10 IQ-tester att göra för att mäta din intelligenskvot

Spread the love

Intelligenskvot och IQ-tester är några nya termer som vi hör i den nya tidens värld.

Vi vet alla att, liksom våra fingeravtryck, DNA och ansiktsdrag, har vi alla olika sätt att tänka, resonera och minnas. Kognitiva färdigheter är dessa färdigheter i vår hjärna som definierar våra medvetna intellektuella aktiviteter. De hjälper oss att bestämma vår IQ eller intelligenskvot.

Man tror att var och en av oss har olika nivåer av IQ. Vem har inte hört talas om att Stephen Hawking och Albert Einstein kallas extremt intelligenta på grund av sin höga IQ? Det sägs att Stephen Hawking har en IQ på 162, och Albert Einstein hade också en liknande poäng.

Nu måste du undra om det finns ett sätt att mäta dessa intellektuella färdigheter hos människor. Svaret på denna fråga är återigen ja. Olika organisationer genomför många typer av IQ-tester för att testa en persons kognitiva färdigheter.

Den här artikeln kommer att diskutera IQ, IQ-tester och vilken typ av intelligens som mäts i ett IQ-test. Vi kommer också att diskutera varför IQ-testresultat är viktiga och de 10 IQ-tester vi bör göra för att mäta vår intelligenskvot.

Vad är IQ och varför är det viktigt?

Den mest grundläggande definitionen av IQ, som står för intelligenskvot, är ett mått på en persons intellekt baserat på resultaten av specifikt skapade tester. När vi definierar en persons IQ eller intelligenskvot brukar vi säga att det är ett mått på hur mycket före eller bakom en person är i jämförelse med sin kamratgrupp mentalt.

Medel-IQ, enligt psykologer, anses vara 100. IQ-poängen uppskattas genom att man administrerar samma test till ett stort antal individer från varje socioekonomisk grupp i samhället, och sedan beräknar ett genomsnitt av resultaten.

Den allestädes närvarande frågan är, varför är IQ så viktigt? Tja, svaret beror på hur du vill använda din IQ. IQ definierar verkligen inte hur en persons karriär eller liv skulle se ut. Men det hjälper säkert att bestämma en persons problemlösningsförmåga, retentionskapacitet och intelligens.

IQ hjälper till att räkna ut många saker utifrån en persons ålder. Till exempel hjälper IQ till att avgöra om ett barn behöver ett särskilt utbildningsprogram på grund av låg eller hög IQ. IQ hjälper också arbetsgivare att hitta rätt medarbetare genom att bedöma deras kognitiva färdigheter.

Vad är ett IQ-test?

Förhållandet mellan mental ålder och kronologisk eller fysisk ålder multiplicerades tidigare med 100 för att beräkna IQ. Här syftar mental ålder på hjärnans mognad eller efter vilken ålder vår hjärna fungerar. Den kronologiska eller fysiska åldern hänvisar till antalet år vi har tillbringat på jorden.

  Hur man lägger till förgreningar i Microsoft Forms

Sedan dess ursprung i början av 1900-talet har IQ-testet som vi känner det idag avancerat avsevärt. De fortsätter att bedöma aspekter av en persons intelligenskvot snarare än något de tidigare har lärt sig, och deras mål har inte förändrats, och inte heller deras teknik.

Ett IQ-test bedömer olika kognitiva färdigheter och ger ett resultat som är tänkt att mäta en persons potential och intellektuella skicklighet. IQ-tester är en av de mest använda psykologiska bedömningarna.

Vilken typ av intelligens mäts i ett typiskt IQ-test?

Över ett sekel har gått sedan IQ-testet uppfanns. Tidigare använde skolor och universitet dem för att hjälpa till att identifiera elever som behövde mer hjälp i klassrummet. Människor använde också bedömningarna för att hjälpa till att identifiera kvalificerade personer för konventionella yrken och strider. Än idag har IQ-tester liknande funktioner, förutom att de används för ett mycket mer omfattande spektrum av syften.

Ett standard IQ-test innebär att du tar flera intelligenstestningsövningar. Detta består av förmågan att känna igen rumsliga relationer, korttidsminne, numeriska färdigheter och analytiska resonemang. IQ-tester fokuserar på dessa eftersom intelligens i den nuvarande generationen ofta betonar förmågor som språk, räknefärdighet, minne och situationsmedvetenhet. Att se samband, lösa problem och komma ihåg kunskap är avgörande aspekter av intelligens. Därför kontrollerar IQ-tester människors förmågor inom dessa sektorer genom frågor och situationer.

Spelar IQ-testresultaten någon roll?

Vi vet alla att IQ-tester bedömer en mängd olika kognitiva förmågor. Det ger ett resultat som är avsett att utvärdera en individs potential och förmågor. Framgång är inte alltid korrelerad med intellekt. Trots allt syftar IQ-testning till att bedöma en persons potential. IQ-tester tar inte hänsyn till andra mycket betydelsefulla element som aspiration, drivkraft, möjligheter och förmågan att resonera tydligt under stress.

Så om frågan är om IQ-testresultat spelar någon roll, är svaret att dessa poäng spelar en roll men inte är huvudpersonerna. Som vi läst tidigare kan IQ-tester bara visa hjärnans förmåga. Men för att göra denna poäng viktig i våra liv måste vi lägga till några fler färdigheter, motivation och beslutsamhet.

IQ-tester är användbara för en mängd olika tillämpningar. Utbildningsinstitutioner och företag använder IQ-tester för akademisk utvärdering och placering. Forskare och forskare använder också IQ-testresultat i kognitiv forskning, bedömning av jobbkandidater och analys och diagnos av kognitiva brister. Slutligen använder människor IQ-tester för att utvärdera mentala kapaciteter som uppmärksamhet, snabbhet och minne.

Efter att ha läst så mycket om IQ-tester kanske du funderar på var vi kan ge IQ-tester. Lösningen på ditt dilemma är här. Nedan finns en lista över webbplatser och organisationer som genomför IQ-tester. Du kan prova dessa tester för att mäta din intelligenskvot.

Mensa IQ-test

Mensa International är känt för att vara en organisation som består av medlemmar med IQ-poäng på mer än 130. De säger att de erkänner och utvecklar mänsklig intelligens för allas bästa. De erbjuder också sina medlemmar en stimulerande akademisk och social miljö.

  Hur du styr dina takfläktar i ett smarthem

Detta test är bara för underhållningsändamål, där du måste svara på 35 frågor på 25 minuter. De har frågor som är brett baserade på visuella mönster och progressiv svårighetsgrad. De har ett annat professionellt intelligenstest som administreras av deras psykologer genom vilket de lägger till sina medlemmar.

IQtest.com

IQtest.com erbjuder världens ledande IQ-test online. Detta test var tidigare begränsat till företag, utbildningsinstitutioner och ansökningar från erkända yrkesverksamma. Men nu är den tillgänglig för alla som besöker deras hemsida. IQtest.com tillhandahåller inte bara din kostnadsfria allmänna IQ-poäng utan också en valfri djupgående analys av dina resultat som identifierar dina viktigaste kognitiva styrkor och svagheter.

De rapporterar också din prestation inom 13 olika områden av intelligens. Deras kostnadsfria examen är skapad av doktorer, är statistiskt säker, innehåller den senaste forskningen och kan tas på vilken enhet som helst. Det sägs också att denna webbplats erbjuder det mest pålitliga gratis IQ-testet som för närvarande är tillgängligt online.

Gratis-IQtest.net

Free-IQtest.net erbjuder ett IQ-test till sina användare, vilket är snabbt, gratis och korrekt. Detta test är för personer som vill hitta sin IQ-poäng snabbt och samtidigt vill att den ska vara korrekt.

Testet som tillhandahålls av Free-IQtest.net kräver bara ditt födelsedatum för att starta testet. Det ger dig en uppsättning frågor, och den tidsperiod under vilken du ska lösa frågorna kommer att registreras. Efter att ha slutfört testet kommer webbplatsen att tillhandahålla IQ-poängen med hjälp av antalet korrekta svar, tid och ålder.

MyIQtested

MyIQtested är en webbplats som erbjuder ett IQ-test designat av proffs och är helt kostnadsfritt. Det bästa med deras tester är att det bara tar cirka 10 till 20 minuter för användare att slutföra testet. De har unika och utmanande frågor som kan hjälpa dig hitta din IQ-poäng.

MyIQtested har gått mer än 10 år och har mer än 1 miljon testtagare. En annan pluspunkt med denna webbplats är att den ger en mycket detaljerad IQ-poäng och till och med bryter ner poängen för vänster och höger hjärna!

Gratis IQ-test

FreeIQtest.info genomför sitt IQ-test baserat på Wechsler Adult Intelligence Scale eller WAIS IQ-poängformel. WAIS är nu det intelligenstest som både vuxna och ungdomar gör oftast över hela världen.

Testet är ganska enkelt, där det finns 20 frågor baserade på WAIS IQ-poängformeln. Du måste prova frågorna snabbt eftersom tiden spelar en viktig roll i WAIS. Det bästa med det här testet är att din identitet förblir anonym och din poäng kommer inte att delas eller sparas.

Memorados IQ-test

Memorado är faktiskt en applikation som inte bara ger dig ett IQ-test, utan istället ger dig spel, aktiviteter och mycket mer. De inkluderar mer än 20 spel som är gjorda för att testa och öka din kompetens och ditt självförtroende för förmågor som fokus, minne, mental snabbhet, logiskt resonemang, medvetenhet, etc.

Du kan ta nya IQ- och prestationstester varje dag med Memorado, som också kommer att hålla koll på din utveckling och peka ut områden för förbättringar. När du spelar dig fram till ett mer briljant intellekt kommer appen också att ge dig omfattande insikter om hur du gör med specifika färdigheter.

  Har din dator ett virus? Så här kontrollerar du

IQ-Global-Test.com

IQ-Global-Test.com erbjuder ett IQ-test som har betyget 4,67. Deras test består av 40 frågor som du måste prova på 20 minuter. Deras expert-IQ-test inkluderar frågor som successivt blir svårare och tar hänsyn till färdigställandetiden när du bestämmer din poäng.

Efter att ha avslutat provet får du ditt IQ-poäng baserat på globala data och befolkningen som helhet. Detta test är utformat för att utvärdera en persons intellektuella kapacitet samtidigt som de utesluter andra nationers kulturella egenheter.

IQ Test Academy

Detta IQ-test av IQ Test Academy består av 20 frågor. Svårigheten för dessa frågor kommer gradvis att öka och tiden det tar att lösa frågorna kommer att noteras.

Du kan se hur du fick poäng och jämföra det med de som redan har gjort provet. IQ Test Academy ger dig också ett certifikat och prestationsrapport efter att du har genomfört testet.

BMI:s IQ-test

BMI, eller Brain Metrics Initiative, är en webbplats som gör IQ-forskning och är känd för sin personlighet och bedömningsverktyg. Dess IQ-test anses vara det mest exakta IQ-testet online.

Testet är skapat av BMI:s IQ-forskarteam och består av 20 knepiga frågor. BMI ger en detaljerad prestationsanalys av dina intellektuella styrkor och begränsningar och ditt unika IQ-certifikat.

IQ-test.org

IQ-test.org erbjuder IQ-tester som har exakta tester och omedelbara resultat. Du kommer att få din poäng när du har slutfört deras test med 20 frågor. Efter att ha genomfört testet får du även ett erkänt IQ-certifikat och en 42-sidig rapport som snabbt avslöjar din grad av intellekt.

Deras certifierade poäng och ackreditering kan förbättra framtidsutsikterna i livet direkt. Slutligen får du formell IQ-ackreditering från ILL Institute.

Slutsats

Att känna igen en persons totala förmåga är avgörande för att avgöra hur väl de kan och kommer att klara sig i en klassrumsmiljö och för att hjälpa omgivningen att förstå deras potential i akademisk och vardagsliv.

Även om IQ-testresultat kan ge insikter om en persons begåvning inom vissa områden, är det viktigt att komma ihåg att andra aspekter i den verkliga världen är lika viktiga prediktorer för en persons talanger. Dessa element inkluderar arbetsengagemang, känslomässig mognad och kommunikationsförmåga.

Du kan också titta på dessa spel för att förbättra kognitiva funktioner.