Är iPhones NameDrop-funktion säker att använda?

NameDrop gör det bekvämt att dela din kontaktinformation med andra iPhone-användare, men sker det på bekostnad av din integritet?

Viktiga takeaways

  • Flera brottsbekämpande myndigheter insinuerade felaktigt att iOS 17:s NameDrop-funktion utgör en risk; dessa farhågor är grundlösa.
  • NameDrop är en säker funktion byggd med användarnas integritet och säkerhet i åtanke. Kontaktdelning är kontrollerad och kräver explicit användaråtgärd.

Flera brottsbekämpande myndigheter i USA har spridit felaktiga varningar som felaktigt antyder att iOS 17:s NameDrop-funktion (som gör det möjligt för användare att enkelt dela kontaktinformation) utgör en potentiell risk. Här försöker vi skingra dessa grundlösa farhågor.

NameDrops påstådda säkerhetsproblem

Lokala polisavdelningar lade ut varningar på sociala medieplattformar som t.ex Facebook och X (tidigare Twitter)och uppmanar individer att vidta omedelbara åtgärder och stänga av NameDrop-funktionen i iOS 17. De farhågor som tas upp i dessa inlägg handlar om potentiellt utnyttjande av individer med uppsåt, vilket tyder på att kontaktinformation olagligt kan erhållas genom att bara föra en iPhone i närheten av en annan enhet.

Rekommendationerna går utöver enskilda användare och betonar behovet av att föräldrar är försiktiga genom att inaktivera NameDrop-funktionen inte bara på sina personliga iPhones utan även på sina barns enheter – vilket förstärker betydelsen av denna säkerhetsåtgärd.

Ändå är det viktigt att inse att dessa farhågor är överdrivna och att de utfärdade varningarna inte skildrar den faktiska funktionen hos NameDrop korrekt.

Varför NameDrop är säkert att använda

Smarta mockups

NameDrop är en av Apples ekosystemfunktioner byggda med användarnas integritet och säkerhet i åtanke. Det är viktigt att förstå att delning av kontaktinformation via NameDrop är en kontrollerad process, och det är inte lika enkelt som att bara föra två iPhones nära varandra.

NameDrop-aktivering kräver att båda iPhones är upplåsta, och kontaktdelning sker endast när du uttryckligen trycker på knappen Dela eller Endast ta emot. Dessutom kan du hantera informationen som delas genom att trycka på ditt telefonnummer eller din e-postadress under ditt namn. Med dessa begränsningar på plats bör du inte vara orolig för att använda den här funktionen.

Apples engagemang för integritet framgår av hur mycket kontroll du har över den delade informationen. När människor använder NameDrop för att dela kontaktinformation garanterar förståelsen av dess kontrollerade funktionalitet en säker upplevelse. Användare kan med säkerhet använda det utan att oroa sig för säkerheten och uppskattar balansen mellan bekvämlighet och integritet.