De 7 bästa SIEM-systemen med öppen källkod för att förbättra din cybersäkerhet

I den nuvarande eran, där data är en viktig del av de flesta företag, är säkerheten avgörande för varje företag som samlar in och lagrar denna data.

Det är viktigt eftersom det kan vara den avgörande faktorn för om företaget är framgångsrikt eller misslyckas på lång sikt. SIEM-system är verktyg som kan hjälpa till att säkerställa att organisationer har ett säkerhetslager som hjälper till att övervaka, upptäcka och snabbspåra svar på säkerhetshot.

Vad är SIEM?

SIEM, uttalas som ”sim”, är en akronym för säkerhetsinformation och händelsehantering.

Säkerhetsinformationshantering är processen att samla in, övervaka och logga data för att upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter på ett system. SIM-programvara/-verktyg är automatiserade verktyg som hjälper till att samla in och bearbeta denna information för att hjälpa till med tidig upptäckt och säkerhetsövervakning.

Säkerhetshändelsehantering är processen att identifiera och övervaka säkerhetshändelser på ett system i realtid för korrekt analys av hot och snabba åtgärder.

Man skulle kunna argumentera för likheterna mellan SIM och SEM, men det är värt att notera att även om de är lika i det övergripande målet. SIM involverar bearbetning och analys av historisk logganalys och rapportering, medan SEM involverar realtidsaktiviteter för att samla in och analysera loggar.

SIEM är en säkerhetslösning som hjälper företag att övervaka och identifiera säkerhetsproblem och hot innan de skadar deras system. SIEM-verktyg automatiserar processerna som är involverade i logginsamling, normalisering av loggar, avisering, larm och upptäckt av incidenter och hot i ett system.

Varför spelar SIEM roll?

Cyberattacken har ökat markant med fler företag och organisationer som går över till molnanvändning. Oavsett om du har ett litet företag eller en stor organisation, är säkerhet lika viktigt och bör hanteras på samma sätt.

Att säkerställa att ditt system är säkrat och kapabelt att hantera ett eventuellt intrång är avgörande för långsiktig framgång. Ett framgångsrikt dataintrång kan leda till intrång i användarnas integritet och utsätta dem för attacker.

Säkerhetsinformation och ledningssystem kan hjälpa till att skydda företags data och system genom att logga händelser som inträffar i systemet, analysera loggar för att upptäcka eventuella oegentligheter och se till att hotet hanteras i tid innan skadan sker.

SIEM kan också hjälpa företag att upprätthålla efterlevnad av regelverk genom att se till att deras system alltid håller standarden.

Funktioner hos SIEM

När du bestämmer vilket SIEM-verktyg som ska användas i din organisation är det viktigt att ta hänsyn till vissa funktioner som är inbäddade i det valda SIEM-verktyget för att säkerställa allsidig övervakning och upptäckt baserat på ditt systemanvändningsfall. Här är några funktioner att hålla utkik efter när du bestämmer dig för SIEM.

#1. Realtidsdatainsamling och logghantering

Loggar är ryggraden i att säkerställa ett säkert system. SIEM-verktyg är beroende av dessa loggar för att upptäcka och övervaka alla system. Att säkerställa att SIEM-verktyget som distribueras på ditt system kan samla in så mycket viktig data från interna och externa källor är nyckeln.

Händelseloggar samlas in från olika delar av ett system. Därför måste verktyget kunna hantera och analysera dessa data effektivt.

#2. Användar- och enhetsbeteendeanalys (UEBA)

Att analysera användarbeteende är ett utmärkt sätt att upptäcka säkerhetshot. Med hjälp av SIEM-systemet kombinerat med maskininlärning kan ett riskpoäng ges till användaren baserat på nivån av misstänkt aktivitet varje användare försöker under en session och användas för att upptäcka anomalier i användarens aktivitet. UEBA kan upptäcka insiderattacker, komprometterade konton, privilegier och policyöverträdelser, bland andra hot.

#3. Incidenthantering och hotunderrättelser

Varje händelse utanför normal aktivitet kan klassificeras som ett potentiellt hot mot säkerheten i ett system och kan, om det inte hanteras på rätt sätt, leda till en faktisk incident och dataintrång eller en attack.

SIEM-verktyg ska kunna identifiera ett säkerhetshot och en incident och utföra en åtgärd för att säkerställa att dessa incidenter hanteras för att undvika ett intrång i systemet. Hotintelligens använder artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka oegentligheter och avgöra om det utgör ett hot mot systemet.

#4. Realtidsmeddelanden och varningar

Meddelanden och varningar är viktiga delar/funktioner som bör beaktas när du väljer något SIEM-verktyg. Att se till att SIEM-verktyget kan utlösa aviseringar i realtid om attacker eller hotdetektering är avgörande för att säkerhetsanalytikerna ska kunna reagera snabbt för att hjälpa till att minska Mean-Time-to-Detect (MTTD) och Mean-Time-to-Respond (MTTR) ) minskar därför tiden som ett hot kvarstår i ditt system.

#5. Efterlevnadshantering och rapportering

Organisationer som måste säkerställa strikt efterlevnad av vissa regler och säkerhetsmekanismer bör också hålla utkik efter SIEM-verktyg för att hjälpa dem att hålla sig på rätt sida av dessa regler.

SIEM-verktyg kan hjälpa företag att samla in och analysera data i hela deras system för att säkerställa att verksamheten följer reglerna. Vissa SIEM-lösningar kan generera affärsöverensstämmelse i realtid för PCI-DSS, GPDR, FISMA, ISO och andra klagomålsstandarder, vilket gör det lättare att upptäcka eventuella överträdelser och åtgärda dem i tid.

Utforska nu listan över de bästa SIEM-systemen med öppen källkod.

AlienVault OSSIM

AlienVault OSSIM är en av de äldsta SIEM som hanteras av AT&T. AlienVault OSSIM används för insamling, normalisering och korrelation av data. AlienValut funktioner:

 • Tillgångsupptäckt
 • Sårbarhetsbedömning
 • Intrångsdetektering
 • Beteendeövervakning
 • SIEM-händelsekorrelation

AlienVault OSSIM säkerställer att användare har realtidsinformation om misstänkta aktiviteter i deras system. AlienVault OSSIM är öppen källkod och gratis att använda men har också en betalversion USM som erbjuder andra ytterligare funktioner som t.ex.

 • Avancerad hotdetektering
 • Logghantering
 • Centraliserad hotdetektering och incidentrespons på moln och lokal infrastruktur
 • Efterlevnadsrapporter för PCI DSS, HIPAA, NIST CSF och mer
 • Det kan distribueras på fysiska enheter såväl som virtuella miljöer

USM erbjuder tre prispaket: Essential plan, som börjar på $1 075 per månad; Standardplanen börjar på $1 695 per månad; Premium till $2 595 per månad. För mer information om priser, kolla in AT&T prissida.

Wazuh

Wazuh används för att samla in, aggregera, indexera och analysera säkerhetsdata och hjälpa organisationer att upptäcka oegentligheter inom deras system och efterlevnadsproblem. Wazuh SEIM-funktioner inkluderar:

 • Säkerhetslogganalys
 • Sårbarhetsdetektering
 • Säkerhetskonfigurationsbedömning
 • Regelefterlevnad
 • Varning och avisering
 • Rapporteringsinsikt

Wazuh är en kombination av OSSEC, som är ett system för intrångsdetektering med öppen källkod, och Elasticssearch Logstach och Kibana (ELK stack), som har ett brett utbud av funktioner som logganalys, dokumentsökning och SIEM.

Wazuh är en lättviktsversion av OSSEC och använder teknik som kan identifiera och upptäcka kompromisser inom ett system. Wazuhs användningsfall inkluderar säkerhetsanalys, intrångsdetektering, loggdataanalys, filintegritetsövervakning, sårbarhetsdetektering, konfigurationsbedömning incidentrespons, molnsäkerhet, etc. Wazuh är öppen källkod och gratis att använda.

Sagan

Sagan är en logganalys- och korrelationsmotor i realtid som använder AI och ML för att skydda en miljö med övervakning dygnet runt. Sagan utvecklades av kvadrantinformationssäkerhet och byggdes med säkerhetsoperationscentret SOC-drift i åtanke. Sagan är kompatibel med Snort eller Suricata regelhanteringsprogram.

Sagan funktioner:

 • Paketanalys
 • Proprietär hotintelligens med blå punkt
 • Malware destination och filextrahering
 • Domänspårning
 • Fingeravtryck
 • Anpassade regler och rapportering
 • Överträdelse frihetsberövande
 • Molnsäkerhet
 • Regelefterlevnad

Sagan är öppen källkod, skriven i C och gratis att använda.

Förspel OSS

Förspel OSS används för att samla in, normalisera, sortera, aggregera, korrelera och rapportera alla säkerhetsrelaterade händelser. Prelude OSS är den öppna källkodsversionen av Prelude SIEM.

Prelude hjälper till med ständig övervakning av säkerhets- och intrångsförsök, analyserar effektivt larm för snabba svar och identifierar subtila hot. Prelude SIEM djupdetektering genomgår olika steg med de senaste beteendeanalys- eller maskininlärningsteknikerna. De olika stadierna

 • Centralisering
 • Upptäckt
 • Nominalisering
 • Korrelation
 • Aggregation
 • Underrättelse

Prelude OSS är gratis att använda för teständamål. Premiumversionen av Prelude SIEM har ett pris, och Prelude beräknar priset baserat på evenemangsvolymen och inte ett fast pris. Kontakta Prelude SIEM smart security för att få en offert.

OSSEC

OSSEC är allmänt känt som ett system för intrångsdetektering med öppen källkod HIDS och stöds av olika operativsystem, inklusive Linux, Windows, macOS Solaris, OpenBSD och FreeBSD.

Den har en korrelations- och analysmotor, realtidsvarning och ett aktivt svarssystem, vilket gör det klassificerat som ett SIEM-verktyg. OSSEC är uppdelad i två huvudkomponenter manager, som ansvarar för att samla in loggdata, och agenten, ansvarig för bearbetning och analys av loggarna.

Funktioner hos OSSEC inkluderar:

 • Loggbaserad intrång och upptäckt
 • Detektering av skadlig programvara
 • Efterlevnadsrevision
 • Systeminventering
 • Aktivt svar

OSSEC och OSSEC+ är gratis att använda med begränsade funktioner; Atomic OSSEC är premiumversionen med alla funktioner inkluderade. Prissättningen är subjektiv baserad på SaaS-erbjudandet.

Fnysa

Fnysa är ett system för förebyggande av intrång med öppen källkod. Den använder en rad regler för att hitta paket som matchar skadliga aktiviteter, sniffa upp dem och varna användare. Snort kan installeras på Windows och Linux operativsystem.

Snort är en nätverkspaketsniffare varifrån den fick sitt namn. Den inspekterar nätverkstrafik och undersöker varje paket för att hitta oegentligheter och potentiellt skadliga nyttolaster. Funktioner hos Snort inkluderar:

 • Trafikövervakning i realtid
 • Paketloggning
 • OS-fingeravtryck
 • Innehållsmatchning

Snort erbjuder tre prissättningsalternativ personligt för $29,99 per år, företag för $399 per år och integratörer för alla som vill integrera Snort i sin produkt för kommersiella ändamål.

Elastisk stack

Elastisk (ELK) Stack är ett av SIEM-systemens mest populära verktyg med öppen källkod. ELK står för Elasticsearch Logstach och Kibana, och dessa verktyg kombineras för att skapa en logganalysator och hanteringsplattform.

Det är en distribuerad sök- och analysmotor som kan utföra blixtsnabba sökningar och kraftfulla analyser. Elasticsearch kan användas i olika användningsfall, såsom loggövervakning, infrastrukturövervakning, applikationsprestandaövervakning, syntetisk övervakning, SIEM och slutpunktssäkerhet.

Egenskaper för elastisk sökning:

 • säkerhet
 • Övervakning
 • Varning
 • Eleasticsearch SQL
 • Onormal upptäckt med ML

Elasticsearch erbjuder fyra prismodeller

 • Standard för $95 per månad
 • Guld för $109 per månad
 • Platina för $125 per månad
 • Enterprise för $175 per månad

Du kan kolla in Elastic prissida för mer information om priser och funktionerna i varje plan.

Slutord

Vi har täckt några SIEM-verktyg. Det är viktigt att nämna att det inte finns ett verktyg för att passa i en storlek när det kommer till säkerhet. SIEM-system är vanligtvis en samling av dessa verktyg som hanterar olika områden och utför olika funktioner.

Därför måste en organisation förstå sitt system för att välja rätt kombination av verktyg för att ställa in sina SIEM-system. De flesta av verktygen som nämns här är öppen källkod, vilket gör dem tillgängliga för att manipulera och konfigurera för att möta efterfrågan.

Kolla sedan in de bästa SIEM-verktygen för att säkra din organisation från cyberattacker.