Det går inte att installera gästtillägg i VirtualBox

Gästtillägg kan inte installeras i VirtualBox

Introduktion

VirtualBox är en av de mest populära virtualiseringsprogrammen som finns tillgängliga. Det låter användare skapa virtuella datorer (VM) som körs inom deras befintliga operativsystem. Gästtillägg är specialdrivrutiner som installeras i gästoperativsystemet inom VM:en. Dessa tillägg ger förbättrad prestanda och stöd för funktionalitet som delad mappning, förbättrad grafik och synkroniserad tid mellan värd- och gästoperativsystem.

Men ibland kan användare stöta på problem när de försöker installera gästtillägg i VirtualBox. Detta kan leda till felmeddelanden, inkompatibilitetsproblem eller funktionsfel i VM. Den här artikeln kommer att undersöka de vanligaste orsakerna till att gästtillägg kanske inte kan installeras i VirtualBox och ge steg för steg-lösningar för att åtgärda dessa problem.

Orsaker till att gästtillägg inte kan installeras i VirtualBox

Det finns flera faktorer som kan hindra installationen av gästtillägg i VirtualBox. Här är några av de vanligaste orsakerna:

1. Inkompatibel VirtualBox-version

Gästtillägg är versionsspecifika, vilket innebär att de endast är kompatibla med vissa versioner av VirtualBox. Om du försöker installera gästtillägg i en VM som körs på en inkompatibel VirtualBox-version kommer installationen att misslyckas.

2. Saknade kärnmoduler i gästoperativsystemet

Vissa gästoperativsystem kräver att specifika kärnmoduler är aktiverade för att gästtillägg ska kunna fungera korrekt. Om dessa moduler inte är aktiverade kommer installationen av gästtillägg att misslyckas.

3. Ogiltig ISO-bild för gästtillägg

För att installera gästtillägg måste du montera en ISO-bild som innehåller installationsfilerna. Om ISO-bilden är ogiltig eller skadad kommer installationen att misslyckas.

4. Inkompatibelt gästoperativsystem

Vissa gästtillägg är inte kompatibla med alla gästoperativsystem. Kontrollera kompatibilitetsmatrisen för gästtillägg för VirtualBox för att se till att gästtillägget du försöker installera är kompatibelt med ditt gästoperativsystem.

5. Behörighetsproblem

För att installera gästtillägg måste du ha administratörsbehörighet i både värd- och gästoperativsystemen. Om du inte har administratörsbehörighet kommer installationen att misslyckas.

6. Brandvägg eller antivirusprogram blockerar installationen

Brandväggar eller antivirusprogram kan blockera installationen av gästtillägg. Se till att lägga till ett undantag för VirtualBox och gästtillägg i dina säkerhetsinställningar.

Felsökning av installationsproblem för gästtillägg i VirtualBox

1. Kontrollera VirtualBox-versionen

Första steget i felsökningen är att kontrollera att du använder en kompatibel version av VirtualBox. Gå till VirtualBox-menyn, välj ”Hjälp” och sedan ”Om VirtualBox”. Den aktuella VirtualBox-versionen kommer att visas i dialogrutan. Jämför den här versionen med den version som krävs för gästtillägget du försöker installera.

2. Aktivera kärnmoduler i gästoperativsystemet

För att aktivera kärnmoduler i gästoperativsystemet, följ dessa steg:

Linux-gäster:
1. Öppna en terminal i gästoperativsystemet.
2. Kör följande kommandon:

sudo apt-get install dkms
sudo modprobe vboxguest
sudo modprobe vboxsf

Windows-gäster:
1. Öppna en kommandotolk med administratörsbehörighet i gästoperativsystemet.
2. Kör följande kommando:

sc config vboxguest start= auto
sc start vboxguest

3. Verifiera ISO-bilden för gästtillägg

För att verifiera ISO-bilden för gästtillägg, högerklicka på ISO-filen i VirtualBox-hanteraren och välj ”Kontrollera”. VirtualBox kommer att verifiera ISO-bilden och meddela dig om det finns några problem.

4. Kontrollera kompatibiliteten med gästoperativsystemet

För att kontrollera kompatibiliteten med gästoperativsystemet, se VirtualBox användarhandbok. I användarhandboken finns en lista över kompatibla gästoperativsystem för varje version av VirtualBox.

5. Ge administratörsbehörighet

För att ge administratörsbehörighet, kör VirtualBox Manager som administratör. Gå till ”Arkiv”-menyn och välj ”Kör som administratör”.

6. Inaktivera brandvägg och antivirusprogram

För att inaktivera brandvägg och antivirusprogram, följ dessa steg:

Windows-värdar:
1. Öppna Kontrollpanelen.
2. Gå till ”System och säkerhet”.
3. Klicka på ”Windows Defender-brandväggen”.
4. Välj ”Stäng av Windows Defender-brandväggen”.

Linux-värdar:
1. Öppna ett terminalfönster.
2. Kör följande kommando för att inaktivera UFW-brandväggen:

sudo ufw disable

3. Kör följande kommando för att stoppa iptables-brandväggen:

sudo service iptables stop

Antivirusprogram:
1. Öppna antivirusprogrammets inställningar.
2. Leta efter ett alternativ som heter ”Undantag” eller ”Ignorerade filer/program”.
3. Lägg till VirtualBox och gästtilläggsinstallationsfilerna i undantagslistan.

Slutsats

Problem med att installera gästtillägg i VirtualBox kan vara frustrerande, men de kan vanligtvis lösas genom att följa felsökningsstegen som beskrivs i den här artikeln. Genom att kontrollera kompatibiliteten, aktivera kärnmoduler, verifiera ISO-bilder och ge administratörsbehörigheter kan du säkerställa att gästtillägg installeras korrekt och ger förbättrad prestanda och funktionalitet för dina gästoperativsystem inom VirtualBox.

Vanliga frågor

1. Varför får jag ett felmeddelande som säger ”Gästtillägg kan inte installeras”?

Det finns flera möjliga orsaker till detta felmeddelande, inklusive inkompatibel VirtualBox-version, saknade kärnmoduler i gästoperativsystemet, ogiltig ISO-bild för gästtillägg eller inkompatibelt gästoperativsystem.

2. Vilka är de fördelar som gästtillägg ger?

Gästtillägg ger förbättrad prestanda, stöd för delad mappning, förbättrad grafik, synkroniserad tid mellan värd- och gästoperativsystem och bättre stöd för enhetsintegrering.

3. Hur installerar jag gästtillägg i ett Windows-gästoperativsystem?

Montera ISO-bilden för gästtillägg i den virtuella cd/dvd-enheten, kör installationsfilen i gästoperativsystemet och följ instruktionerna på skärmen.

4. Hur installerar jag gästtillägg i ett Linux-gästoperativsystem?

Montera ISO-bilden för gästtillägg i den virtuella cd/dvd-enheten, kör kommandot ”VBoxLinuxAdditions.run” i en terminal och följ instruktionerna på skärmen.

5. Hur verifierar jag ISO-bilden för gästtillägg?

Högerklicka på ISO-filen i VirtualBox-hanteraren och välj ”Kontrollera”. VirtualBox kommer att verifiera ISO-bilden och meddela dig om det finns några problem.

6. Hur aktiverar jag kärnmoduler i gästoperativsystemet?

Följ stegen som beskrivs i avsnittet ”Aktivera kärnmoduler i gästoperativsystemet” i den här artikeln.

7. Hur ger jag administratörsbehörighet för att installera gästtillägg?

Kör VirtualBox Manager som administratör. Gå till ”Arkiv”-menyn och välj ”Kör som administratör”.

8. Vilka är de vanligaste orsakerna till att gästtillägg misslyckas med att installeras?

Inkompatibel VirtualBox-version, saknade kärnmoduler i gästoperativsystemet, ogiltig ISO-bild för gästtillägg, inkom