8 bästa GRE-tester för att hjälpa dig att lyckas

GRE står för Graduate Record Examination. Forskarskolor och handelshögskolor i USA, Kanada och andra länder använder detta test för att kontrollera om eleverna är förberedda för avancerade studieprogram.

Detta test utvärderar elevernas verbala resonemang, kvantitativa resonemang, kritiska tänkande och analytiska skrivförmåga. GRE-testresultatet är en viktig faktor vid universitet, och högskolor överväger för antagning till sina forskarutbildningar och affärsprogram.

Studenter behöver en gedigen förståelse för examensformatet och gott om övning för att lyckas i GRE-testet. Det är här GRE-övningstester kommer in i bilden. GRE-övningstester hjälper eleverna att bli bekanta med tentamens struktur. Det hjälper dem också att identifiera sina styrkor, svagheter och beredskap för testet.

Den här artikeln kommer att granska några av de bästa GRE-tester som finns på marknaden. Vi kommer också att lära oss om några tilläggsstrategier som kan hjälpa dig att förbereda dig för testet och nå framgång. Dessa övningsprov kan också hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende och förbättra dina poäng.

Förstå GRE och hur man förbereder sig för framgång

Graduate Record Examination (GRE) mäter en elevs beredskap för forskarskolan. GRE-testet skapas och administreras av Educational Testing Service (ETS).

Den innehåller tre huvudavsnitt: analytiskt skrivande, verbalt resonemang och kvantitativt resonemang. Den analytiska skrivande delen utvärderar en elevs förmåga att formulera komplexa idéer.

Den verbala resonemangsdelen testar din förståelse och analys av skriftligt material. Den mäter också din förmåga att känna igen relationer mellan ord och begrepp. Avsnittet kvantitativt resonemang bedömer din förmåga att resonera och lösa komplexa problem.

Syftet med GRE-testerna är att ge forskarskolor och handelshögskolor ett standardiserat sätt att testa sökandes potentiella framgång. Höga GRE-poäng anger högre chanser att bli antagen till ditt önskade forskarutbildningsprogram.

För att lyckas i GRE måste du sätta dig in i provets format och innehåll. Du bör också utveckla effektiva studiestrategier och öva med GRE-övningstester. Dessa övningsprov hjälper dig att identifiera de områden där du behöver förbättras.

De hjälper också till att utveckla testfärdigheter som kommer att vara viktiga på testdagen. Med hjälp av dessa tester kan du uppnå poängen som behövs för att nå dina karriärmål.

Hur GRE-övningstester hjälper till att förbereda sig för det faktiska provet

GRE-övningstester hjälper eleverna att förbereda sig för själva GRE. Dessa övningstester simulerar den faktiska GRE så nära som möjligt. De låter dig uppleva de typer av frågor du kommer att stöta på på själva GRE-testet.

Dessutom kan övningar med GRE-övningstester hjälpa dig att bekanta dig med provets format, takt och typer av frågor. Detta minskar ångesten och osäkerheten i samband med testupplevelsen. Övningstester kan hjälpa dig att identifiera områden där du behöver förbättras.

Medan man väljer de mest effektiva GRE-övningstesterna är det viktigt att välja de som är i linje med det nuvarande GRE-formatet. De du väljer bör också skapas av välrenommerade testförberedande företag.

Några av de tillgängliga GRE-övningstesterna inkluderar de från ETS, Kaplan och Manhattan Prep. Att införliva dessa övningsprov i dina studieplaner kan öka dina chanser att lyckas på GRE.

Bästa GRE-praxistest du kan göra

Det finns många GRE-övningstester tillgängliga online. Men de bästa ger en realistisk upplevelse av den faktiska GRE.

Educational Testing Service (ETS) erbjuder gratis officiella övningsprov som är de mest tillförlitliga och korrekta. Förutom ETS-testerna erbjuder flera testförberedande företag som Manhattan Prep, Kaplan, etc., högkvalitativa övningstester som ger den faktiska GRE-testupplevelsen.

Att välja det bästa GRE-provet beror på dina specifika behov och studiemål. Men vilket som helst av dessa rekommenderade övningsprov kan ge värdefulla insikter och hjälpa dig att uppnå dina önskade poäng. Så låt oss kolla in dem!

Kaplan Test Prep

Det kostnadsfria GRE-övningstestet som erbjuds av Kaplan är en utmärkt resurs för studenter att förbereda sig för själva GRE.

Kaplan är ett välrenommerat testförberedande företag som hjälper studenter att uppnå sina akademiska mål under många år. Dess tester är adaptiva, vilket innebär att de justerar varje frågas svårighetsnivå baserat på dina tidigare svar.

Den här funktionen säkerställer att du testas på din nuvarande nivå av kunskap och skicklighet. Detta gör övningstestet mer effektivt för att identifiera områden som behöver förbättras. Testet ger dig också ett uppskattat GRE-poäng, så att du kan mäta din beredskap för provet.

Varsity Tutors GRE

Varsity Tutors erbjuder ett omfattande och gratis GRE-övningstest designat av expertlärare och utbildare. Detta test är ett effektivt verktyg för studenter att bedöma sin nuvarande kunskap och färdighetsnivå för att förbereda sig för den faktiska GRE.

Testet är datoranpassat, vilket innebär att varje frågas svårighetsgrad beror på de tidigare svaren. Varsity Tutors GRE-övningstest är en användbar resurs för studenter som vill:

 • Simulera testupplevelsen.
 • Förbättra sina färdigheter i tidshantering, och
 • Få förtroende för GRE.
 • Övningstestet ger också en poängrapport med detaljerade förklaringar för varje fråga. Detta gör att du kan identifiera områden som behöver förbättras och fokusera dina studieinsatser.

  ETS GRE

  GRE-övningstestet av Educational Testing Service (ETS) är ett officiellt och gratis övningstest utformat för att simulera den faktiska GRE. ETS, organisationen som ansvarar för att skapa och administrera GRE, gör detta praxistest till en tillförlitlig och korrekt representation av det faktiska testet.

  Övningstestet finns i två versioner: PowerPrep Online och PowerPrep Plus. PowerPrep Online erbjuder två gratis övningstester som efterliknar det faktiska GRE-testet. Dessutom ger dessa adaptiva tester en poängrapport som inkluderar dina styrkor och svagheter.

  PowerPrep Plus erbjuder tre extra övningsprov mot en avgift, med funktioner som poänggranskning och förklaringar. ETS GRE-övningstest är en utmärkt resurs för att bekanta dig med GRE-testets format och typer av frågor. Det hjälper dig med tempo och bedömer din beredskap för själva provet.

  Manhattan recension

  Det kostnadsfria GRE-övningstestet av Manhattan Review ger dig en realistisk och omfattande simulering av den faktiska GRE. Manhattan Review är ett välrenommerat testförberedande företag som hjälper elever att uppnå sina akademiska mål i över ett decennium.

  Formgivarna av övningstestet har skapat det för att imitera formatet och innehållet i den verkliga GRE. Testet är datoranpassat. Det betyder att den justerar varje frågas svårighetsnivå baserat på dina tidigare svar.

  Övningstestet ger också en poängrapport som inkluderar dina styrkor och svagheter. Detta gör att du kan identifiera områden som behöver förbättras och hjälper dig att fokusera dina studieinsatser effektivt.

  McGraw-Hill

  Expertlärarna och testförberedande proffs på McGraw Hill Education har utformat detta GRE-övningstest för att hjälpa dig att förbereda dig för den faktiska GRE. McGraw-Hill Education är ett välrespekterat utbildningsförlag som erbjuder olika provförberedande material och resurser för att hjälpa eleverna när de lyckas.

  Övningstestet är tillgängligt på deras MHPractice+-plattform och innehåller en omfattande simulering av den faktiska GRE. Testet innehåller avsnitt om verbala resonemang, kvantitativa resonemang och analytiskt skrivande.

  Plattformen erbjuder också detaljerade resultatrapporter, förklaringar för varje fråga och personliga studieplaner för att hjälpa dig att identifiera områden med styrka och svaghet.

  Mometrix testförberedelse

  Mometrix Academy har skapat GRE-övningstestet för att hjälpa studenter att förbereda sig för Graduate Record Examination (GRE). Det syftar till att bekanta dig med typerna av frågor och formatet för den faktiska GRE, så att du kan öva och förbättra dina testfärdigheter.

  Mometrix Academy GRE-övningstestet är utan plagiat, vilket innebär att frågorna är unika och inte hämtade från någon annan källa. Detta säkerställer att du övar med autentiska frågor i GRE-stil, vilket kan öka ditt självförtroende och effektivitet när du tar själva GRE.

  Petersons GRE-övningsprov

  Peterson har designat GRE-övningstestet för att hjälpa studenter att förbereda sig för Graduate Record Examination (GRE). Övningstestet innehåller frågor som täcker GRE:s verbala resonemang, kvantitativa resonemang och analytiska skrivavsnitt.

  Peterson’s är ett välrenommerat testförberedande företag som tillhandahåller utbildningstjänster i över 50 år. Erfarna instruktörer och examensexperter har skapat sitt GRE-övningstest för att erbjuda dig en praktisk testupplevelse.

  Det är viktigt att notera att Petersons GRE-övningstest också är plagiatfritt.

  Union Test Prep

  Union Test Prep har skapat GRE-övningstestet för att hjälpa studenter att förbereda sig för Graduate Record Examination (GRE). Union Test Prep är en ledande leverantör av gratis material för testförberedelser och studieresurser för olika standardiserade test.

  Ett team av erfarna instruktörer och examensexperter har utformat sitt GRE-övningstest för att erbjuda dig en praktisk testupplevelse. Union Test Prep GRE-övningstestet är fritt från plagiat, vilket innebär att frågorna är original och inte kopierade från någon annan källa.

  Union Test Prep använder avancerad programvara och rigorösa granskningsprocesser för att säkerställa att deras övningsfrågor är unika och fria från plagierat innehåll.

  Effektiva strategier för att få ut det mesta av GRE-övningstester

  För att få ut det mesta av GRE-övningstester bör du överväga att anta några av de mest effektiva strategierna som nämns nedan:

 • Du kan börja med att ta ett diagnostiskt praxistest för att bedöma dina styrkor och svagheter och identifiera vilka områden som behöver mer uppmärksamhet.
 • Du kan också ta tid på dina övningsprov för att säkerställa att du kan svara på alla frågor inom den givna tidsramen.
 • Se till att gå igenom svaren och förklaringarna efter varje övningstest för att lära av dina misstag och förbättra din övergripande prestation.
 • Du kan skapa en balanserad studietakt genom att vara medveten om dina svaghetsområden och hur du arbetar med dem. Gör allt för att organisera ditt studieschema för att fokusera mer på dina svaga områden.
 • Du bör spåra din framgång varje vecka eller till och med dagligen och använda ett mått för förbättringar med konsekventa kriterier.
 • Slutord

  GRE-testet är ett standardiserat test utformat för att mäta en elevs beredskap för forskarskolan. Testet används av universitet och högskolor för att kontrollera dig för avancerade studieprogram.

  För att lyckas i GRE måste du ha en gedigen förståelse för examensformatet och innehållet och öva med pålitligt studiematerial, inklusive GRE-övningstester. Övningsprov kan hjälpa dig att identifiera förbättringsområden och utveckla effektiva studiestrategier.

  Genom att ägna tillräckligt med tid och ansträngning för att förbereda dig för GRE kan du öka dina chanser att uppnå önskade poäng för att nå dina karriärmål.

  Kolla sedan in de bästa GRE-förberedande kurserna för att förbättra dina testresultat.