AWS-relaterade förkortningar och akronymer

Spread the love

Här listar vi de flesta vanliga förkortningar/akronymer som används i AWS och cloud computing.

jag började lära sig AWS och stötte på en massa akronymer, som jag inte var medveten om, så jag tänkte sätta ihop listan här. När jag lär mig den nya kommer jag att lägga till den här.

Har du börjat lära dig Cloud Computing än?

A

AWSAmazon Web ServicesAmazon ESAmazon Elasticsearch ServiceAMIAmazon Machine ImageAPIAapplikationsprogrammeringsgränssnittAIArtificiell intelligensACLAåtkomstkontrolllistaALBAapplikationsbelastningsutjämnare ARN Amazon ResursnamnAZTillgänglighetszonACMAWS CertifikathanteringASGAutoskalning GroupAESAavancerat krypteringssystemADFSActiveAdvanced katalog

B

BYOLBring Your Own License

C

CDNCinnehållsleveransnätverkCRCcyklisk redundanskontrollCLICommand Line InterfaceCIDR Klasslös Inter-Domän RoutingCORS Cross Origin ResursdelningCRR Cross Region ReplikationCI/CDKontinuerlig integration/Kontinuerlig distribution

  Hur man räknar datamatchningsuppsättningskriterier i Google Sheets

D

DMSDatabase Migration ServiceDNSDdomännamn SystemDDoSDdistribuerat Denial of ServiceDoSDenial of ServiceDaaSDesktop as-a-Service

E

EC2Elastic Compute CloudECSEC2 Container ServiceECRElastic Container RegistryEFSElastiskt filsystemEIElastisk inferensENAElastisk nätverksadapterEKSElastisk Kubernetes-tjänstEBSElastisk blocklagringEMRElastisk kartaReduceraELBElastisk lastbalanseringEFAElastisk tygadapter EIPElastisk IP EDAEEClastisk gränssnittsautomationElectronic Design NetworkIEE

F

FIFOFörst In First OutFaaSFunction as-a-Service

H

HPCHigh-Performance ComputeHVMHardware Virtual Machine HTTP Hypertext Transfer Protocol HTTPS HTTP Secure HDK Hardware Development Kit

jag

IAMIidentitets- och åtkomsthanteringiOTInternet Of ThingsS3 IAS3 Sällsynt åtkomstiSCSIInternet Små datorlagringsgränssnittIOPSInput/Output Operation Per Second IGW Internet Gateway ICMP Internet Control Message Protocol IPInternet Protocol IPSecInternet Protocol SecurityIaaSIinfrastructure-as-a-Service

J

JSONJavaScript Object Notation

K

KMSKey Management ServiceKVMKernel-baserad virtuell maskin

L

LBLoad BalancerLCULoad Balancer Capacity Unit

M

MFAMulti-Factor AuthenticationMSTSCMMicrosoft Terminal Service ClientMPP Massiv parallell bearbetningMITMMman in the Middle AttackMPLSMulti Protocol Label Switching

  12 ClickFunnels-alternativ att använda 2022

N

O

OLTOnline Transaction ProcessingOLAPOnline Analytics ProcessingOCIOpen Container Initiative

P

PCI DSSPayment Card Bransch Datasäkerhet StandardPVMPara Virtual MachinePVParaVirtualPaaSPlatform as a Service

R

RAIDRedundant Array of Independent Disk

RDSRelationell databastjänstRRSReducerad redundanslagringRIReserverad instansRAMSlumpmässigt åtkomstminneRIERuntime Interface Emulator

S

SSEServer Side Encryption

S3Simple Storage ServiceS3 RTCS3 Replication Time ControlSRRSame Region ReplicationSMSServer Migration ServiceSWFSimple Workflow ServiceSESSimple Email ServiceSNSSimple Notification ServiceSQSSimple Queue ServiceSESSimple Email ServiceSLAService Level AgreementSSLSecure Socket LayerSOAStart of AuthoritySDKSoftware Development KitSSHSecure ShellSARServerless Application RepositorySRDScalable Reliable DatagramsSSOSingle Sign-OnSAMLSecurity Assertion Markup LanguageSaaSSoftware-as-a-ServiceSaaSSecurity-as-a -ServiceSCPService Control PoliciesSCASLagringsklassanalysSTSSsäkerhetstoken TjänstSNIServernamnindikation

T

TTLTime to LiveTLSTransport Layer SecurityTPMTtrusted Platform ModuleTMETTotal Memory EncryptionTPMTechnical Program ManagerTPSTransaction Per SecondTCPTransmission Control Protocol

V

VPCVirtuellt privat molnVMVvirtuell maskinVTLVirtuellt bandbibliotekVPNVvirtuellt privat nätverkVLANVirtuellt lokalt nätverkVDIVirtuellt skrivbordsinfrastrukturVPGVirtuell privat gateway

  9 bästa expertnätverk att använda för att fatta välgrundade affärsbeslut

W

Gillade du att läsa artikeln? Vad sägs om att dela med världen?