Hur du aktiverar eller inaktiverar SmartScreen-filtret i Windows 10 och 11

Viktiga takeaways

 • Microsoft Defender SmartScreen är aktiverat som standard i Windows och ger ryktebaserat skydd mot skadliga appar och webbplatser. Den kan inaktiveras om den av misstag blockerar säkra filer.
 • SmartScreen är också en del av Microsoft Edges säkerhetsinställningar och kan stängas av eller slås på från webbläsarens inställningsmeny. Det hjälper till att skydda mot nätfiskesidor och blockerar potentiellt oönskade appar.
 • SmartScreen kan stängas av eller slås på med olika metoder, inklusive säkerhetsinställningarna i Windows, Microsoft Edge-inställningarna, dialogrutan Internetegenskaper, Registerredigeraren och grupprincipredigeraren. Det rekommenderas att aktivera SmartScreen för ökad PC-säkerhet.

Microsoft Defender SmartScreen är en del av Windows säkerhetslösning. Det hjälper dig att skydda dig mot vanliga hot genom att varna för att ladda ner eller installera potentiellt skadliga filer från andra datorer.

SmartScreen är aktiverat som standard i Windows. Men ibland kanske du vill inaktivera funktionen om den identifierar och blockerar äkta appar och filer som skadliga. Lyckligtvis kan du enkelt inaktivera SmartScreen. Här visar vi dig hur du inaktiverar SmartScreen-filtret i Windows.

Hur fungerar Windows SmartScreen-filter?

SmartScreen förlitar sig på ryktebaserat skydd för att skydda din enhet från skadliga eller potentiellt oönskade appar och webbplatser.

När det är aktiverat kontrollerar SmartScreen dina nedladdningar mot kända misstänkta webbplatser och utvecklare. När en matchning hittas blockerar den nedladdningen eller åtkomsten till webbplatsen och varnar användaren om åtgärden.

Du kan konfigurera den för att blockera appar och filer genom att kontrollera okända appar och filer från webben. Det kan också skydda dig från Microsoft Store och appar från tredje part som har dåligt rykte och som är kända för att orsaka oväntat beteende.

SmartScreen är också en del av Microsoft Edges säkerhetsinställningar. När den är aktiverad hjälper den till att skydda din dator mot skadliga och nätfiskesidor och blockerar nedladdningar.

SmartScreen är aktiverat som standard på alla Windows OS-system som körs. Vissa erfarna användare kan dock tycka att funktionen är irriterande eftersom den kan blockera säkra appar, vilket kräver ytterligare steg för att köra installationen.

Även om vi rekommenderar att du alltid aktiverar SmartScreen-filtret, kan du enkelt inaktivera det från säkerhetsinställningarna i Windows. Så här gör du.

1. Hur man stänger av SmartScreen med Windows säkerhetsinställningar

Det enklaste sättet att stänga av SmartScreen är via inställningspanelen i Windows. Du kan konfigurera alla aspekter av ditt systemsäkerhet från säkerhetspanelen i Windows. Så här gör du.

 • Tryck på Win + I för att öppna Inställningar.
 • Öppna fliken Sekretess och säkerhet i den vänstra rutan.
 • Klicka på Windows Security.
 • Klicka sedan på Öppna Windows-säkerhet.
 • Öppna fliken App- och webbläsarkontroll i den vänstra rutan.
 • Klicka på Inställningar för ryktebaserat skydd under ryktesbaserat skydd.
 • Här hittar du fyra olika SmartScreen-filter som du individuellt kan aktivera eller inaktivera. Om du vill stänga av filtret för filer och körbara filer, stäng av Kontrollera appar och filer och Potentiellt oönskade appblockeringsfilter. De andra två filtren är för Microsoft Edge- och Microsoft Store-appar.
 • Om du vill stänga av SmartScreen helt, inaktivera alla fyra filtren.
 • När du har svårt att komma åt Windows-säkerhetsfönstret, se vår felsökningsguide för att fixa en tom säkerhetsskärm i Windows.

  Om något av SmartScreen-filtren är nedtonade med meddelandet ”den här inställningen hanteras av din administratör”, måste du kontakta din administratör eller prova en annan metod.

  2. Hur man inaktiverar SmartScreen för Microsoft Edge

  Microsoft Edge har ett inbyggt alternativ för att aktivera och inaktivera Microsoft Defender SmartScreen. Så här kommer du åt det:

 • Starta Microsoft Edge och klicka på menyikonen med tre punkter i det övre högra hörnet.
 • Klicka på Inställningar.
 • Öppna fliken Sekretess, sökning och tjänster i den vänstra rutan.
 • Rulla ner till avsnittet Säkerhet.
 • Stäng av strömbrytaren för Microsoft Defender SmartScreen. Detta kommer också att inaktivera alternativet Blockera potentiellt oönskade appar.
 • Om du väljer att aktivera SmartScreen igen måste du manuellt aktivera funktionen Blockera potentiellt oönskade appar.
 • Dessutom kan du inaktivera SmartScreen för Microsoft Edge med hjälp av Windows Security-appen och Registereditorn. Så här gör du.

  Inaktivera Microsoft Edge SmartScreen med Windows-säkerhet

  Microsoft Edge SmartScreen är till för din surfsäkerhet mot nätfiske och sajter med skadlig programvara och programvara du laddar ner. Om inte en administratör hanterar det kan du stänga av det.

 • Tryck på Win + R för att öppna Kör.
 • Skriv windowsdefender:// och klicka på OK för att öppna Windows Security-appen.
 • Öppna fliken App- och webbläsarkontroll i den vänstra rutan.
 • Klicka sedan på länken Inställningar för ryktebaserat skydd under Ryktebaserat skydd.
 • Växla omkopplaren för SmartScreen för Microsoft Edge för att stänga av Microsoft Defender SmartScreen för Edge-webbläsaren.
 • Inaktivera SmartScreen för Microsoft Edge med registerredigeraren

  Att redigera registerposten är en alternativ (men mer komplicerad) metod för att inaktivera SmartScreen för Edge-webbläsaren permanent.

 • Tryck på Win + R för att öppna Kör.
 • Skriv regedit och klicka på OK för att öppna Registereditorn.
 • Navigera sedan till följande plats:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Edge\SmartScreenEnabled 
 • I den högra rutan högerklickar du på standardvärdet och väljer Ändra.
 • Skriv 1 i fältet Värdedata och klicka på OK för att spara ändringarna.
 • Du kan behöva starta om datorn för att se ändringarna live.
 • 3. Hur man stänger av Windows Defender SmartScreen med hjälp av Internetegenskaper

  Du kan slå på eller stänga av Windows Defender SmartScreen med hjälp av dialogrutan Internetegenskaper i Windows 10. Även känd som Internet-alternativ, låter den dig konfigurera säkerhets- och åtkomstinställningar, tillägg, Active-X-kontroller och mer.

  Följ dessa steg för att stänga av SmartScreen med Internetalternativ:

 • Tryck på Win + R för att öppna Kör.
 • Skriv kontroll och klicka på OK för att öppna kontrollpanelen.
 • Klicka på Nätverk och Internet.
 • Klicka sedan på Internetalternativ.
 • Öppna fliken Avancerat i fönstret Internetegenskaper.
 • Rulla ner till avsnittet Säkerhet.
 • Avmarkera alternativet Aktivera Windows Defender SmartScreen.
 • Klicka på Verkställ och OK för att spara ändringarna.
 • På en nyare version av Windows, inklusive Windows 11, kanske du inte hittar något alternativ för att aktivera eller inaktivera Windows Defender SmartScreen i Internetegenskaper.

  4. Hur man aktiverar eller inaktiverar SmartScreen med hjälp av Registereditorn

  Du kan också slå på eller av Windows Defender SmartScreen med hjälp av Registereditorn. Användbart om du inte kan komma åt det från appen Inställningar eller Internetegenskaper.

  Observera att felaktig modifiering av registerposterna kan orsaka systemfel. Skapa därför en återställningspunkt innan du fortsätter med stegen nedan.

 • Tryck på Win + R för att öppna Kör.
 • Skriv regedit och klicka på OK för att öppna Registereditorn. Klicka på Ja om du uppmanas av UAC att ge administratörsbehörighet.
 • I Registereditorn, navigera till följande plats:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
 • Leta upp filtervärdet EnableSmartScreen i den högra rutan. Du måste skapa ett nytt värde om inget värde hittas.
 • För att skapa ett nytt värde, högerklicka på systemnyckeln och välj Nytt > DWORD (32-bitars) värde.
 • Byt namn på värdet till EnableSmartScreen.
 • Högerklicka sedan på värdet EnableSmartScreen och välj Ändra.
 • Skriv 0 i fältet Värdedata och klicka på OK för att spara ändringarna.
 • För att aktivera SmartScreen-filtret, skriv 1 i fältet Värdedata och klicka på OK.
 • Stäng Registereditorn och starta om datorn för att tillämpa ändringarna.
 • Du kan ytterligare finjustera registret för att skapa ett nytt strängvärde för att ställa in blockeringsnivån till Varna eller Blockera. Om du använder Warn visas en SmartScreen-varning med möjlighet att fortsätta. Däremot kommer alternativet Blockera att visa en varning och blockera appen från att köras på din dator.

  Så här ställer du in ett nytt ShellSmartScreenLevel-strängvärde i registerredigeraren:

 • Högerklicka på undernyckeln System och välj Nytt > Strängvärde. Byt namn på värdet till ShellSmartScreenLevel.
 • Högerklicka sedan på ShellSmartScreenLevel och välj Ändra.;
 • Skriv Warn eller Block beroende på vad du vill att SmartScreen Level ska göra. Klicka på OK för att spara ändringarna och avsluta Registereditorn.
 • 5. Hur man slår på eller av SmartScreen-filtret med hjälp av grupprincipredigeraren

  Om du vill hantera SmartScreen-filtret för flera datorer i din organisation kan du använda grupprincipredigeraren för att göra den här uppgiften.

  Observera att grupprincipredigeraren endast är tillgänglig på Windows Pro-, Edu- och Enterprise-versionerna av operativsystemet. Om du använder Home, utforska vår guide för att aktivera Group Policy Editor i Windows Home-utgåvan.

  Så här konfigurerar du SmartScreen-filtret med GPEdit:

 • Tryck på Win + R för att öppna Kör.
 • Skriv gpedit.msc och klicka på OK för att öppna grupprincipredigeraren.
 • Navigera sedan till följande plats i Group Policy Editor:
   Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer. 
 • I den högra rutan högerklickar du på Konfigurera Windows Defender SmartScreen-policy och väljer Redigera.
 • För att inaktivera SmartScreen, välj Disabled.
 • Om du vill aktivera SmartScreen, välj Ej konfigurerad eller Aktiverad.
 • Klicka på Verkställ och OK för att spara ändringarna.
 • Stäng Group Policy Editor och starta om din dator.
 • Hantera SmartScreen-filtret i Windows

  Även om du enkelt kan inaktivera SmartScreen-filtret i Windows, är det ett extremt användbart säkerhetsverktyg. Det kan skydda dig mot skadliga filer och program och skärma och blockera misstänkta webbplatser. Det är ett extra skyddslager till Windows Defender och hjälper till att hålla din dator säker. Se till att aktivera SmartScreen-filtret när uppgiften är klar.