7 typer av ransomware och hur du räddar dig från dem

Ransomware-attacker är en typ av cyberhot som ökar över hela världen och riktar sig mot individer, företag och till och med statliga institutioner.

Dina data och system kan hållas som gisslan på ett ögonblick, vilket gör dig maktlös och frustrerad.

Föreställ dig att du vaknar och upptäcker att alla dina värdefulla filer, inklusive familjefoton, viktiga dokument och omhuldade minnen, har krypterats. Du får en digital lösennota som kräver betalning för deras frigivning.

Detta är inte bara skrämmande utan en hård verklighet som tusentals människor har mött. Som ett resultat av dessa ransomware-attacker har människor inte bara förlorat enorma summor pengar utan också data, rykte och annat.

Det är därför det är viktigt att stärka dina digitala försvarsmekanismer, och att svara på dessa obevekliga brottslingar är av yttersta vikt.

För detta bör alla förstå hur dessa cyberattacker fungerar så att de bättre kan skydda sig mot attackerna.

I den här artikeln kommer jag att diskutera de vanligaste typerna av ransomware tillsammans med viktiga strategier och metoder för att skydda dig från att falla offer för dessa cyberfällor.

Låt oss börja!

Vad är en Ransomware-attack?

En ransomware-attack är en typ av cyberattack som involverar ett digitalt scenario där angriparen får tillgång till dina system eller resurser och krypterar dina viktiga filer, låser dig ute och håller din data som gisslan.

Sedan kommer kravet: betala eller ta farväl av din data.

Det är ett plötsligt och chockerande ögonblick som kan inträffa via skadliga länkar, e-postbilagor eller komprometterade webbplatser. Dessa attacker diskriminerar inte – de drabbar individer och företag och orsakar kaos och dataförlust. Så förebyggande är nyckeln.

Typerna av ransomware är:

 • Krypterar ransomware
 • Scareware ransomware
 • Locker ransomware
 • Master Boot Record ransomware
 • Mobil Ransomware
 • Ransomware-as-a-Service (RaaS)
 • Petya Ransomware

Vi pratar om dem i detalj senare i artikeln.

Ett växande hot om ransomware-attacker

Att förstå de eskalerande farorna med ransomware-attacker är avgörande, med tanke på deras ökande prevalens och potential för allvarliga återverkningar. Cyberbrottslingar förbättrar kontinuerligt sin taktik och sina mål, och sträcker sig från individer till företag och organisationer.

Enligt Statista, ca 70 % av organisationerna världen över drabbades av någon form av ransomware-attack.

Ransomware-attacker kan få förödande konsekvenser, orsaka förlust av data, ekonomiska bakslag och störningar i den dagliga verksamheten. Dessa attacker utnyttjar vanligtvis systemets sårbarheter och sprids ofta via e-postbilagor eller skadliga webbplatser.

Vikten av att förstå Ransomware-attacker

Att förstå ransomware-attacker är avgörande för din digitala säkerhet. Här är fyra skäl till varför:

Förebyggande

Kunskap om hur ransomware fungerar ger dig möjlighet att vidta förebyggande åtgärder. Du kan identifiera misstänkta e-postmeddelanden, länkar eller bilagor och undvika att bli offer.

Skydd

Att vara informerad om vad som händer i världen av cyberattacker hjälper dig att ta effektiva strategier som kan skydda din personliga och känsliga data. Du vet att säkerhetskopiera dina filer regelbundet, vilket gör det lättare att återställa dem även om en attack inträffar.

Affärspåverkan

För företag kan ransomware orsaka driftstörningar och leda till ekonomiska förluster. Att ha en förståelse för dessa attacker gör det möjligt för dig att etablera och implementera starka cybersäkerhetsstrategier, vilket säkerställer skyddet av ditt företags data och rykte.

Svar

Om du är inriktad på, ger kunskap om ransomware dig övertaget. Du kan svara snabbt, rapportera händelsen till myndigheterna och bestämma om du ska betala lösen eller inte.

Hur fungerar Ransomware-attacker?

Ransomware-attacker börjar vanligtvis med skadlig programvara, ofta dold som till synes harmlösa e-postmeddelanden eller nedladdningar. När den har utlösts låser ransomware dina filer, vilket gör dem oåtkomliga.

Bildkälla: ExtraHop

Därefter presenteras du med ett krav på lösen, vanligtvis i kryptovaluta, i utbyte mot en dekrypteringsnyckel för att få tillbaka din data.

Ransomware utnyttjar sårbarheter i ditt systems programvara eller dina egna handlingar, som att klicka på misstänkta länkar. Den har förmågan att snabbt spridas över nätverk och påverkar inte bara individer utan även företag och institutioner.

Ransomware-attacker kommer i olika former, alla med sina egna knep och taktik för att hålla din data som gisslan.

Här är de vanligaste typerna av ransomware-attacker och deras exempel, förebyggande och svar på dem.

Kryptera Ransomware

Detta är en form av skadlig programvara som använder kryptering för att låsa dina filer.

Dessa attacker börjar när du omedvetet laddar ner infekterade bilagor eller besöker komprometterade webbplatser. Krypteringsprocessen gör dina filer oläsliga tills en lösensumma ges.

Det är en gisslan för dina digitala grejer. Det är som ett digitalt lås som cyberbrottslingar sätter på dina filer. Den kommer in i din enhet och krypterar dina viktiga dokument, foton och data. Du kan inte öppna eller använda dem längre. De kräver betalning från dig i utbyte mot att du tillhandahåller nyckeln för att låsa upp dina filer.

Exempel på kryptering av Ransomware

 • Vill gråta: Det påverkade tusentals datorer under 2017 och utnyttjade en Windows-sårbarhet.
 • CryptoLocker: En av de första stora ransomware-attackerna, CryptoLocker, dök upp 2013 och riktade sig mot Windows-användare.

Förebyggande

 • Håll ditt operativsystem och programvara uppdaterade för att åtgärda eventuella sårbarheter.
 • Var försiktig och undvik att öppna e-postbilagor eller klicka på länkar från okända källor.
 • Skapa ofta säkerhetskopior av dina viktiga filer på en extern lagringsenhet som inte är länkad till ditt nätverk.

Svar

 • Isolera det infekterade systemet genom att koppla ur det från nätverket för att förhindra att ransomwaren sprids.
 • Betala inte för det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina filer, och att betala uppmuntrar till fler attacker.
 • Informera brottsbekämpande myndigheter och cybersäkerhetsexperter om attacken.

Scareware Ransomware

Det är vilseledande programvara som lurar dig att tro att din dator är infekterad med virus eller andra hot. Det syftar till att skrämma dig att betala pengar för att ta bort de förmodade hoten.

Denna ransomware stör med ditt sinne. Den kastar falska larm och skrämmande meddelanden på din skärm, vilket gör att du tror att din enhet är under attack. Men här är tricket: allt är falskt.

Angriparen vill att du ska betala för att ta bort dessa påhittade hot. Håll dig cool, fall inte för skräcken. Håll din programvara uppdaterad och lita på tillförlitliga säkerhetsverktyg för att hålla dig säker.

Exempel på Scareware Ransomware

 • FakeAV: FakeAV visar falska antivirusvarningar och uppmanar dig att betala för en lösning.
 • WinFixer: Visar falska systemfel och erbjuder att fixa dem mot en avgift.

Förebyggande

 • Håll dig informerad om vanliga skrämseltaktik och lita inte på plötsliga alarmerande popup-fönster.
 • Använd endast legitim programvara som laddats ner från officiella källor för att undvika skadliga nedladdningar.
 • Installera pålitlig och kraftfull antivirusprogramvara i dina system för att upptäcka och blockera skrämselprogram.

Svar

 • Ignorera skrämselmeddelanden och betala inga pengar.
 • Stäng webbläsaren eller applikationen om ett scareware-popup-fönster visas.
 • Skanna ditt system: Genomför omfattande systemgenomsökningar ofta med ditt antivirusprogram för att säkerställa din dators säkerhet.

Locker Ransomware

Det är en form av skadlig programvara som effektivt blockerar åtkomst till hela din dator eller enhet, vilket gör den otillgänglig förrän en lösen har betalats.

Denna ransomware betyder att du ”låses ute” från din enhet. Den tar över din enhet och gör allt otillgängligt – dina filer, appar, allt. De ber dig göra en betalning för att återfå åtkomst.

Exempel på Locker Ransomware

 • Ransomware med polistema: Utger sig för att vara brottsbekämpande, anklagar dig för olaglig aktivitet och kräver betalning.
 • Winlocker: Låser din dators operativsystem, vilket hindrar dig från att komma åt något.

Förebyggande

 • Skapa komplexa och starka lösenord för att öka svårigheten med obehöriga försök från angripare.
 • Se till att regelbundet uppdatera ditt operativsystem och programvara för att åtgärda eventuella sårbarheter.
 • Skapa ofta säkerhetskopior av dina viktiga filer på en extern lagringsenhet som inte är länkad till ditt nätverk.
 • Lita på pålitliga säkerhetsverktyg för att förhindra dessa digitala hänglås från att ta kontroll.

Svar

 • Gör inte betalningen, eftersom det inte finns någon garanti för att du kommer att få åtkomst igen.
 • Initiera en omstart i felsäkert läge av din dator för att ta bort ransomware.
 • Använd antivirusprogram för att skanna och ta bort ransomware.

Master Boot Record Ransomware

Master Boot Record (MBR) ransomware riktar sig till Master Boot Record på din dators hårddisk. Det blockerar ditt system från att starta tills du betalar ett lösensumma.

Det går djupt in i din dator. Den riktar sig till en avgörande del som startar upp ditt system. När du är infekterad startar din dator inte ens. Petya och NotPetya är exempel.

Exempel på MBR Ransomware

 • Petya/NotPetya: Förklädd som ransomware syftade det till att orsaka kaos genom att förstöra data.
 • GoldenEye/Petya/NotPetya: Det involverar en infekterad MBR och kräver betalning för dekryptering.

Förebyggande

 • Installera pålitliga antivirus- och anti-malware-program.
 • Gör regelbundet säkerhetskopior av viktig data på en extern hårddisk eller i molnlagring.
 • Aktivera säker start i systemets BIOS för att förhindra obehöriga ändringar av MBR.

Svar

 • Undvik att göra betalningen.
 • Sök hjälp från cybersäkerhetsexperter för att återställa och ta bort ransomware.
 • I allvarliga fall kan du behöva installera om ditt operativsystem.

Mobil Ransomware

Mobile ransomware är busig programvara som riktar sig mot din smartphone eller surfplatta, krypterar din data och kräver betalning för att låsa upp den.

Det är som en digital kapning av din enhet. När den väl smyger sig in låser den din skärm eller krypterar dina filer. De kräver betalning för att återställa skadan. Så skydda dig själv genom att hålla dig uppdaterad och inte klicka på misstänkta länkar. Låt inte dessa angripare hålla din mobil som gisslan.

Exempel på mobil ransomware

 • Simplocker: Den fokuserar på Android-enheter, krypterar filer och begär en lösen.
 • Laddare: Låser din enhet och ber om betalning för att låsa upp den.

Förebyggande

 • För att förhindra skadlig programvara, ladda bara ned appar från auktoriserade pålitliga appbutiker.
 • Håll enhetens operativsystem och appar uppdaterade för att korrigera sårbarheter.
 • Var försiktig med att ge appbehörigheter som verkar onödiga.

Svar

 • Koppla från internet och ta bort alla misstänkta appar.
 • Rådfråga cybersäkerhetsexperter för vägledning om dataåterställning.
 • I vissa fall kan du behöva återställa enhetens fabriksinställningar.

Ransomware-as-a-Service (RaaS)

RaaS är en farlig verksamhet som involverar cyberbrottslingar som hyr ut någon form av ransomware till andra angripare.

Det är som en kriminell marknad. Cyberkriminella är de som skapar ransomware och hyr ut det som en tillgång till andra. Vem som helst kan hyra den av dem utan att vara hackare; helt enkelt betala och använda den.

Detta sprider hotet vidare. Förstå att denna kriminella tjänst gör ransomware tillgänglig för alla, vilket gör det ännu viktigare att skydda dig själv. Så var vaksam mot nätfiske-e-post och håll din säkerhet stark.

Exempel på Ransomware-as-a-Service

 • Cerber: En ökänd RaaS-plattform som gjorde det möjligt för användare att distribuera Cerber ransomware.
 • Tox: Möjliggjorde individer att skapa anpassade ransomware-attacker utan avancerade tekniska färdigheter.

Förebyggande

 • Använd robust cybersäkerhetsprogram för att blockera ransomware innan den slår till.
 • Säkerhetskopiera dina data ofta till en extern källa för att alltid kunna komma åt dina data.
 • Bekanta dig och ditt team med riskerna med ransomware och säkra onlinemetoder.

Svar

 • Koppla bort från nätverket omedelbart för att förhindra ytterligare spridning.
 • Använd pålitlig antivirusprogramvara för att identifiera och ta bort ransomware.
 • Om möjligt, återställ dina data från säkerhetskopior.

Petya Ransomware

Petya är skadlig programvara som infekterar datorer, gör dina filer otillgängliga genom att kryptera dem och kräva betalning för dekryptering.

Underlåtenhet att betala kan leda till att dina filer förblir otillgängliga eller att dina data exponeras som vem som helst kan utnyttja mot dig. Petya distribueras via e-postbilagor eller komprometterade webbplatser. För att skydda dig från det, undvik att klicka på misstänkta länkar.

Exempel på Petya Ransomware

 • Petya/NotPetya: Spred sig snabbt under 2017 och orsakade massiva störningar för företag över hela världen.
 • GoldenEye/Petya/NotPetya: Denna Petya-variant krypterade filer och krävde lösen för att de skulle släppas.

Förebyggande

 • Se till att konsekvent uppdatera ditt operativsystem och dina applikationer
 • Undvik att öppna bilagor eller klicka på länkar från okända källor.
 • Gör regelbundet kopior av dina data till en extern lagringsenhet som inte är länkad till ditt nätverk.

Svar

 • Betala inte lösensumman, eftersom det inte finns någon garanti för filåterställning.
 • Isolera den infekterade enheten från nätverket för att förhindra ytterligare spridning.
 • Rådfråga cybersäkerhetsexperter för råd om återställning och borttagning.

Vanliga mål för Ransomware-attacker

Här är fem vanliga mål för ransomware-attacker som du bör vara medveten om:

 • Individer: Cyberbrottslingar riktar sig mot individer som använder nätfiske-e-post eller skadliga nedladdningar för att kryptera personliga filer.
 • Företag: Små till stora företag är ofta riktade på grund av potentiella ekonomiska vinster. Angripare kan störa verksamheten eller stjäla känslig data.
 • Sjukhus och vårdinstitutioner: Ransomware kan förlama sjukvårdssystemen, påverka patientvården och kräva lösensummor för dataåterställning.
 • Utbildningsinstitutioner: Skolor och universitet har värdefull data och har ofta sårbarheter, vilket gör dem till attraktiva mål.
 • Statliga myndigheter: Angripare kan utnyttja statliga system, potentiellt äventyra känslig information och störa tjänster.

Vanliga frågor

Vilka är de vanligaste tecknen på en ransomware-infektion?

Svar: Vanliga tecken på en ransomware-infektion inkluderar plötslig filkryptering, lösensedlar som kräver betalning och en låst datorskärm. Om du märker dessa tecken, koppla från internet, betala inte lösen och sök professionell hjälp.

Hur kan jag skydda min dator och data från ransomware-attacker?

Svar: För att skydda din dator och data från ransomware-attacker, säkerhetskopiera dina filer regelbundet, håll din programvara uppdaterad och var försiktig med e-postbilagor och länkar. Installera pålitligt antivirusprogram, använd starka lösenord och utforska mer om onlinehot.

Kan brottsbekämpande myndigheter spåra ransomware-angripare?

Svar: Ja, brottsbekämpande myndigheter kan spåra ransomware-angripare. De samarbetar med cybersäkerhetsexperter och använder digital kriminalteknik för att spåra ursprunget till attacker. Det är dock inte alltid lätt på grund av användningen av anonymiseringsverktyg och kryptovalutabetalningar som gör spårning mer utmanande.

Ska jag betala lösensumman om min data är krypterad?

Svar: Det är tillrådligt att undvika att betala lösen eftersom det inte finns någon garanti för dataåterställning, och det kan också uppmuntra till ytterligare attacker. Utforska andra alternativ som att återställa från säkerhetskopior eller söka professionell hjälp för att ta bort ransomware och återställa dina filer.

Slutsats

Att förstå ransomware och dess potentiella risker är avgörande för din digitala säkerhet. Genom att hålla dig informerad om olika typer av ransomware tillsammans med deras metoder och mål, är du bättre rustad att vidta förebyggande åtgärder.

Även om du faller offer för en attack, kom ihåg att inte betala lösen, isolera den infekterade enheten och sök professionell hjälp.

För att minimera risken att falla offer för ransomware och skydda dina viktiga data och enheter är det avgörande att implementera dessa rekommenderade metoder. Genom att vara vaksam och proaktiv kan du effektivt skydda din digitala miljö från hot som ständigt utvecklas.

Du kan också utforska simuleringsverktygen för cyberattacker för att förbättra säkerheten.