Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook-felet

Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook-felet

När du synkroniserar Outlook med en annan enhet, t.ex. en smartphone eller surfplatta, kan du stöta på felet ”Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook”. Det här felet kan vara frustrerande och förhindra att du kommer åt dina e-postmeddelanden och andra data.

Orsaker till felet

Det finns flera orsaker till felet ”Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook”. De vanligaste orsakerna är:

* Synkroniseringsproblem: En tillfällig synkroniseringsproblem kan orsaka felet.
* Duplicerade objekt: Om det finns duplicerade objekt i både Outlook och den andra enheten kan det orsaka felet.
* Korrupta data: Korrupta data i Outlook eller på den andra enheten kan också leda till felet.
* Föråldrad programvara: Om Outlook eller den andra enhetens programvara inte är uppdaterad kan det orsaka felet.
* Brandväggs- eller antivirusprogram: Brandväggar och antivirusprogram kan ibland blockera synkroniseringsprocessen och orsaka felet.

Felsökningsmetoder

Det finns flera metoder som du kan prova för att felsöka felet ”Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook”.

Kontrollera synkroniseringsinställningar

* Öppna Outlook på din dator och gå till ”Arkiv” > ”Kontoinställningar” > ”Kontoinställningar”.
* Välj det konto som du synkroniserar med och klicka på ”Ändra”.
* På fliken ”E-post” kontrollerar du att alternativet ”Synkronisera e-post” är markerat.
* Klicka på ”Fler inställningar” och kontrollera att synkroniseringsinställningarna är konfigurerade efter dina önskemål.

Ta bort duplicerade objekt

* Öppna Outlook på din dator och gå till mappen som innehåller de duplicerade objekten.
* Välj objekten och tryck på ”Delete”-tangenten.
* Upprepa processen tills alla duplicerade objekt har tagits bort.

Kontrollera efter korrupta data

* Öppna Outlook på din dator och gå till ”Arkiv” > ”Kontoinställningar” > ”Kontoinställningar”.
* Välj det konto som du synkroniserar med och klicka på ”Reparera”.
* Följ instruktionerna på skärmen för att reparera datafilerna.

Uppdatera programvara

* Kontrollera om det finns några uppdateringar tillgängliga för Outlook och din andra enhet.
* Installera alla tillgängliga uppdateringar och starta om datorn och enheten.

Inaktivera brandväggs- eller antivirusprogram

* Inaktivera tillfälligt brandväggen eller antivirusprogrammet på din dator och enhet.
* Försök att synkronisera Outlook med den andra enheten igen.
* Om synkroniseringen lyckas när brandväggen eller antivirusprogrammet är inaktiverat, kan du behöva lägga till Outlook i listan över undantag i ditt säkerhetsprogram.

Slutsats

Felet ”Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook” kan vara frustrerande, men det är vanligtvis möjligt att lösa det. Genom att följa de felsökningsmetoderna som beskrivs i den här artikeln kan du åtgärda felet och synkronisera Outlook med din andra enhet. Om du fortfarande har problem med att synkronisera Outlook kan du kontakta Microsofts support för ytterligare hjälp.

Vanliga frågor och svar

1. Vad är felet ”Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook”?

Felet ”Ett eller flera objekt i mappen du synkroniserade matchar inte Outlook” uppstår när Outlook inte kan synkronisera med en annan enhet eftersom ett eller flera objekt i mappen inte matchar Outlook.

2. Vilka är de vanligaste orsakerna till felet?

De vanligaste orsakerna till felet är synkroniseringsproblem, duplicerade objekt, korrupta data, föråldrad programvara och brandväggar eller antivirusprogram.

3. Hur felsöker jag felet?

Du kan felsöka felet genom att kontrollera synkroniseringsinställningar, ta bort duplicerade objekt, kontrollera efter korrupta data, uppdatera programvara och inaktivera brandväggar eller antivirusprogram.

4. Vad ska jag göra om jag fortfarande har problem med att synkronisera Outlook?

Om du fortfarande har problem med att synkronisera Outlook efter att du har provat felsökningsmetoderna i den här artikeln kan du kontakta Microsofts support för ytterligare hjälp.

5. Kan jag synkronisera Outlook med flera enheter?

Ja, du kan synkronisera Outlook med flera enheter, men du måste se till att synkroniseringsinställningarna är konfigurerade korrekt för varje enhet.

6. Vad gör jag om jag har ett duplicerat objekt i Outlook?

Om du har ett duplicerat objekt i Outlook kan du ta bort det genom att välja objektet och trycka på ”Delete”-tangenten.

7. Hur uppdaterar jag Outlook?

Du kan uppdatera Outlook genom att gå till ”Arkiv” > ”Office-konto” > ”Uppdateringsalternativ” > ”Uppdatera nu”.

8. Hur inaktiverar jag brandväggen i Windows?

Du kan inaktivera brandväggen i Windows genom att gå till ”Kontrollpanelen” > ”System och säkerhet” > ”Windows Defender-brandvägg” > ”Slå på eller stäng av Windows Defender-brandvägg” > ”Av”.