10 AI-dataanalysverktyg för bättre affärsbeslut

Använde du nyligen några generativa AI-verktyg och undrade om AI också kunde analysera affärsdata åt dig? Du gissade rätt! Dessa AI-dataanalysverktyg tar bort flaskhalsar från affärsdataanalys genom att automatisera de flesta delar.

AI förändrar dataanalyssektorn som vi känner den. Olika generativa AI-verktyg tar nu naturligt språk som uppmaningar och ger handlingsbara insikter. AIso eliminerar behovet av att bilda en robust dataanalysavdelning.

Vad är dataanalys?

Dataanalys är att samla in, organisera, analysera och visualisera data. Analysdelen inkluderar att tillämpa matematiska eller statistiska formler beroende på vilket scenario du vill lösa.

Till exempel att använda den statistiska medelvärdesanalysen för att förstå vad den genomsnittliga försäljningsvolymen är för en produkt över regioner. Eller break-even analysen för att förstå när ditt företag varken tjänar eller förlorar på en specifik produkt eller tjänst.

Från insamling av data till slutlig visualisering finns det många steg. Standardstegen som de flesta dataanalytiker följer är att inspektera rådata, rensa den, transformera data och slutligen tolka.

Läs också: Kickstarta din karriär som dataanalytiker med dessa kurser och resurser

Hur dataanalys hjälper till att fatta affärsbeslut

Dataanalys hjälper dig att fatta viktiga affärsbeslut genom att ge dig några siffror. Du skulle till exempel vilja investera i SaaS-verksamheten. För att förstå vilken SaaS-produkt som skulle ge mest intäkt och vinstmarginal måste du analysera intäktsdata.

Som ett exempel, en färsk rapport från Spendesk visar att företag och slutanvändare skulle spendera 195,20 miljarder dollar på produkter för molnapplikationstjänster. Därför, om du litar på denna dataanalys, bör du investera i molnapplikationstjänster.

Hur AI hjälper till med affärsdataanalys

AI-dataanalys använder banbrytande beräkningstekniker som maskininlärning, naturlig språkbehandling, djupinlärning och neurala nätverk när du skär upp och skär dina rådata. Det automatiserar det mesta av dataanalysdelen, så att du kan luta dig tillbaka och be den producera de insikter du letar efter.

AI-dataanalys tar bort olika flaskhalsar från affärsdataanalysprocessen. Med en generativ AI som drivs av dataanalys kan dina anställda helt enkelt ge kommandon på naturligt språk och få den handlingsbara insikten de behöver.

Titta till exempel på följande enkla dataanalys som ChatGPT gjorde för mig:

Jag angav en tänkt försäljningsvolym, köppris och försäljningspris för några smartphones. Det generativa AI-verktyget analyserade data på mindre än en sekund och genererade följande:

 • En formel för att få nettovinsten från inköpspriset och MSRP
 • Vinster från de givna enheternas försäljning
 • Och slutligen ett förslag att sälja vilken produkt för att få maximal vinst

Du kan komma åt konversationen med detta ChatGPT-länk.

Sammanfattningsvis erbjuder AI-dataanalysverktyg följande:

 • Ingen kodstrategi för dataanalys.
 • Alla med grundläggande kunskaper om matematik och statistik, tillsammans med företagsledningsidéer, kan producera praktiska insikter från AI-dataanalysverktyg.
 • Dessa AI-verktyg minskar behovet av dedikerade dataanalytiker och forskare till ett fåtal så att du kan spara på personalkostnader.
 • AI-dataanalysverktyg kan utforska dolda mönster och handlingsbara insikter från din affärsdata på några sekunder. Detta skulle ta månader för mänskliga dataforskare.

AI-dataanalysverktyg vs. Traditionella verktyg för dataanalys

Funktioner och funktioner AI-dataanalysverktygTraditionella verktyg för dataanalysPersonalKräver inte en fullständig avdelning med anställda.
Ett fåtal dataanalytiker eller forskare skulle räcka.Kräv mer personal jämfört med AI-verktyg. Actionable InsightsAI-verktyg kan generera handlingsbara insikter snabbare och bättre utan förprogrammering. Du måste förprogrammera ditt dataanalysprojekt för att få den handlingsbara insikt du vill ha Ad-Hoc Insights Vissa AI-dataanalysverktyg kan generera nya insikter som du inte förväntade dig Dessa dataanalysverktyg är alltid beroende av en mänsklig operatör och programmerare och lider kraftigt av mänskliga fel Human Error and DependenciesAI-verktyg, när de väl har installerats för produktion, är självförsörjande
AI-verktyg är fria från mänskliga fel och risker om inte back-end-programmeringen är felaktig. Dessa dataanalysverktyg är alltid beroende av en mänsklig operatör och programmerare och lider kraftigt av mänskliga fel AnpassningsbarhetAI-dataanalysverktyg är dynamiska och anpassar sig snabbt till förändringar i affärsmodeller. Traditionell dataanalys verktyg är statiska och skulle inte förändras om inte dina dataforskare programmerar om verktygen Generera resultatAI-verktygen direkt svarar varför det finns en viss förändring i intäkterna eller verksamhetens prestanda. Dessa verktyg svarar huvudsakligen på en serie ”Vilka frågor” i din verksamhet så att du kan ta reda på Varför ”Hypothesis DependencyAI-verktyg är verkligen drivna av data, inte hypotesen. Traditionella dataanalysverktyg är alltid hypotesberoende Projektplanering Dessa verktyg svarar huvudsakligen på en serie ”Vilka frågor” i din verksamhet så att du kan ta reda på ”Varför” Du måste planera ett detaljerat projekt före själva dataanalyshändelsen så att du får praktiska resultat

Nu när du vet vikten av dataanalysapplikationer för ditt företag, här är de premiumverktyg som företag kan välja.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI är en framstående applikation som använder AI för att erbjuda kraftfulla affärsinsikter genom att skapa en enda källa till sanning. Allt du behöver göra är att ställa en fråga, och den här affärsintelligensmjukvaran kommer att generera interaktiva visuella rapporter med hjälp av nästa generations AI-verktyg. Applikationen använder end-to-end dataskydd för datauppsättningar, instrumentpaneler och rapporter.

Den kan konvertera rådata till engagerande bilder och en dra-och-släpp-rapportduk som alla kan använda utan krångel. Power BI stöder även integration med olika appar (Power Apps, Power Automate, Dynamics 365, Azure, SharePoint, Excel, Salesforce, etc.) för snabbt beslutsfattande.

Zoho Analytics

Zoho Analytics är ett kraftfullt analysverktyg för automatiserade insikter. Den har till och med en AI-driven konversationsassistent som heter Zia. Det ger viktiga analytiska affärsinsikter från rådata inom några sekunder med hjälp av NLP.

Du kan starta en konversation med Zia för att få svar på dina frågor. Assistenten hjälper dig att snabbt komma till viktiga affärsbeslut genom meningsfulla insikter som KPI:er och kraftfulla visualiseringar.

Oavsett om du ställer frågor om försäljnings-, marknadsförings- eller finansdata kommer det att erbjuda fullständig insyn i ditt företag. Dessutom kan den utföra smart tolkning och förslag, prediktiv analys och on-the-go-analys; samtidigt som det stödjer integration med ChatGPT.

Polymersökning är ett AI-drivet business intelligence-verktyg som gör att du kan producera engagerande och lättförståeliga instrumentpaneler och resultatrapporter på några minuter. Verktyget drivs av en AI-dataanalysmotor och föreslår de dataanalysformler och datavisualiseringselement som du behöver använda i dina rapporter.

Verktyget är noggrant bakat för affärsnischerna som e-handel, affärsverksamhet, försäljning och marknadsföring. Den kommer med en stor lista över dataanslutningsintegrationer, och listan växer stadigt. Du kan mata rådata med XLS, CSV, Google Sheets, Facebook Ads, Google Ads, Shopify, Jira, Linear och mer.

Läs också: Facebook Ads Reporting Tools for Explosive Growth

Akkio

Akkio är ett AI/ML-verktyg för dataanalys och BI, och det hjälper dig också att skapa maskininlärningsmodeller med hjälp av AI för att utveckla dina egna AI-appar för anpassad affärsdataanalys.

Chat Data Prep-modulen hjälper dig att rensa, organisera och transformera rådata. Du behöver inte köra komplicerade Python-skript eller SQL-databasfrågekommandon. Be bara Akkio AI att lägga till, slå samman, konvertera format, etc., så tar verktyget hand om resten.

För naturlig språkbehandling finns modulen Chat Explore. Efter att ha laddat data från källor som Salesforce, Big Query, Google Sheets, etc. kan du helt enkelt fråga AI-modellen den insikt du behöver, som ”Vad var försäljningsvolymen under det senaste året?”, ”Hur presterar Tom i säljteam?” osv frågor. Du får snabba svar med diagram, grafer, tabeller och instrumentpaneler.

KNIME

KNIME ger dig en analysplattform med öppen källkod. Du kan anpassa det som du vill för att passa ditt företags dataanalysprojekt. Den har robust arbetsflödesautomatisering för att påskynda datainsamling, transformation, analys och visualiseringsprocessen.

Automationsmodulerna är dock bara tillgängliga om du köper ett bas- eller bättre abonnemang. Om du behöver en prisvärd plattform för automatisering av kalkylblad och datavetenskap kan du kolla in KNIME.

Insikt 7

Insikt 7 hjälper dig att förstå feedbacken om dina produkter eller tjänster direkt från slutanvändare och kunder på några sekunder. Med Insight7 är de dagar förbi när du skulle behöva samla in kundsamtal, telefonutskrifter etc. och analysera vad användarna har sagt i månader. Nu kan du helt enkelt ansluta datakällorna till detta AI-dataanalysverktyg och ställa frågor på naturligt språk.

Verktyget kommer att gå igenom terabyte av intervjuer, NPS-data, supportbiljetter och samtalsutskrifter. Generera sedan datavisualisering tillsammans med förslag på hur man kan förbättra produkten så att kunderna kommer att engagera sig mer.

Särskilt AI

Har du många kundkonversationer i e-postmeddelanden, samtalsutskrifter och chattar? Har du också data från intervjuer, fokusgrupper och onlinerecensioner? Mata dem till Särskilt AI och få sammanfattningar och insikter på några sekunder.

Den kommer också med populära mallar som Business Stakeholder Interview, 4 What’s, Jobs to be Done och mer, så att du kan hoppa över installationen och gå direkt till de insikter du behöver.

Kanarieöarna

Är du ett litet företag? Driver du skolor eller plattformar för dataanalys? Är du ett stort företag med terabyte av rå affärsdata som står stilla i silos? Börja använda Kanarieöarna för att se skillnaden i minuter, om inte sekunder.

Dess utökade analysmotor bearbetar rådata du matar in och genererar professionella insikter, mönster, prognoser och förslag för att få verksamheten att växa som du vill.

Den har också de nödvändiga modulerna för att utföra automatisk dataförberedelse för dina datavetenskapliga projekt. Om du redan har en robust dataanalysavdelning kan verktyget bli en del av det och generera insikter tillsammans med befintliga dataexperter.

AI Surge Cloud

AI Surge Cloud hjälper din datavetenskapsavdelning att göra mer forskning och utveckla praktiska insikter genom att erbjuda ett datatyg med låg kod. Den primära användningen av detta AI-verktyg är för databeredning och dataanalys. Eftersom det fungerar som ett datatyg kan du använda det i alla branscher, som mjukvaruutveckling, marknadsföring, försäljning, detaljhandel, etc.

Förutom att erbjuda en datastrukturplattform, hjälper verktyget dig också att utveckla instrumentpaneler för datavisualisering. Verktyget hjälper dig också att generera rekommendationer, BI och prediktiv analys genom att hämta och omvandla data från många tredjepartsdatakällor.

Sök AI

Låt inte informationsbarriärer bromsa tillväxten av ditt företag. Flytta till Sök AI och gör de mest generativa AI-drivna databasfrågorna för att modernisera din affärsanalys. Nu behöver datavetenskapsteam inte göra ad-hoc-förfrågningar eftersom denna programvara ger affärsanvändare möjlighet att använda sina datamängder.

Seek AI hindrar dig från att reagera blint på branschtrender utan kritiska insikter. Den använder inbyggd Workflow-teknik (patenterad) för att säkerställa hög noggrannhet i dataanalys. Du kan säkert ansluta denna kompatibla plattform med olika datalager som BigQuery, Snowflake, Redshift, AWS S3, SQL Server och Synapse.

Hur man väljer det bästa verktyget för AI-dataanalys

 • Förstå dataanalysens komplexitet och teknologier du skulle behöva nu och i framtiden. Välj därför programvara som kan stödja dessa.
 • AI-verktyget måste komma med total integritet. Det ska inte skicka konversationer till utvecklaren utan att informera dig eller ditt team.
 • AI-dataanalysverktyget måste ha avancerad datakryptering och rollbaserad åtkomst så att du enkelt kan säkra konfidentiell affärsdata.
 • Utför omfattande noggrannhetstestning innan du slutför.
 • Utforska teknisk support och stöd för utvecklardokumentation från utvecklaren av AI-dataanalysverktyget.

Slutord

Vid det här laget borde du ha lärt dig vilka Ai-dataanalysverktyg som gör ett buzz på marknaden. Det här är de bästa verktygen du kan få för att sätta ditt företags dataanalysoperationer i autopilotläge. Prova ovanstående verktyg och välj det som passar ditt företag bäst.

Kolla sedan in de bästa Google Sheets-tilläggen för analys av masterdata.