En komplett guide till process och praxis för releasehantering

Spread the love

Releasehantering är en avgörande process som kräver effektiv planering och utförande för att säkerställa att kraven uppfylls och att slutanvändaren är nöjd.

Organisationer har dock många versioner att arbeta på för att hålla sina mjukvaruprodukter uppdaterade med nya funktioner och funktioner.

Detta kan bli förvirrande och överväldigande om det inte hanteras väl.

Därför måste du effektivisera din releasehanteringsprocess för att arbeta på varje release med full tydlighet och effektivitet.

Låt oss förstå hur man gör det.

Vad menar du med Release Management?

Inom mjukvaruutveckling och IT avser releasehantering den process där ett mjukvarusystem byggs, distribueras och släpps till användarna. Denna process omfattar alla faser, från planering och utveckling till testning och driftsättning.

Releasehantering är ett system som produktionsteam följer för att hantera hela mjukvaruleveransens livscykel. Det syftar också till att säkerställa att slutanvändarna får optimala upplevelser och att affärsprioriteringarna är anpassade. Dessutom kan releasehantering hjälpa dig att optimera och visualisera programvaruutvecklings- och distributionsprocesser, konsekvent möta leveransbehov, hantera risker i programvaruleverans, hantera IT-resurser och säkerställa lönsamhet samtidigt som du levererar värde.

Utvecklare använder en releasehanteringsprocess när de producerar en ny mjukvaruprodukt eller gör nya versioner genom att göra några ändringar i en befintlig mjukvaruversion. Att ha ett tydligt mål kommer att hålla dem i linje med samma väg samtidigt som du eliminerar förvirring eller effektivitet.

Release Management och DevOps

DevOps betonar ökad kommunikation och samarbete mellan mjukvaruutvecklingsteam och IT-driftsteam. DevOps-metoden syftar till att minska silos i arbete eller hantering av projekt och gör det möjligt för team att inte glömma viktiga aktiviteter. Detta underlättar också kortare återkopplingsslingor, vilket gör att ditt team kan släppa din produkt snabbare samtidigt som komplikationer minskar.

Därför är releasehanterare beroende av tre huvudsakliga saker – automatisering, kontinuerlig integration och DevOps för att effektivt släppa sin kod till produktion. De kan automatisera tester och kontinuerligt bygga, integrera och uppdatera sin kod. Med hjälp av DevOps-tänket kan de också förbättra samordningen mellan sina utvecklings- och driftsteam.

Som ett resultat upptäcks fel tidigt för att enkelt åtgärda dem och påskynda utvecklings- och releaseprocessen.

Processen för releasehantering

Det finns olika stadier i en livscykel för releasehantering. Denna process kan skilja sig från team till team och organisation till organisation eftersom projektkraven kommer att variera. Det finns dock några vanliga steg som organisationer och team av alla storlekar måste följa för att säkerställa att de klarar sig och levererar en kvalitetslösning till användarna.

Så här ser en typisk versionshanteringsprocess ut.

#1. Förstå kraven

Oavsett om du planerar att bygga en ny produkt eller lägga till några nya funktioner och funktioner till en befintlig produkt, är det avgörande att förstå kraven.

Så lyssna på din kund och vad de faktiskt vill lägga till i sitt projekt, till exempel en mobilapplikation. Till exempel kan de be dig lägga till ett visst avsnitt i sin mobilapplikation. Det skulle kräva att du genomför ett möte med dem för att förstå deras krav och förväntningar och varför de vill ha det de vill ha.

På samma sätt, om du har en webbplats och vill lägga till en bloggsektion, kan besökarna läsa dina artiklar och veta mer om dina erbjudanden.

Oavsett målet, förstå det noggrant. Om det finns några tvivel, diskutera det med ditt team eller kunden och fortsätt sedan med en lämplig releaseplan.

  Fixa Elder Scrolls Online som fastnat på laddningsskärmen

#2. Planera

Nästa steg är att planera efter att du till fullo har förstått releasekraven. Att bygga och släppa det du tänker göra kräver gedigen planering och strategier utifrån kraven.

Din planering måste vara genomförbar och praktisk när det gäller teknik, deadline, personalstyrka och resurser.

Om du till exempel vill släppa en ny version av din applikation måste du se till att den fungerar effektivt på alla enheter – mobil, bärbar dator, surfplatta, etc.

För planering, följ noga med din klient. Du kan diskutera projektets tidslinje och när de kan förvänta sig produktsläppet. Du kan inte lova en deadline som inte går att uppnå. Så tänk på dina resurser som budget, tid och personer när du bekräftar deadline.

Planera dessutom de teknologier som du kommer att använda för utgåvan. Bestäm om det är effektivt att motivera kraven, ligger inom din budget och överensstämmer med dina anställdas kompetens. Välj lämpliga teknologier som kan hjälpa dig att skapa en effektiv produkt och släppa den inom tid och som är lätta att anpassa för dina anställda.

Planering kräver också effektiv allokering och utnyttjande av tillgängliga resurser för att undvika slöseri och säkerställa att ditt projekt byggs effektivt.

För att skapa en solid plan, genomför ett möte med ditt utvecklings- och verksamhetsteam för att diskutera kraven, utmaningarna, hur man kan motverka dem och hur man effektivt uppnår målet.

#3. Utveckling

När du har slutfört planen är nästa process att designa och utveckla din produkt. Detta är tiden för att genomföra dina planer och strategier baserat på de definierade kraven.

Denna process kräver att dina utvecklare skriver koden som kan översättas till de funktioner eller funktioner du tänker lägga till i din programvara.

Detta stadium kan inträffa många gånger under hela releasecykeln, som den i DevOps med kontinuerlig utveckling. Det beror på att när utvecklaren väl har skrivit koden kan den ha flera problem, fel och buggar som behöver testas. Innan koden godkänns kommer den att genomgå många testomgångar. Utvecklarna kommer att få hela dokumentet med problem de behöver för att lösa och optimera koden så att den fungerar som den är tänkt att vara och blir godkänd.

#4. Testning

Som nämnts ovan behöver koden testas för att säkerställa att det inte finns några fel och buggar som kan påverka programvarans användbarhet, prestanda eller säkerhet.

Testning kan vara funktionell eller icke-funktionell, såsom integrationstestning, användbarhetstestning, belastningstestning, prestandatestning, användaracceptanstestning med mera. När problemen upptäcks kommer koden att skickas tillbaka till utvecklingsteamet för att eliminera dem och skicka den förbättrade koden igen.

Programvaran kommer nu att ges till användarna för att avgöra om den är upp till märket och beter sig som de vill genom testning av användaracceptans. Om användaren godkänner det måste nästa steg följas. Annars tas feedback från användaren för att förbättra koden igen, testa den och sedan distribuera den.

#5. Släpp distributionen

Efter att mjukvaruutvecklingsteamet har sett till att programvaran är byggd enligt kraven och att det inte finns några problem. De förbereder sig för release eller distribution på marknaden eller lämnar över det till sin klient.

Kvalitetssäkringsteamet kommer också att genomföra de sista testerna för att säkerställa att produkten uppfyller affärskraven och minimistandarderna som definieras i produktlanseringsplanen. Därefter kommer den att granskas av produktägaren eller chefen för att godkänna utskick.

För närvarande görs den nödvändiga dokumentationen för att hjälpa andra utvecklare att förstå programvaran och hur man använder den. Teamen gör också det sista pappersarbetet för att leverera produkten till kunden. Organisationer överväger också att utbilda sina användare eller anställda att använda den nya produkten så att de kan arbeta med den utan krångel.

#6. Släpp underhåll

Oavsett om du har byggt versionen för ditt eget team eller dina kunder, slutar inte ditt ansvar vid implementeringen. Oavsett hur effektiv och välfungerande din programvara är för tillfället behöver den periodiskt underhåll för att fortsätta att fungera optimalt.

  Hur man tittar på Fast & Furious-filmer på Netflix var som helst?

Dessutom kan du aldrig veta när ett säkerhetsproblem kan uppstå. Och när det gör det kan det allvarligt påverka din verksamhet och ditt rykte. Det finns många faktorer som kan påverka din programvara, vilket resulterar i nedgångar, kraschar, säkerhetsbrister, användbarhetsproblem och så vidare.

Så du måste alltid hålla ett öga på din programvara även efter att den har släppts till användarna. Du måste ta tid att granska dess prestanda, säkerhet, användbarhet och stabilitet för att hitta problem och åtgärda dem innan de kan påverka användarna.

Så här ser en releasehanteringsprocess ut, från planering till driftsättning och underhåll och allt däremellan.

Releasehantering kontra förändringshantering

Ibland kan releasehantering se ut som förändringshantering eftersom du inför ändringar i din programvara och effektiviserar den övergripande processen med några strategier för att hantera allt.

Men release management och change management är inte samma sak.

Förändringshantering tar ett steg längre än releasehantering. Den hanterar alla aktiviteter före och efter releasen, inklusive den slutliga genomgången av hur förändringen genomförs. Releasehantering är dock bara en specifik del av en förändringshanteringsprocess.

Vilka roller är viktiga för releasehantering?

Releasehantering kräver att flera individer deltar i processen. Några av de viktigaste är:

#1. Produktägare

Produktägaren ansvarar för att definiera utsläppskrav och acceptansstandarder, som måste uppfyllas för att utsläppet ska godkännas. Produktägaren leder de inledande stadierna av releasehanteringens livscykel, där kraven diskuteras och planering görs.

#2. DevOps Team

Releasehantering använder DevOps-metoden för att utveckla, distribuera och underhålla mjukvaruprojektet. Detta samlar utvecklings- och driftteamet för att arbeta nära, diskutera projektet, förstå riskerna och hur man hanterar dem för att producera kvalitetsmjukvara för release.

DevOps-teamet upprätthåller en stabil iscensättningsmiljö för att göra det möjligt för utvecklarna att arbeta effektivt. Denna iscensättningsmiljö hålls helst närmare produktionsmiljön så att programvaran snabbt kan flyttas till produktion när alla tester är gjorda. Samtidigt som de gör det ser de också till att minimera stilleståndstider. Således kan du säkert släppa programvaran utan att ha användarupplevelse.

#3. Kvalitetsansvarig

Kvalitetschefen ansvarar för att avgöra om acceptanskriterierna är uppfyllda och programvaran byggs enligt de definierade kraven av produktägaren. Denna roll är avgörande för att få produkten godkänd av produktägaren. Produktchefen övervakar också hur tester görs utan falska negativ eller positiva och avgör om alla problem är lösta.

Best Practices och tips för releasehantering för att förbättra processen

Om du vill förbättra din releasehanteringsprocess kan du implementera dessa tips och bästa praxis.

 • Eliminera problemet med den första koden: Den första koden skrivs av den första utvecklaren och används av följande team. Så när den personen lämnar företaget blir det svårare för andra att förstå eller anpassa sig till koden som den andra personen har skrivit med specifik avsikt.

  Allt du gör måste därför delas av hela teamet, och alla bör arbeta i samarbete för att undvika detta problem. Det är därför DevOps anses vara en av de bästa metoderna för mjukvaruutveckling.

 • Automatisering av mjukvarutestning: Använd testverktyg för att automatisera processen att enkelt hitta buggar. Det ökar också noggrannheten på vad du kan uppnå med manuell kodning. Verktyg som Selen, Watiretc., kan hjälpa dig.
 • Infrastruktur som en kod: Använd IaaC där du kan påskynda processen och göra den mer skalbar och billigare.
 • Hantera release centralt: Hantera varje release centralt istället för att lämna över den till bara en person eller ett system. Detta ökar säkerheten och samarbetet utan att förlita sig på en enda person eller system för allt.
 • ITIL och DevOps-integrering: Att använda DevOps och ITIL i din releasehantering kommer med många fördelar. Det förbättrar samarbete, korrekt resursutnyttjande och effektivitet.
 • Fortsätt lägga till fler uppdateringar: Istället för att ändra uppdateringarna kan du skapa nya regelbundet. Detta beror på att att ändra en konfiguration flera gånger kan resultera i fel och buggar. Men om du skapar nya uppdateringar blir dina utgåvor säkrare och pålitligare, vilket ger en bättre användarupplevelse.
 • Uppdatera din iscensättningsmiljö: Håll din iscensättningsmiljö uppdaterad och närmare din produktionsmiljö så att du snabbt kan gå till produktion efter att ha åtgärdat felen.
 • Definiera tydligt kraven och acceptanskriterierna: Att arbeta under vattnet kan leda till fel, förvirring och missnöjda kunder. Därför är det viktigt att lyssna på dina användare eller kunder om deras krav för att producera det de faktiskt behöver. Se dessutom till att de definierade acceptanskriterierna också uppfylls för att förbättra chanserna för godkännande och mindre omarbetning.
 • Minimera användarpåverkan: se till att du påverkar slutanvändarna på ett minimum när du introducerar myrsläpp. För detta, planera för att minska stilleståndstider och varna användare i tid så att de inte påverkas mycket.
 • Automation: Automation är nyckeln till att uppnå mer arbete på kortare tid och med effektivitet. Automatisera därför processen varhelst du kan för att påskynda ditt arbete, förbättra produktiviteten och spara tid. Du kan utnyttja automationsverktyg som är tillgängliga i olika skeden av releasehanteringscykeln.
  Så här skriver du endast ut kommentarer i Word

Populära verktyg för releasehantering

Som framhållits ovan hjälper automatisering dig att spara tid och utlösa effektivitet. Här är några av de populära verktygen för att underlätta releasehantering.

 • GitLab: Detta är en helt öppen källkodsplattform för att hjälpa till i varje releasehanteringsprocess, från planering till produktion, samtidigt som du förbättrar din releasetid.
 • Ansible: Ansible är en populär automationsplattform som hjälper dig att bygga och distribuera. Den har verktygen för att möjliggöra företagsomfattande automatisering för resursförsörjning, IT-miljöer etc.
 • Liquibase: Liquibase är ett automatiseringsverktyg för databasschemaändring som kan hjälpa dig att släppa programvara snabbt och säkert genom att enkelt överföra dina databasändringar till din nuvarande CI/CD-automatisering.
 • AWS CodePipeline: AWS CodePipeline är en plattform för kontinuerlig leverans (CD) för att automatisera releasepipelines. Det möjliggör snabbare och mer tillförlitliga uppdateringar av infrastruktur och applikationer.
 • Azure Pipelines: Azure Pipelines hjälper till att automatisera dina builds och releaser. Du kan använda den för att bygga, testa och släppa appar skrivna i Node.js, Java, Python, PHP, C/C++, Ruby och .NET, tillsammans med iOS- och Android-appar.
 • Digital.ai Release: Digital.ai Release är ett effektivt verktyg för releasehantering som kan hjälpa dig att spåra och kontrollera dina releaser, effektivisera processerna och föra in bättre säkerhet och efterlevnad i dina releasepipelines.
 • Kock: Chef är en komplett svit med automationsverktyg som hjälper dig att leverera dina releaser snabbt och effektivt.
 • Spinnaker: Spinnaker är en öppen källkodsplattform för kontinuerlig leverans (CD) som kommer med flera kluster- och distributionshanteringsfunktioner.
 • Octopus Deploy: Octopus Deploy är ett automatiserat verktyg för hantering av utgåvor som kan integreras med din CI-server och tillhandahåller funktioner för automatisering av release och drift.
 • Jenkins: Jenkins är ett populärt automatiseringsverktyg med öppen källkod som du kan använda för att bygga, testa och släppa din programvara snabbt och snabbt.

Slutsats

Planera och verkställ releasehantering i din organisation med de ovan nämnda strategierna och verktygen för att själv se fördelar. Det hjälper dig att förbättra din releasecykel och öka effektiviteten och användarnas tillfredsställelse.

Du kan nu titta på en lista med DevOps-verktyg.