Dataorkestrering i enkla termer [+5 Tools]

Företag är beroende av data för att frodas i denna snabbt växande digitala värld. Företag samlar in olika typer av data regelbundet, inklusive kundinteraktioner, försäljning, intäkter, konkurrentdata, webbplatsdata, etc.

Att hantera denna data kan vara en skrämmande uppgift. Och om det inte görs rätt kan det orsaka en stor blunder.

Det är här dataorkestrering kommer in.

Dataorkestrering hjälper dig att hantera och organisera all din viktiga data effektivt.

Det hjälper företag att utnyttja datakraften och få en konkurrensfördel på marknaden.

I den här artikeln kommer jag att prata om dataorkestrering och hur det kan hjälpa din organisation.

Låt oss börja!

Vad är dataorkestrering?

Processen att effektivt samla in, transformera, integrera och hantera data från flera källor kallas dataorkestrering.

Dataorkestreringens främsta mål är att effektivisera data från olika källor så att företag kan få ut det mesta av denna data. Det är en avgörande process som är avgörande i den moderna datadrivna världen.

Dataorkestrering hjälper dig att få tydliga insikter om din verksamhet, kunder, marknad och konkurrenter, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut och uppnå önskade resultat.

I enklare termer fungerar dataorkestrering som en dirigent som läser och samlar in data från olika datakällor. Detta säkerställer att all data representerar ditt företags resultatöversikt.

Fördelar med dataorkestrering

Dataorkestrering erbjuder flera fördelar för organisationer, enligt listan nedan.

Ökar beslutsfattandet

Du kan få en enhetlig och välpresenterad uppsättning data genom dataorkestrering. Detta hjälper dig att göra bättre val, eftersom du enkelt kan tolka även de mest slumpartade och okrypterade data med denna teknik.

Bättre kundupplevelse

Med en bättre förståelse för din kunds beteende, preferenser och feedback kan du betjäna dem på ett bättre sätt. Dataorkestrering gör att du kan göra målinriktade ansträngningar, vilket leder till en förbättrad kundupplevelse.

Förbättrad operativ effektivitet

Dataorkestrering hjälper till att minska arbetstimmar, som du tidigare använde för att samla in och förena data manuellt. Detta minskar manuella ansträngningar, minimerar datasilos och effektiviserar data automatiskt och utan ansträngning.

Ekonomisk

Molnbaserad dataorkestrering erbjuder flexibla lagrings- och bearbetningsalternativ. På så sätt kan du undvika extra avgifter och bara betala för det du behöver och använder.

Konkurrensfördel

Genom att utnyttja de insikter du får med dataorkestrering blir det lättare för dig att fatta bättre och snabbare beslut än dina konkurrenter. Du kan ligga före dina konkurrenter genom att släppa lös dolda möjligheter och proaktivt reagera på marknadstrender.

Skalbarhet

Dataorkestrering kan hantera de ökande belastningarna när datavolymen växer. Därför, när ditt företag expanderar, kommer dataorkestreringen att anpassa sig till vana förändringar.

Hur fungerar dataorkestrering?

Processen för dataorkestrering innebär att hantera och koordinera data i hela din organisation. Det inkluderar alltså att samla in data från olika källor, omvandla det till en enda förenklad data och automatisera arbetsflödet.

Dataorkestrering låter dig ge dig kraften att fatta välgrundade affärsbeslut med hjälp av data som din guide. Därför förbättrar du din verksamhetseffektivitet och underlättar samarbetet mellan olika team och avdelningar i din organisation.

Detta möjliggör sömlös dataförflyttning, analys och leverans och hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Faser av dataorkestrering

Dataorkestrering är en komplex process som involverar en serie sammankopplade faser. Varje fas är avgörande för att samla in, bearbeta och analysera data effektivt.

Låt oss gräva djupare in i var och en av dessa faser:

#1. Datainsamling

Dataorkestreringsresan börjar med datainsamlingsfasen. Detta är grunden för hela processen, där data samlas in från många källor. Dessa källor kan vara så olika som databaser, API:er, applikationer och externa filer.

Datan som du samlar in kan omfatta strukturerad data, som följer ett specifikt format, och ostrukturerad data, som saknar en fördefinierad modell eller form. Kvaliteten, noggrannheten och relevansen av de data som samlas in i detta skede påverkar avsevärt de efterföljande stadierna av dataorkestreringen.

Därför är det avgörande att ha robusta datainsamlingsstrategier och verktyg för att säkerställa insamling av relevanta data av hög kvalitet.

#2. Dataintag

Dataintagsfasen involverar import och laddning av insamlad data till en centraliserad lagringsplats, vanligtvis ett datalager.

Denna centrala plats fungerar som en samlingspunkt där data från olika källor samlas. Denna konsolidering effektiviserar hanteringen och behandlingen av data, vilket gör att du kan hantera och använda den effektivt.

För att säkerställa korrekt överföring av all relevant data till den centrala lagringsplatsen är det absolut nödvändigt att datainmatningsprocessen sker sömlöst och utan fel.

#3. Dataintegration och -transformation

Den tredje fasen av dataorkestrering innebär att integrera och transformera insamlad data för att göra den användbar för analys. Dataintegration tar data från olika källor och slår samman dem för att presentera en sammanhållen, meningsfull information.

Denna process är avgörande för att eliminera datasilos och säkerställa att all data är tillgänglig och användbar.

När det kommer till datatransformation måste du hantera saknade värden, åtgärda datainkonsekvenser och konvertera data till ett standardiserat format för enklare analys. Denna avgörande process underlättar förbättrad datakvalitet och förbättrar dess lämplighet för analys.

#4. Datalagring och hantering

Efter att data har integrerats och transformerats, innebär nästa fas att dessa data lagras i ett lämpligt lagringssystem.

Stora datamängder kan kräva distribuerade lagringssystem, medan höghastighetsdata kan kräva bearbetningskapacitet i realtid. Datahanteringsprocessen inkluderar att sätta upp kontroller för dataåtkomst, definiera datastyrningspolicyer och organisera data för att möjliggöra effektiv analys.

Att säkerställa att data lagras på ett säkert sätt, tillräckligt organiserat och lättillgängligt för analys är avgörande under denna fas.

#5. Databehandling och analys

Databearbetning och analys innebär att utföra dataarbetsflöden för att utföra olika databearbetningsuppgifter. Dessa uppgifter kan inkludera filtrering, sortering, aggregering och sammanfogning av datauppsättningar.

Baserat på dina affärskrav har du två alternativ för bearbetning – realtidsström eller batchbearbetningsmetoder. Efter att data har bearbetats blir den redo för analys med hjälp av olika plattformar som business intelligence, datavisualiseringsverktyg eller maskininlärning.

Detta steg har en enorm betydelse för att extrahera värdefulla insikter från data och ge beslutsfattande möjligheter baserat på data.

#6. Datarörelse och distribution

Beroende på ditt företags behov kan du behöva flytta data till olika system för specifika ändamål.

Dataförflyttning innebär att på ett säkert sätt överföra eller replikera data till externa partners eller andra system inom organisationen. Denna fas säkerställer att data finns tillgänglig där du behöver den, oavsett om det är för vidare bearbetning, analys eller rapportering.

#7. Arbetsflödeshantering

Att automatisera arbetsflöden minskar manuella ingrepp och fel, vilket förbättrar dataeffektiviteten.

De flesta dataorkestreringsverktyg erbjuder funktioner för att övervaka dataarbetsflöden och underlätta smidig och effektiv drift. Denna fas spelar en avgörande roll för att garantera att hela dataorkestreringsprocessen löper smidigt.

#8. Datasäkerhet

För att aktivera datasäkerhet måste du upprätta åtkomstkontroller och autentiseringsmekanismer. Dessa åtgärder skyddar värdefull information från obehörig åtkomst och hjälper till att upprätthålla efterlevnad av dataregler och interna policyer.

Genom att skydda datas integritet och integritet under hela dess livscykel kan du upprätthålla en säker miljö för känslig information. Denna fas är avgörande för att upprätthålla kundernas förtroende och förhindra uppsåt.

#9. Övervakning och prestandaoptimering

När väl dataorkestreringsprocessen är på plats är det viktigt att övervaka dataarbetsflöden och bearbetningsprestanda. Det hjälper till att identifiera flaskhalsar, resursutnyttjandeproblem och potentiella fel.

Denna fas innebär att analysera prestandamått och optimera processer för att öka effektiviteten. Denna kontinuerliga övervakning och optimering hjälper till att göra dataorkestreringsprocessen effektiv och effektiv.

#10. Feedback och ständiga förbättringar

Dataorkestrering är en repetitiv process. Det innebär att ta kontinuerlig feedback från dataanalytiker, intressenter och affärsanvändare för att identifiera förbättringsområden och nya krav och förfina befintliga dataarbetsflöden.

Denna återkopplingsslinga säkerställer att dataorkestreringsprocessen ständigt utvecklas och förbättras, och möter därmed de förändrade behoven hos ditt företag.

Användningsfall av dataorkestrering

Dataorkestrering finner tillämpning i olika branscher för en mängd olika användningsfall.

E-handel och detaljhandel

Dataorkestrering hjälper e-handeln och detaljhandeln att hantera stora volymer produktdata, lagerinformation och kundinteraktion. Det hjälper dem också att integrera data från onlinebutiker, kassasystem och plattformar för hantering av leveranskedjor.

Sjukvård och Livsvetenskap

Dataorkestrering spelar en viktig roll inom hälsovårds- och life science-branschen. Det hjälper dem att säkert hantera, integrera och analysera elektroniska hälsojournaler, medicintekniska data och resursstudier. Det hjälper också till med datainteroperabilitet, delning av patientdata och framsteg inom medicinsk forskning.

Finansiell sektor

Finansiella tjänster inkluderar olika finansiella data såsom transaktionsregister, marknadsdata, kundinformation etc. Genom att använda dataorkestrering kan organisationer inom finanssektorn således förbättra sin riskhantering, upptäckt av bedrägerier och efterlevnad av regelverk.

Personalavdelning

HR-avdelningar kan använda dataorkestrering för att konsolidera och analysera personaldata, prestationsmått och rekryteringsinformation. Det hjälper också till med talanghantering, medarbetarengagemang och personalplanering.

Media och underhållning

Medie- och underhållningssektorn omfattar distribution av innehåll över olika plattformar. Mediebranschen kan enkelt göra riktade annonser, motorer för innehållsrekommendationer och målgruppsanalys genom dataorkestrering.

Supply Chain Management

Supply chain management omfattar data från leverantörer, logistikleverantörer och lagersystem. Här hjälper dataorkestrering att integrera all denna data och möjliggör spårning av produkter i realtid.

Bästa dataorkestreringsplattformar

Nu när du har en uppfattning om dataorkestrering, låt oss prata om de bästa dataorkestreringsplattformarna.

#1. Flyte

Flyte är en omfattande plattform för orkestrering av arbetsflöden designad för att sömlöst förena data, maskininlärning (ML) och analysdata. Detta molnbaserade system för maskininlärning och databehandling kan hjälpa dig att hantera data med tillförlitlighet och effektivitet.

Flyte innehåller en öppen källkod, strukturerad programmering och distribuerad lösning. Det gör att du kan använda samtidiga, skalbara arbetsflöden som är lätta att underhålla för maskininlärning och databearbetningsuppgifter.

En av de unika aspekterna med Flyte är dess användning av protokollbuffertar som specifikationsspråk för att definiera dessa arbetsflöden och uppgifter, vilket gör det till en flexibel och anpassningsbar lösning för olika databehov.

Nyckelfunktioner

 • Underlättar snabba experiment med programvara av produktionskvalitet
 • Designad med skalbarhet i åtanke för att hantera förändrade arbetsbelastningar och resursbehov
 • Ger datautövare och forskare möjlighet att bygga arbetsflöden självständigt med Python SDK
 • Ger extremt flexibla data- och ML-arbetsflöden med datalinje från slut till ände och återanvändbara komponenter
 • Erbjuder en centraliserad plattform för att hantera livscykeln för arbetsflöden
 • Kräver minimalt underhåll
 • Uppbackad av en levande gemenskap för stöd
 • Erbjuder en rad integrationer för en strömlinjeformad arbetsflödesutvecklingsprocess

#2. Prefekt

Träffa Prefekt, den toppmoderna lösningen för arbetsflödeshantering som drivs av arbetsflödesmotorn Prefect Core med öppen källkod. Den representerar spjutspetsen i att hantera arbetsflöden med sina avancerade funktioner.

Prefect är speciellt utformad för att hjälpa dig att sömlöst hantera komplexa uppgifter som involverar data, med enkelhet och effektivitet som kärnprinciper. Med Prefect till ditt förfogande kan du enkelt organisera dina Python-funktioner i hanterbara arbetsenheter samtidigt som du kan njuta av omfattande övervaknings- och koordinationsmöjligheter.

En av Prefects anmärkningsvärda egenskaper är dess förmåga att skapa robusta och dynamiska arbetsflöden, så att du kan anpassa dig smidigt till förändringar i deras miljö. Om några oväntade händelser inträffar, återställer Prefect graciöst, vilket säkerställer sömlös datahantering.

Denna anpassningsförmåga gör Prefect till ett idealiskt val för situationer där flexibilitet är avgörande. Med automatiska återförsök, distribuerad körning, schemaläggning, cachning och mer blir Prefect ett ovärderligt verktyg som kan ta itu med alla datarelaterade utmaningar du kan stöta på.

Nyckelfunktioner

 • Automatisering för observerbarhet och kontroll i realtid
 • En levande gemenskap för stöd och kunskapsdelning
 • Omfattande dokumentation för att bygga kraftfulla dataapplikationer
 • Diskursforum för svar på prefektrelaterade frågor

#3. Kontroll-M

Kontroll-M är en robust lösning som ansluter, automatiserar och orkestrerar applikations- och dataarbetsflöden i lokala, privata och offentliga molnmiljöer.

Detta verktyg säkerställer att jobbet slutförs i rätt tid varje gång, vilket gör det till en pålitlig lösning om du behöver konsekvent och effektiv datahantering. Med ett konsekvent gränssnitt och ett brett utbud av plugin-program kan användare enkelt hantera alla sina operationer, inklusive filöverföringar, appar, datakällor och infrastruktur.

Du kan snabbt tillhandahålla Control-M i molnet med hjälp av de övergående funktionerna i molnbaserade tjänster. Detta gör det till en mångsidig och anpassningsbar lösning för olika databehov.

Nyckelfunktioner

 • Avancerad operativ förmåga för utveckling och drift
 • Proaktiv SLA-hantering med intelligent prediktiv analys
 • Robust support för revisioner, efterlevnad och styrning
 • Beprövad stabilitet för att skala från tiotals till miljoner jobb utan stilleståndstid
 • Jobs-as-Code-metod för att skala utvecklings- och opersamarbete
 • Förenklade arbetsflöden över hybrid- och multimolnmiljöer
 • Säker, integrerad, intelligent filrörelse och synlighet

#4. Datacoral

Datacoral är en ledande leverantör av en omfattande datainfrastrukturstack för big data. Den kan samla in data från olika källor i realtid utan manuell ansträngning. När du väl har samlat in data, ordnar den automatiskt dessa data i en sökmotor som du väljer.

Efter att ha fått värdefulla insikter kan du använda informationen för olika ändamål och publicera den. Språket är datafokuserat, vilket möjliggör realtidsåtkomst till datakällor för alla frågemotorer. Det fungerar också som ett verktyg för att övervaka data färskhet och säkerställa dataintegritet, vilket gör det till en idealisk lösning om du behöver pålitlig och effektiv datahantering.

Nyckelfunktioner

 • Kodfria datakontakter för säker, pålitlig åtkomst till data
 • Metadata-första arkitektur för komplett databild
 • Anpassningsbar dataextraktion med full insyn i data färskhet och kvalitet
 • Säker installation i din VPC
 • Datakvalitetskontroller direkt från förpackningen
 • CDC-anslutningar för databaser som PostgreSQL och MySQL
 • Byggd för att skala med ett förenklat ramverk för molnbaserade dataintegrationer och pipelines

#5. Dagster

Dagster är en nästa generations orkestreringsplattform med öppen källkod för utveckling, produktion och övervakning av datatillgångar.

Verktyget närmar sig datateknik från grunden och täcker hela utvecklingslivscykeln, från initial utveckling och driftsättning till pågående övervakning och observerbarhet. Dagster är en komplett och allomfattande lösning om du behöver effektiv och pålitlig datahantering.

Nyckelfunktioner

 • Ger integrerad härstamning och observerbarhet
 • Använder en deklarativ programmeringsmodell för enklare arbetsflödeshantering
 • Erbjuder klassens bästa testbarhet för pålitliga och exakta arbetsflöden
 • Dagster Cloud för serverlösa eller hybridinstallationer, native branching och out-of-the-box CI/CD
 • Integreras med de verktyg du redan använder och kan distribueras till din infrastruktur

Slutsats

Dataorkestrering är ett utmärkt sätt att effektivisera och optimera hela datahanteringsprocessen. Det förenklar hur företag hanterar sin data, från att samla in och förbereda den till att analysera och använda den effektivt.

Dataorkestrering gör det möjligt för företag att samarbeta smidigt med olika datakällor, applikationer och team. Som ett resultat kommer du att uppleva snabbare, mer exakt beslutsfattande, förbättrad produktivitet och förbättrad övergripande prestanda.

Välj därför något av ovanstående dataorkestreringsverktyg baserat på dina preferenser och krav och dra nytta av deras fördelar.

Du kan också utforska några containerorkestreringsverktyg för DevOps