betald marknadsföringskonsult, etc.

Kriterier/erfarenhet: När du anställer kandidater för marknadsföring kan du leta efter personer med en kandidatexamen i marknadsföring eller relevant erfarenhet inom detta område. Så om du har erfarenhet av marknadsföring med beprövade rekord kan du starta den här verksamheten.

Små och medelstora företag behöver ofta en juridisk konsult för att säkerställa att företaget följer de lagar som råder i den region där det är verksamt. Du kan också hjälpa dem att förbli lagliga när de skalar till andra regioner eller skapar nya strategier.

Kriterier/Erfarenhet: Som juridisk konsult måste du ha en affärsjuridisk examen. Att ha erfarenhet av juridisk rådgivning är också önskvärt för att säkerställa att dina kunder alltid följer gällande lagar. För detta måste du också ha en djupare kunskap om lagligheten i olika regioner och länder, större fokus och forskningskapacitet för att erbjuda den bästa lösningen.

#8. Konsultverksamhet för efterlevnad

Detta liknar juridisk rådgivning. Med ökande oro för datasekretess över hela världen måste alla företag idag följa lokala och federala lagar. Det kommer att hjälpa dem att undvika straff och förlust av rykte. Det är här efterlevnadskonsulter kommer in för att rädda företag.

Kriterier/erfarenhet: Du kommer att kräva en kandidatexamen i juridik eller företagsekonomi om du vill utföra efterlevnadsrådgivning. Det behöver också relaterade områden för att ha ren kunskap om lagar och förordningar i olika länder och regioner.

#9. Konsultverksamhet för sociala medier

Marknadsföring i sociala medier är en form av marknadsföring som utnyttjar kraften i sociala medier för att driva på ett företags marknadsföringsinsatser. Det syftar till att öka ett företags räckvidd genom att skapa ett buzz för sina produkter på olika sociala medieplattformar som Instagram och Facebook (Meta), etc., som människor nu använder flitigt.

Vi talar om denna konsultverksamhet separat eftersom det förmodligen är en av de mest effektiva och mest använda formerna av marknadsföring för närvarande.

Kriterier/erfarenhet: Att ha erfarenhet inom detta område är mer användbart än bara en vanlig examen. Du måste veta hur du använder olika sociala medieplattformar till deras fulla fördel och skapa strategier för att hjälpa varumärkena att växa på dem.

#10. Försäljningskonsultverksamhet

I den här typen av konsultverksamhet kan du använda dina extraordinära säljkunskaper för att öka försäljningssiffrorna och intäkterna för ett företag. Du kan analysera försäljningssiffror, historia och andra aspekter av verksamheten som kan påverka försäljningen och hjälpa till att optimera deras ansträngningar med dina strategier.

Förutom kunder kan du göra strategier för anställda. Du kan ge råd till företag så att de kan stärka sitt säljteam genom att lyssna på deras problem, lösa dem, ge dem avancerade verktyg för produktivitet och belöna dem för prestationer.

Erfarenhet: Färdigheter, erfarenhet och konsten att kommunicera är långt över någon examen inom försäljningsområdet. Du måste också ha en iver att nå mål och vara proaktiv på att hantera kunder.

Förutom ovanstående finns det många andra typer av konsultföretag – Fitness- och friskvårdskonsulter, hållbarhetskonsulter, growth hacking-konsulter, karriärkonsulter, designkonsulter, produktutvecklingskonsulter, ledarskapskonsulter, SEO-konsulter, PR-konsulter och mer.

För- och nackdelar med konsultverksamhet

Fördelar

  • Färre investeringar: Du kan starta ett konsultföretag med färre investeringar. Det bästa är att du inte ens behöver konfigurera en dedikerad infrastruktur nödvändigtvis.
  • Flexibilitet: Konsulten erbjuder flexibiliteten i hur du vill driva ditt företag vad gäller arbete, läge, infrastruktur, typ av verksamhet du vill hantera, utgifter etc.
  • Större vinstmarginaler: En konsultverksamhet kan ge högre vinstmarginaler om du investerar din tid och ansträngning i rätt riktning.
  • Lätt skalbar: En konsultverksamhet är lätt skalbar. Du kan arbeta som oberoende konsult initialt och sedan anlita andra konsulter på vägen när du växer.
  • Auktoritet och erfarenhet: En konsultverksamhet ger dig många möjligheter att träffa nya människor och göra affärer med dem. Ju fler projekt du arbetar med, desto mer erfarenhet får du.

Nackdelar

  • Inga förmåner: Du kommer inte att få förmåner som sjukförsäkring och andra bidrag som anställda får. Du kommer att behöva ta hand om dina försäkringar, pensionsplaner och andra system för att stödja ditt liv framåt.
  • Inkonsekvent arbete och inkomst: Antalet projekt du kommer att arbeta med kommer att fluktuera, och det kommer även din inkomst.
  • Hög konkurrens: Konsultföretag har blivit mycket konkurrenskraftiga. Så du måste sticka ut i mängden inom din bransch genom att erbjuda exceptionellt arbete.
  • Tidshantering: Inledningsvis kommer du att vara den som hanterar allt, hittar kunder, jobbar åt dem, hanterar fakturor, tar hand om ekonomi, löser problem, kontrollerar prestationer m.m.

Steg för att starta ditt konsultföretag

#1. Självbedömning

För att starta ett eget konsultföretag måste du få tillgång till dina färdigheter, kunskaper, styrkor, idéer och mer. Du kan också förbättra dina kunskaper genom att ta ledarskapskurser och få de kunskaper och certifieringar som krävs.

Om du till exempel har erfarenhet eller kunskap inom marknadsföring kommer det att vara bra att starta en marknadskonsultverksamhet.

Dessutom, för alla konsultföretag du väljer, finns det några vanliga färdigheter som du måste ha – kommunikationsförmåga, kundhanteringsfärdigheter, teamhanteringsfärdigheter, brainstormingsidéer, SEO-färdigheter och mer.

#2. Välj en affärsmodell

Affärsmodellen är en avgörande del av varje verksamhet. Samtidigt som du väljer en perfekt affärsmodell säkerställer du att du har en full förståelse för de tillväxtmarknader och strategier du behöver implementera.

Din affärsmodell innehåller en sammanfattning av ditt uppdrag och din vision, en översikt över ditt konsultföretag, en lista över branscher som du riktar dig mot, en plan för dina marknadsföringsstrategier, det team du behöver och mer. Dessutom kommer du att behöva bestämma om du vill börja solo, registrera dig som ett aktiebolag (LLC) eller gå med ett privat aktiebolag.

#3. Undersök grundligt

Marknaden förändras över tiden, och därför måste du undersöka den aktuella marknaden effektivt för att starta din konsultverksamhet. Det hjälper dig också att förstå hur mycket du kan anstränga dig för att locka potentiella kunder.

När du ger konsultation måste du undersöka var problemet ligger, utföra forskning, förstå kundens förväntningar och göra en lämplig plan.

#4. Finansiell planering

Du måste planera din ekonomi klokt, från att investera pengarna till att nå monetära mål. Detta kommer att hjälpa dig att hantera framtida risker, skuldproblem, utgifter, besparingar, etc. Dessutom låter det dig visualisera din nuvarande ekonomiska status och förutse framtida ekonomi.

Innan du startar ditt konsultföretag måste du känna till de aktuella skattereglerna och reglerna i ditt land. Det beror också på vilka företagstyper du väljer. Dessutom måste du kontrollera de licenser du behöver för tillstånd att öppna ett företag lagligt i en viss region.

#6. Ställ in SOP:er

Innan du bjuder in någon kund måste du ställa in Standard Operating Procedures (SOP) och en prissättningsmodell så att din kund i förväg vet vad du kan erbjuda till vilket pris.

Om du ställer in SOP korrekt kommer dina kunder att veta att du följer samma procedur för att leverera konsekventa resultat.

#7. Skaffa en Office-installation

Du behöver ett kontor för att driva ditt företag – det kan vara ett hemmakontor för att driva ditt företag på distans eller i en dedikerad byggnad. För att göra detta måste du uppskatta det nödvändiga området beroende på storleken på ditt företag, inkludera några bekvämligheter, överväga budgeten och din kontorsstruktur är klar.

#8. Säker finansiering

Du behöver en stark affärsplan, en tydlig överblick över vad du gör i din verksamhet, en analys av aktuell konkurrens på marknaden med mera. Om du investerar dina pengar med dina personliga besparingar, lån, kreditkort och fasta obligationer måste du säkra dessa medel med rätt inställning till dina mål.

Dessutom kan du samla in pengar genom att be människor över hela världen att donera eller ta hjälp av investerare genom att visa din tydliga väg till framgång.

#9. Utveckla varumärkesidentitet

Att utveckla en varumärkesidentitet är ett viktigt tillvägagångssätt för att attrahera potentiella kunder. För att utveckla behöver du olika marknadsföringsmaterial som företagskonton på sociala medier, företagslogotyper, personliga webbplatser, kampanjer eller annonser och mer.

En varumärkesidentitet ger bevis på din existens. Det lämnar ett stort intryck på kunderna under lång tid. Det betyder att dina kunder sparar en bild av ditt varumärke i huvudet och kommer tillbaka när de behöver dig igen.

#10. Skala upp

Nu är allt klart så du är redo att starta din konsultverksamhet. Arbeta sedan med att skala din verksamhet genom att utöka ditt team, ta med kunder från hela världen och lära dig på vägen. Fokusera på att ge de bästa konsultationerna och utveckla konsekvent dina färdigheter för att fortsätta attrahera potentiella kunder.

Slutsats

Konsultverksamheten växer snabbt och företag, särskilt små och medelstora företag, behöver expertråd på ett visst område för att nå större framgång. Om du har konsulterfarenhet eller utbildningskvalifikationer som B.Tech, MBA, etc., kan du starta ett konsultföretag inom den nischen och följa punkterna jag har gjort ovan för att växa.

Därefter kan du också läsa om företagslåneräntor.