7 Python GUI-bibliotek som hjälper dig att bygga bättre användargränssnitt snabbare

Spread the love

Python är ett tolkat, allmänt programmeringsspråk som har ökat i popularitet och användning bland utvecklingsgemenskapen.

Faktum är att 2022 Stack Overflow Developer Survey fann att Python är det fjärde mest använda programmeringsspråket av professionella utvecklare och det tredje mest använda språket av dem som lär sig koda.

Pythons popularitet och breda användning kan tillskrivas dess enkelhet, rena syntax och användarvänlighet vilket gör det lätt att lära sig även för absoluta nybörjare.

Python har breda applikationer som sträcker sig från webbutveckling, maskininlärning, datavetenskap, artificiell intelligens, spelutveckling och robotik, bland många andra.

När man lär sig hur man kodar i Python börjar den typiska progressionen med att lära sig grundläggande begrepp som att arbeta med variabler, olika datatyper, villkor, loopar, funktioner och filhantering.

När mellanliggande begrepp väl har förståtts, bör nästa steg vara att lära sig hur man bygger grafiska användargränssnitt med Python GUI-bibliotek.

Ett grafiskt användargränssnitt (GUI) är en typ av användargränssnitt som tillåter användare att interagera med applikationer genom grafiska element som fönster, ikoner, knappar, menyer och dialogrutor.

Jämfört med ett Command Line Interface (CLI), där användare interagerar med en applikation genom att skriva kommandon i terminalen, är ett GUI ett mer användarvänligt och intuitivt alternativ. Det gör också applikationer lättare att använda bland icke-tekniska användare.

För att bygga grafiska användargränssnitt i Python måste du använda Pythons GUI-bibliotek. Medan du kan hårdkoda de grafiska elementen själv, är det mer meningsfullt att använda färdigförpackade GUI-bibliotek.

Bibliotek innehåller förskriven återanvändbar kod som kan användas för att tillhandahålla användbara funktioner, optimera uppgifter eller lösa problem som kan uppstå under utveckling.

I det här fallet tillhandahåller Python GUI-bibliotek förbyggda verktyg, komponenter och funktioner som gör processen att bygga användarvänliga gränssnitt enklare och snabbare.

Fördelar med Python GUI Library

Att använda Python GUI-biblioteket när du bygger grafiska användargränssnitt är mycket fördelaktigt. Några av fördelarna inkluderar:

Förenklar utvecklingsprocessen

Python GUI-bibliotek förenklar processen att utveckla grafiska användargränssnitt genom att tillhandahålla förbyggda GUI-komponenter. Dessa komponenter ger en hög abstraktionsnivå, så att utvecklare inte behöver veta hur man utvecklar själva komponenten. Allt de behöver veta är hur de ska använda det i sin utvecklingsprocess. Detta i sin tur gör det lättare att bygga GUI.

Möjliggör snabbare utveckling

Eftersom GUI-bibliotek kommer med förbyggda komponenter som är redo att användas, hjälper de till att göra utvecklingsprocessen snabbare eftersom utvecklare inte behöver oroa sig för att bygga sina egna komponenter. Det kan också vara praktiskt när du behöver göra en prototyp av en applikation inom kort tid.

Ger en rik uppsättning komponenter

GUI-bibliotek erbjuder en rik uppsättning förbyggda grafiska användargränssnittswidgets. Några av dessa widgets inkluderar bland annat ikoner, knappar, etiketter, textinmatning, rullgardinsrutor, kryssrutor, förloppsindikatorer, fönsterramar som kan ändras storlek och formulär. Detta gör i sin tur att utvecklare kan skapa mer interaktiva, användarvänliga och funktionsrika grafiska användargränssnitt.

Den kan integreras med andra bibliotek

Python GUI-bibliotek är byggda på ett sådant sätt att de kan integreras med andra Python-bibliotek. Till exempel kan du integrera ett GUI-bibliotek med andra Python-bibliotek som NumPy, Flask och Tensorflow för att skapa robusta och omfattande applikationer.

  Fix du har blivit frånkopplad fel i Halo Infinite

Levereras med händelsehanterare

Interaktiva applikationer måste hantera händelser från användare. I det avseendet kan Python GUI-bibliotek hantera händelsedriven programmering så att utvecklare kan svara på användarnas handlingar som att bläddra, klicka på knappar, skriva in textinmatningar och musåtgärder, bland annat.

Detta gör det lättare för utvecklare att implementera interaktiva användargränssnitt som kan svara på användarnas handlingar och engagera användare av en applikation.

När det gäller att bygga grafiska användargränssnitt, hanterar Python GUI-bibliotek alla tunga lyft, vilket gör att utvecklare kan fokusera sina ansträngningar på viktigare och unika aspekter av deras GUI utan att behöva oroa sig för att bygga GUI-komponenter själva.

Hur Python GUI Library förbättrar användargränssnittet

Oavsett hur bra en applikation är, kommer applikationens användargränssnitt att vara en avgörande faktor för dess mottagning av tilltänkta användare, om användarna tycker om att använda applikationen och hur väl användarna kan använda applikationen.

Ett bra användargränssnitt måste ge användarna en sömlös, intuitiv och njutbar interaktion som gör en applikation användbar, värdefull och önskvärd bland användare. Utvecklare kan uppnå allt detta genom att använda Python GUI-bibliotek.

För det första kommer Python GUI-bibliotek med layouthanterare för att arrangera och placera UI-element på skärmen. Korrekt layout och placering av komponenter gör användargränssnitt både användbara och deras komponenter lätt att hitta.

Det faktum att GUI-bibliotek kommer med förbyggda komponenter tjänar också till att förbättra användarupplevelsen genom att tillhandahålla en robust uppsättning komponenter som kan användas för att göra det lättare för användaren att interagera med en applikation.

Dessutom tillåter Python GUI-bibliotek för teman och styling av GUI-komponenter. Genom att använda ett GUI-bibliotek kan utvecklare ändra färger, teckensnitt, utseende och storlek på element på skärmen.

Detta gör det möjligt att skapa visuellt applicerande mönster som är trevliga att använda och anpassa användargränssnitten med de allmänna varumärkesfärgerna och teman för att skapa konsistens i produkterna.

Python GUI-bibliotek ger också möjligheten att integrera multimediakomponenter som videor och bilder för att ytterligare förbättra utseendet och visuella tilltalande av ett grafiskt användargränssnitt.

Med tanke på att en applikation kan användas av användare med funktionshinder, tillhandahåller Python GUI-bibliotek tillgänglighetsfunktioner som står för sådana användare.

Tillgänglighetsfunktioner som högkontrastläge, stöd för skärmläsare, tillhandahållande av alternativ text för visuella element och tangentbordsnavigering förbättrar användargränssnittet för applikationer så att personer med funktionshinder kan använda applikationerna.

Python GUI-bibliotek är alltså en viktig komponent när man bygger användargränssnitt i Python. Här är de bästa Python GUI-biblioteken för att hjälpa dig bygga bättre användargränssnitt snabbare:

PyQT

PyQt är en uppsättning Python-bindningar för Qt-applikationsramverket som körs på Windows, macOS, Linux, iOS och Android. En Python-bindning tillåter utvecklare att anropa funktioner och skicka data från Python till bibliotek skrivna på språk som C eller C++.

Qt är ett ramverk för grafiskt användargränssnitt skrivet huvudsakligen i C++, och därmed exponerar PyQt verktygslådan för Python-utvecklare.

PyQt har en omfattande uppsättning widgets och kontroller som sträcker sig från grundläggande widgets som knappar, etiketter, kryssrutor och radioknappar till mer avancerade komponenter som multimediaspelare, grafer och tabeller.

  Photoshoppad eller inte? Tre sätt att se om en bild är verklig eller falsk

PyQt tillåter utvecklare att helt anpassa de förbyggda komponenterna efter deras smak och även skapa sina egna anpassade widgets som ger utrymme för massor av kreativitet och möjligheter när de utvecklar användargränssnitt.

Dess djupa integration med Qt har fördelen av att säkerställa att GUI:er utvecklade med PyQt har ett naturligt utseende och känsla över olika operativsystem. PyQt är idealiskt för att utveckla komplexa GUI för datavisualiseringsverktyg, interaktiv multimediamjukvara, skrivbordsapplikationer och komplexa affärs- eller vetenskapliga applikationer.

Kära PyGui

Dear PyGui är ett kraftfullt, plattformsoberoende, GPU-accelererat GUI-ramverk för Python som möjliggör fullständig stil- och temakontroll. Ramverket är skrivet i C/C++, vilket gör att ramverket kan användas för att skapa högpresterande Python-applikationer.

Som ett GUI-ramverk levereras Dear PyGui med traditionella GUI-element som menyer, knappar, radioknappar och en robust samling av dynamiska plotter, ritningar, tabeller, en debugger och flera resursvisare. Ramverket kommer också med en mängd olika metoder som behövs för att skapa en funktionell layout.

Eftersom Deary PyGui är både ett kraftfullt och lättanvänt ramverk med GPU-baserad rendering, är Deary PyGui idealiskt för att skapa både enkla gränssnitt för Python-skript och mycket komplexa användargränssnitt.

Ramverket är väl lämpat för att utveckla GUI för applikationer som kräver snabba och interaktiva gränssnitt inom spel, datavetenskap och ingenjörsapplikationer.

PySimpleGUI

PySimpleGUI är ett omslagspaket som för närvarande stöder fyra Python GUI-ramverk nämligen: tkinter, Qt, WxPython och Remi. Genom att omsluta de fyra ramverken kapslar PySimpleGUI in de specifika objekt och kod som används av det grafiska ramverket du kör PySimpleGUI ovanpå.

PySimpleGUI implementerar också det mesta av ramverkets boilerplate-kod åt dig så att din PySimpleGUI-kod är mycket enklare och kortare jämfört med att skriva kod direkt i det underliggande ramverket.

Enligt dess dokumentation kan ett PySimpleGUI-program kräva ½ till 1/10:e mängd kod för att skapa ett identiskt fönster direkt med hjälp av ett av ramverken. PySimpleGUI gör det lättare att migrera till olika GUI-ramverk.

PySimpleGUI är idealiskt för dem som lär sig att skapa Python GUI, eftersom det gör det lättare att bygga GUI. PySimpleGUI är dock endast idealiskt för enkla GUI och är inte det bästa alternativet om du vill bygga mer komplexa GUI.

Kivy

Kivy är en öppen källkod, plattformsoberoende Python GUI-ramverk skriven mestadels i Python och Cython. Förutom att vara mycket anpassningsbar tillåter Kivy att skriva mycket återanvändbar kod som kan distribueras på Windows, macOS, Linux, Android och iOS.

Kivy är designad för att vara mycket anpassningsbar och enkel att använda, vilket möjliggör snabb och snabb prototypframställning av GUI:er för applikationer. Även om Kivy har plattformsoberoende stöd, tillgodoses ramverket för att utveckla applikationer som använder sig av multi-touch-användargränssnitt.

Alla Kivy-widgets är byggda med stöd för multitouch. Dess plattformsoberoende karaktär, tillsammans med dess multitouch-stöd, förklarar varför de flesta Kivy-applikationer i verkligheten är Android och iOS. Om du bygger pekskärmsgränssnitt för Android- eller iOS-enheter bör detta vara ditt bästa Python GUI-ramverk.

Tkinter

Tkinter är standard-GUI-paketet för Python. Eftersom det är en del av Python-standardbiblioteket har Tkinter vuxit i popularitet och användning.

Detta har varit fördelaktigt för biblioteket eftersom dess stora gemenskap av användare har säkerställt att biblioteket har tydlig och rik dokumentation som gör att även nybörjare enkelt kan lära sig grunderna i hur man använder biblioteket för att bygga GUI:er. Dessutom integreras Tkinter enkelt med andra Python-bibliotek.

  Topp 25 bästa gratis Snagit-alternativ

Tkinter kommer med ett brett utbud av förbyggda komponenter som knappar, etiketter, menyer, textrutor, kryssrutor, förloppsindikatorer och flikar, bland annat.

Tillsammans med det faktum att Tkinter har plattformsoberoende kompatibilitet kan utvecklare använda biblioteket för att bygga rika GUI:er som fungerar på stora operativsystem.

Tkinter är idealiskt för att snabbt skapa prototyper av användargränssnitt och bygga enkla GUI:er för små applikationer. Det är dock inte idealiskt för att bygga mer komplexa GUI:er med många beroenden.

Toga

Toga är en Python-inbyggd, OS-inbyggd plattformsoberoende GUI-verktygssats som fortfarande är i sin tidiga utveckling men kommer med massor av funktioner och massor av baskomponenter för GUI. Toga, som kräver Python 3.7 eller högre, är byggd med insikten att mobil datoranvändning har blivit mycket viktig.

Toga siktar alltså på att vara det bästa Python GUI-ramverket för Python-programmering på mobila plattformar och möjliggöra plattformsoberoende mobilkodning.

Till skillnad från andra GUI-ramverk som uppnår plattformsoberoende kompatibilitet genom att tillämpa ett operativsysteminspirerat tema ovanpå generiska widgets, använder Toga inbyggda systemwidgets på varje operativsystem. Att använda inbyggda widgets gör GUI:er byggda med Toga snabbare och gör det möjligt för utvecklare att bygga renare inbyggda applikationer.

Toga tillhandahåller ett API som avslöjar en uppsättning mekanismer för att uppnå UI-mål och även abstraherar de bredare koncepten för att bygga GUI-appar. På så sätt kommer varje Toga-applikation med den grundläggande uppsättningen menyalternativ, alla på de platser du förväntar dig att hitta dem i en inbyggd applikation.

Qt för Python

Qt for Python är den officiella uppsättningen Python-bindningar för Qt-ramverket, som är skrivet av utvecklarna av Qt-ramverket utvecklat med C++.

Qt for Python har en stor grupp användare och stora företag som förlitar sig på att skapa avancerad grafik och komplexa användargränssnitt. Qt for Python brinner för att skapa komplexa, visuellt fantastiska och högpresterande applikationer som körs på olika plattformar.

Qt for Python kommer med färdiga kontroller och widgets som sträcker sig från grundläggande GUI-komponenter till avancerade GUI-komponenter. Utvecklare kan också skapa komplexa datavisualiseringar med Qt för Python och arbeta med 2D- och 3D-grafik i sin utveckling.

Medan det kan ta lite tid att lära sig hur man fullt ut använder dess funktioner för att skapa komplexa GUI:er, kan nybörjare fortfarande dra nytta av att använda Qt för Python för att skapa enkla GUI:er innan de kan flytta till mer avancerade GUI:er.

Slutsats

Python har många GUI-bibliotek och ramverk som kan användas för att bygga enkla GUI:er till komplexa, visuellt fantastiska GUI:er som körs över olika plattformar.

Beroende på din kompetensnivå som arbetar med Python GUI och det GUI du vill bygga, kan en mängd olika bibliotek vara idealiska. Till exempel kan absoluta nybörjare som vill bygga enkla användargränssnitt tycka att PySimpleGUI är lättare att välja och använda.

Å andra sidan kan mer erfarna utvecklare som vill bygga mer komplexa, lyhörda och visuellt fantastiska användargränssnitt dra nytta av att använda PyQt eller Qt för Python.

När du bygger GUI, överväg därför komplexiteten och funktionerna i ditt användargränssnitt och din erfarenhet av att arbeta med GUI innan du bestämmer dig för ett Python GUI för ditt projekt.

Du kan också utforska några Python linter-plattformar för att rensa upp din kod.