Åtgärda Google Chrome Disk Full Download-fel

Google Chrome disk full nedladdningsfel är ett vanligt Chrome-fel och uppstår vanligtvis när du får slut på diskutrymme för att ladda ner filer från internet. För det mesta kommer det här felet att lösas om du frigör utrymme på ditt system. Det kan dock finnas olika underliggande problem som kan resultera i att Chrome-nedladdningen misslyckades förbjudet fel utan anledning när en fil laddas ner. Du kan prova olika metoder för att fixa Chrome-nedladdningsfel på din dator som diskuteras nedan. Fortsätt läsa för att ta reda på metoder för att fixa felet med full Chrome-disk.

Hur man åtgärdar Google Chrome Disk Full Download-fel

Det kan finnas olika orsaker till att Google Chrome disk full nedladdningsfel, några av de möjliga orsakerna nämns här.

  • Överflödiga filer på din dator som kan ta upp onödigt utrymme kan orsaka detta fel.
  • En överbelastad hårddisk på din dator kan också leda till detta fel.
  • Överskott av cachedata i Google Chrome är också en vanlig orsak till detta fel.
  • Ett skadat Chrome-tillägg är också ibland ansvarigt för problem med diskfullhet.
  • Ibland är problemet webbläsarspecifikt och kanske inte uppstår med andra webbläsare
  • Felaktiga Chrome-inställningar kan också orsaka detta fel
  • Problem med Chrome-konfigurationen är också ansvariga för det här problemet.

I följande guide kommer vi att diskutera olika metoder för att fixa Google Chrome-diskens fulla nedladdningsfel.

Metod 1: Töm papperskorgen

När Google Chrome disk full nedladdningsfel inträffar är det första du vill göra att kontrollera om din dator verkligen har ont om lagring. Detta är i allmänhet den vanligaste orsaken till problem med Chrome-nedladdningsfel. Om så är fallet bör du överväga att frigöra utrymme genom att ta bort onödiga filer som kan ta upp utrymme för att fixa problem med nedladdning av Chrome. Du kan också försöka rensa papperskorgen för att få mer utrymme på ditt system för att åtgärda problemet med att Google Chrome inte laddar ner filer.

1. Leta upp och dubbelklicka på papperskorgen från skrivbordet.

2. Hitta och klicka här på papperskorgen under fliken Hantera.

3. Klicka nu på Töm papperskorgen.

4. Klicka slutligen på Ja för att bekräfta processen.

Metod 2: Utför diskrensning

Många användare upptäckte att problemet ibland orsakades av en överbelastad hårddisk och att frigöra utrymme på hårddisken löste problemet. Du kan följa guiden Hur du använder diskrensning i Windows 10 för att följa metoder för att säkert frigöra hårddisken på din dator.

Metod 3: Rensa webbläsarens cache

Ofta kan överflödiga cachefiler i din webbläsare som Google Chrome orsaka olika problem när du söker på webben. När cachefilerna blir skadade eller när webbläsaren är överbelastad med dessa filer, kan de orsaka fel som långsam prestanda och fel på full disk. Följ stegen i länken här för att rensa cachefilerna i Google Chrome-appen.

Om den här metoden inte löser problem med att nedladdningen av Chrome misslyckades, försök att gå vidare till nästa metod för att fixa problemet med att Google Chrome inte laddar ner filer.

Metod 4: Inaktivera webbläsartillägg

Webbläsartillägg är viktiga verktyg som kan hjälpa dig att navigera runt en webbplats, vilket gör det enklare för dig. Det finns alla typer av tillägg på Google Chrome från tillägg som ger rabatter på onlineshopping till tillägg som hjälper dig att ladda ner YouTube-videor. Men ibland kan dessa tillägg också störa Chrome-inställningarna och orsaka olika fel, inklusive Google Chrome disk full nedladdningsfel. Därför, om du fortsätter att få det här felet, försök att ta bort några av tilläggen som du har använt.

1. Öppna din webbläsare från startmenyn.

2. Klicka på menyalternativen i det övre högra hörnet av webbläsarfönstret.

3. Klicka här på Fler verktyg och klicka sedan på Tillägg.

4. Stäng av alla onödiga och annonsblockerande tillägg för att inaktivera dem.

Metod 5: Återställ Google Chrome

Google Chrome disk full nedladdningsfel kan uppstå när det görs ändringar i Chrome-inställningarna. Om du inte kan ta reda på hur du återställer ändringarna för att fixa problemet med att Google Chrome inte laddar ner. Du kan försöka återställa Chrome till standardinställningarna för att åtgärda Chrome-nedladdningen misslyckades förbjudet problem.

1. Öppna Google Chrome från Start-menyn.

2. Klicka på menyalternativen uppe till höger i fönstret.

3. Klicka här på Inställningar.

4. Navigera nu till Återställ och städa upp.

5. Klicka nu på knappen Återställ inställningarna till deras ursprungliga standardinställningar.

6. Klicka slutligen på knappen Återställ inställningar för att återställa Google Chrome till standardinställningarna.

Metod 6: Installera om Google Chrome

Om ingen av de ovan nämnda metoderna fungerar och du fortsätter att få felmeddelandet om full nedladdning av Chrome-disken. Du kan försöka åtgärda Chrome-nedladdningsfelet genom att installera om Google Chrome på din dator.

1. Tryck på Windows + I-tangenterna samtidigt för att öppna Inställningar.

2. Klicka här på Appar.

3. Navigera nu till och klicka på Google Chrome och klicka på Avinstallera.

4. Klicka på Avinstallera för att bekräfta processen.

5. Klicka på Ja i popup-fönstret för bekräftelse.

6. Klicka slutligen på Avinstallera för att bekräfta avinstallationen för Google Chrome.

7. Tryck nu på Windows + R-tangenterna samtidigt för att öppna dialogrutan Kör.

8. Här skriver du %localappdata% och trycker på Enter för att starta mappen Local AppData.

9. Dubbelklicka här på Google-mappen för att öppna den.

10. Leta upp och högerklicka på Chrome-mappen och klicka på Ta bort.

11. Öppna nu dialogrutan Kör, skriv %appdata% och tryck på Enter för att starta AppData Roaming-mappen.

12. Följ steg 9 och 10 för att ta bort Chrome-mappen om det finns någon.

13. Sedan, starta om datorn.

14. Öppna datorns webbläsare och besök officiella Chrome-webbplatsen.

15. Klicka på knappen Ladda ner Chrome för att ladda ner Chrome.

16. Kör installationsfilen från den nedladdade platsen och följ instruktionerna på skärmen för att installera Chrome.

Metod 7: Använd en annan webbläsare

Många användare som fick det här felet upptäckte att det kan vara webbläsarspecifikt och inget mycket kan göras åt det. Om ingen av metoderna fungerar för dig kan du försöka använda en annan webbläsare för att undvika detta fel. Några av de populära webbläsarna förutom Chrome är Mozilla Firefox, Microsoft Edge etc.

Vanliga frågor (FAQs)

Q1. Varför laddar inte Google Chrome ned filer?

Ans. En av de vanligaste anledningarna till att Google Chrome inte laddar ner filer på din dator är att diskutrymmet på din dator har varit fullt. Du kan fixa detta genom att ta bort onödiga filer från din dator.

Q2. Vad orsakar nedladdningsfel för full disk i Chrome?

Ans. Det kan finnas olika orsaker till fel på att ladda ner disken full, såsom skadad eller överflödig cache och cookies i din webbläsare. Du kan ta bort cachefiler och cookies från din webbläsare för att åtgärda problemet.

Q3. Vad ska man göra om diskutrymmet är fullt?

Ans. Om du har slut på diskutrymme kan du försöka tömma papperskorgen eller utföra en diskrensning.

***

Vi hoppas att den här guiden var till hjälp för dig och att du kunde åtgärda felet för full nedladdning av Google Chrome-disken. Låt oss veta vilken metod som fungerade bäst för dig. Om du har några förslag eller frågor till oss, vänligen meddela oss i kommentarsfältet.