Anteckna och spara ändringar som gjorts i en PDF offline [Chrome]

Webbläsare låter dig åtminstone öppna en PDF och läsa den och det kommer alltid att vara bättre än att spara den på skrivbordet och använda ett skrivbordsprogram för att visa det. Nu, efter den nyheten, är webbläsare inte de mest imponerande PDF-läsarna; du har dina vanliga zoom-in/ut-funktioner, utskrift och sparande, men det är allt. Notable PDF är ett Chrome-tillägg som ger en mer funktionsrik PDF-visare i din webbläsare. Tillägget kan öppna PDF-filer från skrivbordet, från en länk på en webbsida och från Google Drive och Box. Anmärkningsvärd PDF-visare låter dig kommentera PDF-filer, lägga till kommentarer, markera text och spara den slutliga annoterade filen i både text- och PDF-format.

Du behöver ett konto för att använda Notable PDF eller så kan du ansluta med antingen Google Drive eller ditt Box-konto. Du kan sedan importera en PDF-fil från en av de två molnenheterna. Alternativt kan du dra och släppa en PDF från skrivbordet till webbläsarfönstret för att öppna den med Notable PDF. För att öppna en PDF-fil från en länk, högerklicka på den och välj ”Öppna med Notable PDF” från snabbmenyn.

Själva PDF-läsaren är väl utformad; filen är i centrum med antecknings- och redigeringsverktyg i en stapel till höger och öppna, ladda ner och zooma knappar i den övre raden. En navigeringspanel kan öppnas till vänster från en knapp precis bredvid zoomkontrollerna i den övre raden.

Knapparna till höger låter dig lägga till en kommentar, en textruta, understryka text, markera text och stryka ut den. För markerings- och textfunktioner kan du välja färg från ett urval av nio grundläggande. Tillägget lägger automatiskt till dina initialer i kommentarer eller text som du lägger till. Det är också inställt på att vara standard PDF-visare för Chrome men du kan inaktivera det från tilläggets inställningar.

När du har kommenterat en PDF klickar du på nedladdningsknappen och väljer hur du vill spara filen. Det finns en pilknapp bredvid nedladdningsknappen som visar fler alternativ för att navigera och visa filen. Du kan hoppa till en sida, rotera filer och visa PDF-filen som en presentation.

När det gäller funktioner finns det inte mycket kvar i Notable PDF. Kanske en bokmärkesfunktion skulle ha varit välkommen men tillägget är mer inriktat på redigeringsfunktioner och skulle vara ett bra samarbetsverktyg såväl som ett enkelt sätt att ge feedback på ett PDF-dokument.

Installera anmärkningsvärd PDF från Chrome Web Store