Allt om molnmigreringsstrategi på mindre än 10 minuter

Molnmigrering är fördelaktigt för moderna organisationer som anammar digitalisering eftersom det erbjuder bättre skalbarhet, produktivitet, flexibilitet och prestanda jämfört med traditionella system.

Med framsteg inom moderna molntjänster flyttar fler och fler organisationer gradvis sin arbetsbelastning, applikation och tjänst till molnet.

Enligt Gartners undersökning kommer företag att spendera över 45 % av sina IT-utgifter på molnlösningar snarare än traditionell IT till 2024.

Det har blivit oundvikligt för moderna företag att migrera till molnet. Genom att utnyttja kapaciteten hos molnberäkningar kan företag driva sin tillväxt och möta moderna krav.

Att migrera infrastrukturen till molnet är dock en utmanande uppgift.

Du behöver en robust och effektiv molnmigreringsstrategi som hjälper dig att flytta din lokala arbetsbelastning, applikationer och data till en molninfrastruktur.

Med rätt molnmigreringsstrategi kommer du inte bara att framgångsrikt migrera dina organisationstillgångar till molnet utan kommer också att skörda maximala fördelar.

I den här guiden kommer jag att prata om molnmigrering och dess strategier så att du får en djupgående uppfattning om det innan du väljer molnmigrering.

Vad är molnmigrering?

Molnmigrering är processen att flytta en organisations applikation, data, tjänster, databaser, IT-resurser och andra affärselement till en molnmiljö. Migreringen kan antingen göras delvis eller helt, beroende på organisationens krav.

Organisationer väljer oftast molnmigrering på grund av den föråldrade äldre infrastrukturen som inte klarar av modern digital transformation. Föråldrade mjukvarulösningar och servrar och opålitliga säkerhetspolicyer är de viktigaste faktorerna som hindrar tillväxten.

När en organisation migrerar till molnet kan den ta olika tillvägagångssätt för att säkerställa en smidig migrering. Här är några av dem:

 • Offentligt moln: Den vanligaste molnmigreringstypen som många organisationer väljer är att flytta applikationer, data och tjänster från lokala datacenter till en offentlig molnmiljö som AWS, Azure och GCP.
 • Moln-till-moln-migrering: Det fungerar också som ett populärt val bland organisationer där molnets arbetsbelastningar flyttas från en molnplattform till en annan.
 • Omvänd molnmigrering: Vissa organisationer kan också välja omvänd molnmigrering eller molnavslut. I denna typ av molnmigrering laddas applikationen och data från molnet till en lokal server.

Eftersom migrering av molndata är en kritisk aspekt kan du uppnå den prestanda och effektivitet du önskar om du kan utföra rätt strategi för molnmigrering. Det kräver korrekt förberedelse, planering, analys och utförande för att säkerställa en framgångsrik migrering.

Fördelar med att migrera data till molnet

Att migrera din organisations data, applikationer och tjänster till molnet kommer att ge dig många fördelar:

 • Hög prestanda: Molnmiljön hjälper till att förbättra prestandan för applikationer och webbplatser på molnet med hjälp av de senaste teknologierna och verktygen. Dessa tjänster kan köras på vilken geografisk plats som helst och kan prestera bättre med fullständig säkerhetskopiering.
 • Förbättrad skalbarhet: Molninfrastrukturen tillåter organisationer att skala sina applikationer och tjänster enkelt med en ständigt ökande kundbas och databas. Det gör det möjligt för organisationen att anpassa sig till förändrade affärsbehov och skala efter marknadens krav.
 • Stor flexibilitet: Molninfrastrukturresurserna kan modifieras beroende på trafiken som dina applikationer eller tjänster genererar. Du måste kunna skala upp eller ned och få den hjälp du behöver för att effektivisera.
 • Bättre produktivitet: Med molnleverantörer som hanterar alla komplexiteter och krav för molninfrastruktur, ger det dig tid att fokusera på arbetet. Med snabb åtkomst till moderna verktyg och data kan dina anställda arbeta med bättre produktivitet
 • Digital upplevelse: Molnmigrering låter dina anställda, såväl som kunder, få en helt ny upplevelse. Anställda kan enkelt ta sig till jobbet var som helst med hjälp av Internet. Det hjälper också till att förbättra kundupplevelsen eftersom du kommer att få mer tid att tillgodose deras behov.
 • Säkerhet: De flesta molnleverantörer skyddar sina kunders molninfrastruktur med klassens bästa säkerhetsverktyg och policyer som hjälper till att minska riskerna med stor marginal. Från regelbunden säkerhetsanalys och högsta sårbarhetshantering till efterlevnad av regulatoriska standarder, ger det en säkrare miljö.

Utmaningar med molnmigrering

Även om molnmigrering erbjuder många fördelar kan du fortfarande möta vissa utmaningar. Här är några stora utmaningar och hur du kan övervinna dem.

 • Dålig strategi: För att följa den senaste trenden eller möta ökande efterfrågan börjar många organisationer ofta migrera till molnet utan att ha en ordentlig strategi. Det leder inte bara till en minskning av prestanda utan också till många problem. Men robust molnmigreringsplanering och förståelse av kraven för varje applikation och tjänst kan hjälpa till med effektiv molnmigrering.
 • Äldre applikation: Vissa äldre applikationer fungerar inte optimalt även om du flyttar dem till molnet. Det bästa sättet att lösa problemet är att desintegrera applikationen eller bygga om den för att göra den anpassningsbar till den moderna molnmiljön.
 • Inlåsning av leverantörer: Inlåsning av leverantörer är en annan primär utmaning som många företag står inför. I den här situationen kan en molnleverantörs tjänst inte utökas till en annan molnplattform. Efter att ha använt en molntjänst, om du inte är nöjd med prestandan, blir det svårt att byta till en annan eftersom det är en kostsam och lång process.
 • Kostnadshantering: Under migreringen, om du inte anger tydliga nyckeltal för var du ska spendera eller spara, kan det leda till onödiga utgifter.

Dessutom ändras kostnaden för tjänster i en molnmiljö beroende på användning. Om du väljer nya tjänster måste du vara försiktig med var du spenderar kapitalet. Att ha en ordentlig plan från början av migreringen kan hjälpa dig att spara mycket pengar och använda dem på andra resurser.

Molnmigreringsprocesser

När det kommer till molnmigreringsprocesser finns det många sätt att gå tillväga. Det beror helt på ditt migreringsmål och storleken på din infrastruktur. De flesta organisationer följer dock en grundläggande molnmigreringsprocess, som jag har diskuterat nedan:

#1. Effektiv planering

Det första du behöver göra är att planera din migration, och att göra det; du behöver en solid strategi för att uppnå det. Du måste ta reda på varför du vill migrera till molnet, dina mål och användningsfallet.

Det är bäst att ha fullständig information om din lokala infrastruktur, inklusive resurser och systemens beroenden. När du planerar bör du bestämma server-, prestanda- och säkerhetskrav som kommer att hjälpa till att köra applikationen i det optimala tillståndet. Det är också viktigt att planera ut mängden och typen av träning du måste ge ditt team.

#2. Att välja en lämplig molnlösning

När du har planerat allt är det dags att välja molnleverantör. De främsta molnleverantörerna i branschen är Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure och många andra.

Varje molnleverantör erbjuder multimoln, privata, offentliga och hybridmolnmiljöer. Så du måste välja en lämplig som tillgodoser dina krav och som hjälper dig att skala upp eller ner med ditt företag.

#3. Migrering av tjänster, applikationer och data

Nu är det dags att köra migreringsprocessen. Du måste flytta dina tjänster, appar och data från lokala datacenter till den valda molnmiljön. Du kan påbörja migreringsprocessen via ett privat nätverk, offentligt nätverk eller offlineöverföring.

 • Offlineöverföring kan vara tidskrävande och kostsamt, men det ger den bästa säkerheten för molndatamigrering.
 • Molnmigreringstjänster laddar upp all data och applikationer till en säker enhet och skickas sedan till en utvald molnleverantör.

Välj en av dem baserat på dina preferenser och arbeta enligt din plan för att utföra en smidig molnmigreringsprocess.

#4. Godkännande

Det sista i migreringsprocessen som du måste utföra är att validera om allt har rört sig korrekt och fungerar enligt dina krav. Applikationen och tjänsterna ska fungera optimalt med molnresurser. När du har validerat allt kan du dra slutsatsen att din molnmigrering har lyckats.

Molnmigreringsstrategier

Tillsammans med molnmigreringsprocessen kommer du också att behöva en effektiv och rätt molndatabasmigreringsstrategi för att uppnå framgångsrik migrering. Det finns sju strategier som myntats som 7Rs av Garnet och många organisationer.

 • Refactor: Refactor är strategin där du måste bygga om applikationen från början och använda de molnbaserade funktionerna för att säkerställa optimal prestanda och skalbarhet. Du kommer att återanvända det befintliga ramverket och källkoden men köra det på den avsedda PaaS.
 • Rehost: Rehost är en av de enklaste migreringsstrategierna där du bara behöver välja en IaaS-leverantör och migrera applikationen dit utan att göra ändringar. Det är en hiss-and-shift-strategi som används av företag som inte är så bekanta med cloud computing och som behöver molninfrastruktur.
 • Revidera: Denna strategi är också känd som re-platforming, där du kommer att skriva om kodbasen och sedan etablera dem på molnplattformen genom refactoring eller Rehosting. Det är fördelaktigt om du vill göra några optimeringar för att dra maximal nytta av molnkapaciteten.
 • Återköp: Återköp är en strategi där du ersätter den befintliga applikationen med en ny med hjälp av en SaaS-modell och en molnbaserad plattform. Du kan dock förlora kodförtrogenhet med denna strategi.
 • Relocate: Relocate är en avancerad migreringsstrategi som gör att du kan flytta hela infrastrukturen till molnet utan att behöva ny hårdvara eller anpassning av applikationen. Du behöver bara använda VMware Cloud för att välja en sådan migrering.
 • Gå i pension: I den här strategin kan du avbryta den gamla applikationen som du inte behöver och använda den redan byggda SaaS-applikationen som finns i molnet.
 • Återbesök: Det är en mycket effektiv strategi där du kan behålla applikationen i dess ursprungliga infrastruktur. Det är främst en applikation för äldre applikationer som hanterar interna processer i din organisation och som inte kräver migrering.

Hur man väljer rätt molntjänst

Att välja rätt molnmigreringstjänst är en av de viktigaste aspekterna av molnmigrering, och här är faktorer som du måste tänka på:

 • Säkerhet och efterlevnad: För det första bör du se till att molntjänsten har robusta säkerhetsfunktioner som uppfyller dina säkerhetskrav för att skydda dina data och din applikation. Du måste också se till att de följer standarder som ISO 27001, HIPAA och GDPR för att eliminera efterlevnadsrisker.
 • Teknisk support: När du överväger en molntjänst bör du välja den som stöder teknik som din organisation använder. Tjänsteleverantören bör kunna stödja den arbetsbelastning och de funktioner du behöver för att din applikation ska fungera smidigt.
 • Integration: Välj en tjänsteleverantör som kommer att erbjuda en omfattande svit av integration med andra verktyg och tjänster som ditt företag använder. Integreringsprocessen bör inte försenas så att hela ditt team kan arbeta ordentligt.
 • Infrastruktur och skalbarhet: Alla molntjänster är inte kapabla att hantera stor infrastruktur. När du överväger en leverantör, se till att de är kapabla att ta emot din infrastruktur och hantera all data och trafik du genererar.
 • Kostnad: Du bör överväga den totala kostnaden för att få tjänsten och se till att molntjänsten tillhandahåller alla tjänster till ett rimligt pris. Den totala ägandekostnaden bör vara en viktig faktor för att överväga kostnaden för support, resurser och andra tjänster.

Typer av molntjänster

Det finns fyra typer av molntjänster som en organisation vanligtvis tillhandahåller, och du kan välja en av dem enligt dina krav:

 • Infrastructure as a Service: IaaS är en populär molntjänst där en tjänsteleverantör tillhandahåller all nödvändig molninfrastruktur du behöver. Virtuella maskiner, serverutrymme, lagring, operativsystem och nätverk är huvudkomponenterna i infrastrukturen som du kan komma åt via nätverket.
 • Software as a Service: SaaS är en populär molntjänstmodell där tjänsten tillhandahåller en webbaserad plattform till dig så att du kan vara värd för din mjukvaruapplikation. Alla nödvändiga resurser tillhandahålls för att applikationen ska fungera smidigt.
 • Plattform som en tjänst: I PaaS molntjänstmodell förses organisationen med en infrastruktur där mjukvaruutvecklarna kan bygga, testa och distribuera applikationen i stor skala.
 • Functions as a Service: FaaS är en molntjänstmodell som tillåter utvecklare att implementera och köra olika delar av kod och funktioner i molnplattformen för att utföra en viss händelse eller som svar på triggers.

Begränsning av molnmigreringsstrategi

Här är några begränsningar du kan stöta på även om molnmigreringsstrategier underlättar migreringsprocessen:

 • Tidskrävande: Vissa av molnmigreringsstrategierna är mycket tidskrävande och kommer att ta mycket tid att slutföra. Refaktoreringsmetoden är den mest tidskrävande bland partierna.
 • Prestanda- och latensproblem: När du migrerar lokala applikationer kan du få problem med prestanda och latens eftersom de inte är byggda för att fungera sömlöst i molnet.
 • Driftstopp: För de flesta migreringsstrategier måste du hålla den interna servern offline, vilket kan störa verksamheten. Utan korrekt backup och resursallokering kan det vara farligt att välja migreringsstrategier.
 • Migreringsfel: Om du inte mappar ditt programkrav med infrastrukturen och resurserna hos tjänsteleverantören kommer hela migreringen att misslyckas. Det kan inte bara orsaka en katastrofal effekt på ditt företag utan kommer också att skapa en hel del röra.

Slutsats

Molnmigrering har blivit en nödvändighet för moderna företag att växa och ha ett försprång gentemot sina konkurrenter. Nuförtiden flyttar varje organisation sin arbetsbelastning och sin applikation till molnet för att uppnå högre prestanda, flexibilitet, skalbarhet och andra fördelar.

Jag hoppas att den här artikeln hjälper dig att få en uppfattning om molnmigrering, hur fördelaktigt detta steg är för moderna företag och hur implementering av rätt strategi kan göra molnmigreringsprocessen smidigare.

Du kan också utforska Cloud Data Protection.