Fix Kodi kan inte ansluta till nätverksserver

Spread the love

Kodi är en populär plattform och ett nav med öppen källkod för spel, filmer och andra former av underhållning. Plattformen används av miljontals användare online. Det finns dock många fall av användare som stöter på problem med Kodi-servrar. Kodi kan inte ansluta till en nätverksserver är ett av de vanligaste problemen som användare ofta stöter på. Detta fel kan få dig att fastna med ingenting. Kodi kan inte ansluta fel kan orsakas av olika faktorer som en felaktig URL eller en blockerad IP-adress. I den här guiden kommer vi att diskutera orsakerna och metoderna för att fixa problemet med Kodi som inte kan ansluta till fjärrservern. Fortsätt läsa för att hitta effektiva lösningar för att fixa serverproblemen med Kodi.

Hur man fixar Kodi kan inte ansluta till nätverksserver

Det kan finnas olika anledningar till att Kodi inte kan ansluta till nätverksserverproblem. Några av de vanliga orsakerna nämns här.

  • En felaktig URL är också en vanlig orsak till felet.
  • En inaktiv URL kan också orsaka detta serverfel.
  • Om källdomänen inte fungerar korrekt kan det orsaka olika fel inklusive Kodi-serverfelet.
  • Föråldrade Kodi-tillägg är också ansvariga för detta fel.
  • Felaktiga nätverksinställningar i Kodi-programmet kan orsaka serverproblem.
  • En blockerad IP-adress är ofta ansvarig för detta fel.
  • Om en URL har geografiska begränsningar kan användare få servern kan inte ansluta fel
  • Olika problem med Kodi-programmet som buggar och felaktig installation är också ansvariga för felet.

I följande guide kommer vi att diskutera metoder för att fixa att Kodi inte kan ansluta till ett nätverksserverfel.

Metod 1: Felsök nätverksanslutning

En av de vanligaste anledningarna till att Kodi inte kan ansluta till nätverksserverproblemet är en dålig nätverksanslutning. Om din internetanslutning är instabil kan du ha problem med Kodi-servern och njuta av andra Kodi-tjänster. Därför är det första steget du bör överväga att åtgärda nätverksproblemen som orsakar Kodi-serveranslutningsfelet.

Steg I: Starta om WiFi-routern

En av de första sakerna du kan göra för att fixa felet att Kodi inte kan ansluta är att kontrollera om din WiFi-router är korrekt ansluten till din enhet och med huvudströmbrytaren. Mycket ofta orsakas nätverksanslutningsfelen av felaktiga routeranslutningar. Läs vår guide till omstart av router.

  7 Amazon prisspårare att köpa vid rätt tidpunkt

Bild av OpenClipart-Vectors från Pixabay

Steg II: Kontrollera nätverksanslutningen

Om problemet inte har orsakats av WiFi-routern kan det bero på din internetleverantör. Du bör överväga att kolla med den internettjänst du använder för att se till att du får tillräckligt bra signaler. Du bör också se till att du har en aktiv internetplan på din enhet. Om problemet inte orsakades av nätverket bör du prova följande metoder för att lösa felet att Kodi-servern inte kan ansluta. Om du har problem med en långsam internetanslutning kan du kolla in Långsam Internetanslutning? 10 sätt att snabba upp ditt internet! guide för att hitta sätt att lösa problem med långsamma internet.

Metod 2: Verifiera URL-information

En av de vanligaste orsakerna till serverproblem med Kodi är felaktig URL-information som kan leda till detta fel. Du kan försöka åtgärda den felaktiga URL-informationen genom att använda följande steg.

1. Öppna Kodi och navigera till alternativen för inställningar.

2. Leta reda på och klicka på Filhanteraren på systemsidan.

3. Högerklicka nu på den specifika källan och klicka sedan på alternativet Redigera.

4. Här kommer du att kunna se alla URL-adresser och kontrollera eventuella fel.

5. Gör de nödvändiga ändringarna av de felaktiga URL-adresserna och klicka på OK för att spara ändringarna.

Metod 3: Kontrollera att URL-adressen fungerar som den ska

Om det inte löser serverproblemet att åtgärda URL-felen bör du kontrollera om URL-förrådet fungerar eller inte. När ett länklager är felaktigt fungerar det inte och orsakar anslutningsproblem. Följ stegen nedan för att kontrollera om webbadressen fungerar korrekt.

1. Kopiera URL-adressen från Kodi.

2. Öppna din webbläsare och klistra in URL:en i sökfältet.

3. Om du ser ett nytt Index för/-sida fungerar URL-förrådet bra.

Obs: I vissa fall kan du se en välkomstsida istället för ett index av/-sida.

4. Men om du ser en ny sida med meddelandet Den här webbplatsen kan inte nås är URL-arkivet felaktigt eller fungerar inte korrekt.

Metod 4: Kontrollera om källan fungerar som den ska

Om URL:en som du använder är korrekt men du fortfarande har serveranslutningsfel kan detta hända eftersom Kodi-källdomänen inte körs korrekt. När en domän stängs av fortsätter Kodi att ändra webbadressen på egen hand. Därför blir det nödvändigt för dig att känna till de nya webbadresserna för tilläggen.

1. Öppna webbläsaren och sök i URL:en.

2. Om sökresultatet innehåller en sida som innehåller ett tillägg fungerar källan bra.

  Hur man infogar foton och GIF i Google Slides

3. Men om du ser en felsida efter att ha sökt i URL:en stängs eller stängs källan.

Metod 5: Uppdatera Kodi-tillägg

Om dina Kodi-tillägg inte uppdateras kan de orsaka olika fel med programmet inklusive Kodi-serverfelet. Därför bör du överväga att uppdatera dina Kodi-tillägg till de senaste versionerna för att åtgärda det här problemet.

1. Kör Kodi och klicka på tilläggen från startsidan.

2. Klicka nu på Mina tillägg.

3. Klicka på Alternativ längst ner till vänster på skärmen. Slutligen klickar du på alternativet Sök efter uppdateringar och Kodi börjar uppdatera tilläggen automatiskt.

Metod 6: Återställ Kodi nätverksinställningar

Om problemet fortsätter och du inte kan hitta en lösning kan du försöka återställa Kodi-nätverksinställningarna. Du kan försöka lösa det här problemet genom att stänga av begränsningarna för bandbredden från systeminställningarna.

1. Starta Kodi och navigera till Inställningar och sedan till Systeminställningar.

2. Välj Internetåtkomst från den vänstra panelen.

3. Klicka här på bandbreddsbegränsningen för Internetanslutning.

4. Klicka på alternativet Av.

5. Starta slutligen om Kodi-programmet.

Metod 7: Aktivera proxyserveralternativ

När din IP-adress blockeras av Kodi kan du få serverfelsproblem med programmet. För att åtgärda det här problemet kan du försöka aktivera proxyserveralternativet.

1. Kör Kodi och navigera till Inställningar och sedan till Systeminställningar.

2. Välj Internetåtkomst från den vänstra panelen.

3. Slå på reglaget för Använd proxyserver.

4. Leta reda på och klicka på servern under proxytypen.

5. Här skriver du proxyserveradressen och klickar sedan på OK.

6. Ange nu portnumret för proxyservern i alternativet Port och klicka på Klar.

7. Ange nu användarnamn och lösenord om du har ett.

8. Slutligen, starta om Kodi för att se om problemet har åtgärdats.

Metod 8: Använd VPN-tjänst

Om Kodi-programmet inte fungerar korrekt för en specifik URL kan detta bero på att URL:en är begränsad på din plats. Du kan undvika detta serverfel på grund av sådana begränsningar genom att använda en VPN-server för att dölja din IP-adress. Om du inte är säker på hur du ställer in en VPN-tjänst på din dator kan du kolla in guiden Hur du konfigurerar ett VPN på Windows 10 för hur du säkert ställer in ett VPN på din dator.

Metod 9: Kontrollera Kodi-fellogg

Om att ändra nätverksinställningar inte hjälper med serverproblemen kan du försöka kontrollera Kodi-felloggarna för att förstå var problemet kommer från. Felloggen lagrar alla fel som uppstår i ett program. Du kan hitta felloggen för Kodi på din Windows 10-dator genom att följa dessa enkla steg.

  Hur skapar man anonym (falsk) e-post för att skydda onlineidentitet?

1. Tryck på Windows + R-tangenterna samtidigt för att öppna dialogrutan Kör.

2. Skriv %APPDATA% i körprompten och tryck på Enter.

3. Hitta Kodi-mappen här och öppna den.

4. Hitta kodi.log och kodi.old.log i Kodi-mappen. filer.

5. Du kan noggrant gå igenom dessa filer och avkoda grundorsaken till att Kodi inte kunde ansluta fel.

Metod 10: Installera om Kodi-programmet

Om ingen av de ovan nämnda metoderna fungerar och problemet med servern kvarstår kan du försöka installera om programmet.

1. Tryck på Windows-tangenten, skriv Kontrollpanelen och klicka på Öppna.

2. Ställ in Visa efter > Kategori och klicka sedan på Avinstallera ett program under Program-menyn som visas.

3. Välj nu Kodi från listan och klicka på Avinstallera som visas. Bekräfta sedan varje prompt som kommer i nästa fönster.

4. Klicka på Ja i kontrollprompten för användarkonto.

5. Klicka på Nästa i Kodi Uninstall-fönstret.

6. Återigen, klicka på Nästa i följande avinstallationsfönster.

7. Klicka nu på alternativet Avinstallera för att bekräfta avinstallationsprocessen.

8. Klicka på Slutför för att slutföra processen.

9. Tryck på Windows-tangenten, skriv %appdata% och tryck på Enter för att öppna mappen AppData Roaming.

10. Högerklicka på Kodi-mappen och välj alternativet Ta bort.

11. Skriv sedan %localappdata% i Windows sökfält för att öppna mappen AppData Local.

12. Återigen, ta bort Kodi-mappen som visas i steg 10.

13. Slutligen, starta om datorn efter att ha tagit bort Kodi helt.

14. Slutligen, gå till Kodi nedladdningssida och klicka på knappen Installer (64BIT) enligt bilden.

När Kodi har laddats ner, installera den på din PC och starta om din enhet och starta applikationen för att kontrollera om det tidigare påträffade felet har lösts nu. För ytterligare steg se vår guide Hur man installerar Kodi.

Därför är det här sätten att lösa Kodi som inte kan ansluta fel.

Vanliga frågor (FAQs)

Q1. Vad orsakar serverfel med Kodi?

Ans. Många faktorer kan orsaka serverfel i Kodi, såsom en felaktig URL, en nedlagd källdomän, felaktiga nätverksinställningar, en blockerad IP-adress, etc.

Q2. Hur fixar jag problemet med servern som inte ansluter för Kodi?

Ans. Du kan prova olika metoder som att kontrollera webbadressen, ändra nätverksinställningarna eller prova en VPN-tjänst för att åtgärda problemet.

Q3. Är Kodi gratis för Windows 10?

Ans. Ja, Kodi-programmet är tillgängligt för gratis nedladdning för Windows 10-datorer. Du kan ladda ner programmet från den officiella webbplatsen.

***

Vi hoppas att den här guiden var till hjälp för dig och att du kunde fixa att Kodi inte kan ansluta till nätverksserverproblemet. Låt oss veta vilken metod som fungerade för dig. Om du har några förslag eller frågor till oss, vänligen meddela oss i kommentarsfältet.