HDCP vs. HDMI: Vad är skillnaden?

Viktiga takeaways

  • HDCP är ett mjukvaruprotokoll som skyddar upphovsrättsskyddat digitalt innehåll från att spelas in, medan HDMI är en fysisk kabel för överföring av ljud- och videosignaler mellan enheter.
  • HDCP och HDMI arbetar tillsammans för att säkerställa att kopieringsskyddat innehåll kan visas på kompatibla enheter utan piratkopiering.
  • Att förstå skillnaden mellan HDCP och HDMI hjälper dig att undvika förvirring och säkerställa en sömlös upplevelse när du njuter av digitalt innehåll.

Det är inte ovanligt att höra människor använda HDCP och HDMI omväxlande. Det här är dock två separata tekniker som tjänar olika syften – men de samverkar för att göra det möjligt för dig att njuta av digitalt innehåll.

Vad är HDCP?

High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) är ett kommunikationsprotokoll som skyddar upphovsrättsskyddat digitalt innehåll från att spelas in. Det betyder att om du spelar sådant innehåll måste alla enheter du har, från källan till skärmen och kabeln som ansluter dem, vara HDCP-kompatibla. Annars får du en tom skärm eller ett felmeddelande.

Med HDCP är det som händer att källan, till exempel en Blu-ray-spelare, kabelbox eller streamingbox, sänder en kodad signal via en kabel till visningsenheten, som en smart TV, projektor eller monitor. Sedan initierar de två enheterna vad som kallas ett ”handskakning”, där enheterna utbyter säkerhetskoder för att autentisera varandra med HDCP-protokollet. Om det lyckas avkodar displayenheten signalen och visar innehållet för dig.

En sak att notera är att det finns olika versioner av HDCP: HDCP 1.4 och HDCP 2.2. Om du tittar på något i 4K-kvalitet och högre måste du se till att din installation har HDCP 2.2-kompatibla enheter och kablar. Annars, om en av komponenterna är HDCP 1.4, kommer du sannolikt att uppleva en nedgradering från 4K (UHD) till 1080p (Full HD) eftersom ”handskakningen” kommer att vara delvis komplett.

Vad är HDMI?

High Definition Multimedia Interface (HDMI) är ett digitalt gränssnitt (ett sätt att ansluta två digitala enheter), som tillåter överföring av ljud och video. Det är därför när du hör någon säga ”HDMI” pratar de vanligtvis om kabeln, som ansluts till HDMI-portarna på källan och skärmen. Dessa kablar säkerställer att signalen från källan är kompatibel med skärmen.

HDMI-kablar är HDCP-kompatibla, vilket innebär att du kan ansluta två HDCP-kompatibla enheter. En annan HDCP-kompatibel kabel är en DVI-kabel (Digital Visual Interface), och den finns även på flera skärmutrustningar.

HDCP vs. HDMI: The Difference

Nu när du vet vad HDCP och HDMI betyder är skillnaden tydligare: den förra är mjukvarurelaterad och den senare är hårdvarurelaterad. HDCP är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att kopieringsskyddat innehåll inte kan fångas när det visas. Det senare är ett fysiskt medium, en kabel, för att överföra signaler mellan digitala enheter.

Blanda aldrig ihop HDCP och HDMI igen

HDCP är enbart till förmån för innehållsägare som vill bekämpa piratkopiering angående deras digitala innehåll. Det kan vara obekvämt för dig i vissa scenarier, men om alla komponenter i din underhållningsinstallation, inklusive HDMI-kabeln, är HDCP-kompatibla bör du kunna njuta av innehållet utan problem.

Att veta skillnaden mellan HDCP och HDMI kommer att hindra dig från att använda dem omväxlande, som så många människor gör.