10 Top Project Charter-mallar för smidig start av ditt projekt

Spread the love

Ibland kan bara ge verbala instruktioner leda till mer förvirring än klarhet. Tänk på att tala🗣️ ett uppdragsprojekt till din underordnade istället för att ge korrekta detaljer i ett skriftligt format. Med verbala instruktioner finns det större chanser att missförstås eller förbise detaljer. Men att skriva ner allt är både tråkigt och tidskrävande. Det är här mallar räddar dagen!

En projektchartermall är ett koncept för att formulera processen för projektutveckling. Det hjälper initiativtagarna av programmet och tankesmedjorna att ge dem bevisad vägledning för framgångsrik lansering. Detta är en effektiv metod för att definiera avdelningarnas uppgifter och mål med minimal ansträngning på kanalerna, och därmed eliminera risken för desinformation.

Project Management Institute (PMI) genomförde en studie av över 5402 företag. Enligt det ger cirka 70 % av projekten ogynnsamma resultat på grund av olämplig ledning eller, mer exakt, avsaknaden av en stadga. 59 % av projekten kunde ha uppnått framgång med adekvat kommunikation, medan 29 % behövde mer ansvarsskyldighet och 37 % krävde att ha formellt definierade mål.

Således har ett arbete som påbörjats utan ordentligt dokumenterade riktlinjer📄 en högre sannolikhet att misslyckas med konsekvenser på flera grunder. Projektcharter har en avgörande roll, från att utforma färdplanen till introduktion av leveranser och få lönsamma resultat. Låt oss ta reda på hur.

Hur är Project Charter användbart för företagsorganisationer?

Oavsett om det är ett produktutvecklingsföretag eller en tjänsteleverantör, skapar de regelbundet nya idéer för att öka affärstillväxten. Det är uppenbart att projektledarna är ansvariga för att förstå genomförbarheten och potentialen hos dessa innovativa koncept.

Många faktorer är inblandade i ett projekts initiering, såsom mål, strategi, resurser, budget💵tilldelning, etc. En korrekt kanaliserad plan är en riktlinje för framgångsrikt slutförande, vilket ger en formell förståelse för det förväntade resultatet på varje nivå.

Projektstadgan är ett framgångsrikt medium för företagen att beskriva jobbet i specifika segment samtidigt som det låter intressenterna eller deltagarna förstå synpunkten. När du väl har gjort en ritning uppmanar den respektive chef att studera eventuella brister och göra ändringar. Sådana successiva procedurer minskar i slutändan risken för projektmisslyckande.

Företag🏭 inom mjukvaruutveckling, bilar, FMCG, eller vilken småskalig sektor som helst, söker projektchartermallar anpassade av relevanta organisationer för industriella ändamål, vilket kan hjälpa till att uppfylla målen i projektplanen.

Hur skiljer sig Project Charter från SoW och Project Plan?

Projektstadga, SoW eller Statement of Work och projektplan är termer kopplade till varandra men har betydande skillnader i syfte och utförande.

Här är ett diagram som visar skillnaden mellan dem.

ParametrarProject CharterStatement of WorkProject PlanVem är ansvarigProject LeadProject ContractorProject ManagerVad är tidslinjen Under planeringsstadiet Efter beställarens godkännande av projektetEfter projektstadganPrimärt Mål Dokumenterar formellt projektet med färdigställandeprocessen Samtalar om resurser och lösningar för ett önskvärt utfall av plikter Specifik,utfall av plikter Specikub risker, intressenter, finansSätta ansvar, uppskattningar, metoder Varaktighet, resursallokering, team

Således kan du förstå att projektstadgor uppfyller syftet att dokumentera projektdetaljerna och erbjuda instruktioner för att uppnå målet genom att följa en metod. Å andra sidan fungerar SoW som ett formellt avtal mellan beställaren och entreprenören som inkluderar projektets tekniska detaljer. Däremot fungerar projektplanen som en operativ riktning för arbetsstyrkan🧑‍🏭.

  Hur man fixar Apex Legends 1.84-uppdatering som kraschar

Kolla också in de bästa strategiska planeringsmallarna för ditt nästa affärsdrag!

Hur skapar man en projektchartermall?

En projektstadga har stor relevans för intressenterna. Den skapas därför under berörda personal- och avdelningschefer för att ge detaljerad information om projektet och dess användbarhet.

För att skapa en charter måste du följa ett sekventiellt format som tar hänsyn till alla nödvändiga utsikter för projektet som diskuteras av den utsedda personalen. Här är en kortfattad information om den grundläggande strukturen för en projektstadga.

 • Nämn projektets huvudmål med detaljer om dess effektivitet och särskilda bestämmelser i kategorin. Det hjälper till att framgångsrikt kommunicera idén till teammedlemmarna.
 • Beroende på projektets omfattning, marknadstrend och omfattning kan du visa behovet av specifik personal för att arbeta med det.
 • Diskutera kraven och resurserna som behövs för att generera bästa resultat.
 • Vilka potentiella risker kan vara i den pågående processen för färdigställande?
 • Berätta kort om berörda parter som är direkt eller indirekt involverade från initiering till lansering.
 • Det är viktigt att ge en kostnadsuppskattning för projektets slutförande. Ge en kort bifurkation om de ekonomiska nödvändigheterna på respektive nivå.
 • Finns det en lämplig tidpunkt för att påbörja projektet och vad är den genomsnittliga varaktigheten för dess slutförande?

Denna stadga syftar till att förmedla nödvändig information om projektidén. Företagen använder vanligtvis en projektchartermall och en förändringsledningsplan för att undvika att försumma avgörande aspekter av projektledning. Låt oss ta reda på dess fördelar.

Fördelen med Project Charter-mallar för framgångsrik projektledning

Projektchartermallar görs efter grundlig forskning under ledning av intellektuella. Den stödjer projektledarna i att förbereda och utveckla ett charterdokument. Avsikten är att eliminera överdriven ansträngning för att arbeta rätt stadga och erbjuda ett användbart format.

 • Den innehåller information om de primära målen, ekonomi, resurser och genomförbarhet.
 • Det är en ekonomisk lösning att förstå om projektet är värt att lägga tid⏳ och pengar.
 • Företagen kan ändra tidpunkten för specifika avdelningar enligt kraven.
 • Det hjälper till att på ett bekvämt sätt förklara målet och konceptet som är involverat i projektet, och teammedlemmarna får den detaljerade planen för att fungera synkroniserat.

Kolla in projektchartermallarna som erbjuds av betrodda företag.

Miro

Miro är ett ISO-certifierat företag som erbjuder mer än 1000 mallar för varje ström av jobb och affärstillväxt. Dessa mallar är också kompatibla med andra verktyg. De har arbetat på djupet för att inkludera beröringspunkter som är viktiga för konsekvent tillväxt i stadgan.

Mallen är i en cellulär form, där de tre översta är för att skriva projektets syfte, omfattning och framgångskriterier. Du kan knappa in namnen på teammedlemmarna, intressenterna och användarna eller förmånstagare i nästa lager.

Dessutom behandlas resurser, begränsningar och riskfaktorer kortfattat. Du kan till och med nämna specifika faser som kritiska milstolpar i tidslinjeskalan som ges i slutet.

Miro tillhandahåller en ensidig📃-mall för att visa upp de avgörande punkterna i specifika celler. Du kan välja referenstermer att inkludera här som tillräckligt definierar parametern.

PowerSlides

PowerSlides har utvecklat 7000+ professionella mallar med över 30000 användare, och varumärken som Amazon, Samsung och Microsoft är associerade med dem. Du kan ändra färgen eller lägga till/redigera diagram, kartor, bilder etc. i mallarna och välja från 2500+ vektorikoner från biblioteket.

Projektchartermallen har fyra framträdande bilder med berömvärd grafik och tabellpaneler för att ge en analytisk vy. Ingenjörer, projektledare eller professorer🧑‍🏫 kan också använda detta i PowerPoint-presentationer.

  Vilka funktioner har Minecraft på Wii U Edition?

Det börjar med en översikt över projektets namn, mål och tidslinje. Du kan här inkludera dina önskade milstolpar för progression. Ett tabellformat finns i nästa bild för att nämna den budget som krävs med detaljer och kostnad. Du kan skriva namnen på personalen i följande tabell.

För affärsanalys låter PowerSlides användaren nämna fördelarna ur perspektivet ekonomi, drift, marknad, kund och personal. Det finns en möjlighet att skriva problembeskrivningar och kostnadsanalyser och dela upp i flera uppgifter för att analysera olika aspekter.

Smartsheet

Smartsheet är ett pålitligt varumärke med en kundbas i många Fortune 100-företag. De vann Top 50 Best Software Awards 2023 under kategorin Project Management Products.

De har designat fem viktiga typer av projektchartermallar tillsammans med ett enkelt format för standardanvändning. Den täcker ungefär nio fält i tabloidform för att effektivt förklara de projektrelaterade detaljerna, inklusive mätvärden📈, leveranser, schema, resurser, antaganden och mer.

Six Sigma-mallen liknar standarddesignen men har förfyllda Six Sigma-bältesnivåer. Det säkerställer ekonomiskt lönsam marknadstillväxt och förbättrade leveranser med avfallskontroll.

Agile-mallen har kolumner bredvid grundläggande bedömningsvillkor för körbar planering. Det är mest lämpligt för projektledare och scrum masters. Byggmallen är anpassningsbar för att välja de termer som är lämpliga att definiera i projektstadgan baserat på byggarbete.

Den vänliga mallen för en sida är utskriftsvänlig, eftersom den innehåller nödvändig information om sponsorer, kunder och projektet på en enda sida. Det är bekvämt att kommunicera charterinformationen i en snabb överblick.

Smartsheets affärsfallsmall är ett exakt dokument för att samla in godkännande från intressenter.

GoLeanSixSigma.com

GoLeanSixSigma.com har arbetat med olika branscher med flera företag för att erbjuda onlineutbildning och certifieringskurser och projektledningsresurser. Mer än 450 000 elever har deltagit i dessa kurser med Fedex, Tesla och andra 6100+ kunder.

De primära delarna av deras projektcharter📝 är problembeskrivning, affärscase, mål, tidslinje, omfattning och team. Mallen hämtar parametrarna på en enda sida för att omedelbart ge en relevant projektidé.

GoLeanSixSigma.coms tidslinjesektion är indelad i kolumner för definition, mätning, analys, förbättring och kontroll. Det delar upp utrymmet för teammedlemmar i deras titlar och hur mycket tid som spenderas.

ProjectManagement.com

ProjectManagement.com är ett dedikerat onlineinstitut byggt för att tillhandahålla lösningar till projektledare. De erbjuder artiklar, webbseminarier💻, mallar, blogginlägg och expertråd för att öka tillväxt och produktivitet.

Projektstadgan har alternativ att skriva projektdetaljerna i specifika kolumner följt av affärsrelaterad information. Project Charter Definition Document har utformats för att hjälpa cheferna med förnyade idéer.

ProjectManagement.coms dokument har 25 väsentliga delar, och de viktiga rubrikerna är scope abstract, sponsorer, framgångskriterier och organisatorisk process. Du kan också ange kort information om utvecklingsfasen, prototyptestning, användaracceptans och livesessioner.

Effektivisera din projektupplevelse ytterligare med dessa projekthanteringsprogram.

Bit.ai

Bit.ai erbjuder en dokumentsamarbetsplattform, som används över hela världen av företag som Canon och Accenture. Projektchartermallen fungerar i en centraliserad arbetsmodell i ett uttalandeformat, som börjar med en projektförklaring.

Du kan kortfattat beskriva omfattningen, framgångskriterierna eller resultaten i punktlistor. Det finns också utrymme för 💲 ekonomi, milstolpar och antaganden, följt av risker, teamdetaljer och godkännanden.

Bit.ai erbjuder realtidsåtkomst till mallen; du kan länka samman flera projekt eller engagera dig med intressenterna för deras godkännanden eller samråd. Den har också alternativ för att integrera sociala medier, webblänkar, PDF-filer, Figma, etc., för att förbättra din upplevelse för effektiv företagsledning.

Projekt Charter Mall

Projekt Charter Mall är en plattform utvecklad av teammedlemmarna på Casual.pm. Det är en verktygslåda som vägleder projektledarna i att skapa exklusivt charterinnehåll. De kan också ta hjälp av skrivna guider, videor📲 och prover, som finns tillgängliga på webbplatsen.

  8 Programvara för hantering av arbetsflöden för att optimera processer

Gratis att ladda ner chartermallar finns tillgängliga för särskilda projektkrav, såsom omdesign av webbplatser, teknisk utredning, sociala medier, marknadsföringskampanjer, etc.

Chartermallen Project Charter Template främjar har tillräckligt med utrymme för att diskutera projektets bakgrund angående den erbjudna lösningen. Du kan separat nämna målen och omfattningen för att göra det värt besväret. Beskriv kortfattat intressenter, milstolpar, budget, begränsningar, antaganden och riskfaktorer i separata kolumner.

Template.net

Templste.net är ett lager av världens🌐 mest omfattande onlinebibliotek för mallar och verktyg. Du kan välja en kortdesign, dokumentation, form, presentation eller mall enligt dina krav. De erbjuder mer än tio format av enkla projektchartermallar att ladda ner som referens.

Six Sigma, team, IT, mjukvara, processförbättringar, konstruktion och affärer är några av de dedikerade chartermallarna som finns här. En av deras enkla mallar börjar med ett avsnitt för att ange projektdetaljer som namn, sponsor, författare, datum, kommitténamn, datum för presentation, etc.

Med Templste.net kan du skriva korta uttalanden under avsnittet beskrivning, syfte och strategisk inriktning. Ett tabellformulär är för kundgrupper, intressenter, budget, omfattning, framgångskriterier, beroenden, milstolpar, resurser och riskfrågor.

Mypm

Mypm är ett expertföretag som tillhandahåller projektledning och förslagstjänster. De har många års erfarenhet av att arbeta med organisationer för att utveckla statliga och kommersiella förslag. Deras onlinebutik har listat cirka 86 redigerbara mallar som tjänar behovet av organisationstillväxt och utveckling på flera nivåer.

En gratis nedladdningsmall för projektcharter📜 tillhandahålls för professionella ändamål. Det är i en dokumentform med en projekttitel och ett index på de första sidorna, medan huvudinnehållet börjar med en sammanfattning, syfte, mål och annan information.

Specifika avsnitt ges för korta beskrivningar av krav, omfattning, leveranser, risker, antaganden och begränsningar. Med Mypm kan du lägga till en snabb genomgång av schema, budget, personalresurser, upphandlingar och intressenter i en tabell. Det avslutas med en behörighetsblankett för projektsponsorn.

Mallarkiv

Mallarkiv är en onlineportal med i genomsnitt 40 mallar i olika kategorier. Oavsett om det är ett klassrumssitttabell i utbildningskategorin, ett personligt budgetkalkylblad för att hantera ekonomi eller entreprenörsavtal för juridiska frågor⚖️, det har allt på ett ställe.

De erbjuder många projektchartermallar, som refereras av kända företag och institut. Dessa mallar är fokuserade på att fånga all nödvändig information om projektet med början med en tabellvy med identifikationer som avslöjar projektets namn, sponsor, chef och resurser.

Mallarkiv frågar efter skäl, mål, omfattning, framgångsfaktorer och mer i korta uttalanden. Andra tabloidavsnitt inkluderar projektleveranser med enheter för ramverk, logik, forskning, verktyg etc.; milstolpar för att beskriva flera nivåer av progressioner; nyckelfrågor och risker.

Sista ord: Tillämpa Project Charter Mall

En projektstadga spelar en integrerad del för att framgångsrikt slutföra ett affärsprojekt. Det ger en tydlig, kortfattad bild av målet med motiverande skäl för de förväntade resultaten.

Genom att implementera en fördesignad mall istället för att själv skapa en projektstadga sparar du tid och pengar för organisationen. Många projektledare är inte medvetna om tillgängligheten av sådana mallar. Få tror att de klarar sig själva, vilket resulterar i långsam och begränsad tillväxt📉.

Att välja en chartermall kan vara förvirrande, men du bör analysera projekttyp, arbetsomfattning, krav och andra parametrar för att få ut det mesta av detta dokument.

Kolla sedan in Business Process Improvement (BPI): Vad det är och hur det fungerar.